Tiszta rendszerindításos hibaelhárítás a Windows 98 rendszerben

Fontos! Ebben a cikkben a rendszerleíró adatbázis módosításával kapcsolatos tudnivalók olvashatók. A rendszerleíró adatbázis módosítása előtt feltétlenül készítsen biztonsági másolatot arról, és csak akkor fogjon hozzá, ha tisztában van a rendszerleíró adatbázis visszaállításának módjával probléma esetén. A rendszerleíró adatbázis biztonsági mentéséről, visszaállításáról és módosításáról további információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:
256986 A Microsoft Windows rendszerleíró adatbázisának ismertetése

Összefoglaló

A jelen cikk bemutatja, hogyan végezhető el a tiszta rendszerindítással történő hibaelhárítás.

A Windows Millennium Edition (Me) rendszerben tiszta rendszerindítással történő hibaelhárításról további információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:

267288 Hogyan hajtsunk végre „Tiszta indítást” a Windows Millennium Edition-nel

További információ

Figyelem! A Rendszerleíróadatbázis-szerkesztő helytelen használata komoly problémákhoz vezethet, amelyek az operációs rendszer újratelepítését tehetik szükségessé. A Microsoft nem garantálja a Rendszerleíróadatbázis-szerkesztő nem megfelelő használata miatt fellépő problémák megoldhatóságát. A Rendszerleíróadatbázis-szerkesztőt saját kockázatára használhatja.

A tiszta rendszerindítással történő hibaelhárítás segítségével csökkenthető a számítógépes környezet sajátosságai miatt bekövetkező hibás viselkedések mennyisége. Számos ilyen esemény azért fordul elő, mert a Windows rendszer vagy a Windows alapú programok futtatása során a számítógép indításakor betöltődő ütköző illesztőprogramok, memóriában maradó programok (TSR) és egyéb beállítások vannak jelen. A számítógépes környezet az alábbi fájlokban található beállításokat tartalmazza:

 • Msdos.sys
 • Config.sys
 • Autoexec.bat
 • Winboot.ini
 • Windows\Winstart.bat
 • Windows\System.ini
 • Windows\Win.ini
 • Windows\Wininit.ini
 • Windows\System.dat
 • Windows\User.dat
Ezeket a fájlokat a rendszerindítási folyamat a Windows rendszer indítása közben tölti be, és segítségükkel alakítja ki az operációs rendszer és a programok futtatásához szükséges környezetet.

A fájlokról további információt jelen cikk „Megjegyzések” című szakaszában talál.

A Rendszerbeállító segédprogram használata

A Windows 98 operációs rendszer rendelkezik egy Rendszerbeállító segédprogrammal (Msconfig.exe), amely megkönnyíti a tiszta rendszerindítás végrehajtását.

A Windows 98 rendszer Msconfig segédprogramjával történő hibaelhárításról további információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:

281965 Hibaelhárítás a Windows 98 Msconfig segédprogramjának használatával
A Rendszerbeállító segédprogram az alább ismertetett módszerekkel futtatható.

 • Indítsa el a Rendszerinformáció eszközt, majd abból futtassa a Rendszerbeállító segédprogramot:
  1. Mutasson a Start menü Programok pontjára, majd a Kellékek pont Rendszereszközök elemére, és kattintson a Rendszerinformáció parancsra.
  2. Kattintson az Eszközök menü Rendszerbeállítás-szerkesztő parancsára.
 • A Rendszerbeállító segédprogram elindítása a Start menü Futtatás parancsával is lehetséges: kattintson a Start menü Futtatás parancsára, írja be az msconfig.exe parancsot a Megnyitás mezőbe, majd kattintson az OK gombra.
A tiszta indítás végrehajtásához a fentebb leírt eljárások egyikével indítsa el a Rendszerbeállító segédprogramot, majd hajtsa végre az alábbi műveleteket.

 1. Az Általános lapon jelölje be a Szelektív indítás választógombot, majd törölje a következő jelölőnégyzetek jelölését:
  • Config.sys fájl végrehajtása
  • Autoexec.bat fájl végrehajtása
  • Winstart.bat fájl végrehajtása (ha megjelenik)
  • System.ini fájl végrehajtása
  • Win.ini fájl végrehajtása
  • Indítópult elemeinek betöltése

