Az Exchange Online postafiók méreteinek és korlátainak beállítása Office 365 környezetben

A következőkre vonatkozik: Exchange Online

Bevezetés


A cikk ismerteti, hogyan lehet az Exchange Online PowerShell segítségével beállítani az Exchange Online postafiók méreteit és korlátait a Microsoft Office 365 környezetben.

ELJÁRÁS


Az Exchange Online postafiók mérethatárainak beállításához az alábbi módszereket használja.

Postafiók mérethatárainak beállítása egyedi felhasználó számára

 1. Csatlakozzon az Exchange Online szolgáltatáshoz a távoli PowerShell eszközzel. Ennek módjáról az alábbi Microsoft webhelyen tájékozódhat:
 2. Futtassa a következő PowerShell parancsot a postafiókméret beállításához egyedi felhasználó számára:

  Set-Mailbox < UserID > -ProhibitSendQuota < Value > -ProhibitSendReceiveQuota < Value > -IssueWarningQuota <Value> 

  Megjegyzés: A parancsban a <Felhasználóazonosító> helyőrző a postafiók tulajdonosának egyszerű felhasználónevét, e-mail címét vagy GUID azonosítóját jelenti, a <Value> helyőrző pedig egy megabájtban (MB), kilobájtban (KB) vagy gigabájtban (GB) kifejezett méretet. Például 20 GB-os postafiókméret, 19 GB-os küldési korlát és 18 GB elérésekor megjelenítendő figyelmeztetés beállításához az alábbi parancsot futtassa:

  Set-Mailbox JDoe@contoso.com -ProhibitSendQuota 19GB -ProhibitSendReceiveQuota 20GB -IssueWarningQuota 18GB 
 3. Ellenőrizze, hogy az aktuális kvótalista csatolva van-e a postafiókhoz. Ehhez futtassa az alábbi parancsot:
   
  Get-Mailbox < User ID > | Select *quota 

Postafiók méretkorlátainak beállítása több felhasználó számára

 1. Csatlakozzon az Exchange Online szolgáltatáshoz a távoli PowerShell eszközzel. Ennek módjáról az alábbi Microsoft webhelyen tájékozódhat:
 2. Futtassa a következő PowerShell parancsot a postafiókméret beállításához egy szervezet összes felhasználója számára:
  Get-Mailbox | Set-Mailbox -ProhibitSendQuota < Value > -ProhibitSendReceiveQuota < Value > -IssueWarningQuota < Value > 
  A Get-Mailbox és a Get-User parancsmaghoz további szűrők is megadhatók azon felhasználók ellenőrzésére, akikre a változtatás vonatkozik. Az alábbi példában három parancsmag használatos ahhoz, hogy kiszűrje a szervezet értékesítési osztályára vonatkozó parancsot.
   
  Get-User | where {$_.Department -eq "Sales"} | Get-Mailbox | Set-Mailbox -ProhibitSendQuota < Value > -ProhibitSendReceiveQuota < Value > -IssueWarningQuota < Value > 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK


Az Exchange Online postaláda méretkorlátairól a Postaláda tárolási korlátai című témakörben talál további információt.

További segítségre van szüksége? Látogasson el a Microsoft-közösségek oldalra.