A Windows 2000 helyreállítási konzoljának ismertetése

A jelen cikk Microsoft Windows XP rendszerre vonatkozó változata 314058 .

Összefoglaló

A cikk a Windows helyreállítási konzoljának funkcionalitását és lehetőségeinek korlátait ismerteti. A Windows helyreállítási konzol szerepe, hogy segítséget nyújtson, ha a Windows alapú számítógép nem megfelelően vagy egyáltalán nem indul el.

További információ

A Windows helyreállítási konzol használatával a Windows grafikus felhasználói felületének indítása nélkül is korlátozott hozzáférést kaphat az NTFS-, FAT- és FAT32-kötetekhez. A Windows helyreállítási konzolban rendelkezésre álló lehetőségek:
 • Az operációs rendszer fájljainak és mappáinak használata, másolása, átnevezése és cseréje
 • Szolgáltatások és eszközök indításának engedélyezése és letiltása a következő rendszerindítás idejére
 • A fő rendszertöltő rekord (MBR) és a fájlrendszer rendszerindító szektorának javítása
 • Meghajtók partícióinak létrehozása és formázása
Fontos megjegyezni, hogy a Windows helyreállítási konzolhoz csak rendszergazdák férhetnek hozzá, így jogosulatlan felhasználók nem érhetik el az NTFS-köteteket.

A Windows helyreállítási konzol indítása

A Windows helyreállítási konzol indításához az alábbi módszerek bármelyikét követheti:

 • A számítógépet indítsa a Windows telepítőlemez vagy a Windows CD-ROM használatával. Az „Üdvözli a telepítő” képernyőn nyomja meg az F10 vagy a J billentyűt a javítási funkciók eléréséhez, majd nyomja meg a K billentyűt a Windows helyreállítási konzol elindításához (csak Windows 2000 rendszer esetén). Válassza ki a kijavítani kívánt Windows-telepítés számát, majd adja meg a rendszergazdai jelszót. Ha nem létezik rendszergazdai jelszó, nyomja le az ENTER billentyűt.
 • A Windows helyreállítási konzolt a Winnt32.exe segédprogram és annak /cmdcons kapcsolója használatával adja hozzá a Windows Indítópult mappájához. Az eljárásnak körülbelül 7 megabájtnyi (MB) merevlemez-területre van szüksége a rendszerpartíción a Cmdcons mappa és fájljai tárolásához.

  MEGJEGYZÉS: Szoftveres tükrözőrendszer használata esetén tanulmányozza a Microsoft Tudásbázis következő cikkét:
  229077 A tükrözés meggátolja a helyreállítási konzol előtelepítését (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
 • Kövesse a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkének útmutatásait:
  222478 A helyreállítási konzolt távtelepítési kiszolgálóról futtató sablon létrehozása (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

A parancskonzol használata

A Windows helyreállítási konzol indítását követően az alábbi üzenetet kapja:
Microsoft Windows 2000(TM) helyreállítási konzol.

FIGYELMEZTETÉS:

A helyreállítási konzol rendszerhelyreállítási és -javítási funkcionalitást biztosít.

A kilépéshez és a számítógép helyreállításához gépelje be az EXIT parancsot.

1: C:\WINNT

Mely Windows 2000 telepítésre szeretne bejelentkezni? (A kilépéshez nyomja le az ENTER billentyűt.)
Miután megadta a kívánt Windows-telepítésnek megfelelő számot, adja meg a Rendszergazda fiók jelszavát. Ne feledje, hogy ha három alkalommal helytelen jelszót ad meg, a Windows helyreállítási konzol kilép. Emellett fontos még tudni, hogy ha a Biztonsági fiókkezelő (SAM) hiányzik vagy sérült, a megfelelő hitelesítés hiányában nem használhatja a Windows helyreállítási konzolt. A jelszó megadását és a Windows helyreállítási konzol indulását követően a számítógép az exit parancs kiadásával indítható újra.