 2. Kattintson az OK gombra, majd indítsa újra a számítógépet, amikor a rendszer kéri.
Az Indítópult elemeinek betöltése négyzet kivételével mindegyik jelölőnégyzet olyan fájlra vonatkozik, amelyet a rendszer .tsh kiterjesztésűre (a „troubleshoot”, hibakeresés szóból) nevez át a jelölőnégyzet jelölésének törlésekor. Az Indítópult elemeinek betöltése jelölőnégyzet a rendszer Indítópult mappájában található ikonokra és az alábbi rendszerleíró kulcsok alatt található bejegyzésekre vonatkozik:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

– és –

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices
Az Indítópult elemeinek betöltése jelölőnégyzet jelölésének törlésekor a rendszerleíró bejegyzéseket az alábbi kulcsokba írja át a rendszer:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run-

– és –

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices- – és –

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run-
Az Indítópult mappa ikonjait a rendszer áthelyezi a Windows\Start Menu\Programs útvonalon található Letiltott Indítópult elemek mappába.

A fájlok jelölőnégyzete jelölésének törlésekor a rendszer „remark” (megjegyzés) utasítást helyez el az adott fájl minden sorának elejére. A Config.sys vagy az Autoexec.bat fájl négyzete jelölésének törlése esetén a „rem tshoot” utasítás és egy szóköz kerül az adott fájl sorainak elejére. A System.ini vagy a Win.ini fájlhoz tartozó jelölés törlésekor a „; tshoot” utasítást és egy szóközt ír a program a fájl sorainak elejére. Egy korábban már törölt jelölés újbóli megadása esetén ezeket a megjegyzéseket a rendszer eltávolítja a fájlból. Ha egy elem jelölőnégyzetét újra bejelöli az Indítópult lapon, akkor az annak megfelelő rendszerleíró bejegyzés visszakerül az eredeti helyére.

Az indítási fájlok bármelyikének módosításakor újra kell indítani a számítógépet, mert ezek a fájlok rendszerindításkor írásvédettek.

Ha a Rendszerbeállító segédprogram nem használható, akkor a tiszta rendszerindítást saját kezűleg kell végrehajtani.

A számítógép saját kezűleg végrehajtott tiszta indításáról további információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:

243039 Tiszta rendszerindítás végrehajtása Windows 95 rendszerben (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

A hibás viselkedést okozó lehetséges problémák körének szűkítése

Ha ezután már nem tapasztalja a számítógépen hibás viselkedést, akkor szűkítheti az azt okozó lehetséges problémák körét. Ennek érdekében a Rendszerbeállító segédprogrammal kezdje el visszaállítani a fájlokat és fájlbejegyzéseket mindaddig, amíg rá nem talál a hibás viselkedést okozó elemre. Ezt az eljárást „felezős visszaállításnak” nevezik, mert elsőként az előzőleg eltávolított bejegyzések felét kell visszaállítani, majd a számítógép újraindításával ki kell deríteni, hogy visszatér-e a hibás viselkedés:

 1. Elsőként törölje a jelet a Rendszerbeállító segédprogram Általános lapján a Szelektív indítás csoport valamennyi jelölőnégyzetéből, majd kattintson az OK gombra. Indítsa újra a számítógépet, amikor a rendszer kéri.
 2. Ha a hibás viselkedés továbbra is előfordul, akkor a Rendszerbeállító segédprogram Speciális hibaelhárító beállítások párbeszédpaneljének használatával folytathatja a hibakeresést, amelyről a jelen cikk „Speciális tiszta rendszerindításos hibaelhárítás” című részében talál bővebb információt.
 3. Ha a hibás viselkedést továbbra is tapasztalja, akkor indítsa el a számítógépet csökkentett módban, és úgy végezzen tesztelést. Amennyiben a számítógépet csökkentett módban elindítva is tapasztalja a hibás viselkedést, akkor lépjen kapcsolatba a technikai támogatást nyújtó szakemberekkel. A számítógép csökkentett módban történő indításához indítsa újra a számítógépet, tartsa lenyomva a CTRL billentyűt mindaddig, amíg az Indítómenü meg nem jelenik, majd a menüben válassza a Csökkentett mód lehetőséget.A számítógép csökkentett módban történő indításáról további információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:

