A .NET-keretrendszer 4-es verziójához tartozó frissítés: 2011. március

Ez a cikk a Microsoft .NET-keretrendszer 4-es verziójához készült általános terjesztésű (GDR) frissítést ismerteti. Jelen frissítés magában foglalja a „Frissítések helyettesítése” szakaszban felsorolt Microsoft tudásbáziscikkekben szereplő összes korábbi frissítőcsomagot.

Továbbá a jelen frissítés néhány olyan problémát is megold, amelyeket a korábban kiadott tudásbáziscikkekben nem dokumentáltak. Ezekről a problémákról a „További információ” című szakaszban talál további információt.

A frissítés beszerzése

A következő fájl letölthető a Microsoft letöltőközpontjából:

Letöltés A Microsoft .NET-keretrendszer 4-es verziójának letöltése

A Microsoft ellenőrizte a fájl vírusmentességét.

A frissítés telepítése során a „0x643” hibakód jelenik meg

A .NET-keretrendszer frissítésének telepítése során jelentkező hiba megoldásához tekintse meg a következő tudásbáziscikkben meghatározott egyéb módszereket:

976982 A .NET-keretrendszer frissítésének telepítése során felmerülő hiba: „0x80070643” vagy „0x643”

A jelen frissítésben megoldott problémák

Az alábbiakban találhatók a jelen összegző frissítőcsomag által megoldott problémák.

1. probléma:

A problémát előidéző szituáció:
 • Visual Studio 2010-alapú bővítményalkalmazást hoz létre. A bővítményalkalmazás számos projektet vesz számba egy háttérszál segítségével.
 • A Microsoft Visual Studio 2010 és a bővítményalkalmazás egy példányát futtatja.
 • A szemétgyűjtés funkció fut.
Ilyen szituációban a Visual Studio 2010 példánya összeomolhat.

2. probléma:


A problémát előidéző szituáció:
 • A .NET-keretrendszer 4-es verzióján alapuló bővítményalkalmazást fejleszt a Microsoft Office Excel programhoz.
 • A bővítményalkalmazás futtatása során az Application.WorkbookBeforeSave esemény jelentkezik.
Ilyen szituációban az eseményben szereplő SaveAsUI paramétert mindig IGAZ értékre állítja a rendszer.

3. probléma:

Ha a számítógép alvó állapotba lépésekor egy Visual Studio 2010-alapú alkalmazás egyik ablaka van előtérben, akkor a számítógép alvó állapotból történő visszakapcsolása során memóriavesztés történik.

4. probléma:

Amikor egy, a .NET-keretrendszer 4-es verzióján alapuló Windows Presentation Foundation (WPF-) alkalmazás megpróbál szöveget betölteni egy .ttf fájlból, a szöveg helytelenül jelenik meg. Továbbá egy hozzáférés-megsértés is történik, majd az alkalmazás összeomlik.

Megjegyzés: Az alábbihoz hasonló veremnyomkövetés jön létre:
06bdeafc 71086dd5 dwrite!TrueTypeRasterizer::Implementation::ReleaseSfntFragment()+0x1f
06bdeb5c 7108d327 dwrite!sfac_GetSbitBitmap()+0x428
06bdec10 7108d4d8 dwrite!GetSbitComponent()+0xb5

5. probléma:

Amikor érintéses műveletet végez egy, a .NET-keretrendszer 4-es verzióján alapuló WPF alkalmazásban egy többérintéses képernyőn, az alkalmazás vagy a *.vshost.exe folyamat összeomlik. Például az alkalmazás összeomlik, amikor megpróbál felfelé vagy lefelé görgetni.

6. probléma:

Amikor megpróbál több elemet kiválasztani a Visual Studio 2010 Függőben lévő módosítások ablakában, a Visual Studio IDE eltűnik, és a Dr. Watson nem jelez hibát.

7. probléma:

A problémát előidéző szituáció:
 • 64 bites operációs rendszeren futtatja a Visual Studio 2010 programot.
 • Egy alkalmazás hibakeresését végzi.
 • Engedélyezi a felügyelt hibakeresési segédeket (MDA).
 • Megpróbálja bezárni az alkalmazást az IDE-ben.
Ilyen szituációban a raceOnRCWCleanup MDA helytelenül fut.

