Statikus portleképezések az Exchange Server alkalmazásban

Ez a cikk a következő, korábban elérhető cikkek tartalmának egységesítésével készült: 270836, 148732, 155831, 833799, 291615, 264035, 302914, 278339, 280132, 298369, 194952, 259240, 832017, 320529, 320228 és 154596

Fontos: A cikk a beállításjegyzék (korábbi nevén rendszerleíró adatbázis) módosításával is foglalkozik. A beállításjegyzékről módosítása előtt készítsen biztonsági másolatot, illetve győződjön meg arról, hogy szükség esetén helyre tudja állítani az adatbázist. A beállításjegyzék biztonsági mentéséről, visszaállításáról és módosításáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
256986 A Microsoft Windows rendszerleíró adatbázisának ismertetése

Összefoglaló

A cikkből megtudhatja, miként lehet statikusan leképezni azokat a portokat, amelyeket a korábbi verziójú MAPI-ügyfélszámítógépek használnak Microsoft Exchange Server 5.5, Microsoft Exchange 2000 Server és Microsoft Exchange Server 2003 rendszerű kiszolgálókhoz tűzfalon keresztül történő csatlakozáshoz. A korábbi verziójú MAPI-ügyfélszámítógépek az Exchange Server ügyfélszámítógépek és a Microsoft Outlook alkalmazást vállalati vagy csoportos módban futtató ügyfélszámítógépek. A cikk emellett ismerteti, hogyan lehet Ethernet-alapú peremhálózatok (más néven DMZ, demilitarizált zóna vagy ellenőrzött alhálózat) előtér-kiszolgálóinak portjait statikusan leképezni annak érdekében, hogy a számítógépek be tudjanak jelentkezni a hálózatra és kommunikálni tudjanak a háttérkiszolgálóval.

További információ

Figyelmeztetés: A beállításszerkesztővel (Rendszerleíróadatbázis-szerkesztő) vagy más eszközzel helytelenül módosított beállításjegyzék komoly problémákat okozhat, amelyek akár az operációs rendszer újratelepítését is szükségessé tehetik. A Microsoft nem garantálja az ilyen jellegű problémák megoldhatóságát, ezért a beállításjegyzéket csak saját felelősségére módosíthatja.

MAPI-ügyfélszámítógépek Exchange 2000 Server és Exchange Server 2003 rendszerű kiszolgálókhoz tűzfalon keresztül történő csatlakozásához szükséges statikus portleképezések

Annak érdekében, hogy a korábbi verziójú MAPI-ügyfélszámítógépek tűzfalon keresztül csatlakozni tudjanak Exchange 2000 Server és Exchange Server 2003 rendszerű kiszolgálókhoz, a kapcsolatokhoz rendelt portokat a beállításjegyzékhez adott bejegyzésekkel statikussá kell tenni. Ehhez hajtsa végre a következő lépéseket:
 1. Indítsa el a Beállításszerkesztőt.
 2. Keresse meg, majd kattintással jelölje ki az alábbi beállításkulcsot:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeSA\Parameters
 3. A Microsoft Exchange SA RFR Interface kulcshoz vegye fel a következő bejegyzést:
  Azonosítónév: TCP/IP Port
  Típus: REG_DWORD
  Érték: A hozzárendelendő port száma, decimális formátumban
  A beállításkulcsokhoz különböző portbeállítást rendeljen hozzá. A netstat -an parancs parancssorablakban történő futtatásával numerikus formátumban tekintheti meg az összes TCP/IP-kapcsolatot, és a figyelő portokat. A statikus leképezésekhez olyan portot adjon meg, amely még nem használt.

