Előfordulhat, hogy egy Windows NT 4.0 alapú elsődleges tartományvezérlő Windows 2000 rendszerre való frissítése után egy új tartományvezérlő számítógépnevének DNS-utótagja nem egyezik majd meg a tartomány nevével

Fontos! Ebben a cikkben a rendszerleíró adatbázis módosításával kapcsolatos tudnivalók olvashatók. A rendszerleíró adatbázis módosítása előtt feltétlenül készítsen biztonsági másolatot arról, és csak akkor fogjon hozzá, ha probléma esetén tisztában van a rendszerleíró adatbázis visszaállításának módjával. A rendszerleíró adatbázis biztonsági mentéséről, visszaállításáról és módosításáról további információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:
256986 A Microsoft Windows rendszerleíró adatbázisának ismertetése
Miután egy Microsoft Windows NT 4.0 alapú elsődleges tartományvezérlőt (vagy tagkiszolgálót) Microsoft Windows 2000 rendszerre frissít, előfordulhat, hogy az új tartományvezérlő számítógépnevének azon része, amely a tartománynévrendszerre utal (DNS-utótag), nem egyezik meg tartománya nevével. E probléma fellépése esetén több más tünet is tapasztalható.

Ez a probléma általában az alábbi feltételek együttes fennállása esetén fordulhat elő:
 • A Microsoft Windows NT 4.0 alapú tartományvezérlőre a Windows 2000 eredeti kiadását telepíti.
 • A DNS-utótag a tartományvezérlő Network (Hálózat) vezérlőpult-alkalmazásában van definiálva.
A probléma elhárításához a tartományvezérlőt a legújabb szervizcsomaggal bővített Windows 2000 rendszerre vagy a Windows Server 2003 rendszerre frissítse. Más megoldásként alkalmazhatja a jelen cikkben tárgyalt további módszerek egyikét is.

A jelenség

Miután egy Windows NT 4.0 alapú elsődleges tartományvezérlőt (vagy tagkiszolgálót) Windows 2000 rendszerre frissít, előfordulhat, hogy az új tartományvezérlő számítógépnevének DNS-utótagja nem egyezik meg tartománya nevével.

Emellett az alábbi jelenségek egyikét-másikát tapasztalhatja:
 • Az Active Directory replikációja nem sikerül.
 • A fájlreplikációs szolgáltatás (FRS) működése leáll.
 • Amikor egy Microsoft Windows XP Professional rendszert futtató számítógéppel megkísérel csatlakozni a tartományhoz, az alábbihoz hasonló hibaüzenet jelenik meg:
  Nem lehetett kapcsolatba lépni a Tartománynév.local egyetlen tartományvezérlőjével sem.
  Az üzenetablak Részletek gombjára kattintva a következőhöz hasonló szöveget olvashat:
  A DNS sikeresen visszaadta a Tartománynév.local tartomány egy tartományvezérlőjének keresésére használt szolgáltatáshely (SRV) rekordját. A lekérdezés az _ldap._tcp.dc._msdcs.DomainName.LOCAL SRV-rekordjára irányult.
 • Nem sikerül a tartományba való bejelentkezés.
 • Amikor az Active Directoryt megkísérli egy másik tagkiszolgálóra telepíteni, hibaüzenet jelenik meg, amelynek szövege az alábbi üzenetek egyikéhez hasonlít:

  1. üzenet
  A megadott tartomány vagy nem létezik, vagy nem lehet csatlakozni hozzá.
  2. üzenet
  Nem hozható létre egy szolgáltatás egyszerű neve (SPN), mert a megadott állomásnév formátuma nem megfelelő.
  3. üzenet
  A címtárszolgáltatás nem tudta létrehozni a kiszolgálóobjektumot CN=NTDS Settings,CN=CLIENT01,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=Contoso,DC=com számára a kiszolgálón (DC01). Ellenőrizze, hogy a megadott hálózati hitelesítő adatok replika hozzáadásához megfelelő hozzáférést biztosítsanak.
  4. üzenet
  A művelet sikertelen a következő okból: A tartományhoz (contoso.com) nem található megfelelő tartományvezérlő. A megadott tartomány vagy nem létezik, vagy nem lehet csatlakozni hozzá.
 • Az Active Directory beépülő MMC modul használatára tett kísérlet során az alábbi hibaüzenetek jelennek meg:

  1. üzenet
  Az elnevezési adatok a következő okból nem elérhetők: A bejelentkezési kísérlet meghiúsult.
  2. üzenet
  Az elnevezési adatok a következő okból nem elérhetők: Az objektum nevének rossz a szintaxisa.
 • Az ügyfélszámítógépen, tagkiszolgálón vagy tartományvezérlőn a rendszer az alábbi bejegyzéseket írja a rendszernaplóba:
 • Az ügyfélszámítógépen, tagkiszolgálón vagy tartományvezérlőn a rendszer az alábbi bejegyzéseket írja az alkalmazásnaplóba:
 • A Microsoft Exchange Server Recipient Update Service (RUS) szolgáltatásának telepítésekor az alábbi hibaüzenet jelenik meg:
  Only one instance of the Recipient Update Service can update a Domain Controller and all Domain Controllers on contoso.com are being updated. ID No: c1039c6c. (A Recipient Update Service szolgáltatásnak csak egy példánya frissíthet tartományvezérlőt, és jelenleg a contoso.com tartomány minden tartományvezérlője frissítés alatt áll.)
 • A Microsoft Exchange 2000 alkalmazás Microsoft Exchange System Attendant szolgáltatása nem indul el, és a rendszer az alábbi eseményt jegyzi az alkalmazásnaplóba:
 • Amikor megpróbálja használni a SetSpn parancssori eszközt, az alábbi hibaüzenet jelenik meg:
  Requested name "contoso\DC01$" not found in directory. (A kért név (contoso\DC01$) nem található a címtárban.)
 • A PXE-ügyfelek hitelesítése még érvényes tartomány-rendszergazdai hitelesítő adatok megadása esetén sem sikerül. Ha ez a hiba lép fel, az Ügyféltelepítő varázsló Logon Error (Bejelentkezési hiba) lapján az alábbi információk olvashatók:
  00004e28.OSC error - The System cannot validate your User Name Password or Domain

  The system cannot validate your user name, password, or domain name. Verify that your user name and domain name are correct, and then retype your password. Passwords must be typed using the correct case. Be sure the CAPS LOCK key is not pressed. (00004e28.OSC hiba – A rendszer nem tudja érvényesíteni a felhasználói nevet, jelszót vagy a tartománynevet.

  A rendszer nem tudja érvényesíteni a felhasználói nevet, jelszót vagy a tartománynevet. Ellenőrizze, hogy a felhasználónév és a tartománynév helyesen van-e megadva, és írja be újra jelszavát. A jelszavakban a kis- és nagybetűk különbözőknek számítanak. A CAPS LOCK billentyűt ne nyomja le.)
 • Mobile Information Server (MIS-) kiszolgáló beállításakor az üzenetfeldolgozó jelszavának megadása után az alábbi hibaüzenet jelenik meg:Ezenkívül a rendszer a következő eseményt rögzíti az alkalmazásnaplóban:
 • Az Active Directory áttelepítési eszköz futtatásakor a rendszer az alábbi hibát jegyzi a Migration.log fájlba:
  2002-01-23 15:00:34 ERR2:7422 Failed to move object CN=Jsmith, hr=8009030d The credentials supplied to the package were not recognized (2002.01.23. 15:00:34 ERR2:7422 A következő objektum áthelyezése nem sikerült: CN=Jsmith, hr=8009030d. A csomaghoz megadott hitelesítő adatok nem ismerhetők fel.)
 • A tartományvezérlő-diagnosztikai eszköz (Dcdiag.exe) az alábbi hibákat jelzi:
  • Starting test: NetLogons
   * Network Logons Privileges Check
   [DC01] An net use or LsaPolicy operation failed with error 1231, The network location cannot be reached (Teszt indítása: NetLogons. Hálózati bejelentkezési jogok ellenőrzése. [DC01] A NET USE parancs vagy az LsaPolicy művelet végrehajtása nem sikerült, hibakód: 1231. A hálózati hely nem érhető el.)
  • Starting test: MachineAccount Could not open pipe with
   [DC01]:failed with 1231: The network location cannot be reached. For information about network troubleshooting, see Windows Help. Could not get NetBIOSDomainName Failed can not test for HOST SPN (Teszt indítása: MachineAccount. Nem sikerült a pipe megnyitása a következőhöz: [DC01]. Hibakód: 1231. A hálózati hely nem érhető el. A hálózati hibaelhárításról további információkat a Windows súgójában talál. Nem sikerült a NetBIOSDomainName beolvasása. Nem lehet tesztelni a HOST kiszolgálói egyszerű neveket.)
 • Ha a Személyes Small Business Server konzollal vagy az Active Directory – felhasználók és számítógépek eszközzel felhasználókat hoz létre, majd a felhasználókhoz postafiókot rendel, az alábbi hibák történnek:
  • A rendszer nem hozza létre az e-mail tulajdonságokat.
  • A rendszer nem hozza létre az SMTP-címeket.
  • A felhasználó nem jelenik meg a globális címlistában.
  • A rendszer az alábbi eseményt jegyzi be a címtárszolgáltatás eseménynaplójába:
 • A Windows Services for Unix 2.0 szolgáltatás telepítésekor az alábbi hibaüzenet jelenik meg:
  error 26065 NIS Schema Upgrade Failed (hibakód: 26065 A NIS-séma frissítése nem sikerült)
Megjegyzés: Miután az Active Directoryt telepítette egy tagkiszolgálóra, a számítógép nem nevezhető át a Számítógép-kezelés segédprogram tulajdonságokat tartalmazó párbeszédpanelének Hálózati azonosítás lapján.

