FÁJL: Ramdisk.sys minta-illesztőprogram Windows 2000 rendszerhez

Fontos: A cikk a beállításjegyzék (korábbi nevén rendszerleíró adatbázis) módosításával is foglalkozik. A beállításjegyzékről módosítása előtt készítsen biztonsági másolatot, illetve győződjön meg arról, hogy szükség esetén helyre tudja állítani a beállításjegyzéket. A beállításjegyzék biztonsági mentéséről, visszaállításáról és módosításáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
256986 A Microsoft Windows rendszerleíró adatbázisának ismertetése

Összefoglaló

A Ramdisk olyan mintaszoftver, amely a kizárólag szoftveres Windows(r) 2000-alapú illesztőprogramok használatát szemlélteti. Az illesztőprogram létrehoz egy RAM-alapú lemezmeghajtót a megadott méretben. A Ramdisk más lemezekhez hasonló módon használható, de tartalma a számítógép kikapcsolásakor törlődik. (Általában elmondható, hogy a Windows(r) 2000 rendszer gyorsítótár-kezelője lényegesen hatékonyabban optimalizálja a memóriahasználatot, mint a Ramdisk.)

Az illesztőprogram felépítésére és telepítésére vonatkozó információk a jelen cikkben kizárólag a Windows(r) 2000 operációs rendszerre vonatkoznak.

MEGJEGYZÉS: A mintaszoftver az illesztőprogramok legalapvetőbb funkcióit szemlélteti. Rendeltetésük szerint sem az illesztőprogram, sem a mintaprogramok nem alkalmazhatók éles környezetben. Ezek legfeljebb oktatási célokra használhatók, illetve az illesztőprogramok szerkezetét illusztrálják.

További információ

A következő fájl letölthető a Microsoft letöltőközpontjából:
Kiadás dátuma: 2000. április 6.

A Microsoft terméktámogatási fájljainak letöltéséről a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
119591 Microsoft terméktámogatási fájlok beszerzése az online szolgáltatások segítségével
A Microsoft a kiadás napján rendelkezésre álló legújabb víruskereső szoftverrel ellenőrizte a fájl vírusmentességét. A fájlt biztonságos kiszolgálók tárolják, megakadályozva annak jogosulatlan módosítását.
A Ramdisk.exe fájl az alábbi fájlokat tartalmazza:Fájl Leírás
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ramdisk.c A Ramdisk minta-illesztőprogram forrásfájlja
Pnp.c A PnP kéréscsomagokat kezelő forrásfájl
Ramdisk.h A Ramdisk struktúráit tartalmazó beszerkeszthető fájl
Debug.h A hibakeresési üzenetek kiírására vonatkozó definíciót tartalmazó beszerkeszthető fájl
Sources Általános fájl a programkódminta felépítéséhez
Makefile Szabványos Windows 2000 makefile program
Ramdisk.inf Telepítőfájl az illesztőprogram telepítéséhez
Ramdisk.htm Útmutató dokumentáció a mintaszoftverhez
Ramdisk.sys Windows 2000 illesztőprogramfájl (végleges építmény)

A mintaszoftver felépítése

A fejlesztői csomagokat tartalmazó programcsoportban kattintson a Free Build Environment (Végleges építési környezet) vagy a Checked Build Environment (Hibakeresési építési környezet) ikonra, és állítsa be a rendszerépítő segédprogram futtatásához szükséges alapvető környezeti változókat.

Váltson az eszköz forráskódját tartalmazó könyvtárra a következő paranccsal: CD C:\Illesztőprogramok\Ramdisk.

Futtassa a build -ceZ parancsot vagy a BLD makrót. A művelet meghívja a Microsoft megoldásépítő rutinjait, amelyek létrehozzák a Buildxxx.log naplót, amelyet figyelmeztetések és hibák esetén a Buildxxx.wrn és a Buildxxx.err fájllal egészít ki; a fájlnevekben az xxx helyén a „fre” vagy a „chk” karakterek állnak a választott rendszerépítési környezettől függően. Ha a rendszerépítés sikerrel jár, egy Ramdisk.sys illesztőprogramfájl kerül a Sources fájlban meghatározott %CélMappa% mappa platformspecifikus almappájába.