  180902 Hogyan lehet elindítani a Windows 98 alapú számítógépet csökkentett módban
 4. Ha az összes jelölőnégyzet jelölésének törlése után a hibás viselkedést nem tapasztalja, akkor jelölje be a System.ini fájl végrehajtása és a Win.ini fájl végrehajtása jelölőnégyzetet, majd indítsa újra a számítógépet és ellenőrizze, hogy jelentkezik-e a hiba.
 5. Ha jelentkezik, akkor a hibás viselkedést a System.ini vagy a Win.ini fájl okozza. Ebben az esetben törölje a jelölést az egyik fájl jelölőnégyzetéből. Amennyiben így is tapasztalja a hibás viselkedést, akkor a problémát a kijelölve hagyott fájl valamelyik bejegyzése okozza. Ez esetben folytassa a hibakeresést a 9. lépéssel.
 6. Ha a probléma nem jelentkezik a System.ini fájl végrehajtása és a Win.ini fájl végrehajtása jelölőnégyzet bejelölése után, akkor jelölje be az Autoexec.bat fájl végrehajtása jelölőnégyzetet is, indítsa újra a számítógépet és ellenőrizze, hogy a hibás viselkedés így jelentkezik-e. Ha így újra tapasztalható a hibás viselkedés, akkor a problémát az Autoexec.bat fájl valamelyik bejegyzése okozza. Ebben az esetben ugorjon a 9. lépésre.
 7. Ha a probléma nem jelentkezik az Autoexec.bat fájl végrehajtása jelölőnégyzet bejelölése után sem, akkor jelölje be a Config.sys fájl végrehajtása jelölőnégyzetet is, indítsa újra a számítógépet és ellenőrizze, hogy a hibás viselkedés így jelentkezik-e. Ha így újra tapasztalható a hibás viselkedés, akkor a problémát a Config.sys fájl valamelyik bejegyzése okozza. Amennyiben ekkor sem tapasztalta a problémát, akkor az Indítópult vagy a Winstart.bat fájl egy eleme okozza a hibás viselkedést.
 8. Jelölje be a Winstart.bat fájl végrehajtása jelölőnégyzetet is, indítsa újra a számítógépet és ellenőrizze, hogy a hibás viselkedés így jelentkezik-e. Ha ekkor sem tapasztalja a problémát, akkor az Indítópult elemeinek betöltése négyzet bejelölése okozza a hibás viselkedést.
 9. Az Általános lapon jelölje be a hibás viselkedést okozó fájl jelölőnégyzetét, majd kattintson a fájl nevét tartalmazó fülre. Ezután törölje a megjelenő listában a jelölőnégyzetek feléből a jelölést, indítsa újra a számítógépet és ellenőrizze, hogy a hibás viselkedés így jelentkezik-e.

  Ha a Config.sys fájl egyik eleme okozza például a problémát, akkor jelölje be a Config.sys fájl végrehajtása jelölőnégyzetet az Általános lapon, majd kattintson a Config.sys fülre. Törölje a lista nyolc jelölőnégyzetéből az alsó négy jelölését, kattintson az OK gombra, majd indítsa újra a számítógépet, amikor a rendszer kéri.
 10. Ha a hibás viselkedés így is jelentkezik, akkor a bejelölve hagyott jelölőnégyzetek egyike okozza a problémát. Amennyiben azonban a hibás viselkedés így már nem jelentkezik, akkor azon jelölőnégyzetek egyike okozta a problémát, amelyekből törölte a jelölést.

  Ha a bejelölve hagyott jelölőnégyzetek egyike okozza a problémát, akkor törölje a jelölést a még bejelölt jelölőnégyzetek feléből, majd indítsa újra a számítógépet és ellenőrizze, hogy a hibás viselkedés így jelentkezik-e. Ha azon jelölőnégyzetek egyike okozta a problémát, amelyekből törölte a jelet, akkor jelölje be újra ezen négyzetek felét, indítsa újra a számítógépet, és ellenőrizze, hogy a hibás viselkedés így jelentkezik-e.
E műveletek végrehajtásával a számítógép többszöri újraindítása után azonosíthatja azt a fájlbejegyzést, amely a hibás viselkedést okozza. Ha megtalálta a problémát okozó fájlbejegyzést, akkor javasoljuk, hogy a megfelelő fájlból vagy rendszerleíró kulcsból távolítsa el a bejegyzést, majd állítsa vissza a Rendszerbeállító segédprogramot a Normál indítás állapotba.

A Rendszerbeállító segédprogramot a következőképpen állíthatja vissza a Normál indítás állapotba:

 1. Kattintson a Start menü Futtatás parancsára, írja be az msconfig parancsot a Megnyitás mezőbe, majd kattintson az OK gombra.
 2. Jelölje be az Általános lap Normál indítás kezdetű választógombját, majd kattintson az OK gombra.
 3. A rendszer újraindítására vonatkozó kérdés megjelenésekor kattintson a Nem gombra.
Ha a hibás viselkedést okozó bejegyzés a Config.sys, az Autoexec.bat, a Win.ini vagy a System.ini fájlban található, akkor a Rendszerbeállítás-szerkesztő segédprogrammal (Sysedit.exe) nyissa meg a fájlt, és tiltsa le a megfelelő sor(oka)t a következőképpen:

