Mérvadó időkiszolgáló beállítása Windows 2000 rendszerben

Fontos: A cikk a beállításjegyzék (korábbi nevén rendszerleíró adatbázis) módosításával is foglalkozik. A beállításjegyzékről módosítása előtt készítsen biztonsági másolatot, illetve győződjön meg arról, hogy szükség esetén helyre tudja állítani azt. A beállításjegyzék biztonsági mentéséről, visszaállításáról és módosításáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
256986 A Windows beállításjegyzékének ismertetése tapasztalt felhasználók számára
A cikk Microsoft Windows XP rendszerre vonatkozó változata a Tudásbázis következő számú cikke: 314054 .

Összefoglaló

Ez a cikk a Windows időszolgáltatás Microsoft Windows Server 2000 rendszerben történő beállítását ismerteti. A Windows időszolgáltatás belső, hardveres óra és külső időforrás segítségével egyaránt használható, a Microsoft azonban az előbbi használatát javasolja.

Bevezetés

A Windows rendszer része a W32Time nevű szolgáltatás, amelyre a Kerberos hitelesítési protokollnak van szüksége. A Windows időszolgáltatás célja a szervezeteknél használt Windows 2000 vagy újabb operációs rendszert futtató számítógépek időbeállításának egyeztetése. A megfelelő, egységes időbeállítás biztosítása végett a Windows időszolgáltatás megakadályozza a hurkok kialakulását, valamint egy hierarchikus kapcsolatrendszer segítségével határozza meg a hitelesnek tekintendő számítógépeket.

Alapértelmezés szerint a Windows-alapú számítógépek a következő hierarchiát használják:
 • Minden asztali ügyfélszámítógép a hitelesítést végző tartományvezérlőt tekinti bejövő időpartnerének.
 • A tagkiszolgálók az asztali ügyfélszámítógépek módszerét követik.
 • A tartományvezérlők vagy a műveleti főkiszolgálói szerepkört ellátó elsődleges tartományvezérlőt (PDC) tekintik bejövő időpartnerüknek, vagy egy, a hierarchiabeli rétegzés szerint szülő szerepkörű tartományvezérlőt.
 • A műveleti főkiszolgálói szerepkörű elsődleges tartományvezérlők a tartományhierarchiát követik a bejövő időpartner kiválasztásánál.
A hierarchia alapján tehát az erdő gyökértartományában található, műveleti főkiszolgálói szerepkörű elsődleges tartományvezérlő a szervezet mérvadó kiszolgálója. A mérvadó időkiszolgálót mindenképpen ajánlott úgy beállítani, hogy hardveres forrásból kérdezze le a pontos időt. Ha ugyanis a mérvadó időkiszolgálót internetes időforrással történő szinkronizálásra állítja be, a hitelesítés elmarad. Ajánlott továbbá csökkenteni az időigazítási beállításokat a kiszolgálókon és az önálló ügyfeleken. Ezen előírásokat szem előtt tartva megnövelhető a tartomány pontossága és biztonsága.

További információ

A Windows időszolgáltatás beállítása belső hardveres óra használatához

Figyelmeztetés: A beállításszerkesztővel (Rendszerleíróadatbázis-szerkesztő) vagy más eszközzel helytelenül módosított beállításjegyzék komoly problémákat okozhat, amelyek akár az operációs rendszer újratelepítését is szükségessé tehetik. A Microsoft nem garantálja az ilyen jellegű problémák megoldhatóságát, ezért a beállításjegyzéket csak saját felelősségére módosíthatja.

