Személyes mappák kezelése a vállalati vagy csoportos támogatással futó Outlook alkalmazásban

Ez a cikk a következő, korábban elérhető cikkek tartalmának egységesítésével készült: 168644, 181014, 195782, 164407, 179735, 205229, 238777, 162206 és 181620.
Megjegyzés: A cikkben ismertetett eljárások csak abban az esetben alkalmazhatók, ha az Outlook telepítése vállalati vagy csoportos támogatással történt. A MAPI (Messaging Application Programming Interface) alapú szolgáltatások ezzel a beállítással vehetők igénybe. A telepítés típusának megállapításához kattintson a Súgó menü Microsoft Outlook névjegye parancsára. Vállalati vagy csoportos támogatással működő példányok esetén erre utaló felirat látható a párbeszédpanelen.

A személyes mappafájlok (.pst fájlok) Csak internetes levelezés módban telepített Microsoft Outlook 98 vagy Microsoft Outlook 2000 programban történő kezeléséről a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
196492 Személyes mappafájlok kezelése az Outlook (Csak internetes levelezési mód) alkalmazásban
A személyes mappafájlok (.pst fájlok) Microsoft Outlook 2002 vagy Microsoft Office Outlook 2003 programban történő kezeléséről a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
287070 Outlook 2002 adatok biztonsági mentése, visszaállítása vagy áthelyezése az Outlook 2002 programban

Összefoglaló

A cikk a Microsoft Outlook programban létrehozott személyes mappafájlok (.pst fájlok) kezelését, biztonsági mentését és visszaállítását mutatja be. Ilyen fájlok például az üzenetek, kapcsolattartók, találkozók, feladatok, jegyzetek és naplóbejegyzések. Az Outlook az adatokat MAPI-mappákban tárolja. A MAPI-mappákat egy, a merevlemezen lévő .pst fájl tárolja, illetve ha az Outlook programot Microsoft Exchange kiszolgálóval használja, az adatok egy kiszolgálón lévő postafiókban érhetők el.

A cikkben érintett témakörök:
 • Biztonsági másolat készítése személyes mappafájlról (.pst)
 • A .pst fájlok adatainak exportálása
 • A .pst fájlok adatainak importálása
 • Az Outlook adatainak átvitele egyik számítógépről a másikra
 • Exchange Server alapú számítógép adatainak biztonsági mentése
 • Személyes címjegyzékek biztonsági mentése
 • A .pst fájlok biztonsági mentésének automatizálása a Személyes mappák biztonsági mentése segédprogrammal
 • Az Outlook beállításait tartalmazó fájlok biztonsági mentése
 • Az alapértelmezett kézbesítési hely beállítása
 • Személyes mappafájl (.pst fájl) törlése a profilból
 • Adott mappa eltávolítása a mappalistából
Az Outlook programban létrehozott adatok biztonsági mentését követően bármikor visszaállíthatja az elveszett, illetve a hardverhiba vagy egyéb váratlan esemény következtében megsérült adatokat. Az adatok biztonsági mentésekor azokat ugyanazon számítógép egy másik merevlemezére vagy egy másik számítógépre is átviheti. Ehhez az eredeti merevlemezen lévő adatok biztonsági mentése után át kell helyeznie azokat az új merevlemezre.

További információ

Biztonsági másolat készítése személyes mappafájlról (.pst).

Ha az Outlook programot nem a Microsoft Exchange Server rendszerrel együtt használja, az Outlook minden adatot egy .pst fájlban tárol. Ha el szeretné végezni egy adott mappa, például a Névjegyalbum vagy a Naptár biztonsági mentését, kövesse „A .pst fájlok adatainak exportálása” című részben leírt lépéseket.