Oka

Ezek a problémák az alábbi feltételek együttes fennállása esetén fordulhatnak elő:
 • A Microsoft Windows NT 4.0 alapú tartományvezérlőre a Microsoft Windows 2000 eredeti kiadását telepíti.
 • A DNS-utótag a tartományvezérlő Network (Hálózat) vezérlőpult-alkalmazásában van definiálva.
A Windows 2000 telepítésekor a Windows 2000 telepítőprogramja automatikusan törli a jelet az Elsődleges DNS-utótag módosítása, amikor a tartománytagság is módosul jelölőnégyzetből. A program ugyanakkor az elsődleges DNS-utótag értékeként a Hálózat vezérlőpult-alkalmazásban elsőként felsorolt utótagot állítja be. Miután az Active Directory települ egy tagkiszolgálóra, az új tartományvezérlő megkísérli a DNS-utótagnak megfelelő DNS-zónában található DNS-rekordok feloldását.

A probléma nem fordul elő, ha az alábbi feltételek közül legalább egy fennáll:
 • A Windows NT 4.0 alapú tartományvezérlő nem rendelkezik definiált DNS-utótaggal a frissítés előtt.
 • A Windows NT 4.0 alapú tartományvezérlőt a Windows 2000 rendszer Service Pack 1 (SP1) vagy újabb szervizcsomaggal ellátott verziójával frissíti.
 • A Windows NT 4.0 alapú tartományvezérlőt a Windows 2003 rendszerrel frissíti.
Ha a DNS helyesen van beállítva, mind a Windows 2000, mind a Windows Server 2003 támogatja a különálló névtereket mint érvényes konfigurációt. Ez a konfiguráció azonban gyakran nem szándékosan alakul ki.

A megoldás

A probléma kiküszöböléséhez a tartományvezérlőt a legújabb szervizcsomaggal ellátott Windows 2000 rendszerre vagy Windows Server 2003 rendszerre frissítse. További információt a Windows 2000 legújabb szervizcsomagjának beszerzéséről a Microsoft Tudásbázis következő cikkében találhat a cikk számára kattintva:

260910 A legfrissebb Windows 2000 szervizcsomag beszerzése

Más megoldásként alkalmazhatja az alábbi módszerek valamelyikét:

1. módszer

 1. Amikor a számítógépet Windows 2000 rendszerre frissíti, elindulásakor azonnal lépjen ki az Active Directory telepítővarázslóból.
 2. Jelölje be az Elsődleges DNS-utótag módosítása, amikor a tartománytagság is módosul jelölőnégyzetet.
 3. Indítsa újra az Active Directory telepítővarázslót.

2. módszer

Figyelem! A Rendszerleíróadatbázis-szerkesztő helytelen használata komoly problémákhoz vezethet, amelyek az operációs rendszer újratelepítését tehetik szükségessé. A Microsoft nem garantálja a Rendszerleíróadatbázis-szerkesztő nem megfelelő használata miatt fellépő problémák megoldhatóságát. A Rendszerleíróadatbázis-szerkesztőt csak saját felelősségére használhatja.

Ellenőrizze, hogy van-e különálló névtér, majd javítsa ki a névteret. Ehhez hajtsa végre a következő lépéseket:
 1. Kattintson a jobb gombbal a Sajátgép ikonra, és válassza a Tulajdonságok parancsot.
 2. A Tulajdonságok párbeszédpanelen kattintson a Számítógépnév fülre.

  Ha a számítógépnév DNS-utótagja nem egyezik meg a tartománnyal, létezik különálló névtér. Az alábbi három példa különálló névtereket mutat be:
  • Teljes számítógépnév: dc01.fabrikam.com
   Tartomány: contoso.com
  • Teljes számítógépnév: dc01.corp.contoso.com
   Tartomány: contoso.com
  • Teljes számítógépnév: dc01
   Tartomány: contoso.com
  Más megoldásként a Netdiag.exe parancssori eszköz segítségével ellenőrizheti, hogy van-e különálló névtér. Ha a DNS-állomásnévben lévő DNS-utótag nem egyezik meg a Netdiag által jelentett DNS-tartománynévvel, létezik különálló névtér. Az alábbi három példa különálló névtereket mutat be:
  • DNS-állomásnév: dc01.fabrikam.com
   DNS-tartománynév: contoso.com
  • DNS-állomásnév: dc01.corp.contoso.com
   DNS-tartománynév: contoso.com
  • DNS-állomásnév: dc01
   DNS-tartománynév: contoso.com
Egycímkés DNS-név esetén Service Pack 4 (SP4) szervizcsomaggal ellátott Windows 2000 rendszerben, illetve Windows XP vagy Windows Server 2003 operációs rendszerben az AllowSingleLabelDnsDomain rendszerleíróadatbázis-bejegyzéssel szüntesse meg a problémát. Ha például a tartománynév a „contoso”, és nem a „contoso.com”, a DNS-név egycímkés. További információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:

300684 Tudnivalók a Windows konfigurálásáról egycímkés DNS-névvel rendelkező tartományok esetén (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

Különálló névtér létezése esetén az alábbi lépéseket követve szüntesse meg a problémát:
 1. Tartomány-rendszergazdai hitelesítő adatokkal rendelkező fiókon keresztül lépjen be a tartományvezérlőre.
 2. Az alábbi programkódot másolja be a Jegyzettömbbe, majd mentse a fájlt Fixdomainsuffix.vbs néven.
  Const ADS_PROPERTY_CLEAR = 1

  Answer = MsgBox("Ez a parancsfájl úgy módosítja a számítógépnév tartományi utótagját," & vbCrLf &_
  "hogy megegyezzen az Active Directory azon tartománya nevével, amelynek ez a tartományvezérlő a tagja." & vbCrLf &_
  "Ezt a parancsfájlt csak Windows 2000 alapú tartományvezérlőn" & vbCrLf &_
  "futtathatja a tartomány rendszergazdája. A számítógépet újra kell indítani" & vbCrLf &_
  "a parancsfájl lefutása után." & vbCrLf &_
  vbCrLf &_
  "A folytatáshoz kattintson az ""OK"" gombra, a parancsfájl végrehajtásának leállításához kattintson a ""Mégse"" gombra.", vbOKCancel, _
  "DNS-utótag módosítása az Active Directory-tartománynak megfelelően")

  If Answer = vbCancel Then WScript.Quit

  Set Cont = GetObject("LDAP://localhost")
  strTemp = Cont.distinguishedName
  strTemp = Mid(strTemp, 4, Len(strTemp))

  Set regEx = New RegExp
  regEx.Global = True
  regEx.IgnoreCase = True
  regEx.Pattern = ",DC="
  strTemp = regEx.Replace(strTemp, ".")

  Set WshHej = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
  WshShell.RegWrite "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Domain", strTemp, "REG_SZ"
  WshShell.RegWrite "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Domain", strTemp, "REG_SZ"
  WshShell.RegWrite "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Domain", strTemp, "REG_SZ"

  Set Cont = GetObject("LDAP://localhost/RootDSE")
  Set Cont = GetObject("LDAP://"&Cont.serverName)
  Set Cont = GetObject("LDAP://"&Cont.serverReference)
  Cont.PutEx ADS_PROPERTY_CLEAR, "dNSHostName", vbNull
  Cont.PutEx ADS_PROPERTY_CLEAR, "servicePrincipalName", vbNull
  Cont.SetInfo

  Answer = MsgBox("A módosítás életbelépéséhez a számítógépet újra kell indítani. Újraindítja most a tartományvezérlőt?", _
  vbYesNo, "Újraindítás?")
  If Answer = vbYes Then
  Set OpSysSet = GetObject("winmgmts:{(Shutdown)}").ExecQuery("select * from Win32_OperatingSystem where Primary=true")
  For Each OpSys In OpSysSet
  OpSys.Reboot()
  Next
  End If
  Megjegyzés: Ez a parancsfájl automatikusan módosítja a rendszerleíró adatbázis alábbi alkulcsát:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
  Az alábbi táblázat az alkulcsban lévő bejegyzéseket tartalmazza.
  NévTípusÉrték
  HostnameREG_SZszámítógépnév
  NV HostnameREG_SZszámítógépnév
  NV DomainREG_SZtartománynév
 3. Kattintson duplán a 2. lépésben mentett fájlra.
 4. Indítsa újra a tartományvezérlőt.

További információ

Ha különálló névteret szeretne használni, a tartományvezérlők, tagkiszolgálók és ügyfélszámítógépek által használt DNS-kiszolgálóknak fel kell tudniuk oldani az alábbi DNS-zónákban lévő rekordokat:
 • A számítógépfióknak helyet adó tartomány teljesen minősített tartománynevével azonos DNS-zónák
 • Az erdőben definiált elsődleges DNS-utótaggal rendelkező zónák
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 257623 - Utolsó ellenőrzés: 2007. dec. 3. - Verziószám: 1

Visszajelzés