A rendszermeghajtó, illetve az indítómeghajtó betűjelének visszaállítása Windows rendszerbenTARTALOMJEGYZÉK


Fontos! Ebben a cikkben a rendszerleíró adatbázis módosításával kapcsolatos tudnivalók olvashatók. A rendszerleíró adatbázis módosítása előtt készítsen arról biztonsági másolatot, illetve győződjön meg arról, hogy szükség esetén helyre tudja állítani azt. A rendszerleíró adatbázis biztonsági mentéséről, visszaállításáról és módosításáról további információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:
256986 A Microsoft Windows rendszerleíró adatbázisának ismertetése

Összefoglaló


Figyelem! Ne használja a jelen cikkben leírt eljárást a meghajtó betűjelének megváltoztatására olyan számítógépen, amelyen a betűjel nem változott meg. Máskülönben előfordulhat, hogy nem tudja elindítani az operációs rendszert. A cikkben ismertetett eljárást csak abban az esetben használja, ha egy meghajtóbetűjel megváltozását szeretné helyreállítani, nem pedig a meglévő meghajtók betűjelének megváltoztatására. A módosítás végrehajtását megelőzően készítsen biztonsági másolatot a rendszerleíró adatbázisról.

További információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:

249321 Nem lehet bejelentkezni a rendszerbe a rendszerindító partíció betűjelének megváltozása után (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

Ez a cikk a Windows rendszerben használt rendszermeghajtó, illetve rendszerindító meghajtó betűjelének megváltoztatásához szükséges lépéseket ismerteti. Az esetek többségében ez a módosítás nem ajánlott, különösen akkor nem, ha a meghajtó betűjele a Windows telepítése óta nem változott. Az egyetlen olyan eset, amikor megengedhető az eljárás végrehajtása, akkor következik be, ha a meghajtók betűjele felhasználói beavatkozás nélkül megváltozik. Ez olyankor történhet, ha „megtörnek” egy tükrözött kötetet, vagy ha változás történik a meghajtók konfigurációjában. Ez nagyon ritkán fordulhat elő, és ilyenkor mindig az eredeti telepítéskor használt meghajtóbetűjelet kell visszaállítani.

A következőkben leírt lépésekkel olyan esetekben változtathatja meg, illetve cserélheti ki a kötetek meghajtóbetűjelét, ha azt a Lemezkezelés beépülő modul használatával nem lehet megváltoztatni.

Megjegyzés: Az alábbi lépésekben a D meghajtó a példakötethez rendelt (helytelen) betűjel, a C pedig az az (új) betűjel, amelyre cserélni szeretné, illetve amelyet a kötethez szeretne rendelni.

Az itt ismertetett eljárás a C és D meghajtók betűjelét cseréli ki egymással. Ha nem kívánja felcserélni a meghajtók betűjelét, egyszerűen adjon meg a \DosDevice\letter: értékhez bármilyen másik, használatban nem lévő betűt.

A rendszermeghajtó/indítómeghajtó betűjelének módosítása

Figyelem! A rendszerleíró adatbázis Rendszerleíróadatbázis-szerkesztő vagy egyéb eszköz segítségével történő nem megfelelő módosítása komoly problémákhoz vezethet, amelyek akár az operációs rendszer újratelepítését is szükségessé tehetik. A Microsoft nem garantálja ezeknek a problémáknak a megoldhatóságát. A rendszerleíró adatbázist csak saját felelősségére módosíthatja.
 1. Készítsen egy teljes rendszerszintű biztonsági másolatot a számítógépről és a rendszerállapotról.
 2. Jelentkezzen be rendszergazdaként.
 3. Indítsa el a Regedt32.exe programot.
 4. Keresse meg a következő rendszerleíró kulcsot:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices
 5. Kattintson a MountedDevices elemre.
 6. Válassza a Biztonság menü Engedélyek parancsát.
 7. Ellenőrizze, hogy a Rendszergazda jogokkal rendelkezők számára teljes hozzáférés van-e biztosítva. A lépések végrehajtása után állítsa vissza eredeti értékükre ezeket a beállításokat.
 8. Lépjen ki a Regedt32.exe programból, majd indítsa el a Regedit.exe programot.
 9. Keresse meg a következő rendszerleíró kulcsot:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices
 10. Keresse meg a betűjelet, amelyre módosítani kíván (új). Keresse meg a „\DosDevices\C:” bejegyzést.
 11. Kattintson a jobb gombbal a \DosDevices\C: bejegyzésre, majd válassza az Átnevezés parancsot.

  Megjegyzés: Ennek a rendszerleíró kulcsnak az átnevezéséhez a Regedit programot, nem pedig a Regedt32 programot kell használnia.
 12. Nevezze át a bejegyzést egy még nem használt betűjellel, például a „\DosDevices\Z:” névre.

  Ezzel felszabadul a C betű.
 13. Keresse meg azt a meghajtót, amelynek módosítani szeretné a betűjelét. Keresse a „\DosDevices\D:” bejegyzést.
 14. Kattintson a jobb gombbal a \DosDevices\D: bejegyzésre, majd válassza az Átnevezés parancsot.
 15. Írja be az új nevet a kívánt új betűjellel: „\DosDevices\C:”.
 16. Kattintson a \DosDevices\Z: bejegyzéshez tartozó értékre, majd válassza az Átnevezés parancsot, és adja meg a régi nevet: „\DosDevices\D:”.
 17. Lépjen ki a Regedit programból, és indítsa el a Regedt32 parancsot.
 18. Állítsa vissza a Rendszergazdák számára a korábbi engedélykört (ez valószínűleg a Csak olvasás).
 19. Indítsa újra a számítógépet.