8. probléma:

Amikor egy, a .NET-keretrendszer 4-es verzióján alapuló WPF alkalmazásban görget, miközben egy lapvezérlőben található szöveg formázása folyamatban van, az alkalmazás működése lelassul.

9. probléma:

Ha olyan weboldalt próbált üzemeltetni, amelynek targetFramework tulajdonságához a .NET-keretrendszer lett beállítva egy Server Core-on, akkor a következő hibaüzenet jelenik meg:
Leírás: Hiba történt egy, a kérelem teljesítéséhez szükséges konfigurációs fájl feldolgozása közben. Kérjük, nézze át az alábbiakban a hiba részleteit, és módosítsa a megfelelő módon a konfigurációs fájlját.

Az elemző hibaüzenete: A Web.config fájl <compilation> elemében található „targetFramework” attribútumot kizárólag a .NET-keretrendszer 4.0-s vagy később verziójának megcélzására használja a rendszer (például: „<compilation targetFramework="4.0">”). A „targetFramework” attribútum jelenleg olyan verzióra hivatkozik, amely újabb a .NET-keretrendszer telepített verziójánál. Határozza meg a .NET-keretrendszer érvényes célverzióját, vagy telepítse a .NET-keretrendszer szükséges verzióját.

Forráshiba:
2. sor: <configuration>
3. sor: <system.webglt;
4. sor: <compilation debug="false" targetFramework=".NETFramework, version=v4.0" />
5. sor: </system.web>6. sor: </configuration>

10. probléma:

Jelenség

A problémát előidéző szituáció:
 • Olyan Visual Studio 2010 alkalmazást hoz létre, amely Adatkészlet típusú adatbázist tartalmaz.
 • Eltávolít néhány táblázatot az Adatkészlet-tervezőből.
 • Ellenőrzi a táblázatok sorrendjét az Adatkészlet-tervezőben.
Ilyen szituációban a táblázatok rendezése nem megfelelő.

A probléma oka

Ezt a problémát a Visual Studio 2010 TableAdapterManager osztályában bekövetkezett hiba okozza.

11. probléma:

Amikor egy ügyfél a RESTful webszolgáltatást kérelmezi egy .asmx vagy egy .svc fájlban az ASP.NET folyamat és a kiterjesztés nélküli URL-kezelés segítségével, akkor a kérelem állapota helytelenül megváltozhat.

12. probléma:

A .NET-keretrendszer 4-es verziójában az Application_Start és PreAppStart módszerek nem férnek hozzá a HttpUtility.HtmlEncode módszerhez és a kapcsolódó API-khoz.

13. probléma:

Amikor egy Microsoft Visual C#- vagy Microsoft Visual Basic-alkalmazást próbál futtatni, az alkalmazás nem fut, ha valamelyik entitásadat-modell (EDM) egy adatbázisprojektre hivatkozik. Továbbá az alkalmazás hibakeresési funkciói nem működnek.

14. probléma:

SQL-szolgáltatók használata során a következő problémák jelentkeznek:
 • A rendszer egy kivételt dob a szemétgyűjtőszálba.
 • A Dr. Watson hibát jelez, és az alábbihoz hasonló hibaüzenet jelenik meg:
  Alkalmazás: webdev.webserver20.exe
  A hibát okozó szimbólum:
  SYSTEM.DATA.NI.DLL!System.Data.ProviderBase.DbConnectionInternal.PrePush
  Kivételkód: system.invalidoperationexception
  Esemény altípusa: Clr20r3
 • A w3wp.exe folyamat összeomlik.

  Megjegyzés: A w3wp.exe egy webhely-szolgáltatási folyamat.

15. probléma:

Jelenség

Az SqlDataSource osztály nem támogat egy paramétert, amely a Microsoft SQL Server Compact Edition-adatbázisban található adatokhoz történő hozzáférésre szolgál.

A probléma oka

A problémát az okozza, hogy a Microsoft SQL Server Compact Edition nem támogatja az SqlDataSource osztályban található paramétereket.