A mintaszoftver telepítése

Az illesztőprogram telepítése:

  1. A Vezérlőpult ablakban kattintson duplán a Programok telepítése/törlése ikonra.
  2. Válassza az Eszköz hozzáadása/hibaelhárítása lehetőséget.
  3. Válassza az Új eszköz hozzáadása lehetőséget.
  4. Jelölje be a Nem, én szeretném kiválasztani a hardvert listából választógombot.
  5. Kattintson az Egyéb eszközök, majd a Tovább gombra.
  6. Kattintson a Saját lemez gombra, és tallózással keresse meg a Ramdisk.inf fájlt tartalmazó mappát.
A rendszer a Ramdisk.sys fájlt a %Rendszergyökér%\System32\Drivers mappába másolja, és betölti az illesztőprogramot.

A Ramdisk meghajtó konfigurálása

Figyelem! A beállításszerkesztő (Rendszerleíróadatbázis-szerkesztő) helytelen használata az operációs rendszer újratelepítését is szükségessé tehető, komoly problémákat is okozhat. A Microsoft nem garantálja az ilyen jellegű problémák megoldhatóságát, ezért a beállításszerkesztőt csak saját felelősségére használhatja.


A Ramdisk konfigurálását a beállításjegyzékben végezheti el. A Ramdisk.inf fájl tartalmazza az összes konfigurálható paraméter alapértelmezett értékét. Az alábbiakban e paraméterek rövid leírását olvashatja:

BreakOnEntry REG_DWORD 0
Ez a logikai érték meghatározza, hogy a program létrehozzon-e töréspontot a DriverEntry rutin futtatása közben. Az illesztőprogram végleges környezetű felépítésekor hatástalan.
DebugLevel REG_DWORD 0
Ez az érték az előállított diagnosztikai üzenetek mennyiségét határozza meg. Minél nagyobb az érték, annál részletesebb üzenetek jelennek meg. A paraméter 0–3 értéket vehet fel. Az illesztőprogram végleges környezetű felépítésekor hatástalan.
DebugComp REG_DWORD 0xFFFFFFFF
Ez az érték határozza meg, hogy mely összetevőkben legyenek kiírva a hibakeresési üzenetek. Mindegyik bit egy-egy összetevőt definiál. Az összetevők teljes listáját a Debug.h fájl tartalmazza. Az illesztőprogram végleges környezetű felépítésekor hatástalan.
DiskSize REG_DWORD 0x100000 (1 048 576 1Mb)
Ez az érték a Ramdisk-meghajtó mérete bájtban.
DriveLetter REG_SZ Z:
Ez az érték a Ramdisk-meghajtó alapértelmezett betűjele.
RootDirEntries REG_DWORD 512
Ez az érték a gyökérkönyvtárban lévő bejegyzések száma.
SectorsPerCluster REG_DWORD 2
Ez az érték a foglalási egység granularitása.
Windows XP Update:

Ha a Ramdisk minta-illesztőprogramot olyan számítógépre telepíti, amelyen csak NTFS fájlrendszerű meghajtók léteznek, a szoftver használhatatlanná válhat. A probléma az alább ismertetett módszerekkel szüntethető meg.

Amikor meghívja az IoCreateDevice függvényt (a pnp.c fájl RamdiskAddDevice függvényét), módosítsa az eszköztípust FILE_DEVICE_VIRTUAL_DISK értékről FILE_DEVICE_DISK értékre, és építse fel újra az illesztőprogramot. A szoftver telepítése után a Ramdisk az operációs rendszer újraindítását követően válik elérhetővé az Intézőben.Figyelem! Ha a Ramdisk szoftvert Windows XP operációs rendszerre telepíti, a rendszer-helyreállítási funkció használhatatlanná válhat.

Hivatkozások

Microsoft Windows 2000 Driver Development Kit
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 257405 - Utolsó ellenőrzés: 2006. szept. 12. - Verziószám: 1

Visszajelzés