A Memory Pool Monitor (Poolmon.exe) eszköz használata kernel módú memóriavesztés hibaelhárítására

Fontos: Ebben a cikkben a rendszerleíró adatbázis módosításával kapcsolatos tudnivalók olvashatók. A rendszerleíró adatbázis módosítása előtt feltétlenül készítsen biztonsági másolatot arról, és csak akkor fogjon hozzá, ha tisztában van a rendszerleíró adatbázis visszaállításának módjával probléma esetén. A rendszerleíró adatbázis biztonsági mentéséről, visszaállításáról és módosításáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
256986 A Microsoft Windows rendszerleíró adatbázisának ismertetése

Összefoglaló

Ez a cikk bemutatja, hogyan használható a Memory Pool Monitor (Poolmon.exe) eszköz hibaelhárító eszközként memóriacímkék figyelésére. A Poolmon olyan adatokat jelenít meg, amelyeket az operációs rendszer gyűjt össze a memórialefoglalással kapcsolatban a lapozott és nem lapozott kernelkészletekből és a terminálszolgáltatás-munkamenetekhez használt memóriakészletekből. A program készletfoglalási címkék szerint csoportosítja az adatokat. Ezeket az információkat a Microsoft terméktámogatási szolgálata kernel módú memóriavesztések keresésére használja.

A memóriavesztést olyan alkalmazások vagy folyamatok okozhatják, amelyek működésükhöz memóriát foglalnak le, ám azt a feladat elvégzése után nem ürítik ki. Ennek eredményeképpen a rendelkezésre álló memória idővel elfogy, ami gyakran a rendszer rendellenes működéséhez vezet.

További információ

Az alábbi első szakasz azt mutatja be, hogy hogyan engedélyezhető a címkézési mód a Poolmon használatához. A második szakaszból megtudhatja, hogy hogyan gyűjthetők össze a Poolmon segítségével a hibaelhárításhoz szükséges adatok.

Címkézési mód engedélyezése

A PoolMon eszköz futtatása előtt engedélyezni kell a készletcímkézést, majd újra kell indítani a számítógépet. A készletcímkézés szolgáltatás statisztikai adatokat gyűjt és számít a készletmemóriával kapcsolatban, a memórialefoglalás címkeértéke szerint rendezve őket.

Megjegyzés A Windows Server 2003 rendszer esetén nem kell engedélyezni a készletcímkézést, mivel az alapértelmezés szerint engedélyezett.

Windows NT 4.0, Windows 2000 és Windows XP rendszerű számítógépek esetén használja az alábbi módszerek egyikét:

1. módszer: A rendszerleíró adatbázis módosítása

Figyelem: A Rendszerleíróadatbázis-szerkesztő helytelen használata komoly problémákhoz vezethet, amelyek az operációs rendszer újratelepítését tehetik szükségessé. A Microsoft nem garantálja a Rendszerleíróadatbázis-szerkesztő nem megfelelő használatából fakadó problémák megoldhatóságát, a Rendszerleíróadatbázis-szerkesztőt csak saját felelősségére használhatja.

A címkézési mód engedélyezése a megfelelő rendszerleíró érték módosításával:
 1. Nyissa meg a Rendszerleíróadatbázis-szerkesztőt.
 2. Keresse meg a következő rendszerleíró kulcsot a rendszerleíró adatbázisban:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager
 3. Jegyezze fel a GlobalFlag értékét, vagy mentse a Session Manager kulcsot.
 4. Kattintson duplán a GlobalFlag értékre a jobb oldali ablaktáblában.
 5. Módosítsa az értéket a 0x00000400hexadecimális értékre.

  Megjegyzés A globális jelző 0x00000400 értékre történő módosítása után az érték csak 0x400 formában jelenik meg. Fontos beírni az összes nullát, mert máskülönben a Poolmon adatok egy része nem jelenik meg a képernyőn.
 6. Indítsa újra a számítógépet.
Megjegyzés A hibakeresés befejezése után állítsa vissza a GlobalFlag eredeti, a 3. lépésben feljegyzett értékét.

2. módszer: A Gflags.exe segédprogram használata

A készletcímkézés a Global Flags Editor (Gflags.exe) segédprogram segítségével is engedélyezhető. A Gflags.exe segédprogram megtalálható a Windows NT 4.0 Resource Kit csomagban, valamint a Windows 2000, Windows XP és Windows Server 2003 CD-ROM-ok \Support\Tools mappájában.

Megjegyzés Mivel a Windows Server 2003 rendszerben a készletcímkézés mindig engedélyezett, a GlobalFlags párbeszédpanel Enable Pool Tagging (Címkézés engedélyezése) jelölőnégyzete szürkítve jelenik meg, a készletcímkézés engedélyezésére és tiltására irányuló parancsok pedig nem hajthatók végre.