A teljes .pst fájl biztonsági mentéséhez kövesse az alábbi lépéseket:
 1. Zárjon be minden üzenetküldő programot, például az Outlook, a Microsoft Exchange vagy a Windows Messaging alkalmazást.
 2. Mutasson a Start menü Beállítások pontjára, majd kattintson a Vezérlőpult parancsra.
 3. Kattintson duplán a Posta és fax vagy a Posta ikonra.
 4. Kattintson a menteni kívánt személyesmappa-szolgáltatásra. A szolgáltatás neve alapértelmezés szerint Személyes mappák, a szolgáltatás azonban átnevezhető. Ha egy szolgáltatás át lett nevezve, akkor megállapítható annak típusa. Ehhez a szolgáltatások listájában kattintson a szolgáltatásra, majd válassza a Tulajdonságok parancsot. Ha a szolgáltatás személyesmappa-szolgáltatás, a megjelenő párbeszédpanel címsorában a Személyes mappák felirat jelenik meg. A párbeszédpanel címsorának megtekintése után kattintson a Mégse gombra. Ezzel a módszerrel minden ismeretlen szolgáltatás típusa meghatározható.

  Előfordulhat, hogy a profil több személyesmappa-szolgáltatást tartalmaz. Ebben az esetben minden személyes mappafájlról külön kell biztonsági másolatot készítenie.

  Ha a profil nem tartalmaz személyesmappa-szolgáltatást, de az olyan információk, mint például az üzenetek, névjegyek vagy találkozók tárolhatók az Outlook alkalmazásban, a program az adatokat általában egy postafiókban vagy egy Microsoft Exchange Server alapú számítógépen tárolja. Ebben az esetben olvassa el az „Exchange Server alapú számítógép adatainak biztonsági mentése” című részt.

  Ha a szolgáltatások listájában nem találhatók személyes mappák, és az adatokat nem tárolja Microsoft Exchange Server alapú postafiókban, az Outlook programot csak fájlok tallózására használhatja, az adatokat tároló Outlook-szolgáltatások azonban nem lesznek elérhetők. Ebben az estben nincsenek olyan adatok, melyekről biztonsági másolatot lehetne készíteni.
 5. Kattintson a Tulajdonságok elemre, és jegyezze fel a feltüntetett fájl elérési útját és nevét.

  Megjegyzés: A .pst fájlok méretét valószínűleg csökkentheti, ha az Azonnali tömörítés gombra kattint. Ez olyankor bizonyulhat különösen hasznosnak, amikor a .pst fájl biztonsági másolatát hajlékonylemezen szeretné tárolni.
 6. Kattintson egymás után kétszer az OK gombra az Tulajdonságok párbeszédpanel bezárásához.
 7. Készítsen másolatot az 5. lépésben feljegyzett fájlról a Windows Intéző vagy a Sajátgép segítségével.
Ha egy .pst fájl visszaállítását cserélhető adathordozóról, például hajlékonylemezről vagy CD-ről kell végrehajtania, másolja a fenti lépések szerint létrehozott biztonsági másolatot az adathordozóról a számítógép merevlemezére. A .pst fájl biztonsági másolatának visszaállítását az 5. lépésben feljegyzett merevlemezre, elérési útra és fájlnévvel végezze.

A .pst fájlok adatainak exportálása

Egyetlen mappa, például a Névjegyalbum vagy a Naptár mappa exportálásához kövesse az alábbi lépéseket:
 1. Kattintson a Fájl menü Importálás és exportálás parancsára.
 2. Kattintson az Exportálás fájlba elemre, majd a Tovább gombra.
 3. Kattintson a Személyes mappafájl (.pst) elemre, majd a Tovább gombra.
 4. Kattintson az exportálni kívánt mappára, majd a Tovább gombra.
 5. Az exportált fájl neve mezőbe írja be azon fájl nevét, amelybe az adatokat exportálni szeretné.
 6. Kattintson a Befejezés gombra.

A .pst fájlok adatainak importálása

Személyes mappafájl (.pst fájl) importálásához hajtsa végre az alábbi lépéseket:
 1. Kattintson a Fájl menü Importálás és exportálás parancsára.
 2. Kattintson az Importálás más programból vagy fájlból elemre, majd a Tovább gombra.
 3. Kattintson a Személyes mappafájl (.pst) elemre, majd a Tovább gombra.
 4. Írja be az importálni kívánt .pst fájl elérési útját és nevét, majd kattintson a Tovább gombra.
 5. Kattintson arra a mappára, amelybe az adatokat importálni szeretné.
 6. Kattintson a Befejezés gombra.