 1. Kattintson a Start menü Futtatás parancsára, írja be a sysedit parancsot a Megnyitásmezőbe, majd kattintson az OK gombra.
 2. Az Ablak menüben kattintson a módosítani kívánt fájl nevére (például C:\Windows\System.ini).
 3. A hibás viselkedést okozó sor elejére írja be a rem parancsot és egy szóközt.
 4. Kattintson a Fájl menü Mentés parancsára.
 5. Kattintson a Fájl menü Kilépés parancsára.
 6. Indítsa újra a számítógépet.
Ha a hibás viselkedést egy, az Indítópult lapon található program okozza, akkor távolítsa el a programot az Indítópult mappából vagy törölje a rendszerleíró adatbázisból. A programot az alábbiak szerint távolíthatja el az Indítópult mappából.

 1. Mutasson a Start menü Beállítások pontjára, majd kattintson a Tálca és Start menü parancsra.
 2. Kattintson A Start menü programjai fülre, majd az Eltávolítás gombra.
 3. Kattintson duplán az Indítópult mappára, kattintson az eltávolítani kívánt bejegyzésre, majd az Eltávolítás gombra.
 4. Kattintson a Bezárás, majd az OK gombra, végül indítsa újra a számítógépet.
Ha a hibás viselkedést okozó program nem az Indítópult mappában található, akkor valószínűleg a rendszerleíró adatbázisból tölti be a rendszer. A rendszerleíró adatbázisból az alábbiak szerint távolíthat el egy adott bejegyzést.

 1. Kattintson a Start menü Futtatás parancsára, írja be a regedit parancsot a Megnyitás mezőbe, majd nyomja meg az ENTER billentyűt.
 2. Biztonsági másolat létrehozása céljából a Rendszerleíróadatbázis-szerkesztő segédprogramban egyenként keresse meg az alábbi rendszerleíró kulcsokat, kattintson rájuk, majd a Rendszerleíró adatbázis menü Rendszerleíró adatbázis exportálása parancsára:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

  és

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices
 3. A jobb oldali ablaktáblában törölje a megfelelő rendszerleíró kulcsban található fájlnév.exe értéket (a fájlnév összetevő a hibás működést okozó fájl neve):
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

  és

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices

  és

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx

  és

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
 4. Lépjen ki a Rendszerleíróadatbázis-szerkesztő segédprogramból, és indítsa újra a számítógépet.

Hibaelhárítási példa

Az alábbi példában bemutatjuk, hogy miként lehet megkeresni azt a rendszerindítási beállítást, amely egy adott program nem várt működését okozza.

 1. Hajtson végre tiszta rendszerindítást a következőképpen:

  1. A Rendszerbeállító segédprogram Általános lapján jelölje be a Szelektív indítás választógombot.
  2. A Szelektív indítás csoportban törölje a jelölést valamennyi jelölőnégyzetből, majd kattintson az OK gombra.
  3. Amikor a számítógép újraindítására vonatkozó kérdés megjelenik, akkor válassza az újraindítást.
  Ha ezek után ellenőrzi a program működését, akkor a hibás viselkedés már nem tapasztalható.

  Megjegyzés: Ha a hibás viselkedés mégis tapasztalható lenne, akkor a számítógép tiszta indításával a probléma valószínűleg nem oldható meg. Ebben az esetben tanulmányozza a cikk „Speciális tiszta rendszerindításos hibaelhárítás” című részében írtakat, keressen megoldást a Microsoft Tudásbázisban a tapasztalt problémára vagy lépjen kapcsolatba a Microsoft terméktámogatási szakembereivel.
 2. Ha meg szeretné állapítani, hogy a Win.ini vagy a System.ini fájl valamely sora okozza-e a hibás viselkedést, hajtsa végre az alábbi műveleteket.

  1. A Rendszerbeállító segédprogram Általános lapján jelölje be a Szelektív indítás választógombot.
  2. Jelölje be a Win.ini fájl végrehajtása és a System.ini fájl végrehajtása jelölőnégyzetet, majd kattintson az OK gombra.
  3. Amikor a számítógép újraindítására vonatkozó kérdés megjelenik, válassza az újraindítást.
  Ha ezek után ellenőrzi a program működését, akkor a hibás viselkedés már nem tapasztalható, tehát nem a Win.ini vagy a System.ini fájl egy eleme okozza a hibás viselkedést.
 3. Amennyiben tudni szeretné, hogy az Autoexec.bat fájl egyik sora okozza-e a hibás viselkedést, hajtsa végre az alábbi műveleteket.