16. probléma:

Jelenség

Amikor megpróbál futtatni egy ASP.NET weboldalt, a következő hibaüzenet jelenik meg:
A HttpContext.User attribútumnak ideális esetben MyWindowsPrincipal típusúnak kellene lennie.

A probléma oka

A problémát az okozza, hogy a Kiterjesztés nélküli URL-kezelő a gyermekkérelmek felé továbbítja a szülő IHttpUser-csatolófelületet. Ebből kifolyólag a gyermekkérelmek kihagyják a hitelesítési folyamatot.

17. probléma:

A problémát előidéző szituáció:
 • Olyan Visual Studio 2010-alapú projekttel rendelkezik, amely egy entitásadat-modellt (EDM) tartalmaz. Az EDM közepes vagy nagyméretű adatbázisra hivatkozik. Például az adatbázis 500 táblázatot tartalmaz.
 • Megpróbálja visszafejteni a táblázatokat.
Ilyen szituációban a táblázatok visszafejtése sok időt vesz igénybe. Például 500 táblázat visszafejtése 14 percet vesz igénybe.

18. probléma:

A problémát előidéző szituáció:
 • Az Internet Information Services (IIS) 6.0-s verzióját futtató számítógépre telepíti a Visual Studio 2010 Service Pack 1 (SP1) béta verzióját.
 • Az IIS 5.0-ás verzióját elkülönítési üzemmódra állítja.
 • Az IIS 6.0-ás verziójában üzemeltet egy weboldalt.
Ilyen szituációban a következő hibaüzenet jelenik meg, amikor megpróbálja megnyitni a weboldalt:
503 - A szolgáltatás nem érhető el.

19. probléma:

A .NET-keretrendszer 4-es verzióját érintő gyorsjavítás telepítése után a Windows folyamataktiválási szolgáltatáson (más néven: WAS) üzemeltetett összes szolgáltatás kikapcsolódhat. Továbbá a szolgáltatások nem indíthatók újra, amíg a számítógépet újra nem indítja. Példa ilyen szolgáltatásra: a WAS szolgáltatáson üzemeltetett Windows Communication Foundation (WCF) szolgáltatás.

Érintett aktiválási szolgáltatások:
 • HTTP nélküli aktiválás
  • Aktiválás Message Queuing szolgáltatáson keresztül
  • Aktiválás nevesített csöveken keresztül
  • TCP-aktiválás
 • TCP-port megosztása

20. probléma:

A problémát előidéző szituáció:
 • WCF szolgáltatást tartalmazó ASP.NET webhellyel rendelkezik. A webhely a .NET-keretrendszer 4-es verziójának egy korábbi verzióját célozza meg.
 • Nem jelöli be az Az előfordított oldal frissíthetőségének engedélyezése jelölőnégyzetet a Visual Studio 2010 Weboldal Publikálása varázslójában.
 • Közzéteszi a webhelyet.
 • Egy ügyfél megpróbál hozzáférni a WCF szolgáltatáshoz.
Ilyen szituációban a WCF szolgáltatás nem válaszol az ügyfél kérelmére. Továbbá a .svc.compile fájl helytelenül hivatkozik a .NET-keretrendszer 4-es verziójára.

Megjegyzés: A .svc.compile fájl a közzétételi folyamat során jön létre.

21. probléma:

A problémát előidéző szituáció:
 • A Windows.AutoHide parancsot egy billentyűparancshoz társítja.
 • Egy váltott állapotú eszközablak van kiemelve a Visual Studio 2010 programban. Például a Megoldáskezelő ablak van előtérben.
 • Megnyomja a billentyűparancsot.
Ilyen szituációban az ablak eltűnik, és a billentyű ismételt megnyomásakor nem jelenik meg átváltott állapotban.

22. probléma:

Amikor a Visual Studio 2010 segítségével hibakeresést végez egy alkalmazásban az alábbihoz hasonló számos részletes üzenet jelenik meg a Kimenet ablakban:
*** HR kezdeményezett: -2147024774

*** Forrásfájl: d:\iso_whid\x86fre\base\isolation\com\copyout.cpp, 1302. sor 

*** HR kiterjesztett: -2147024774

*** Source File: d:\iso_whid\x86fre\base\isolation\com\enumidentityattribute.cpp, 144. sor

23. probléma:

Feltételezzük, hogy létrehoz egy webes alkalmazást egy számítógépen, majd az alkalmazást egy másik számítógépen teszi közzé. Amikor a Visual Studio 2010 programmal megpróbálja csatolni az alkalmazást, a kezelt módszerek nem jeleníthetők meg a szerelvények hiányzó szimbólumai miatt.