A parancskonzol megszorításai és korlátai

A Windows helyreállítási konzolból csak a következő mappák érhetők el:
 • A gyökérmappa
 • Annak a Windows-telepítésnek a %SystemRoot% mappája és almappái, melyre bejelentkezett
 • A Cmdcons mappa
 • Cserélhető adathordozók meghajtói, például a CD-ROM-meghajtók
MEGJEGYZÉS: Más mappákhoz való hozzáférési kísérlet esetén „A hozzáférés megtagadva” hibaüzenetet kap. Emellett a Windows helyreállítási konzol használata közben nem másolhat fájlokat a helyi merevlemezről hajlékonylemezre. Hajlékonylemezről és CD-ROM-ról a merevlemezre, illetve a merevlemezek között lehet fájlokat másolni.

Rendelkezésre álló parancsok

HELP

A help paranccsal megjelenítheti a következő, a helyreállítási konzolban támogatott parancsok teljes listáját:

attrib delete fixboot md type
cd dir fixmbr mkdir systemroot
chdir disable format more
chkdsk diskpart help rd
cls enable listsvc ren
copy exit logon rename
del expand map rmdir

ATTRIB

Az attrib parancs a fájlok és mappák attribútumainak megváltoztatására szolgál, melyhez a következő paraméterek bármelyikét használhatja:
-R
+R
-S
+S
-H
+H

+ Attribútum beállítása.
- Attribútum törlése.
R Írásvédettségi fájlattribútum.
S Rendszerfájl-attribútum.
H Rejtettfájl-attribútum.
MEGJEGYZÉS: Legalább egy attribútum beállítását vagy törlését kezdeményezni kell. Az attribútumok megtekintésére a dir parancs szolgál.

CD és CHDIR

A cd és chdir parancsokkal másik mappába léphet. A cd .. parancs beírásával azt jelzi, hogy a szülőkönyvtárba szeretne lépni. A cd meghajtó: parancsot kiadva megjelenítheti a megadott meghajtó aktuális mappáját. A cd parancsot paraméterek nélkül kiadva megjelenik az aktuális meghajtó és mappa. A chdir parancs a szóközöket határoló karakterekként kezeli, ezért idézőjelek ("") közé kell foglalni a nevükben szóközt tartalmazó almappák nevét, mint ahogy az alábbi példában is látható:
cd "\winnt\profiles\felhasználónév\programok\start menü"
A chdir parancs csak az aktuális Windows-telepítés rendszermappáiban, a cserélhető adathordozókon, a merevlemezes partíciók gyökérmappáiban és a helyi telepítési forrásokban használható.

CHKDSK

chkdsk meghajtó /p /r
Ez a parancs (ahol a meghajtó paraméter az ellenőrizendő meghajtót határozza meg) ellenőrzi a meghajtót, és szükség esetén javítja vagy helyreállítja azt. A parancs emellett megjelöli a hibás szektorokat és helyreállítja az azokban található olvasható adatokat.

A /p kapcsoló megadása esetén a program arra utasítja a CHKDSK parancsot, hogy akkor is végezzen részletes ellenőrzést a meghajtón, ha azon nincsenek megjelölt hibák, majd kijavítja az esetleges hibákat. A /r kapcsoló megadása esetén a program azonosítja a hibás szektorokat és helyreállítja az olvasható adatokat. A /r kapcsoló használata esetén a parancs úgy tekinti, mintha a /p kapcsolót is megadta volna. Paraméterek nélkül is megadhatja a chkdsk parancsot, ebben az esetben a program az aktuális meghajtót vizsgálja kapcsolók nélkül, a felsorolt kapcsolók azonban igény szerint használhatók. A chkdsk parancs futtatása az Autochk.exe fájl használatát igényli, melyet a parancs automatikusan megkeres az indítómappában. Előtelepített parancskonzol esetén ez általában a Cmdcons mappa. Ha a mappa nem található az indítómappában, a Chkdsk megpróbálja megkeresni azt a Windows CD-ROM telepítési adathordozón. Ha a telepítési adathordozó sem található, a Chkdsk kéri az Autochk.exe helyének megadását a felhasználótól.