  1. A Rendszerbeállító segédprogram Általános lapján jelölje be az Autoexec.bat fájl végrehajtása jelölőnégyzetet, majd kattintson az OK gombra.
  2. Amikor a számítógép újraindítására vonatkozó kérdés megjelenik, válassza az újraindítást.
  Ha ezek után ellenőrzi a program működését, akkor a hibás viselkedés már nem tapasztalható, akkor nem az Autoexec.bat fájl valamely eleme okozza a hibás viselkedést. Mivel a jelen példában a Winstart.bat fájl nem létezik, ezért már csak a Config.sys fájl egy eleme okozhatja a problémát.
 4. A példa szerint a Config.sys fájl nyolc sorból áll. Ha kíváncsi, hogy a fájl melyik felében található adott sor okozza a hibás viselkedést, az alábbi műveleteket kell végrehajtania.

  1. A Rendszerbeállító segédprogram Általános lapján jelölje be a Config.sys fájl végrehajtása jelölőnégyzetet, majd kattintson a Config.sys fülre.
  2. A Config.sys lapon törölje a lista első felének sorai előtt található jelölőnégyzetek jelölését. A példában ez az első négy jelölőnégyzetet jelenti.
  3. Kattintson az OK gombra. Amikor a számítógép újraindítására vonatkozó kérdés megjelenik, válassza az újraindítást.
  Ha ezek után ellenőrzi a program működését, akkor a hibás viselkedés már nem tapasztalható, akkor a problémát okozó sor a Config.sys fájl első négy sorának valamelyike.
 5. Jelöljön be az 5. lépésben törölt jelölőnégyzetek közül kettőt:

  1. A Rendszerbeállító segédprogramban kattintson a Config.sys fülre.
  2. A Config.sys lapon jelölje be az 5. lépésben inaktivált jelölőnégyzetek első felét. A példában ez az első kettő jelölőnégyzetet jelenti.
  3. Kattintson az OK gombra. Amikor a számítógép újraindítására vonatkozó kérdés megjelenik, válassza az újraindítást.
  Ha ezek után ellenőrzi a program működését, akkor a hibás viselkedés már nem tapasztalható, akkor a problémát okozó sor a Config.sys fájl harmadik vagy negyedik sora.
 6. Ha tudni szeretné, hogy melyik sor okozza a hibás viselkedést, az alábbi műveleteket hajtsa végre.

  1. A Rendszerbeállító segédprogramban kattintson a Config.sys fülre.
  2. A Config.sys lapon jelölje be az 5. lépésben inaktivált jelölőnégyzetek közül a még mindig inaktívak első felét (ez a lista harmadik jelölőnégyzetét jelenti).
  3. Kattintson az OK gombra. Amikor a számítógép újraindítására vonatkozó kérdés megjelenik, válassza az újraindítást.
  Ha ezek után ellenőrzi a program működését, akkor a hibás viselkedés már nem tapasztalható, akkor a problémát okozó sor a Config.sys fájl negyedik sora.

  Megjegyzés: Erre a sorra egy program futtatása vagy egy hardvereszköz elérése érdekében lehet szükség. Ha ez valóban így van, akkor tanulmányozza a fájlhoz ezt a sort hozzáadó szoftver vagy a hardver dokumentációját vagy lépjen kapcsolatba a gyártóval frissített illesztőprogram beszerzése érdekében.
A szokásos rendszerindítás visszaállításához a Rendszerbeállító segédprogram Általános lapján jelölje be a Normál indítás – minden eszköz-illesztőprogram és szoftver betöltése választógombot, majd kattintson az OK gombra. A rendszer újraindítására vonatkozó kérdés megjelenésekor kattintson az Igen gombra.

Tanácsok a tiszta rendszerindításos hibaelhárításhoz

Azzal, hogy törli az alább felsorolt bejegyzések jelölőnégyzeteinek jelölését, gyakran csökkenthető az elvégzendő lépések száma, amelyek a Rendszerbeállító segédprogram Általános lapjának Szelektív indítás csoportjában található összes indítófájl eltávolításához, majd felezős visszaállításához szükségesek:

 • Törölje valamennyi, a Config.sys és az Autoexec.bat fájlban található külső fejlesztésű illesztőprogram jelölőnégyzetének jelölését.
 • Törölje a System.ini fájl [386Enh] szakaszában található valamennyi .386 kiterjesztésű fájlnévvel végződő sorhoz tartozó jelölőnégyzet jelölését.
 • Törölje a Win.ini fájl [Windows] szakaszában található valamennyi „Load=” és „Run=” kezdetű bejegyzés jelölőnégyzetének jelölését (ha vannak ilyen bejegyzések).
A rendszerindító fájlok bejegyzéseinek letiltásáról „A Rendszerbeállító segédprogram használata” című részben talál további információt.

