A Windows 2000 rendszerben megtalálható Svchost.exe fájl leírása

A cikk Microsoft Windows XP rendszerre vonatkozó verziója a következő helyen található: 314056 .

Összefoglaló

Az Svchost.exe egy általános használatú szolgáltatásnév, melyet a DLL- (dinamikus csatolású függvénytár) fájlokból futó szolgáltatások viselnek. Az Svchost.exe fájl a %SystemRoot%\System32 mappában található meg. A rendszer indításakor az Svchost.exe ellenőrzi a rendszerleíró adatbázis szolgáltatásokra vonatkozó részét, melynek alapján összeállítja a betöltendő szolgáltatások listáját. Az Svchost.exe több példánya is futhat egy időben. Minden egyes Svchost.exe-folyamat szolgáltatások csoportját tartalmazhatja, mégpedig oly módon, hogy az Svchost.exe indításának módjától és helyétől függően a szolgáltatások külön futhatnak. Ezáltal a folyamatok hatékonyabban szabályozhatók és hiba esetén egyszerűbben ellenőrizhetők.

Az Svchost.exe-csoportokat a rendszerleíró adatbázis alábbi kulcsa azonosítja:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Svchost
Az e kulcs alá tartozó értékek mindegyike egy-egy Svchost-csoportnak felel meg, melyek az aktív folyamatok megtekintésekor külön példányként jelennek meg. Az itt található értékek mindegyike REG_MULTI_SZ érték, melyben az adott Svchost-csoport alatt futó szolgáltatások találhatók meg. Egy Svchost-csoport egy vagy több csoportnevet tartalmazhat, melyek a rendszerleíró adatbázis alábbi, ServiceDLL értékkel rendelkező Parameters kulcsot tartalmazó kulcsából származnak:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Szolgáltatás

További információ

Az Svchost folyamatban futó szolgáltatások listáját a következőképpen tekintheti meg:

  1. A Windows 2000 CD-telepítőlemezének Support\Tools mappájában lévő Support.cab fájlból csomagolja ki a Tlist.exe segédprogramot.
  2. A Start menüben kattintson a Futtatás parancsra, és írja be a cmd parancsot.
  3. Tallózzon abba a mappába, amelybe kicsomagolta a Tlist.exe segédprogramot.
  4. Írja be a tlist -s parancsot.
A Tlist.exe parancs megjeleníti az aktív folyamatok listáját. A -s kapcsoló az egyes folyamatokhoz tartozó aktív szolgáltatások listáját jeleníti meg. Az adott folyamatról a tlist pid parancs segítségével kérhet bővebb információt.

Az alábbi, Tlist segédprogramból származó példakimenet az Svchost.exe két futó példányát jelzi:

0 System Process
8 System
132 smss.exe
160 csrss.exe Title:
180 winlogon.exe Title: NetDDE Agent
208 services.exe Svcs: AppMgmt,Browser,Dhcp,dmserver,Dnscache,Eventlog,lanmanserver,LanmanWorkstation,LmHosts,Messenger,PlugPlay,ProtectedStorage,seclogon,TrkWks,W32Time,Wmi
220 lsass.exe Svcs: Netlogon,PolicyAgent,SamSs
404 svchost.exe Svcs: RpcSs
452 spoolsv.exe Svcs: Spooler
544 cisvc.exe Svcs: cisvc
556 svchost.exe Svcs: EventSystem,Netman,NtmsSvc,RasMan,SENS,TapiSrv
580 regsvc.exe Svcs: RemoteRegistry
596 mstask.exe Svcs: Schedule
660 snmp.exe Svcs: SNMP
728 winmgmt.exe Svcs: WinMgmt
852 cidaemon.exe Title: OleMainThreadWndName
812 explorer.exe Title: Program Manager
1032 OSA.EXE Title: Reminder
1300 cmd.exe Title: D:\WINNT5\System32\cmd.exe - tlist -s
1080 MAPISP32.EXE Title: WMS Idle
1264 rundll32.exe Title:
1000 mmc.exe Title: Device Manager
1144 tlist.exe
A rendszerleíró adatbázis e példában szereplő két csoporthoz tartozó beállítása a következő:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Svchost:
netsvcs: Reg_Multi_SZ: EventSystem Ias Iprip Irmon Netman Nwsapagent Rasauto Rasman Remoteaccess SENS Sharedaccess Tapisrv Ntmssvc
rpcss :Reg_Multi_SZ: RpcSs
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 250320 - Utolsó ellenőrzés: 2005. ápr. 4. - Verziószám: 1

Visszajelzés