Az Excel alkalmazásban oszlopok elrejtésekor „Az objektumok nem vihetők a lapon kívülre” hibaüzenet jelenik meg

A cikk Microsoft Excel 97 alkalmazásra vonatkozó változata a Microsoft Tudásbázis következő számú cikke:
170081 (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.).

A cikk Microsoft Excel 98 Macintosh Edition alkalmazásra vonatkozó változata a Tudásbázis következő számú cikke:
178959 (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.).

A jelenség

Adatoszlopok Microsoft Excel alkalmazásban történő elrejtésekor előfordulhat, hogy a következő hibaüzenet jelenik meg:
Az objektumok nem vihetők a lapon kívülre.
A megjelenő üzenethez tartozó egyedi szám megállapításához nyomja le a CTRL+SHIFT+I billentyűkombinációt. Az üzenet jobb alsó sarkában a következő szám jelenik meg:
100185

Oka

A hibaüzenet az alábbi két feltétel együttes teljesülése esetén jelenik meg:
  • Az oszlopban lévő cellák egyikében cellamegjegyzés-objektumot hoz létre.
  • Ezután megkísérli elrejteni az objektumot tartalmazó oszloptól balra lévő oszlopot, az objektumot tartalmazó oszlopot és objektumot tartalmazó oszloptól jobbra található valamennyi oszlopot.
A probléma például olyankor fordul elő, ha egy cellamegjegyzést szúr be az IR1 cellába, majd (egy időben) megkísérli elrejteni az IQ:IS tartományban lévő oszlopokat.

Megjegyzés: A probléma előfordulása a munkalapon beszúrható objektumok többségével kapcsolatban, például cellamegjegyzések, grafikonok, alakzatok és képek esetén tapasztalható. A cellamegjegyzések különös odafigyelést igényelnek. Az objektumok többségétől eltérően ugyanis a cellamegjegyzések alapértelmezés szerint rejtettek, és nem mindig jeleníthetők meg azonnal.


Ha megkísérli elrejteni az objektumot tartalmazó oszlopot és az objektumot tartalmazó oszloptól jobbra elhelyezkedő valamennyi oszlopot, az objektumot tartalmazó oszlop elhelyezkedésétől függően hibaüzenet jelenhet meg.

A megoldás

A probléma megoldásához használja a következő módszerek egyikét.

1. módszer: Az objektum pozíciótulajdonságának módosítása „Áthelyezés és átméretezés a cellákkal együtt” értékre

  1. Ha az objektum egy cellamegjegyzés, jelölje ki a megjegyzést tartalmazó cellát. Kattintson a jobb gombbal a cellára, majd kattintson a Megjegyzés megmutatása vagy a Megjegyzés megjelenítése parancsra. Ezáltal megjeleníti a megjegyzést.
  2. Húzza az egérmutatót az objektum széléhez, amíg az fehér nyíllá nem változik, amelynek a hegyénél négy kisebb fekete nyíl látható. Kattintson az objektumra annak kijelöléséhez.
  3. A Microsoft Office Excel 2003 programban és az Excel korábbi verzióiban kattintson az <objektumnév> parancsra a Formátum menüben. A menüparancsban szereplő <Objektumnév> kifejezés helyén az objektum neve áll, például „Megjegyzés” vagy „Alakzat”.

    A Microsoft Office Excel 2007 programban a Kezdőlap lapon kattintson a Cellák csoportban a Formátum gombra. Ezt követően kattintson az <Objektumnév> formázása parancsra.
  4. Az Objektum formázása párbeszédpanelen kattintson a Jellemzők fülre.
  5. Jelölje be az Áthelyezés és átméretezés a cellákkal együtt választógombot, majd kattintson az OK gombra.
  6. Ha ismét el szeretné rejteni a cellamegjegyzést, kattintson a jobb gombbal a cellára, majd kattintson a Megjegyzés elrejtése parancsra.
Hajtsa végre az alábbi lépéseket az érintett oszlopban lévő valamennyi objektumra vonatkozóan a jelen cikknek a probléma okait ismertető részében leírtak szerint. A lépések végrehajtását követően nem jelenik meg a hibaüzenet oszlopok elrejtésekor.

2. módszer: A tulajdonság módosítása az aktív munkalap valamennyi objektumára vonatkozóan

A Microsoft csak szemléltetési célból ad közre programozási példákat, és azokra – beleértve a forgalomba hozhatóságot és az adott célra való megfelelőséget is – sem törvényi, sem más garanciát nem vállal. A cikkben ismertetettek alkalmazásához jártasnak kell lenni a szemléltetésre szolgáló programozási nyelvben, valamint az eljárások létrehozására és a velük kapcsolatos hibakeresésre szolgáló eszközök használatában. A Microsoft támogatási szakemberei segíthetnek az egyes eljárások működésének megértésében. E szakemberek ugyanakkor funkcióbővítési célból nem módosítják a példákat, és nem készítenek az egyéni igényeknek megfelelő eljárásokat.
Megjegyzés: Az alábbi makró futtatása az aktív munkalapon lévő valamennyi objektumra vonatkozóan módosítja az 1. módszerben említett tulajdonságot. Mivel a beállítás engedélyezése esetén az objektumhoz rendelt sorok és oszlopok átméretezésekor az objektumok átméretezése is megtörténik, a sorok és oszlopok átméretezése esetén a munkalapon lévő objektumok megjelenítése váratlan következményekkel járhat. Mielőtt futtatja a makrót a fájlban, mérlegelje ezt a problémát.

Az aktív munkalapon található megjegyzések tulajdonságának módosításához futtassa az alábbi makrót.
Sub Test()
Dim s As Shape
On Error Resume Next
For Each s In ActiveSheet.Shapes
s.Placement = xlMoveAndSize
Next
End Sub
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 211769 - Utolsó ellenőrzés: 2008. jan. 24. - Verziószám: 1

Visszajelzés