Speciális tiszta rendszerindításos hibaelhárítás

Abban az esetben, ha a Rendszerbeállító segédprogram Általános lapjának Szelektív indítás csoportjában az összes rendszertöltő bejegyzés jelölőnégyzetéből törölte a jelölést, a hibás viselkedés azonban továbbra is tapasztalható, kövesse az alábbi hibaelhárítási lépéseket.

 • A Rendszerbeállító segédprogram Speciális hibaelhárító beállítások párbeszédpaneljén jelölje be valamennyi jelölőnégyzetet. A Speciális hibaelhárító beállítások párbeszédpanelen található elemek ellenőrzésének menete az alábbi.
  1. Kattintson a Start menü Futtatás parancsára, írja be az msconfig.exe parancsot a Megnyitás mezőbe, majd kattintson az OK gombra.
  2. Az Általános lapon kattintson a Speciális gombra, jelölje be az összes jelölőnégyzetet, majd kattintson az OK gombra. Amikor a számítógép újraindítására vonatkozó kérdés megjelenik, akkor válassza az újraindítást.
  3. A felezős visszaállítási módszer használatával állapítsa meg, hogy melyik elem okozza a hibás viselkedést. A felezős visszaállítási módszerről bővebb információt „A hibás viselkedést okozó lehetséges problémák körének szűkítése” című részben talál. Számos hibás viselkedés, amelynek oka a leírtak szerint körülhatárolható, hardver- és illesztőprogram-kompatibilitási problémákkal kapcsolatos. A hibás viselkedés okának megállapítása után lépjen kapcsolatba a hardver vagy a szoftver gyártójával frissített illesztőprogram beszerzése vagy a Windows 98 rendszerrel való kompatibilitási problémák megismerése céljából. A Rendszerbeállító segédprogram Speciális hibaelhárító beállítások párbeszédpaneljéről további információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:

   181966 Rendszerbeállító segédprogram speciális hibaelhárító beállításai
 • A videokártya beállítása szabványos VGA típusra
  1. Mutasson a Start menü Beállítások pontjára, kattintson a Vezérlőpult parancsra, majd kattintson duplán a Képernyő ikonra.
  2. Kattintson a Beállítások fülre, majd a Speciális gombra. Kattintson a Csatoló fülre, majd a Módosítás gombra.
  3. Kattintson a Tovább gombra, majd jelölje be a Lista megjelenítése egy adott helyen található összes illesztőprogramról, így kiválasztható a kívánt illesztőprogram választógombot, végül kattintson a Tovább gombra.
  4. Jelölje be a Minden eszköz mutatása választógombot, majd kattintson a Gyártók mezőben a (Szabványos videókártyák) elemre. Kattintson a Modellek mezőben a Szabványos videókártya (VGA) elemre, majd a Tovább gombra.
  5. Kattintson az Igen, a Tovább, majd a Befejezés gombra.
  6. Kattintson a Bezárás, majd újra a Bezárás gombra, végül a számítógép újraindítására vonatkozó kérdés megjelenésekor az Igen gombra.

   Ha a hibás viselkedést nem tapasztalja azután, hogy a videokártyát átállította a szabványos VGA-csatolóra, akkor lépjen kapcsolatba a kártya gyártójával frissített, a Windows 98 rendszerrel kompatibilis illesztőprogram beszerzése érdekében.A megjelenítési problémák megoldásáról további információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:

   127139 Megjelenítési problémák megoldása a Windows rendszerben (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
 • Jelölje be a Rendszerbeállító segédprogram Általános lapján a Diagnosztikai indítás kezdetű választógombot annak érdekében, hogy a rendszer ne töltse be a .vxd kiterjesztésű statikus fájlokat. A Diagnosztikai indítás – eszköz-illesztőprogramok és szoftver interaktív betöltése választógomb bejelölése a .vxd kiterjesztésű statikus fájlok betöltésének megakadályozása érdekében az alábbiak szerint lehetséges.
  1. Kattintson a Start menü Futtatás parancsára. A Megnyitás mezőbe írja be az msconfig.exe parancsot, majd kattintson az OK gombra.
  2. Az Általános lapon jelölje be a Diagnosztikai indítás – eszköz-illesztőprogramok és szoftver interaktív betöltése választógombot, majd kattintson az OK gombra.
  3. Amikor a számítógép újraindítására vonatkozó kérdés megjelenik, válassza az újraindítást.
  4. A megjelenő indítómenüben jelölje ki a Megerősítés lépésről lépésre menüpontot, majd nyomja meg az ENTER billentyűt.
  5. A következő táblázatban összefoglaljuk a megjelenő kérdéseket és az azokra adandó javasolt válaszokat.