CLS

A képernyő törlése.

COPY

copy forrás cél
Ezzel a paranccsal fájlokat másolhat (a forrás a másolandó fájlt, a cél pedig az új fájl mappáját vagy nevét határozza meg). Helyettesítő karakterek és mappamásolatok használata nem engedélyezett. Ha a Windows CD-ROM-ról tömörített fájlt másol, azt a parancs másolás közben automatikusan kibontja.

Ha a cél nincs megadva, az alapértelmezett cél az aktuális mappa. Ha a fájl már létezik, a program megkérdezi, hogy felülírja-e.

DEL és DELETE

del meghajtó: elérési_út fájlnév
delete meghajtó: elérési_út fájlnév
Fájl törlése (ahol a meghajtó: elérési_út fájlnév a törlendő fájlt határozza meg). A delete parancs csak a jelenleg telepített Windows-példány rendszermappáiban, a cserélhető adathordozókon, a merevlemez-partíciók gyökérmappájában és a helyi telepítési forrásokban működik. A delete parancsban helyettesítő karaktereket (*) nem használhat.

DIR

dir meghajtó: elérési_út fájlnév
Egy mappa fájljait és almappáit tartalmazó lista megjelenítése (ahol a meghajtó: elérési_út fájlnév a listázandó elemek meghajtóját, mappáját és fájljait adja meg). A dir parancs minden fájlt listáz, beleértve a rejtett és a rendszerfájlokat is. A fájlok a következő attribútumokkal rendelkezhetnek:

D – Könyvtár R – Írásvédett fájl
H – Rejtett fájl A – Archiválásra kész fájl
S – Rendszerfájl C – Tömörített
E – Titkosított P – Újraelemzési pont
A dir parancs csak a jelenleg telepített Windows-példány rendszermappáiban, a cserélhető adathordozókon, a merevlemez-partíciók gyökérkönyvtáraiban és a helyi telepítési forrásokban működik.

DISABLE

disable szolgáltatásnév
Ezzel a paranccsal lehet letiltani egy Windows-rendszerszolgáltatást vagy -illesztőprogramot (a szolgáltatásnév paraméter a letiltani kívánt szolgáltatás vagy illesztőprogram nevét adja meg).

A listsvc paranccsal megjeleníthető a letiltható szolgáltatások és illesztőprogramok teljes listája. A szolgáltatás indítási típusának SERVICE_DISABLED értékre való beállítása előtt a disable parancs megjeleníti a szolgáltatás korábbi indítási típusát. Ha újra engedélyezni szeretné a szolgáltatást, szüksége lehet erre az értékre.

A disable parancs a következő indítási típusokat jeleníti meg:
SERVICE_DISABLED (letiltva)
SERVICE_BOOT_START (rendszertöltéskor indul)
SERVICE_SYSTEM_START (rendszerindításkor indul)
SERVICE_AUTO_START (automatikusan indul)
SERVICE_DEMAND_START (igény szerinti indulás)

DISKPART

diskpart /add /delete eszköz_neve meghajtó_neve partíció_neve méret
Ezzel a paranccsal a merevlemez-kötetek partícióit kezelheti.

 • /add: Új partíció létrehozása.
 • /delete: Létező partíció törlése.
 • eszköz_neve: Eszköznév az új partíció létrehozásához. Az eszköznév a MAP parancs kimenetéből állapítható meg, például: \Device\HardDisk0.
 • meghajtó_neve: Egy meghajtóbetűjel alapú név egy létező partíció törléséhez, például D:
 • partíció_neve: Partíció alapú név egy létező partíció törléséhez, és a meghajtó_neve argumentum helyett használható, például: \Device\HardDisk0\Partition1.
 • méret: Az új partíció megabájtban kifejezett mérete.
Megjegyzés: Ha egyetlen argumentumot sem ad meg, megjelenik egy, a partíciók kezelésére szolgáló felhasználói felület.

