Windows szolgáltatás létrehozása az Sc.exe eszközzel

Összefoglaló

Szolgáltatás távolról, parancssorból történő létrehozásához és indításához használja a Resource Kit csomagban található SC eszközt (Sc.exe).


Bár a Netsvc.exe és az Instsrv.exe eszközökkel is indíthat szolgáltatásokat távoli számítógépeken, ezek az eszközök nem teszik lehetővé szolgáltatások távoli létrehozását.


Megjegyzés: Távoli szolgáltatások grafikus felhasználói felületről történő létrehozásához az Srvinstw.exe eszköz használható. Az Srvinstw.exe nem parancssori eszköz.

További információ

Az Sc.exe segítségével szolgáltatások fejleszthetők a Windows operációs rendszerhez. A Resource Kit csomagban található Sc.exe hívásokat létesít a Windows szolgáltatásvezérlő alkalmazásprogramozási felületének (API) összes függvényéhez. A függvényekhez tartozó paramétereket a parancssorban adhatja meg. Az Sc.exe megjeleníti a szolgáltatások állapotát is, és beolvassa az állapot szerkezetének mezőiben tárolt adatokat. Az eszközben távoli számítógépek nevének megadásával lehetővé válik szolgáltatások alkalmazásprogramozási felülethez (API) tartozó függvényeinek hívása, illetve a távoli számítógépeken megtekinthetők a szolgáltatásállapotok szerkezetei is.


Az Sc.exe programmal a szolgáltatások alkalmazásprogramozási felülethez (API) tartozó függvényeinek bármelyike hívható, és a parancssorból paramétereik megváltoztathatók. A módszer előnye az, hogy egyszerűvé teszi szolgáltatásadatok létrehozását és beállítását a rendszerleíró adatbázisban, illetve a Szolgáltatásvezérlő adatbázisában. Szolgáltatások beállításakor nem kell kézzel bejegyzéseket létrehozni a rendszerleíró adatbázisban, majd újraindítani a számítógépet ahhoz, hogy frissüljön a Szolgáltatásvezérlő adatbázisa.


Az Sc.exe a következő szintaxist használja:


1. szintaxis (ezt a szintaxist használhatja az Sc.exe futtatásához):

sc [Kiszolgálónév] Parancs Szolgáltatásnév [Beállításnév= Beállításérték...]
2. szintaxis (ezt a szintaxist súgóinformáció megjelenítéséhez használhatja, kivéve a query parancs esetén):
sc [Parancs]

Paraméterek

 • Kiszolgálónév
  Nem kötelező. Megadhatja a kiszolgáló nevét abban az esetben, ha a parancsokat távoli számítógépen szeretné futtatni. A névnek két fordított perjellel kell kezdődnie (például \\sajátkiszolgáló). Ha az Sc.exe eszközt a helyi számítógépen futtatja, ezt a paramétert ne használja.
 • Parancs
  Az sc parancsa. A sc számos parancsának futtatásához rendszergazdai jogosultággal kell rendelkezni az adott számítógépen. Az Sc.exe az alábbi parancsokat támogatja:
  Config
  Egy szolgáltatás beállításainak módosítása (állandó).


  Continue
  Continue (Folytatás) vezérlési kérés küldése egy szolgáltatásnak.


  Control
  Vezérlés küldése egy szolgáltatásnak.


  Create
  Szolgáltatás létrehozása (hozzáadása a rendszerleíró adatbázishoz).


  Delete
  Szolgáltatás törlése (a rendszerleíró adatbázisból).


  EnumDepend
  Szolgáltatásfüggőségek számbavétele.


  GetDisplayName
  Szolgáltatás megjelenített nevének beolvasása.


  GetKeyName
  Szolgáltatáskulcs nevének beolvasása.


  Interrogate
  Interrogate (Lekérdezés) vezérlési kérés küldése egy szolgáltatásnak.


  Pause
  Pause (Szüneteltetés) vezérlési kérés küldése egy szolgáltatásnak.


  qc
  A szolgáltatás beállításainak lekérdezése. Részletes tudnivalókat az „SC QC” című referenciaszakaszban talál.


  Query
  Egy szolgáltatás állapotának lekérdezése, vagy a szolgáltatástípusok állapotának számbavétele. Részletes tudnivalókat az „SC QUERY” című referenciaszakaszban talál.


  Start
  Szolgáltatás indítása.


  Stop
  Stop (Leállítás) kérés küldése egy szolgáltatásnak.
 • Szolgáltatásnév
  A szolgáltatáshoz tartozó rendszerleíró kulcs neve. Ez eltér a megjelenített névtől (amelyet a net start parancs és a Vezérlőpultról indítható Szolgáltatások segédprogram jelenít meg). Az Sc.exe a szolgáltatáskulcs nevét használja a szolgáltatás elsődleges azonosítójaként.
 • Beállításnév
  A Beállításnév és a Beállításérték paraméterekkel a nem kötelező parancsparaméterek nevei és értékei adhatók meg. A Beállításnév és az egyenlőségjel között nincs szóköz. Nulla, egy, vagy több nem kötelező paraméternév és -érték pár is megadható.
 • Beállításérték
  A Beállításnév paraméterhez tartozó érték. Az egyes Beállításnév paraméterekhez rendelhető érvényes értékek tartománya gyakran korlátozott. Az elérhető értékek listáját az egyes parancsokhoz tartozó súgó tartalmazza.
Sok parancshoz rendszergazdai jogosultság szükséges. Győződjön meg arról, hogy rendszergazdai jogosultsággal rendelkezik azon a számítógépen, amelyen a fejlesztés folyik.