Az Outlook adatainak átvitele egyik számítógépről a másikra

Habár a .pst fájlok nem oszthatók meg és nem szinkronizálhatók, „A .pst fájlok adatainak exportálása” és „A .pst fájlok adatainak importálása” című részben leírt lépéseket követve .pst fájlba másolhatja az Outlook adatait. Az adatok átviteléhez használhat CD-t, DVD-t vagy más hordozható adathordozót. A .pst fájlokkal való munkavégzés során a következőkre kell ügyelnie:
 • Ha CD vagy DVD lemezről másol .pst fájlokat, győződjön meg arról, hogy a .pst fájlhoz nincs beállítva az Írásvédett attribútum. A beállítás ellenőrzéséhez kattintson jobb gombbal a CD vagy DVD lemezről másolt fájlra, majd kattintson a Tulajdonságok parancsra. Győződjön meg arról, hogy nincs bejelölve az Írásvédett jelölőnégyzet.
 • A .pst, .pab, .ost vagy .oab fájlokhoz LAN- vagy WAN-kapcsolatokon keresztül történő csatlakozás nem támogatott. Ha az ilyen fájlokhoz LAN- vagy WAN-kapcsolaton keresztül próbál csatlakozni, problémákat tapasztalhat. A Microsoft Tudásbázis kapcsolódó cikke:

  297019 A személyes mappafájlok helyi és nagykiterjedésű hálózatokon keresztüli elérése nem támogatott (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
Ha az adatoknak a számítógépek közötti átvitelhez vagy biztonsági mentés céljából történő tárolásához egy másodlagos .pst fájlt kell létrehoznia, az alábbiak szerint járjon el:
 1. Mutasson a Fájl menü Új pontjára, majd kattintson a Személyes mappafájl (.pst) parancsra.
 2. Írja be az új .pst fájl egyedi nevét. Írja be például a következőt: Átvitel.pst. Kattintson az OK gombra.
 3. Írja be a .pst fájl megjelenített nevét, például a következőt: Mappák átvitele. Kattintson az OK gombra.
 4. Zárja be az Outlook programot.
Ha csupán mappákat szeretne másolni egy .pst fájlból vagy egy postafiókból egy másodlagos .pst fájlba az Outlook programban, kövesse az alábbi lépéseket:
 1. Az Outlook programban kattintson jobb gombbal a másolni kívánt mappára, majd kattintson a „Mappanév” másolása parancsra. A Naptár mappa másolásához például kattintson jobb gombbal a Naptár mappára, majd válassza a „Naptár” másolása lehetőséget.
 2. A Mappa másolása párbeszédpanelen kattintson a Mappák átvitele mappára, majd az OK gombra.
 3. Szükség szerint ismételje meg az 1. és a 2. lépést a többi mappához.

Exchange Server alapú számítógép adatainak biztonsági mentése

Az Exchange kiszolgálón tárolt Outlook-adatok biztonsági mentése általában a kiszolgálón történik. Ha további információt szeretne kapni az Exchange kiszolgálón tárolt adatok biztonsági mentéséről és visszaállításáról, vegye fel a kapcsolatot az Exchange kiszolgáló rendszergazdájával.

Ha az Outlook programot az Exchange kiszolgálóval együtt használja, választhat, hogy az Outlook-adatokat az Exchange kiszolgálón vagy a helyi merevlemezen lévő személyes mappafájlokban kívánja-e tárolni. Az alábbi lépéseket követve meghatározhatja, hogy az Outlook hol tárolja az adatokat:
 1. Az Eszközök menüben kattintson a Szolgáltatások parancsra, majd kattintson a Kézbesítés fülre.
 2. Tekintse meg a Új levelek kézbesítése az alábbi helyre beállítás értékét. Ha a mezőben a „Postafiók” szó és egy e-mail név található, az Outlook az Exchange Server rendszert futtató számítógépen lévő mappákban tárolja az adatokat. Ha az Új levelek kézbesítése az alábbi helyre mezőben a „Személyes mappa” kifejezés vagy valamely más, személyes mappákat jelölő név található, az Outlook az új üzeneteket, névjegyeket, találkozókat és egyéb elemeket a helyi merevlemezen lévő személyes mappákban tárolja.
Ha az adatait a helyi merevlemezen lévő személyes mappafájlokban tárolja, és azokról szeretne biztonsági másolatot készíteni, olvassa el e cikk „Biztonsági másolat készítése személyes mappafájlról (.pst)” című részét.

