SMTP-csatlakozó konfigurálása Exchange 200x programban

Összefoglaló

Kevert módú környezetben az Exchange 2000 és az Exchange 2003 esetén a Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) csatlakozó váltja fel a korábbi Exchange-verziókban használt Internet Mail Service szolgáltatást. Megjegyzendő azonban, hogy tisztán Exchange 200x környezetben az internetes levelezés a csatlakozó nélkül is működik. Ez a cikk az SMTP-csatlakozó konfigurálását ismerteti.

További információ

Az Exchange 2000 és az Exchange 2003 az Exchange Server 5.5 alkalmazástól eltérően működik. Az SMTP protokoll az Exchange Server 5.5 esetében csupán az Internet Mail Service szolgáltatás egyik bővítménye, míg az Exchange 2000 és az Exchange 2003 esetében beépített szolgáltatás. Minden az SMTP protokoll alapján működik. Az alapértelmezés szerinti virtuális SMTP-kiszolgáló önmagában is képes a bejövő és a kimenő internetes forgalom kezelésére.

Az SMTP-csatlakozó jellemzően a leveleknek egy bizonyos módon, bizonyos tartományokba való küldésére szolgál (például üzenetek továbbítására adott intelligens állomásra egy kizárólagos tartományban, vagy HELO utasítás küldésére EHLO helyett), illetve Exchange Server 5.5 alkalmazást futtató környezetben átveszi az Internet Mail Service szerepét.

Az SMTP-csatlakozó létrehozásához és biztonságos konfigurálásához végezze el a következő lépéseket:
 1. Indítsa el az Exchange System Manager programot.

  Megjegyzés: Az Exchange Server alkalmazás Exchange 2003 vagy Exchange 2000-alapú szervezetbe való telepítését követően az Exchange System Manager nem jeleníti meg automatikusan az útválasztási és felügyeleti csoportokat. Ehhez az Exchange-szervezetet külön be kell állítania.

  Ha többet szeretne tudni arról, hogy miként állítható be az Exchange System Manager úgy, hogy az útválasztási és felügyeleti csoportokat megjelenítse az Exchange-kiszolgálón, olvassa el a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkét:

  312411 A System Manager beállítása útválasztási és felügyeleti csoportoknak az Exchange 2000 Server alkalmazásban való megjelenítéséhez (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
 2. Bontsa ki az Administrative Groups (Felügyeleti csoportok) tárolót. Ehhez kattintson a tároló bal oldalán lévő pluszjelre (+).
 3. Kattintson arra a felügyeleti csoportra, amelyet módosítani szeretne, majd bontsa ki.
 4. Bontsa ki a Routing Groups (Útválasztási csoportok) tárolót.
 5. Kattintson arra az útválasztási csoportra, amelyet módosítani szeretne, majd bontsa ki.
 6. Kattintson a Connectors (Csatlakozók) tárolóra. Kattintson a jobb gombbal a Connectors tárolóra, majd válassza a New (Új) parancsot.
 7. Kattintson az SMTP Connector (SMTP-csatlakozó) elemre.
 8. A General (Általános) lapon írjon be egy azonosító nevet a csatlakozó számára.
 9. Válassza a DNS használatát vagy az intelligens állomásnak való továbbítást (ha az internetszolgálató üzenetküldő kiszolgálóját használja). Ha az intelligens állomásnak való továbbítást választja, adja meg az állomás IP-címét szögletes zárójelben.
 10. A Local Bridgeheads (Helyi hídfőkiszolgáló) csoportban kattintson az Add (Hozzáadás) gombra. Adja meg azt a kiszolgálót, amely az útválasztási csoport hídfőkiszolgálója lesz. Jelölje ki az egyik virtuális SMTP-kiszolgálót az SMTP-csatlakozó hídfőkiszolgálójának. Ez lehet az a kiszolgáló, amelyen éppen dolgozik, vagy egy másik kiszolgáló ugyanabban az útválasztási csoportban. Ez a feladat több kiszolgáló között is megosztható.

  Fontos: A virtuális SMTP-kiszolgáló olyan TCP-figyelőport használatára is konfigurálható, amely nem azonos az SMTP alapértelmezett 25-ös portjával. Ellenőrizze, hogy az SMTP-csatlakozó helyi hídfőkiszolgálójának kijelölt virtuális SMTP-kiszolgálón a 25-ös port van-e megadva TCP-figyelőportként. Ezzel a beállítással a virtuális SMTP-kiszolgálót olyan egyéb virtuális SMTP-kiszolgálók is elérhetik, amelyeken a TCP-kimenőport a 25-ös alapértelmezett értékre van beállítva. A Microsoft Tudásbázis kapcsolódó cikke:
  274842 Az SMTP-port módosítása a 25-ösről egy másik portra az Exchange 2000 és az Exchange 2003 alkalmazásban (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
 11. Kattintson az Address Space (Címtér) fülre. A Connector Scope (Csatlakozó hatóköre) csoportban válassza az Entire Organization (Teljes szervezet) vagy a Routing Group (Útválasztási csoport) lehetőséget. Az internetes levelezési szolgáltatás konfigurálása hasonló az Exchange Server korábbi verzióiban megszokotthoz: kattintson az Add gombra, jelölje be az SMTP választógombot, majd kattintson az OK gombra. Ha nem kívánja korlátozni a kimenő levelek tartományát, fogadja el az alapértelmezett beállítást (*), és a költséget hagyja 1-es értéken. Az alapértelmezett * érték elfogadása esetén nem szabad bejelölni az Allow messages to be relayed to these domains (Levelek továbbításának engedélyezése ezekbe a tartományokba) jelölőnégyzetet. Az Allow messages to be relayed to these domains jelölőnégyzet bejelölése esetén a kiszolgáló nyitottá válik az egész világhálóra. Az Allow messages to be relayed to these domains jelölőnégyzetet kizárólag biztonságos tartományok közötti kapcsolatok esetén szabad bejelölni.
 12. Ha a korábbi beállítással az összes üzenetet intelligens állomásra irányította, kattintson az Advanced (Speciális) fülre. Válassza az Outbound Security (Kimenő üzenetek biztonsága) lehetőséget, majd jelölje ki a megfelelő hitelesítési módot a továbbító állomás számára. Az alapértelmezett beállítás a névtelen hozzáférés. Ezt a módszert kell használni a levelek internetszolgáltatónak történő továbbításakor, kivéve ha más biztonsági szintben állapodott meg a szolgáltatóval. Ha az üzeneteket saját kiszolgálójának vagy a saját környezetén kívül más kiszolgálónak továbbítja, akkor az adott kiszolgáló rendszergazdájával együtt kell kialakítani a mindkét kiszolgálónak megfelelő biztonsági szintet. Ebben a mezőben több intelligens állomást is megadhat a következő a formátumban:
  [IP];[IP];[IP];[IP]
 13. Az OK gombra kattintva lépjen ki a kimenő üzenetek biztonsági beállításait megjelenítő párbeszédpanelből.
 14. Az OK gombra kattintva zárja be az Advanced (Speciális) lapot.
 15. Az OK gombra kattintva lépjen ki az SMTP-csatlakozó beállításait megjelenítő párbeszédpanelből.
 16. A változtatások érvénybelépéséhez újra kell indítani a Microsoft Exchange Routing Engine és az SMTP szolgáltatást.
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 265293 - Utolsó ellenőrzés: 2007. nov. 25. - Verziószám: 1

Visszajelzés