Az Office-alkalmazás elindul, de a SharePoint-kiszolgálón, a WebDAV-kiszolgálón vagy egy HTTP-alapú webhelyen tárolt Office fájl nem nyílik meg vagy nem töltődik le

A probléma bekövetkezésekor az alábbi jelenségeket is tapasztalhatja:
 • Amikor megpróbálja megnyitni vagy letölteni a fájlt, a rendszer nem kéri be az egyszerű hitelesítés jelszavát.
 • Nem kap hibaüzenetet, amikor megpróbálja megnyitni a fájlt. A társított Office alkalmazás elindul, de a kiválasztott fájl nem nyílik meg.

Ez a probléma az alábbi feltételek együttes fennállása esetén fordulhat elő:
 • A kiszolgálón egyszerű hitelesítés van beállítva.
 • A számítógép és a webkiszolgáló közötti kapcsolat nem Secure Sockets Layer (SSL) protokollt használ.
Az Office 2010 és Office 2013 alkalmazásaiban alapértelmezés szerint le vannak tiltva az olyan fájlműveletek, amelyek nem SSL HTTP-kapcsolaton keresztül használnak egyszerű hitelesítést.

Amikor az egyszerű hitelesítés le van tiltva, az alábbiak egyike történik:
 • Az ügyfélalkalmazás más hitelesítési módszert használ. Ez akkor fordul elő, ha a kiszolgáló támogat más hitelesítési módszert is.
 • A kérést nem sikerül teljesíteni (azzal kapcsolatos további információkért, hogy mi történik, ha nem teljesül a kérés, lásd "A hibajelenség részletes leírását").
Amennyiben a HTTPS használata HTTP helyett nem segít, akkor a megoldást az jelenti, hogy engedélyezzük az SSL titkosítást a webkiszolgálón, így lehetővé téve a felhasználó számára a HTTPS-en keresztüli hozzáférést.

Megjegyzés: Az Office 2010-alkalmazások alapértelmezés szerint csak SSL-kapcsolaton keresztül érhetik el és tölthetik le az egyszerű hitelesítést használó kiszolgálókon található fájlokat.
A probléma kerülő megoldásaként engedélyezze az Office 2013 és az Office 2010 alkalmazásai számára, hogy nem SSL-kapcsolaton, egyszerű hitelesítés nélkül kapcsolódjanak a webkiszolgálóhoz.

Figyelmeztetés: Az egyszerű hitelesítés Secure Sockets Layer (SSL) nélküli engedélyezése jelentős biztonsági kockázatot jelent.

Az egyszerű hitelesítés megköveteli, hogy a felhasználók érvényes felhasználónévvel és jelszóval rendelkezzenek a tartalmakhoz történő hozzáféréshez. E hitelesítési módszer használatához nem szükséges speciális böngésző, mivel azt minden jelentős böngésző támogatja. Az egyszerű hitelesítés tűzfalak és proxy-kiszolgálók használata mellett is működik. A fent leírt okokból kifolyólag tehát az egyszerű hitelesítés jó választás olyankor, amikor korlátozni szeretné a hozzáférést a kiszolgálón lévő néhány - de nem minden - tartalomra vonatkozóan.

Azonban az egyszerű hitelesítés hátránya az, hogy titkosítás nélküli, base64 kódolású jelszavakat továbbít a hálózaton keresztül. Ha egy hálózatelemző elfogja a jelszót a hálózaton, egy illetéktelen felhasználó hozzájuthat a felhasználónévhez és a jelszóhoz, és felhasználhatja a hitelesítő adatokat. Az Office 2010 alkalmazások az alapértelmezett konfigurációban ezen biztonsági kockázat miatt tiltják le az egyszerű hitelesítést a nem SSL-kapcsolatok esetén.

Az egyszerű hitelesítés csak akkor ajánlott, ha biztos abban, hogy a felhasználó és a webes kiszolgáló közötti kapcsolat biztonságos. A kapcsolatot külön vonalon, vagy SSL titkosítással, vagy TLS protokollon keresztül kell létrehozni. Az egyszerű hitelesítés WebDAV szolgáltatással történő használatához például be kell állítania az SSL titkosítást.