   Kérdés Válasz (ENTER= Igen, ESC= Nem)
   ---------------------------------------------------------------
   Betölti a DoubleSpace illesztőprogramot? Igen
   Feldolgozza a rendszerleíró adatbázist? Igen
   Létrehoz egy naplófájlt (BOOTLOG.TXT)? Igen
   Feldolgozza az indító eszköz-illesztőprogramokat (CONFIG.SYS)? Nem
   DEVICE=C:\WINDOWS\HIMEM.SYS Igen
   DEVICE=C:\WINDOWS\DBLBUFF.SYS Igen
   DEVICEHIGH=C:\WINDOWS\IFSHLP.SYS Igen
   Feldolgozza az indító parancsfájlt (AUTOEXEC.BAT)? Nem
   Betölti a Windows grafikus felhasználói felületet? Igen
   Betölti az összes Windows illesztőprogramot? Igen
   Fontos megjegyezni, hogy a Windows mappa számítógépenként eltérő helyen lehet. Nem biztos, hogy az összes kérdést látni fogja, mert megjelenésük a számítógépen található rendszerindítási fájloktól függ. A kérésekre Igen választ az ENTER, Nem választ pedig az ESC billentyű megnyomásával is adhat.
  6. A .vxd kiterjesztésű statikus fájlok betöltésének elkerülése érdekében az ilyen kérdésekre válaszoljon nemmel. Az alábbiakban a Microsoft statikus VXD-fájljainak részleges felsorolása található.

   Statikus VXD-fájl Támogatott szolgáltatás
   ----------------------------------------------
   Vnetsup.vxd Microsoft hálózat
   Ndis.vxd Microsoft hálózat
   Ndis2sup.vxd Microsoft hálózat
   Javasup.vxd Microsoft Java virtuális gép
   Vrtwd.386 Óra
   Vfixd.vxd Videotelefonálás
   Vnetbios.vxd Microsoft hálózat
   Vserver.vxd Microsoft hálózat
   Vredir.vxd Microsoft hálózat
   Dfs.vxd Microsoft hálózat
   Ndiswan.vxd Microsoft hálózat
   Msmouse.vxd Microsoft egér
  7. Ha a hibás viselkedést így nem tapasztalja, akkor ismételje meg az 1–6. lépést úgy, hogy az ENTER billentyű megnyomásával Igen választ ad a fenti lista minden fájljának betöltésére. Amennyiben a probléma így sem jelentkezik újra, akkor nem a listában található statikus VXD-fájlok egyike okozza azt.
  8. A felezős visszaállítási módszer használatával állapítsa meg, hogy melyik .vxd kiterjesztésű statikus fájl okozza a hibás viselkedést.
  9. Törölje a nem kompatibilis statikus .vxd mappát a HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD rendszerleíró kulcsból.

Megjegyzések

Az Msdos.sys fájl

Az Msdos.sys fájl alapinformációt tartalmaz a Windows mappa helyéről, a rendszerindítási fájlokról és más egyéb beállításokról. A beállítások egy része a Rendszerbeállító segédprogram Speciális hibaelhárító beállítások párbeszédpaneljén módosítható.

Az Msdos.sys fájl tartalmáról további információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:

118579 A Windows Msdos.sys fájl tartalma

A Config.sys fájl

A Config.sys fájl az MS-DOS alapú és a Windows rendszer korábbi verzióihoz készült programoknak biztosítja a visszamenőleges kompatibilitást, de nem feltétlenül található meg a számítógépen. A Config.sys fájl MS-DOS alapú, alacsony szintű illesztőprogramokat tölt be, amelyek fájlnevének általában .sys a kiterjesztése.

Az Autoexec.bat fájl

Az Autoexec.bat fájl is az MS-DOS alapú és a Windows rendszer korábbi verzióihoz készült programoknak biztosítja a visszamenőleges kompatibilitást, és szintén nem feltétlenül van jelen a számítógépen. Az Autoexec.bat fájl MS-DOS alapú programokat tölt be, amelyek fájlnevének általában .com vagy .exe a kiterjesztése.