Személyes címjegyzékek biztonsági mentése

Noha a kapcsolattartási adatok egyaránt tárolhatók Microsoft Exchange Server alapú postafiókban vagy személyes mappafájlban, és az Outlook alkalmazás a címjegyzéken keresztül érheti el azokat, a Személyes címjegyzék a helyi merevlemezen tárolt fájlt hoz létre. Ha erről a címjegyzékről is szeretne biztonsági másolatot készíteni, minden .pab kiterjesztésű fájlt bele kell foglalnia a biztonsági mentésbe.

A személyes címjegyzékfájlt a következőképpen keresheti meg:
 1. Microsoft Windows 98 és Windows 95 rendszer esetén mutasson a Start menü Keresés pontjára, majd kattintson a Fájlok vagy mappák parancsra.

  Microsoft Windows Server 2003, Windows XP, Windows 2000 és Windows Millennium Edition rendszer esetén mutasson a Start menü Keresés pontjára, majd kattintson a Fájlok és mappák parancsra.
 2. Íjra be a *.pab karakterláncot, válassza a Hely, illetve a Keresés helye lista Sajátgép elemét, majd a keresés megkezdéséhez kattintson a Keresés gombra.
Jegyezze fel a .pab fájl helyét, és adja hozzá a .pab fájlt a biztonsági mentéshez.

A címjegyzék azonos vagy eltérő számítógépen történő visszaállításához adja hozzá a profilhoz a Személyes címjegyzék szolgáltatást, és adja meg a visszaállítani kívánt .pab fájl elérési útját és nevét. A profilok és szolgáltatások konfigurálásáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:

195478 A vállalati vagy csoportos támogatással futó Outlook 2000 felhasználói profiljainak és információs szolgáltatásainak ismertetése (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

A .pst fájlok biztonsági mentésének automatizálása a Személyes mappák biztonsági mentése segédprogrammal

A Microsoft megjelentetett egy segédprogramot, amely lehetővé teszi a .pst fájlok biztonsági mentésének automatizálását. A segédprogram a Microsoft következő webhelyéről tölthető le:A Microsoft terméktámogatási fájljainak letöltéséről a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
119591 Microsoft terméktámogatási fájlok beszerzése az online szolgáltatások segítségével
A Microsoft ellenőrizte a fájl vírusmentességét. A Microsoft a fájl ellenőrzéséhez a kiadás napján rendelkezésre álló legújabb víruskereső szoftvert használta. A fájlt biztonságos kiszolgálók tárolják, megakadályozva annak jogosulatlan módosítását.
A személyes mappafájlokról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:

238782 A személyes mappafájl biztonsági mentésének automatizálása az Outlook 2000 és az Outlook 2003 alkalmazásban

Az Outlook beállításait tartalmazó fájlok biztonsági mentése

Amennyiben testreszabott beállításokat használ, és ezeket egy másik számítógépen is szeretné alkalmazni az Outlook alkalmazásban, célszerű az alábbi fájlokról is biztonsági másolatot készítenie:
 • Outcmd.dat – A fájl az eszköztár- és menübeállításokat tartalmazza.
 • Profilnév.fav – A Kedvencek fájl, amely az Outlook pult beállításait tartalmazza.
 • Profilnév.htm – A fájl az automatikus HTML-aláírást tárolja.
 • Profilnév.rtf – A fájl az automatikus RTF-aláírást tárolja.
 • Profilnév.txt – A fájl az egyszerű szöveges automatikus aláírást tárolja.

  Megjegyzés: Ha e-mail szerkesztőként a Microsoft Word programot használja, az aláírásokat a Normal.dot fájl tartalmazza szövegtárelemként. A Normal.dot fájlról is célszerű biztonsági másolatot készíteni.