A változtatások Gflags.exe segédprogrammal történő végrehajtásához, kövesse az alábbi lépéseket:
 1. Kattintson a Start menü Futtatás parancsára, írja be a gflags.exe parancsot, majd kattintson az OK gombra.
 2. Jelölje be az Enable Pool Tagging (Készletcímkézés engedélyezése) jelölőnégyzetet.
 3. Kattintson az Apply (Alkalmaz), majd az OK gombra.
 4. Indítsa újra a számítógépet.
Megjegyzés A hibakeresés befejezése után ismételje meg a fenti lépéseket a készletcímkézés tiltása érdekében.

A Poolmon eszköz használata adatgyűjtésre

A PoolMon egy parancsablakban jeleníti meg a készletcímke adatokat. A nyílbillentyűkkel és a PAGE UP/PAGE DOWN billentyűkkel megjeleníthető az eszköz által összegyűjtött minden címkeadat.

A Poolmon.exe segédprogram megtalálható a Windows NT 4.0 Resource Kit csomagban, valamint a Windows 2000, Windows XP és Windows Server 2003 CD-ROM-ok \Support\Tools mappájában.

A címkeadatok az alábbi lépések segítségével másolhatók és tárolhatók. Ismételje ezeket a lépéseket két órán keresztül, 15 perces szünetekkel. Minden alkalommal illessze a frissítést a Jegyzettömb fájl végére.
 1. Mutasson a Start menü Beállítások pontjára, kattintson a Vezérlőpult parancsra, majd kattintson duplán a Konzol elemre.

  Megjegyzés Windows 2000 rendszer esetén a következő lépéseket kell végrehajtani:
  1. Kattintson a Start menü Futtatás parancsára, írja be a cmd parancsot, majd kattintson az OK gombra.
  2. Kattintson a jobb gombbal a címsorra, majd kattintson a Properties (Tulajdonságok) parancsra.
 2. Az Options (Beállítások) lapon jelölje be a QuickEdit Mode (Gyorsszerkesztés) jelölőnégyzetet, majd jelölje be az Insert Mode (Beszúrási mód) jelölőnégyzetet.
 3. A Layout (Elrendezés) lapon módosítsa a Screen Buffer Size (Képernyőpuffer mérete) értéket 99-re, majd kattintson az OK gombra.
 4. Kattintson a Start gombra, mutasson a Programok pontra, és kattintson a Parancssor parancsra.
 5. Keresse meg a Poolmon.exe fájlt a Support\Debug\platform mappában a Windows NT 4.0 CD-n. Váltson át arra a meghajtóra és mappára, ahol a Poolmon.exe eszköz található. A Windows 2000 CD-n a Poolmon.exe eszköz a Support.CAB fájlban található. A Support.CAB fájl a \Support\Tools mappában található.
 6. Írja be a következő parancsot: Poolmon.exe.
 7. Nyomja meg többször a P billentyűt, amíg a Poolmon megjeleníti a második, „type" (típus) fejlécű oszlopot, és a paged (lapozott) értéket mutatja.
 8. Nyomja meg a B billentyűt az oszlopok legnagyobbtól legkisebbig haladó rendezéséhez.
 9. Jelölje ki a teljes képernyőtartalmat, majd nyomja meg az ENTER billentyűt.
 10. Kattintson a Start gombra, mutasson a Programok, majd a Kellékek pontra, végül kattintson a Jegyzettömb parancsra.
 11. A Szerkesztés menüben kattintson a Beillesztés parancsra.
 12. A 7. lépés ismételt elvégzésével keresse meg a nonpaged (nem lapozott) értéket.
 13. Ismételje meg a 8 - 11. lépéseket a tartalom beillesztéséhez.
A Poolmon.exe eszköznek van néhány parancsbillentyűje, amelyek különféle szempontok alapján rendezik az eredményeket. Nyomja meg az alábbi billentyűket a műveletek végrehajtásához. Valamennyi parancs végrehajtása néhány másodpercet vesz igénybe. Néhány parancs:
P - Címkék rendezése „lapozott", „nem lapozott" és „vegyes" jellemzők szerint. A P billentyű megnyomásával válthatunk a felsorolási sorrendek között.
B - Címkék rendezése maximális bájthasználat szerint.
M - Címkék rendezése maximális bájtlefoglalás szerint.
T - Címkék rendezése betűrendbe.
E - A lapozott és nem lapozott készletek összegzése váltakozva, és az összegzés megjelenítése a képernyő alján.
A - Címkék rendezése foglalási méret szerint.
F - Címkék rendezése a memóriafelszabadítások száma szerint.
S - Címkék rendezése a lefoglalt és a felszabadított memóriakészletek számának különbsége szerint.
E - A lapozott és nem lapozott készletek összegzése váltakozva, és az összegzés megjelenítése a képernyő alján.
Q - Kilépés.
A Microsoft Tudásbázis kapcsolódó cikke:
298102 Külső gyártótól származó eszközillesztőt használó készletcímkék keresése (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 177415 - Utolsó ellenőrzés: 2008. jan. 13. - Verziószám: 1

Visszajelzés