A Winboot.ini fájl

A Winboot.ini fájl az Msdos.sys fájl ideiglenes másolata, amely akkor lehet jelen a számítógépen, ha egy program a rendszerbetöltési folyamatot érintő változtatásokat végez a rendszeren. A Winboot.ini fájl rendszerint a gyökérmappában található, felülbírálja az Msdos.sys fájl beállításait, és a program futásának befejeztével törlődik.

A Winstart.bat fájl

Előfordulhat, hogy a Winstart.bat fájl jelölőnégyzete nem használható a Rendszerbeállító segédprogram Általános lapján. A Winstart.bat fájlt olyan programok hozzák létre, amelyeknek MS-DOS alapú program futtatására van szükségük a Windows rendszerben való működéshez. A legtöbb felhasználó számítógépén nem található ilyen program.

A System.ini fájl

A System.ini fájl a számítógép egyes hardvereszközeinek beállításairól tartalmaz információt. A Windows rendszer betöltéséhez ennek a fájlnak a Windows mappában kell lennie. A System.ini fájl a különböző eszközök – például a hang- és videokártyák – illesztőprogramjának betöltésére szolgál. A nem 32 bites illesztőprogramot használó hardvereszközök 16 bites illesztőprogramjait is tartalmazhatja a System.ini fájl.

Ha a Rendszerbeállító segédprogramban törli a System.ini fájl végrehajtása jelölőnégyzet jelölését, majd újraindítja a számítógépet, akkor a következő változások történnek:

 • A képernyő 640 x 480 képpont felbontású, 16 színű módra vált. Ha korábban ennél nagyobb felbontású üzemmódot használt, akkor az asztal parancsikonjai egymásra kerülhetnek.
 • A hangkártya nem működik megfelelően.

A Win.ini fájl

A Win.ini fájl a Windows rendszer általános megjelenéséhez szükséges információt tartalmazza, és a Windows mappában kell lennie, máskülönben a rendszer újra létrehozza. A fájl rendszerindításkor töltődik be a Windows 3.x verziójú operációs rendszerekkel való kompatibilitás érdekében. A fájlban található beállítások többsége a rendszerleíró adatbázisban is megtalálható. Ha a Rendszerbeállító segédprogramban törli a Win.ini fájl végrehajtása jelölőnégyzet jelölését, akkor a rendszer létrehozza a fájl egy általános verzióját.

A Wininit.ini fájl

A Wininit.ini fájlt a Windows rendszer és a harmadik féltől származó termékek különféle összetevőinek telepítéséhez használja a rendszer. Minden olyan esetben, amikor egy program használatban lévő fájlt kíván másolni vagy eltávolítani, az ehhez szükséges utasításokat a Wininit.ini fájlba írja. A rendszerindítási folyamat közben a rendszer ellenőrzi, hogy létezik-e a Wininit.ini fájl, és ha igen, akkor végrehajtja a benne található utasításokat. Ha a Wininit.ini fájl létezik, akkor a hibás viselkedéssel kapcsolatos hibák keresésekor nevezze át .old kiterjesztésűre.

A System.dat fájl

A System.dat fájl a Windows rendszer indításához szükséges két rendszerleíró adatbázisfájl egyike. A System.dat fájl a System.ini fájlhoz hasonlóan a számítógép és a szoftverek beállításait tartalmazza. Az Indítópult elemeinek betöltése jelölőnégyzet azokra a bejegyzésekre vonatkozik, amelyeket a rendszerleíró adatbázis System.dat fájlban tárolt részéből tölt be a rendszer.

A User.dat fájl

A User.dat fájl a Windows rendszer indításához szükséges második rendszerleíró adatbázisfájl, amely hasonló a Win.ini fájlhoz, mert az egyes programok futtatásához és a Windows rendszer általános megjelenéséhez szükséges információt tartalmaz.

Biztonsági másolat készítése a rendszerindítási fájlokról

A jelen cikkben tárgyalt rendszerindítási fájlokról biztonsági másolat készíthető a Rendszerbeállító segédprogrammal a következő módon: kattintson az Általános lapon a Biztonsági másolat készítése gombra. Ezután választhat, hogy a merevlemezek valamelyikének egy mappájába vagy egy hajlékonylemezre kívánja menteni a fájlokat. A hajlékonylemezre történő mentés az ajánlott.

A .vxd kiterjesztésű statikus fájlok hardvereszközök és szoftverek virtuális illesztőprogramjainak betöltésére szolgálnak. A legtöbb független gyártó saját statikus .vxd fájljait adja a termékéhez.
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 192926 - Utolsó ellenőrzés: 2005. márc. 3. - Verziószám: 1

Visszajelzés