Az sc create parancs bejegyzést hoz létre a szolgáltatás számára a rendszerleíró adatbázisban és a Szolgáltatásvezérlő adatbázisában.


Szintaxis:
sc [Kiszolgálónév] create Szolgáltatásnév [Beállításnév= Beállításérték...

Paraméterek

 • Kiszolgálónév
  Nem kötelező. Megadhatja a kiszolgáló nevét abban az esetben, ha a parancsokat távoli számítógépen szeretné futtatni. A névnek két fordított perjellel kell kezdődnie (például \\sajátkiszolgáló). Ha az Sc.exe eszközt a helyi számítógépen futtatja, ezt a paramétert ne használja.
 • Szolgáltatásnév
  A szolgáltatáshoz tartozó rendszerleíró kulcs neve. Ez eltér a megjelenített névtől, amelyet a net start parancs és a Vezérlőpultról indítható Szolgáltatások segédprogram jelenít meg. Az Sc.exe a szolgáltatáskulcs nevét használja a szolgáltatás elsődleges azonosítójaként.
 • Beállításnév
  A Beállításnév és a Beállításérték paraméterekkel a nem kötelező paraméterek nevei és értékei adhatók meg. A Beállításnév és az egyenlőségjel között nincs szóköz. Nulla, egy, vagy több nem kötelező paraméternév és -érték pár is megadható. Az sc query parancs a következő értékeket támogatja: BeállításnévBeállításérték
  type=own, share, interact, kernel, filesys
  A létrehozni kívánt szolgáltatás típusa. A beállításértékek illesztőprogramok által használt típusokat is tartalmaznak.
  (alapértelmezett = share)


  start=boot, system, auto, demand, disabled
  A szolgáltatás indítástípusa. A beállításértékek illesztőprogramok által használt típusokat is tartalmaznak.
  (alapértelmezett = demand)


  error=normal, severe, critical, ignore
  A hiba súlyossága, ha a szolgáltatás nem indul el rendszerindításkor.
  (alapértelmezett = normal)


  binPath=(karakterlánc)
  A szolgáltatás bináris fájljának elérési útja. A paraméterhez nem tartozik alapértelmezett érték. A karakterláncot a felhasználónak kell megadnia.


  group=(karakterlánc)
  A szolgáltatás csoportjának neve. A csoportok listája a rendszerleíró adatbázis ServiceGroupOrder kulcsában található.
  (alapértelmezett = nincs)


  tag=(karakterlánc)
  Ha a karakterlánc értéke „yes” (igen), az Sc.exe beolvassa ugyan a CreateService hívás TagId értékét, de a címkét nem jeleníti meg.
  (alapértelmezett = nincs)


  depend=(szóközökkel tagolt karakterlánc)
  Azon szolgáltatások vagy szolgáltatáscsoportok neve, amelyeknek az adott szolgáltatás indítása előtt kell indulnia.


  obj=(karakterlánc)
  A szolgáltatást futtató fiók neve. Illesztőprogramok esetén ez a Windows illesztőprogram-objektumának neve.
  (alapértelmezett = LocalSystem)


  DisplayName=(karakterlánc)
  A felhasználói felület alkalmazásai ezzel a névvel azonosíthatják a szolgáltatást.


  password=(karakterlánc)
  A jelszót alkotó karakterlánc. Erre a LocalSystem fióktól eltérő fiók használatakor van szükség.
Beállításérték
A Beállításnév paraméterhez tartozó érték. A támogatott értékek listája a Beállításérték paraméter referenciájában található. Ha karakterlánc típusú érték esetén üres idézőjelpárt ad meg, a program üres karakterláncot továbbít.


Megjegyzés: Az sc create parancs a CreateService API-függvény műveleteit hajtja végre.


Az alábbi példa egy „ÚjSzolgáltatás” nevű szolgáltatás számára hoz létre bejegyzést a rendszerleíró adatbázisban a következő számítógépen: \\távoliszámítógép:

sc \\távoliszámítógép create újszolgáltatás binpath= c:\nt\system32\újszolg.exe
Alapértelmezés szerint a szolgáltatás egy SERVICE_DEMAND_START indítástípusú WIN32_SHARE_PROCESS folyamatként jön létre. Nem vonatkoznak rá függőségek, és a LocalSystem fiók biztonsági környezetében fut.


Az alábbi példa saját folyamataként futó, automatikus indítású szolgáltatásként hozza létre a szolgáltatást a helyi számítógépen. A szolgáltatás függ a TDI csoporttól és a NetBIOS szolgáltatástól. A szóközzel tagolt függőséglistát idézőjelbe kell tenni.

sc create újszolgáltatás binpath= c:\nt\system32\újszolg.exe type= own start= auto depend= "+tdi netbios"
Az Sc.exe eszközről további tudnivalókat a Resource Kit csomag Sc-dev.txt nevű dokumentumában talál. Ez a dokumentum részletesebben mutatja be az Sc.exe eszközt.
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 251192 - Utolsó ellenőrzés: 2005. nov. 16. - Verziószám: 1

Visszajelzés