A problémát az okozza, hogy a szimbólumokra vonatkozó információkat tartalmazó .pdb fájlt nem másolták át a bin mappából az árnyékmásolat mappába.

24. probléma:

A Saját névteret használja egy Visual Basic-projektben. Ha a Microsoft.VisualBasic.dll összetevőre mutató explicit hivatkozást ad a projekthez, akkor a Saját névtér nem tud megfelelően működni. Ilyenkor például a következő hibaüzenet jelenhet meg:
'Application' is not a member of 'My'.

25. probléma:

Egy ASP.NET 4.0 gyorsjavítás telepítése során a rendszer elindítja az aspnet_regiis –iru parancsot. Ezt követően a rendszer néhány ASP.NET beállításkulcsot eltávolít.

26. probléma:

Amikor egy .xap fájlt kér a Cassinin keresztül a Visual Studio 2010 programban, a kapott válasz MIME-típusa „application/octet-stream” a várt „application/x-silverlight-app” helyett.

27. probléma:

A Visual Studio 2010 IDE-ben az sqlservr.exe folyamathoz csatolja a hibakeresőt. Töréspontot állít be egy kezelt SQL-függvényhez vagy egy kezelt, tárolt eljáráshoz. A rendszer megfelelően betölti a szimbólumfájlt, és megjelenik egy teli piros pont. Mindazonáltal a Visual Studio nem áll meg a töréspontnál.

28. probléma:


Visual Basic Core-szerelvényt tartalmazó Visual Basic-alkalmazást futtat egy olyan operációs rendszeren, amelyre nem telepítették a Visual Basic futtatókörnyezetet. Ha az alkalmazás Objektum típusú változóra vonatkozó SyncLock blokkot tartalmaz, akkor a következőhöz hasonló hibaüzenet jelenhet meg:
error BC35000: A kért művelet nem érhető el, mert a futásidejű függvénytár „Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.ObjectFlowControl.CheckForSyncLockOnValueType” függvényét nem definiálták.

29. probléma:

Ha Visual Basic-magot tartalmazó Visual Basic-alkalmazást futtat, akkor a Microsoft.VisualBasic.Constants osztályban található konstansokat használó kód nem megfelelően fut. A kód futtatásakor például a következő hibaüzenet jelenhet meg:
BC30059 hiba: Konstans kifejezést kell megadnia.
A problémát az okozza, hogy a konstansok nem konstans mezőként, hanem normál mezőként lettek beágyazva.

30. probléma:

A .NET-keretrendszer 4-es verzióján alapuló ASP.NET webhelyet telepít örökölt Code Access Security (CAS) módban. Részleges megbízhatósággal állítja be a webhelyet. Amikor megpróbálja lekérni a webhelyet, a következő hibaüzenet jelenhet meg:
[Biztonsági kivétel: A „System.Security.Permissions.SecurityPermission, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=<Token ID>” típusú jogosultság kérelmezése sikertelen volt.]

31. probléma:

A KB974417 jelű tudásbáziscikkben ismertetett biztonsági frissítést telepíti, miközben a GAC mappában található könyvtárak (amelyekben a System.EnterpriseServices.dll szerelvényt is található) zárolva vannak, vagy a szerelvényt egy másik folyamat használja. Ilyen szituációban a biztonsági frissítés telepítése meghiúsul, és a számítógép megsérül.

A problémáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:

2260913 JAVÍTÁS: A .NET-keretrendszer frissítése meghiúsulhat, és a GAC mappában található néhány fájl törlődhet

32. probléma:

Néhány ASP.NET típusú, korlátlan állítás magában hordozhatja azt a kockázatot, hogy egy részlegesen megbízható felhasználó előléptethető teljesen megbízható felhasználóvá.