Az egyszerű hitelesítéssel kapcsolatos további információkért lásd: Egyszerű hitelesítés és Egyszerű hitelesítés konfigurálása (IIS 7).

Az SSL titkosítással és tanúsítványokkal kapcsolatos további információkért lásd: SSL és tanúsítványok.
A következő két lépés ismerteti, hogyan engedélyezheti az Office 2013 és Office 2010 alkalmazások számára Office-fájlok megnyitását közvetlenül olyan kiszolgálókról, amelyek csak a nem SSL-kapcsolaton történő egyszerű hitelesítést támogatják. Csak akkor hajtsa végre ezeket a lépéseket, ha biztos abban, hogy a felhasználó és a webkiszolgáló közötti kapcsolat biztonságos. A biztonságos kapcsolatokhoz a közvetlen kábeles kapcsolat vagy egy külön vonal optimális. 

Megjegyzés: Az Office 2013 és az Office 2010 alkalmazásaihoz mindkét lépést végre kell hajtania. Más Office alkalmazások esetén csak az 1. lépésre van szükség.

1. lépés:
A WebDAV átirányító beállítása a felhasználón: Ez a lépés a 2007-es Office rendszer, valamint az Office 2013 és Office 2010 alkalmazásai esetén szükséges.

Az egyszerű hitelesítés nem SSL-kapcsolaton történő engedélyezéséhez állítsa be a WebDAV átirányítót a felhasználó számítógépén.

Fontos:
Pontosan kövesse a szakasz lépéseit. A beállításjegyzék helytelen módosítása komoly problémákat okozhat. A módosítás előtt készítsen biztonsági másolatot a beállításjegyzékről arra az esetre, ha problémák merülnének fel.


Windows XP és Windows Server 2003 esetén:

Az egyszerű hitelesítés felhasználói gépen történő engedélyezéséhez kövesse az alábbi lépéseket:
 1. Kattintson a Start menü Futtatás parancsára, a megjelenő párbeszédpanel beviteli mezőjébe írja be a regedit parancsot, majd kattintson az OK gombra.
 2. Keresse meg és jelölje ki a beállításjegyzék alábbi alkulcsát:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WebClient\Parameters
 3. Mutasson a Szerkesztés menü Új pontjára, majd kattintson a Duplaszó parancsra.
 4. Írja be a UseBasicAuth kifejezést, majd nyomja le az Enter billentyűt.
 5. Kattintson a jobb gombbal a UseBasicAuth elemre, majd kattintson a Módosítás parancsra.
 6. Az Érték mezőbe írja be az 1 értéket, majd kattintson az OK gombra.

  Megjegyzés: Az egyszerű hitelesítés engedélyezett, ha a UseBasicAuth beállításjegyzékbeli bejegyzés nem nulla értékű. Az egyszerű hitelesítés le van tiltva, ha a UseBasicAuth beállításjegyzék-bejegyzés nem található vagy az értéke 0 (nulla).

  Az egyes értékek értelmezése:
  0 - Az egyszerű hitelesítés le van tiltva
  1 - Az egyszerű hitelesítés csak az SSL-kapcsolatokhoz engedélyezett
  2 - Az egyszerű hitelesítés az SSL- és a nem SSL-kapcsolatokhoz is engedélyezett
 7. Lépjen ki a beállításszerkesztőből, és indítsa újra a számítógépet.

Windows Vista, Windows 7, és Windows 8 esetén:

Az egyszerű hitelesítés felhasználói gépen történő engedélyezéséhez kövesse az alábbi lépéseket:
 1. Windows Vista vagy Windows 7 rendszeren kattintson a Start gombra, írja be a regedit kifejezést a Keresés megkezdése mezőbe, majd nyomja le az ENTER billentyűt.