  A mappaminta-tulajdonságok olyan engedélyek, szűrők, leírások, űrlapok és nézetek, amelyek azon mappákhoz vannak kötve, amelyekben létrehozták azokat. Ha egy .pst fájlból elemeket exportál egy másikba, a mintatulajdonságok elvesznek. Az ilyen információk biztonsági mentésével kapcsolatban a Microsoft Office Outlook Súgójának „Mappa tulajdonságainak másolása” című témakörében tájékozódhat.

Outlook 97 esetén

 • Profilnév.fav – A Kedvencek fájl, amely az Outlook pult beállításait tartalmazza.

  Megjegyzés: Ha a Kedvencek fájlt az Outlook beállításainak biztonsági másolatából szeretné használni, az új számítógépen létrehozott profilnak meg kell egyeznie az eredeti profillal. Ellenkező esetben a Kedvencek fájl érvénytelen, és egy új Kedvencek fájl jön létre.

  Az Outlook pult többszörözéséről a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:

  196346 Az Outlook pult nem többszörözhető (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
 • Profilnév.rtf – A fájl az automatikus RTF-aláírást tárolja.

  Megjegyzés: Ha e-mail szerkesztőként a Word programot használja, az aláírásokat a Normal.dot fájl tartalmazza szövegtárelemként. A Normal.dot fájlról is célszerű biztonsági másolatot készíteni.

Az alapértelmezett kézbesítési hely beállítása

Az alapértelmezett kézbesítési hely beállításához végezze el a következő lépéseket:
 1. Az Eszközök menüben kattintson a Szolgáltatások parancsra.
 2. A Szolgáltatások párbeszédpanelen kattintson a Kézbesítés fülre.
 3. Az Új levelek kézbesítése az alábbi helyre listában jelölje ki azt az elemet, ahonnan az üzeneteket küldeni, illetve ahová fogadni szeretné.

  Ha egy számítógépet a Távüzenet használatára kíván beállítani, a .pst fájl nevére kell kattintania.

  Ha egy számítógépet a Kapcsolat nélküli mappák használatára kíván beállítani, az Exchange Server alapú postafiók nevére kell kattintania.
 4. Kattintson az OK gombra.
 5. Lépjen ki az Outlook programból, majd indítsa azt újra.

Személyes mappafájl (.pst fájl) törlése a profilból

Ha egy .pst fájlt törölni szeretne egy profilból, hajtsa végre az alábbi lépéseket:
 1. Zárja be az Outlook programot.
 2. Mutasson a Start menü Beállítások pontjára, majd kattintson a Vezérlőpult parancsra.
 3. Kattintson duplán a Posta vagy a Posta és fax ikonra.
 4. A Szolgáltatások lapon kattintson a Személyes mappák elemre, majd az Eltávolítás gombra.
Figyelmeztetés: Az Outlook újraindításához társítani kell egy .pst fájlt a profillal, ha az új üzenetek kézbesítési pontjaként a .pst fájlok voltak beállítva. Az ebben a .pst fájlban lévő adatokhoz csak a fájl importálása vagy a profillal való ismételt társítása esetén lehet hozzáférni.

Adott mappa eltávolítása a mappalistából

Ha egy adott mappát kíván eltávolítani a mappalistából, kövesse az alábbi lépéseket:
 1. Gondoskodjon arról, hogy a mappalista látható legyen. A mappalista megjelenítéséhez kattintson a Nézet menü Mappalista parancsára.
 2. Kattintson jobb gombbal a mappalistában a törölni kívánt mappára.
 3. Kattintson a „Mappanév” törlése parancsra.
Ezzel a mappa törlődik a mappalistából. A törölt mappa a Törölt elemek mappa egyik almappája lesz. A mappa végleges törléséhez ürítse ki a Törölt elemek mappát.

Megjegyzés: Ha az Outlook programot úgy használja, hogy a személyes mappák vannak beállítva kézbesítési pontként, akkor nincs lehetőség a munkacsoport-információk megosztására. Ez a szolgáltatás csak akkor használható, ha alapértelmezett kézbesítési helyként az Exchange Server alapú postafiók van beállítva.
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 195719 - Utolsó ellenőrzés: 2011. máj. 11. - Verziószám: 1

Visszajelzés