A mérvadó időkiszolgálót ajánlott úgy beállítani, hogy az egy hardveres forrásról olvassa be az időt. Ha ugyanis a mérvadó időkiszolgálót internetes időforrással történő szinkronizálásra állítja be, a hitelesítés elmarad. A Windows időszolgáltatás belső hardveres óra használatára történő beállításához hajtsa végre a következő lépéseket:
 1. Kattintson a Start menü Futtatás parancsára, írja be a regedit parancsot, majd kattintson az OK gombra.
 2. Keresse meg és jelölje ki a beállításjegyzék következő alkulcsát:
  HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
 3. A jobb oldali ablaktáblában kattintson a jobb gombbal a ReliableTimeSource elemre, majd válassza a Módosítás parancsot.
 4. A Duplaszó szerkesztése párbeszédpanel Érték mezőjébe írja be az 1 értéket, majd kattintson az OK gombra.
 5. Keresse meg és jelölje ki a beállításjegyzék következő alkulcsát:
  HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
 6. A jobb oldali ablaktáblában kattintson a jobb gombbal a LocalNTP elemre, majd válassza a Módosítás parancsot.
 7. A Duplaszó szerkesztése párbeszédpanel Érték mezőjébe írja be az 1 értéket, majd kattintson az OK gombra.
 8. Lépjen ki a beállításszerkesztőből.
 9. A Windows időszolgáltatás újraindításához írja be a parancssorba a következő parancsot, majd nyomja meg az ENTER billentyűt:
  net stop w32time && net start w32time
 10. Az időkiszolgálón kívül minden számítógépen futtassa a következő parancsot a helyi számítógép idejének időkiszolgáló alapján történő beállításához:

  w32tm -s
Megjegyzés: Az időkiszolgáló önmagával való szinkronizálása nem lehetséges. Amennyiben mégis így állítja be az időkiszolgálót, a következő eseményeket jegyzi be a rendszer az alkalmazásnaplóba:A w32tm parancs használatáról a következő parancs beírásával kérhet részletes információt:

w32tm /?

A Windows időszolgáltatás beállítása külső időforrás használatára

A rendszergazdák beállíthatják az erdő gyökerében működő, műveleti főkiszolgálói szerepkört ellátó elsődleges tartományvezérlőn, hogy a Windows időszolgáltatás mely külső SNTP-időkiszolgálókat tekintse mérvadónak. Használhatja külső SNTP-időkiszolgálóként például a Microsoft időkiszolgálóját (time.windows.com). A Windows időszolgáltatást az alábbi lépések segítségével állíthatja be külső SNTP-időkiszolgáló használatára:
 1. Kattintson a Start menü Futtatás parancsára, írja be a regedit parancsot, majd kattintson az OK gombra.
 2. A kiszolgálót az alábbiak szerint módosíthatja NTP típusúra:
  1. Keresse meg és jelölje ki a beállításjegyzék következő alkulcsát:
   HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
  2. A jobb oldali ablaktáblában kattintson a jobb gombbal a TYPE elemre, majd válassza a Módosítás parancsot.
  3. A Karakterlánc szerkesztése párbeszédpanel Érték mezőjébe írja be az NTP értéket, majd kattintson az OK gombra.
 3. A kiszolgáló megbízható időforrásként történő beállítását az alábbiak szerint végezheti el:
  1. A jobb oldali ablaktáblában kattintson a jobb gombbal a ReliableTimeSource elemre, majd válassza a Módosítás parancsot.
  2. A Duplaszó szerkesztése párbeszédpanel Érték mezőjébe írja be az 1 értéket, majd kattintson az OK gombra.
 4. A kiszolgáló LocalNTP bejegyzését az alábbiak szerint állíthatja 0 értékre:
  1. A jobb oldali ablaktáblában kattintson a jobb gombbal a LocalNTP elemre, majd válassza a Módosítás parancsot.
  2. A Duplaszó szerkesztése párbeszédpanel Érték mezőjébe írja be az 0 értéket, majd kattintson az OK gombra.
 5. Az időforrásokat az alábbiak szerint adhatja meg:
  1. A jobb oldali ablaktáblában kattintson a jobb gombbal az NtpServer elemre, majd válassza a Módosítás parancsot.
  2. A Karakterlánc szerkesztése párbeszédpanel Érték mezőjébe írja be a Partnerek értéket, majd kattintson az OK gombra.

   Megjegyzés: A Partnerek azon partnerek szóközzel elválasztott listájának helyőrzője, amelyektől a számítógép időbélyegeket szerez be. A listában szereplő összes DNS-névnek egyedinek kell lennie.
 6. Windows 2000 Service Pack 4 esetén az időigazítási beállítás megadása is szükséges. Ehhez hajtsa végre az alábbi lépéseket:
  1. Keresse meg és jelölje ki a beállításjegyzék következő alkulcsát:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
  2. A jobb oldali ablaktáblában kattintson a jobb gombbal a MaxAllowedClockErrInSecs elemre, majd válassza a Módosítás parancsot.
  3. A Duplaszó szerkesztése párbeszédpanel Érték mezőjébe írja be az Idő_másodpercben értéket, majd kattintson az OK gombra.

