A Documents and Settings mappát nem lehet áthelyezni vagy átnevezni

Fontos: A cikk a beállításjegyzék (korábbi nevén rendszerleíró adatbázis) módosításával is foglalkozik. A beállításjegyzékről módosítása előtt készítsen biztonsági másolatot, illetve győződjön meg arról, hogy szükség esetén helyre tudja állítani a beállításjegyzéket. A beállításjegyzék biztonsági mentéséről, visszaállításáról és módosításáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
256986 A Microsoft Windows rendszerleíró adatbázisának ismertetése

A jelenség

A Documents and Settings mappa áthelyezése vagy átnevezése közben a Windows rendszerben a következő hibaüzenet jelenik meg:
„A Documents and Settings egy Windows rendszermappa, amely a Windows megfelelő futtatásához szükséges. Nem lehet áthelyezni vagy átnevezni.”

Oka

Ez szándékosan van így.

A megoldás

Másik mappát is megadhat „Documents and Settings” mappaként a telepítés során, ha követi az alábbi lépéseket:
 1. Indítsa el a Winnt.exe vagy a Winnt32.exe alkalmazást az /UNATTEND kapcsolóval, majd szúrja be a következő bejegyzést az Unattend.txt fájlba, ahol a z:\mappanév az elérési út és a kívánt mappanév:
  [GuiUNattended]
  ProfilesDir = z:\mappanév
 2. Telepítse a Windows rendszert. A telepítő az Unattend.txt fájlban megadott elérési utat fogja használni az alapértelmezett „Documents and Settings” mappa helyett.
A Windows 2000 felügyelet nélküli telepítéséről a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:

183245 A Winnt[32].exe felügyelet nélküli futtatására használható parancssor eltérései Windows 2000 rendszerben (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

További információ

Megjegyzés: A következő rész egy olyan beállítási eljárást mutat be, amelyet a Microsoft nem támogat. Ezek az információk csupán tájékoztató jellegűek. A Microsoft nem garantálja a beállítás megfelelő működését.


Figyelem! A rendszermappák neveit nem ajánlott módosítani. Végzetes rendszerhibát idézhet elő vagy instabillá válhat számítógépe, ha átnevezi a rendszermappákat. Ha lehetőség van rá, készítsen a rendszerről egy biztonsági másolatot, mielőtt megkísérli végrehajtani az eljárást.


A „Documents and Settings” mappa áthelyezéséhez vagy átnevezéséhez az alábbi módszerek közül választhat.

A felhasználóspecifikus adatok áthelyezése

Figyelmeztetés: A beállításszerkesztővel (Rendszerleíróadatbázis-szerkesztő) vagy más eszközzel helytelenül módosított beállításjegyzék komoly problémákat okozhat, amelyek akár az operációs rendszer újratelepítését is szükségessé tehetik. A Microsoft nem garantálja az ilyen jellegű problémák megoldhatóságát, ezért a beállításjegyzéket csak saját felelősségére módosíthatja.
Megjegyzés: A módszer nem helyez át kulcsfontosságú Windows-összetevőket, kizárólag a felhasználói adatok áthelyezésére szolgál.


A következő lépésekkel adhat meg másik mappát „Documents and Settings” mappaként, miután telepítette a Windows rendszert egy egyéni felhasználó számára:
 1. Azonosítsa a felhasználó profiljának elérési útvonalát. Kétféleképp azonosíthatja a profil elérési útvonalát: vagy a felhasználó biztonsági azonosítójával, vagy pedig elérési útjának a beállításaival. A célszerűbb módszer a biztonsági azonosító használata.
  • A felhasználó biztonsági azonosítójának alkalmazása
   1. A biztonsági azonosítóhoz a Windows Server Resource Kit csomagban található GETSID eszközzel juthat hozzá. Használjon a következő példához hasonló szintaxist:
    GETSID \\SERVER1 Felhasználónév \\SERVER1 Felhasználónév
   2. Miután megtudta a biztonsági azonosítót, a Regedit.exe vagy a Regedt32.exe alkalmazás futtatásával válassza ki azt az alábbi beállításkulcsban (korábbi nevén rendszerleíró kulcs):
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
  • A felhasználó elérési útvonalának beállításai
   1. Jelentkezzen be a felhasználó nevével a számítógépre, majd a parancssorba írja be a SET parancsot. Jegyezze fel a USERPROFILE beállítását, aztán zárja be a parancssorablakot.
   2. Jelentkezzen be rendszergazdaként a számítógépre.
   3. A beállításszerkesztővel adja hozzá a USERPROFILE beállítását a következő beállításkulcshoz:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
   4. Kattintson a beállításkulcsra, majd a Keresés pontra a Szerkesztés menüben.
   5. A Keresés mezőbe írja be a USERPROFILE beállításának értékét, azután kattintson a Következő keresése pontra.
 2. A ProfileImagePath értékét cserélje le úgy, hogy a HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList beállításkulcs a kívánt új elérési utat használja.
 3. Zárja be a beállításszerkesztőt és jelentkezzen be a felhasználó fiókjával. Írja be a SET parancsot a parancssorban az elérési út megváltozásának ellenőrzéséhez.