  Windows 8 rendszeren tartsa lenyomva a Windows billentyű + F billentyűkombinációt, jelölje ki a Menüsoron az Alkalmazások lehetőséget, írja be a regedit kifejezést a Keresés mezőbe, majd nyomja le az ENTER billentyűt.
 2. Keresse meg és jelölje ki a beállításjegyzék alábbi alkulcsát:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WebClient\Parameters
 3. Mutasson a Szerkesztés menü Új pontjára, majd kattintson a Duplaszó parancsra.
 4. Írja be a BasicAuthLevel kifejezést, majd nyomja le az Enter billentyűt.
 5. Kattintson a jobb gombbal a BasicAuthLevel elemre, majd kattintson a Módosítás parancsra.
 6. Az Érték mezőbe írja be a 2 értéket, majd kattintson az OK gombra.

  Megjegyzés: Az egyes értékek értelmezése:
  0 - Az egyszerű hitelesítés le van tiltva
  1 - Az egyszerű hitelesítés csak az SSL-kapcsolatokhoz engedélyezett
  2 - Az egyszerű hitelesítés az SSL- és a nem SSL-kapcsolatokhoz is engedélyezett
 7. Lépjen ki a beállításszerkesztőből, és indítsa újra a számítógépet.

Az egyszerű hitelesítés engedélyezésének beállításáról a WebDAV-átirányítóban a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál további információt:
841215 Hibaüzenet jelenik meg, amikor a Windows SharePoint-dokumentumtárhoz próbál csatlakozni: "5-ös számú rendszerhiba"
2. lépés: Frissítse a beállításjegyzéket a felhasználón
Megjegyzés: Ez a lépés az Office 2013 és Office 2010 alkalmazásai esetén szükséges.

A felhasználó gépén adja hozzá a BasicAuthLevel beállításkulcsot és egy megfelelő értéket. Ehhez hajtsa végre a következő lépéseket:

Fontos:
Pontosan kövesse a szakasz lépéseit. A beállításjegyzék helytelen módosítása komoly problémákat okozhat. A módosítás előtt készítsen biztonsági másolatot a beállításjegyzékről arra az esetre, ha problémák merülnének fel.

 1. Indítsa el a beállításszerkesztőt.
  • Windows 8 rendszeren tartsa lenyomva a Windows billentyű + F billentyűkombinációt, jelölje ki a Menüsoron az Alkalmazások lehetőséget, írja be a regedit kifejezést a Keresés mezőbe, majd nyomja le az ENTER billentyűt. Ha a rendszer rendszergazdai jelszót vagy megerősítést kér, írja be a jelszót, vagy erősítse meg a műveletet.
  • Windows 7 vagy Windows Vista rendszerben kattintson a Start gombra, írja be a regedit kifejezést a Keresés megkezdése mezőbe, majd nyomja le az Enter billentyűt. Ha a rendszer rendszergazdai jelszót vagy megerősítést kér, írja be a jelszót, vagy erősítse meg a műveletet.
  • Windows XP rendszerben kattintson a Start menü Futtatás parancsára, írja be a regedit parancsot, majd kattintson az OK gombra.

 2. Keresse meg a következő beállításkulcsok egyikét, és kattintson rá:

  Office 2010 esetén
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Internet
  Office 2013 esetén
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Common\Internet
 3. Mutasson a Szerkesztés menü Új pontjára, majd kattintson a Duplaszó parancsra.
 4. Írja be a BasicAuthLevel kifejezést, majd nyomja le az Enter billentyűt.
 5. Kattintson a jobb gombbal a BasicAuthLevel elemre, majd kattintson a Módosítás parancsra.
 6. Az Érték mezőbe írja be a 2 értéket, majd kattintson az OK gombra.

  Megjegyzés: Az egyes értékek értelmezése:
  0 - Az egyszerű hitelesítés le van tiltva
  1 - Az egyszerű hitelesítés csak az SSL-kapcsolatokhoz engedélyezett
  2 - Az egyszerű hitelesítés az SSL- és a nem SSL-kapcsolatokhoz is engedélyezett
 7. Lépjen ki a beállításszerkesztőből, és indítsa újra a számítógépet.

Tulajdonságok

Cikkazonosító: 2123563 - Utolsó ellenőrzés: 2014. aug. 11. - Verziószám: 1

Visszajelzés