33. probléma:

A Plan 9 MVC nevű egyszerűsített webes alkalmazási paradigma kiadása gyakoribb, mint az ASP.NET kiadása. Mindazonáltal a 2-es és annál újabb verziókat nem teljesen megbízhatóként állítja be a rendszer. Ebből kifolyólag a teljes megbízhatóságot igénylő számos funkció nem megfelelően működik.

Ez a frissítés a Plan 9 paradigma 2-esnél újabb verzióit teljes megbízhatóságra állítja be.

34. probléma:


A forráskódban található, eszköz szintű enumerációtípus egyik konstansa eltér a specifikációban szereplő konstanstól.

A frissítés egységesíti a konstanst.

35. probléma:

A következő tudásbáziscikkben ismertetett biztonsági frissítés telepítése során a távoli állomás kényszerítetten bezár egy Windows Communication Foundation (WCF) szolgáltatást. Ez a probléma akkor fordul elő, ha a megbízhatósági szintet Magas vagy Közepes értékre állították a WCF szolgáltatás Web.config fájljában.
2449742 MS11-NNN: A Microsoft .NET-keretrendszer 2.0 Service Pack 2 és a Microsoft .NET-keretrendszer 3.5 Service Pack 1 biztonsági frissítésének leírása Windows Vista SP2 és Windows Server 2008 SP2 rendszerhez: 2011. február 8.

Az összegző frissítőcsomagban bevezetett funkciók

Jelen összegző frissítőcsomag a .NET-keretrendszer 4-es verziójához kapcsolódó alábbi új funkciókat tartalmazza.

1. funkció:

Jelen összegző frissítés lehetővé teszi, hogy az ASP.NET több IIS-konfigurációs rendszert támogasson tervezési módban. Ebből kifolyólag a Visual Studio Web Designer támogatja az IIS Express szolgáltatást. Továbbá a Visual Studio Web Designer lehetővé teszi, hogy a különböző Visual Studio Solution-projektek az IIS különböző verzióit célozzák meg.

2. funkció:

Ugyanazon fájl szimbolikus hivatkozásává alakított árnyékgyorsítótárazott szerelvény hitelesítése során a rendszer nem ellenőrzi a szerelvény méretét. Ebből kifolyólag az ASP.NET optimalizálást használ a megosztott webhelyszolgáltatáshoz.

3. funkció:

Az új szintaxis lehetővé teszi, hogy HTML5-kompatibilis TextBox vezérlőt definiáljon. Például az alábbi kód egy HTML5-kompatibilis TextBox vezérlőt definiál:
<asp:TextBox runat="server" type="some-HTML5-type" />

4. funkció

Új kapcsolóval bővült a Visual Basic fordítóprogram, amely lehetővé teszi, hogy a könyvtárak megszüntessék függőségüket a Visual Basic futtatórendszertől. A .NET-keretrendszer korábbi verzióiban a rendszer az összes Visual Basic alkalmazáshoz automatikusan hozzáadta a futtatórendszertől való függőséget. A függőség a Visual Basic futásidejű kódtár Microsoft.VisualBasic.dll fájljához kapcsolódott. Ennél a frissítésnél egy parancssori kapcsoló beállításával megszüntethető a függőség. A Visual Basic futtatórendszer néhány funkciója be van ágyazva az alkalmazásba, míg más funkciók elérhetetlenné válnak a kapcsoló beállításával.

5. funkció:

A támogatott hordozható könyvtárakban változások történtek, ideértve az API-frissítéseket és a kötők módosításait. A frissítés lehetővé teszi, hogy a CLR sikeresen kötődjön a hordozható könyvtárakhoz, így ugyanaz a DLL futhat a .NET-keretrendszer 4-es verzióján, a Silverlighton, az Xboxon vagy a Windows Phone rendszeren. Jelen frissítés nyilvános Silverlight API-kat ad a .NET-keretrendszer 4-es verziójához, ugyanarra a helyre. Az API-aláírások minden platformon egységesek maradnak. Az összes módosítás 100%-ig kompatibilis, és egyetlen meglévő kóddal sem ütköznek.