A teljes mappa áthelyezése

Megjegyzés: Ez a módszer kulcsfontosságú Windows-összetevőket helyez át. Csak abban az esetben alkalmazza, ha a „Documents and Settings” mappát át kívánja helyezni vagy nevezni, és nem tudja az Unattend.txt fájllal telepítés közben megváltoztatni a mappa nevét.


A következő lépések végrehajtásával másik mappát adhat meg a teljes „Documents and Settings” mappa – és ezzel együtt több kulcsfontosságú rendszerösszetevő – helyeként:
 1. Jelentkezzen be rendszergazdaként a számítógépre.
 2. Hozzon létre egy új mappát.
 3. Nyissa meg a jelenlegi „Documents and Settings” mappát.
 4. Kattintson az Eszközök menü Mappa beállításai parancsára, majd a Nézet fülre.
 5. A Speciális beállítások alatt kattintson a Rejtett fájlok és mappák megjelenítése lehetőségre, majd törölje az Ismert fájltípusok kiterjesztésének elrejtése és Az operációs rendszer védett fájljainak elrejtése jelölőnégyzetek jelölését.
 6. Kattintson az OK gombra.
 7. Jelölje ki az összes mappát és másolja át őket az új mappába, kivéve azt, amelyikben a jelenleg bejelentkezett felhasználó(k) van(nak).
 8. A Vezérlőpultban kattintson duplán a Rendszer ikonra, aztán a Felhasználói profilok fülre.
 9. Másolja át a jelenlegi felhasználó profilját az új mappába.
 10. Kattintson az OK gombra, zárja be a Vezérlőpultot, majd jelentkezzen ki és jelentkezzen be ismét rendszergazdaként.
 11. A beállításszerkesztőben kattintson a Keresés parancsra a Szerkesztés menüben.
 12. Írja be a documents and settings szavakat, azután kattintson a Keresés gombra.
 13. Minden egyes beállításkulcs és -érték esetében, amelyek tartalmazzák az eredeti elérési utat, módosítsa az érték adatait, illetve nevezze át az értéket vagy a beállításkulcsot az új elérési útnak megfelelően. Megjegyzés: Ezt a módosítást a beállításjegyzékben lévő összes példány esetében végre kell hajtani, különben a számítógép nem fog elindulni. Lényeges, hogy az összes beállításkulcsban és -értékben az új elérési út szerepeljen.

 14. Indítsa újra a számítógépet.
 15. Most már biztonságosan eltávolíthatja az eredeti „Documents and Settings” mappát.
Megjegyzés: Amikor a beállításjegyzékben rákeres a „documents and settings” kifejezésre, egy karakterláncot fog találni az alábbi beállításkulcsban: HKLM\system\controlset001\control\hivelist. A karakterlánc értéke: \Device\HarddiskVolume#\Documents and Settings. Ne módosítsa ezt az értéket. Miután befejezte a „documents and settings” kifejezés keresését, keressen rá a „docume~1” kifejezésre is. Módosítsa az így kapott eredmények elérési útvonalait.
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 236621 - Utolsó ellenőrzés: 2008. jan. 13. - Verziószám: 1

Visszajelzés