Figyelem: A parancs használata sérülést okozhat a partíciós táblában, ha a lemez dinamikuslemez-konfigurációra lett frissítve. A dinamikus lemezek szerkezetét csak a Lemezkezelés eszközzel módosítsa.

ENABLE

enable szolgáltatásnév indítási_típus

Az enable parancs (ahol a szolgáltatásnév az engedélyezendő szolgáltatás vagy illesztőprogram neve) egy Windows-rendszerszolgáltatás vagy -illesztőprogram engedélyezésére szolgál.

A listsvc paranccsal megjeleníthető az engedélyezhető szolgáltatások és illesztőprogramok teljes listája. A szolgáltatás indítási típusának új értékre való beállítása előtt az enable parancs megjeleníti a szolgáltatás korábbi indítási típusát. Ha vissza kell állítani a szolgáltatás korábbi indítási típusát, szükség lehet erre az értékre.

Az érvényes indítási típusok a következők:
SERVICE_BOOT_START
SERVICE_SYSTEM_START
SERVICE_AUTO_START
SERVICE_DEMAND_START
Megjegyzés: Ha nem ad meg új indítási típust, az enable parancs megjeleníti a jelenleg érvényben lévő indítási típust.

EXIT

Az exit paranccsal kilép a helyreállítási konzolból, és újraindítja a számítógépet.

EXPAND

expand forrás [/F:fájlspecifikáció] [cél] [/y]
expand forrás [/F:fájlspecifikáció] /D
Ezzel a paranccsal (ahol a forrás argumentum a kibontandó fájlt jelöli, míg a cél argumentum az új fájl mappáját adja meg) kibonthat egy fájlt.

Megjegyzés: Helyettesítő karakterek nem használhatók.
Ha a cél nincs megadva, az alapértelmezett cél az aktuális mappa.

Használható kapcsolók:
 • /y: Ne kérdezzen rá létező fájlok felülírására.
 • /f:fájlspecifikáció: Ha a forrás több fájlt tartalmaz, az /f:fájlspecifikáció paraméterrel adható meg, mely fájlok kibontása szükséges. Helyettesítő karakterek nem használhatók.
 • /d: Kibontás kihagyása, csak a forrásban található fájlok könyvtárlistájának megjelenítése.
A célmappa az aktuális Windows-telepítés rendszerkönyvtárainak bármely mappájában, bármely meghajtó gyökerében, a helyi telepítési forrásokban és a Cmdcons mappában lehet. A cél nem lehet cserélhető adathordozón. A célfájl nem lehet írásvédett. Az írásvédettségi attribútumot az attrib paranccsal távolíthatja el.

Ha nem használja a /y kapcsolót, az expand parancs megkérdezi, hogy a célfájl létezik-e már.

FIXBOOT

fixboot meghajtónév:
Ezzel a paranccsal (ahol a meghajtónév annak a meghajtónak a betűjele, amelyre a rendszertöltő szektort írni szeretné) új Windows rendszertöltő szektort írhat a rendszerpartícióra. A parancs a Windows rendszertöltő szektorában bekövetkezett sérüléseket javítja. A helyreállító folyamat is megjavítja a rendszertöltő szektort. Ez a parancs felülbírálja a rendszertöltő partícióba való írás alapértelmezését.


FIXMBR

fixmbr eszköznév
Ezzel a paranccsal (ahol az eszköznév annak az eszköznek a neve, melyen új fő rendszertöltő rekordot kíván létrehozni) javíthatja a rendszerpartíció fő rendszertöltő rekordját. Erre a parancsra akkor lehet szüksége, ha egy vírus tevékenysége miatt megsérült a fő rendszertöltő rekord, és a Windows nem indul el.

Figyelmeztetés: A parancs vírus jelenléte vagy hardverprobléma esetén sérülést okozhat a partíciós táblában. A parancs használata következtében egyes partíciók elérhetetlenné válhatnak. A Microsoft javasolja, hogy a parancs használata előtt futtasson víruskereső programot.

