Parancssori kapcsolók használata a Microsoft Access alkalmazásban

A cikk Microsoft Access 97 alkalmazásra vonatkozó változata a Tudásbázis következő számú cikke: 105128 (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.).

Figyelem! A cikkben ismertetettek alkalmazásához a makrókkal, a programkódkészítéssel és az együttműködési mechanizmusokkal kapcsolatos alapismeretek szükségesek.

A cikkben foglaltak Microsoft Access-adatbázisokra (.mdb) és Microsoft Access-projektekre (.adp) vonatkoznak.

Összefoglaló

Ha a Microsoft Access programot a Start menüből vagy egy helyi menüből futtatja, parancssori kapcsolók segítségével módosíthatja annak indítási folyamatát. Megnyithat például egy adott adatbázist, futtathat egy makrót, illetve megadhat egy jelszót.

További információ

A következő táblázat a Microsoft Access parancssori kapcsolóit és utasításait sorolja fel.

Kapcsoló vagy Hatás Hatókör
utasítás
------------------------------------------------------------------------------------------
adatbázis_neve A megadott Microsoft Access-adatbázis vagy Access-adatbázis
Microsoft Access-projekt megnyitása. Szükség esetén vagy
adjon meg elérési utat. Ha Windows 95 rendszert Access-projekt
használ, az alapértelmezett elérési út a Dokumentumok
mappa.

/excl A megadott Access-adatbázis megnyitása kizárólagos Csak Access-
hozzáféréssel. Az adatbázis megosztott hozzáféréssel, adatbázis
többfelhasználós környezetben történő megnyitásához
mellőzze ezt a beállítást.

/ro A megadott Access-adatbázis vagy Access-projekt Access-adatbázis
megnyitása csak olvasási hozzáféréssel. vagy
Access-projekt

/user Az Access indítása a megadott felhasználónévvel. Csak Access-
felhasználó_neve adatbázis

/pwd Az Access indítása a megadott jelszóval. Csak Access-
jelszó adatbázis

/profile Az Access indítása a megadott felhasználói profil Access-adatbázis
felhasználói_ beállításaival a Microsoft Windows vagy
profil beállításjegyzékének az Access telepítésekor Access-projekt
létrehozott beállításai helyett. Ez az eljárás
lecseréli az Access 97-es verziójánál korábbi
verzióiban használt /ini kapcsolót
egy inicializációs fájl létrehozása érdekében.

/compact Azon Access-adatbázis tömörítése és javítása, Access-adatbázis
céladatbázis illetve Access-projekt tömörítése, amely a /compact vagy
vagy kapcsoló előtt van megadva, majd az Access bezárása. Access-projekt
célként_ Ha nem ír be fájlnevet a /compact kapcsoló után,
megadott_Access- a program a fájlt annak eredeti nevén és mappájába
projekt tömöríti. Ha egy másik néven kívánja elvégezni a
tömörítést, adjon meg egy célfájlt. Ha nem ad meg
elérési utat a céladatbázishoz vagy a célként megadott
Access-projekthez, a célfájl létrehozása alapértelmezés
szerint a Dokumentumok mappában történik. Az Access-
projektekben ez a kapcsoló tömöríti az Access-
projektfájlt (.adp), nem tömöríti azonban az
SQL Server-adatbázist.

/repair A /repair kapcsoló előtt megadott Access-adatbázis Csak Access-
javítása, majd az Access bezárása. Az Access 2000 adatbázis
programban a tömörítési és a javítási funkció egyaránt
a /compact kapcsolóhoz tartozik. A /repair kapcsoló a
visszamenőleges kompatibilitás érdekében támogatott.

/convert Egy korábbi verzióban létrehozott Access-adatbázis Csak Access-
céladatbázis konvertálása Access 2000 verziójú adatbázissá új adatbázis
névvel, majd az Access bezárása. A /convert kapcsoló
használata előtt meg kell adnia a forrásadatbázist.

/x makró_neve Az Access indítása és a megadott makró futtatása. Access-adatbázis
Az adatbázisok megnyitásakor a makrók futtatásához vagy
egy AutoExec makrót is használhat. Access-projekt

/cmd A parancssorban a kapcsoló után álló értéknek Access-adatbázis
megfelelő művelet végrehajtása. Ez a kapcsoló legyen vagy
a parancssorban az utolsó kapcsoló. Pontosvesszőt (;) Access-projekt
is használhat a /cmd kapcsoló helyett.