További információ

A frissítéssel kapcsolatos előfeltételek

Az alábbi listában találja a frissítés előfeltételeit:
 • A frissítés telepítéséhez a rendszeren telepítve kell lennie a .NET-keretrendszer 4-es verziójának vagy a .NET-keretrendszer 4-es verziójához készült ügyfélprofilnak.
 • A frissítés csak akkor telepíthető, ha a rendszeren telepítve van a Windows Installer telepítőprogram 3.1 vagy újabb verziója. A Windows Installer legújabb verziójának telepítéséhez látogasson el a Microsoft következő webhelyére:

A frissítéssel használható parancssori kapcsolók

További információkat a frissítés által támogatott különféle parancssori kapcsolókról a Windows Installer parancssori kapcsolóit bemutató következő dokumentumban találhat:

227091 A Microsoft Windows Installer eszköz parancssori kapcsolói

További információt a Windows Installer telepítőprogramról a Microsoft Developer Network (MSDN) következő webhelyén találhat:

Újraindítás szükségessége

A frissítés telepítése után csak akkor kell újraindítani a számítógépet, ha a frissítendő fájlok zárolás alatt állnak vagy használatban vannak. Mindazonáltal a rendszer a frissítés telepítésekor újraindítja az Internet Information Services (IIS) szolgáltatással kapcsolatos összes szolgáltatást.

Frissítések helyettesítése

Ez a frissítés a következő gyorsjavításokat helyettesíti:
2183292 JAVÍTÁS: A „Sikertelen levélküldés” hibaüzenet jelenik meg, amikor e-mail üzenetet küld a „System.Net.Mail.SmtpClient” osztályt használó, a .NET-keretrendszer 4-es verzióján alapuló alkalmazással, és a melléklet mérete meghaladja a 3 MB-ot

2413613 A .NET-keretrendszer 4-es verzióján alapuló Windows Presentation Foundation-alkalmazás futtatásakor az egér mutatójától távol megjelenhet egy helyi menü

2298853 JAVÍTÁS: Visual Studio 2010 hiba: „1. hiba; MSB4014 jelű hiba: Az összeállítás váratlanul leállt egy belső hiba miatt”

2461678 A .NET-keretrendszer 4-es verzióján alapuló WPF-alkalmazás összeomlik, ha egy vezérlőben található adatkötés forrásobjektuma egy olyan elem, amelyet a vezérlő névhatókörén kívül definiáltak

2484841 JAVÍTÁS: Előfordulhat, hogy a .NET-keretrendszer 4.0-s verzióján alapuló WPF-alkalmazás nem válaszol, amikor a jobb egérgombbal egy vezérlőre kattint, hogy megnyisson egy felugró vezérlőt


A frissítéssel kapcsolatos észlelési információk

A jelen tudásbáziscikkben ismertetett csomag 2-es verziója ugyanazokat az észlelési kulcsokat hozza létre, mint az 1-es verziójú csomag. Ez egy ismert probléma ennél a frissítésnél. Ha az alkalmazása függőségben áll a jelen frissítés 2-es verziójával, akkor ellenőrizheti a számítógépére telepített .NET-keretrendszer 4 profilnak megfelelő alábbi beállításjegyzékbeli alkulcsokat. Meghatározhatja, hogy a KB2468871 jelű tudásbáziscikkben ismertetett frissítés 2-es verziója telepítve van-e a számítógépére.

Ehhez hajtsa végre a következő lépéseket:
 1. Kattintson a Start gombra, kattintson a Futtatás gombra, írja be a regedit parancsot, majd nyomja le az ENTER billentyűt.

 2. Az operációs rendszerétől és annak architektúrájától függően keresse meg és jelölje ki az alábbi beállításjegyzékbeli alkulcsok valamelyikét:

  • A Windows összes támogatott x86-alapú verziója esetén vizsgálja meg az alábbi alkulcsok egyikét:

   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 4 Client Profile\KB2468871\
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 4 Extended\KB2468871\

  • A Windows összes támogatott x64-alapú verziója esetén vizsgálja meg az alábbi alkulcsok egyikét:

   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 4 Client Profile\KB2468871\

   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 4 Extended\KB2468871\


Fájlinformációk
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 2468871 - Utolsó ellenőrzés: 2015. ápr. 30. - Verziószám: 1

Visszajelzés