A név a map parancs kimenetéből állapítható meg. Az eszköznév elhagyása esetén a rendszertöltő eszköz fő rendszertöltő rekordjának javítása történik meg. Példa:

fixmbr \device\harddisk2
Ha a FIXMBR parancs érvénytelen vagy nem szabványos partíciós táblát érzékel, egy üzenetben engedélyt kér a fő rendszertöltő rekord újraírására.

FORMAT

format meghajtó: /Q /FS:fájlrendszer
Ezzel a paranccsal (ahol a /Q kapcsoló esetén a parancs gyorsformázást hajt végre, a meghajtó argumentum a formázandó partíció meghajtóbetűjele, az /FS:fájlrendszer pedig a használni kívánt fájlrendszertípust [FAT, FAT32 vagy NTFS] adja meg) a megadott meghajtót a megadott fájlrendszerrel formázhatja.

Ha nem ad meg fájlrendszert, de a formázandó meghajtónak már van valamilyen fájlrendszere, a parancs azzal fogja végrehajtani a formázást.

LISTSVC

A listsvc parancs eredménye az aktuális Windows-telepítés összes rendelkezésre álló szolgáltatását, illesztőprogramját, valamint ezek indítási típusát tartalmazó lista. A parancs a disable és enable parancsok használatához nyújt segítséget.

Megjegyzés: Ezeket a parancs a %SystemRoot%\System32\Config\SYSTEM struktúrából bontja ki. Ha a SYSTEM struktúra sérült vagy hiányzik, a parancs eredménye nem definiált.

LOGON

logon
A logon parancs megjeleníti az összes érzékelt Windows-telepítést tartalmazó listát, majd kéri a helyi rendszergazda jelszavát a Windows azon példányához, melyre be szeretne jelentkezni. Ha az első három próbálkozás sikertelen, a konzol kilép és újraindítja a számítógépet.

MAP

map arc
Ezzel a paranccsal (ahol az arc paraméter hatására a map parancs ARC elérési útvonalakat használ a Windows eszközelérési utak helyett) listázhatja a meghajtóbetűjeleket, fájlrendszertípusokat, partícióméreteket és fizikai eszközökre való leképezéseket.


MD és MKDIR

Az md vagy mkdir paranccsal új mappák hozhatók létre. Helyettesítő karaktereket nem használhat. Az mkdir parancs csak a jelenleg telepített Windows-példány rendszermappáiban, a cserélhető adathordozókon, a merevlemez-partíciók gyökérmappájában és a helyi telepítési forrásokban működik.

MORE

more fájlnév
A parancs egy szövegfájlt jelenít meg a képernyőn.

RD és RMDIR

Az rd és rmdir parancsok mappák törlésére szolgálnak. Ezek a parancsok csak a jelenleg telepített Windows-példány rendszermappáiban, a cserélhető adathordozókon, a merevlemez-partíciók gyökérmappájában és a helyi telepítési forrásokban működnek.

REN és RENAME

A ren és rename parancsok fájlok átnevezésére használhatók. Fontos megjegyezni, hogy a célfájl számára nem adhat meg új meghajtót vagy elérési utat. Ezek a parancsok csak a jelenleg telepített Windows-példány rendszermappáiban, a cserélhető adathordozókon, a merevlemez-partíciók gyökérmappájában és a helyi telepítési forrásokban működnek.

SET

A set paranccsal megjeleníthetők és módosíthatók a környezeti beállítások.
AllowWildCards = FALSE AllowAllPaths = FALSE AllowRemovableMedia = FALSE NoCopyPrompt = FALSE

SYSTEMROOT

A systemroot parancs az aktuális mappáról átvált az aktuális Windows-telepítés %SystemRoot% mappájára.

TYPE

type fájlnév
A type paranccsal szövegfájlok jeleníthetők meg a képernyőn.
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 229716 - Utolsó ellenőrzés: 2005. jan. 31. - Verziószám: 1

Visszajelzés