/nostartup Az Access indítása az indítási párbeszédpanel Access-adatbázis
megjelenítése nélkül (az Access indításakor a vagy
másodikként megjelenő párbeszédpanel). Access-projekt

/wrkgrp Az Access indítása a munkacsoport megadott információs Csak Access-
munkacsoport_ fájljával. adatbázis
információs_
fájlja

Megjegyzések

 • Ha az adatbázisok megnyitásakor futtatni szeretne egy Visual Basic for Applications-eljárást, használja a RunCode műveletet az AutoExec makróban, illetve abban a makróban, melyet a /x parancssori kapcsolóval futtat. A Visual Basic-eljárások futtatására akkor is lehetősége van, amikor egy adatbázist oly módon nyit meg, hogy létrehoz egy űrlapot egy, az ahhoz tartozó OnOpen eseményhez definiált Visual Basic-eljárás segítségével. Az Adatbázis ablakra a jobb gombbal kattintva jelölje ki az űrlapot indítási űrlapként, válassza az Indítás parancsot, majd adja meg az adott űrlapot az Űrlap/Lap megjelenítése mezőben.
 • Ha perjelet (/) vagy kettőspontot (;) szeretne megadni a parancssorban, írja be az adott karaktert kétszer. Ha a parancssorban például a
  ;mjs/md jelszót szeretné megadni, írja be a
  ;;mjs//md jelszót a /pwd parancssori kapcsoló után.
 • Példák:

  Ha egy Access 2000-adatbázist indításkor egy megadott makrót futtató, kizárólagos módban kíván megnyitni, akkor a következő parancsot írja be a Futtatás párbeszédpanelen:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\msaccess.exe" "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\samples\northwind.mdb" /Excl /X Add Products
  Ha egy Access 2002-adatbázist indításkor egy megadott makrót futtató, kizárólagos módban kíván megnyitni, akkor a következő parancsot írja be a Futtatás párbeszédpanelen:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\msaccess.exe" "C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\samples\northwind.mdb" /Excl /X Add Products
  Hasonlóképpen, ha egy Access 2003-adatbázist indításkor egy megadott makrót futtató, kizárólagos módban kíván megnyitni, akkor a következő parancsot írja be a Futtatás párbeszédpanelen:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\msaccess.exe" "C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\samples\northwind.mdb" /Excl /X Add Products

Hivatkozások

A setup parancs /y kapcsolójának használatáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:

208488 ACC2000: Érvénytelen lappal kapcsolatos hibák elhárítása a Microsoft Access 2000 alkalmazásban (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
A /Pwd kapcsoló használatáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkeiben tájékozódhat:

207891 ACC2000: Nem használható a /Pwd kapcsoló a jelszóval védett adatbázisokhoz (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
292302 ACC2002: Nem használható a /Pwd kapcsoló a jelszóval védett adatbázisokhoz (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
A kapcsolóknak a terjeszthető, futattókörnyezetet tartalmazó csomag létrehozása közben történő használatáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:

236519 MOD2000: Makrók és kapcsolók létrehozása parancsikonokhoz a csomagolásra és telepítésre szolgáló varázslóban (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
A /convert kapcsoló használatáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:

319253 Az adatbázisok csak Access 2000 fájlformátumba konvertálása a /convert parancssori kapcsolóval (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
Az Access-adatbázis egyéni profillal történő megnyitásakor előforduló hibáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:

266769 ACC2000: Hiba a Microsoft Access egyéni profillal történő indításakor (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
A parancssori kapcsolókkal kapcsolatos további tudnivalókért kattintson a Súgó menü Microsoft Office Access súgója parancsára, írja be az indítási parancssori kapcsolók kifejezést az Office Segéd vagy a Válasz varázsló keresőmezőjébe, és kattintson a Keresés gombra a témakörök megtekintéséhez.
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 209207 - Utolsó ellenőrzés: 2008. nov. 11. - Verziószám: 1

Visszajelzés