   Megjegyzés: Az Idő_másodpercben érték a helyi idő és az NTP-kiszolgálóról érkező idő közötti maximális különbség másodpercben megadott értékének helyőrzője, amellyel még meghatározható egy érvényes új idő.

 7. A lekérdezés gyakoriságát az alábbiak szerint állíthatja be:
  1. Keresse meg és jelölje ki a beállításjegyzék következő alkulcsát:
   HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
  2. A jobb oldali ablaktáblában kattintson a jobb gombbal a Period elemre, és válassza a Módosítás parancsot.
  3. A Duplaszó szerkesztése párbeszédpanel Érték mezőjébe írja be a 24 értéket, majd kattintson az OK gombra.
 8. A beállításszerkesztőből való kilépéshez kattintson a Fájl menü Kilépés parancsára.
 9. A Windows időszolgáltatás újraindításához írja be a parancssorba a következő parancsot, majd nyomja meg az ENTER billentyűt:
  net stop w32time && net start w32time
 10. Az időkiszolgálón kívül minden számítógépen futtassa a következő parancsot a helyi számítógép idejének időkiszolgáló alapján történő visszaállításához:
  w32tm -s

Az SNTP alapértelmezés szerint a 123-as UDP portot használja. Ha ez a port az internetes kapcsolaton nincs megnyitva, nem lehetséges szinkronizálni a kiszolgáló idejét az internetes SNTP-kiszolgálók idejével. A megbízható időforrásként beállított számítógép a Windows időszolgáltatás gyökere. Az időszolgáltatás gyökere a tartomány mérvadó kiszolgálója, és általában úgy van beállítva, hogy egy külső NTP-kiszolgálóról vagy egy hardvereszközről kérdezze le az időt. Ha beállít egy időkiszolgálót megbízható időforrásnak, optimalizálhatja az időátvitelt a tartományhierarchián belül, továbbá a Hálózati bejelentkezés szolgáltatás megbízható időforrásként meghirdeti az adott tartományvezérlőt a hálózatra való bejelentkezéskor. Amikor a többi tartományvezérlő időforrást keres a szinkronizáláshoz, először egy megbízható forrást választanak, ha ilyen rendelkezésre áll.

A HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters\Period beállításkulcs (korábbi nevén rendszerleíró kulcs) adja meg, milyen gyakorisággal történjen a Windows időszolgáltatásának szinkronizálása. Amennyiben értéket ad meg a kulcshoz, az alábbi listában felsorolt speciális értékek közül kell választania:
 • 65531, "DailySpecialSkew" – Az első sikeres szinkronizálásig 45 perces időközönként, majd naponta egyszer.
 • 65532, "SpecialSkew" – Az első három sikeres szinkronizálásig 45 perces időközönként, majd ezt követően nyolcóránként egyszer. Ez az alapértelmezett beállítás.
 • 65533, "Weekly" – Hetente egy szinkronizálás.
 • 65534, "Tridaily" – Háromnaponta egy szinkronizálás.
 • 65535, "BiDaily" – Kétnaponta egy szinkronizálás.
 • 0 – NT5DS esetén: az első három sikeres szinkronizálásig 45 perces időközönként, majd ezt követően nyolcóránként egyszer. NTP esetén: nyolcóránként egy szinkronizálás.
 • gyakoriság – A gyakoriság helyőrző helyére a Windows időszolgáltatás napi szinkronizálásainak száma írandó. A korábban ismertetett értékektől eltérő gyakoriság beállításához használja ezt a lehetőséget.

Hivatkozások

A Windows időszolgáltatásról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkeiben tájékozódhat:

884776 A Windows időszolgáltatás beállítása az időeltolódás korlátozására

816042 Mérvadó időkiszolgáló beállítása Windows Server 2003 rendszerben

314054 Mérvadó időkiszolgáló beállítása Windows XP rendszerbenA Windows Server 2003-alapú erdőkben futó Windows időszolgáltatásról további (angol nyelvű) információt a Microsoft alábbi webhelyén talál:
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 216734 - Utolsó ellenőrzés: 2008. márc. 12. - Verziószám: 1

Visszajelzés