  Megjegyzés: Az 5000 - 65535 decimális tartományba eső portok hozzárendelése ajánlott. Az Exchange Server rendszer statikus porthozzárendelésének irányelveiről a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:

  154596 A távoli eljáráshívás szolgáltatás dinamikus porthozzárendelésének beállítása tűzfallal

 4. Keresse meg, majd kattintással jelölje ki az alábbi beállításkulcsot:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeSA\Parameters
 5. A Microsoft Exchange Directory NSPI Proxy Interface kulcshoz vegye fel a következő beállításértéket:
  Azonosítónév: TCP/IP NSPI Port
  Típus: REG_DWORD
  Érték: A hozzárendelendő port száma, decimális formátumban
 6. Keresse meg, majd kattintással jelölje ki az alábbi beállításkulcsot:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS\ParametersSystem
 7. A Microsoft Exchange Information Store Interface kulcshoz vegye fel a következő beállításértéket:
  Azonosítónév: TCP/IP Port
  Típus: REG_DWORD
  Érték: A hozzárendelendő port száma, decimális formátumban
 8. Keresse meg, majd kattintással jelölje ki az alábbi beállításkulcsot:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeSRS\Parameters
 9. A Microsoft Exchange Site Replication Service (SRS) kulcshoz vegye fel a következő beállításértéket:
  Azonosítónév: TCP/IP
  Típus: REG_DWORD
  Érték: A hozzárendelendő port száma, decimális formátumban
 10. Zárja be a beállításszerkesztőt.
 11. Indítsa újra a számítógépet.
A fentiek elvégzése után állítsa be úgy a csomagszűrőt vagy tűzfalat, hogy az a Microsoft Exchange System Attendant szolgáltatás számára tegye lehetővé TCP-kapcsolatok létesítését a 135-ös porton, valamint az 5., 7. és 9. lépésben beállított portokon.

Ha a módosításokat globáliskatalógus-kiszolgálóra telepített Exchange 2000 Server vagy Exchange Server 2003 rendszerű kiszolgálón kívánja elvégezni, hajtsa végre az alábbi lépéseket:
 1. Indítsa el a Beállításszerkesztőt.
 2. Keresse meg, majd kattintással jelölje ki az alábbi beállításkulcsot:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters
 3. Adja hozzá a következő beállításértéket:
  Azonosítónév: TCP/IP Port
  Típus: REG_DWORD
  Alap: Decimális
  Érték: A hozzárendelendő port száma, decimális formátumban
  Megjegyzés: Az 1024 - 5000 decimális tartományba eső portok hozzárendelése a megengedett.
 4. Zárja be a beállításszerkesztőt.
Indítsa újra a globáliskatalógus-kiszolgálót. A Name Service Provider Interface (NSPI) inicializálásakor a rendszer beolvassa a statikus leképezéseket.

Megjegyzés: A kiválasztott portszámok ne ütközzenek másik programokkal. Ütközés esetén az NSPI szolgáltatás nem indul el.

MAPI-ügyfélszámítógépek Exchange Server 5.5 rendszerű kiszolgálókhoz tűzfalon keresztül történő csatlakozásához szükséges statikus portleképezések

Annak érdekében, hogy a korábbi verziójú MAPI-ügyfélszámítógépek tűzfalon keresztül csatlakozni tudjanak Exchange Server 5.5 rendszerű kiszolgálókhoz, a kapcsolatokhoz rendelt portokat a beállításjegyzékhez adott bejegyzésekkel statikussá kell tenni. Ehhez hajtsa végre a következő lépéseket:
 1. Indítsa el a Beállításszerkesztőt.
 2. Keresse meg, majd kattintással jelölje ki az alábbi beállításkulcsot:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeDS\Parameters
 3. Adja hozzá a következő beállításértéket:
  Azonosítónév: TCP/IP Port
  Típus: REG_DWORD
  Alap: Decimális
  Érték: 5000
  Megjegyzés: Az 5000 - 65535 decimális tartományba eső portok hozzárendelése ajánlott. Az Exchange Server rendszer statikus porthozzárendeléseinek irányelveiről a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:

  154596 A távoli eljáráshívás szolgáltatás dinamikus porthozzárendelésének beállítása tűzfallal

 4. Keresse meg, majd kattintással jelölje ki az alábbi beállításkulcsot:
  System\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS\ParametersSystem
 5. Adja hozzá a következő beállításértéket:
  Azonosítónév: TCP/IP Port
  Típus: REG_DWORD
  Alap: Decimális
  Érték: 5001
  Megjegyzés: Az 5000 - 65535 decimális tartományba eső portok hozzárendelése ajánlott. Az Exchange Server rendszer statikus porthozzárendeléseinek irányelveiről a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:

  154596 A távoli eljáráshívás szolgáltatás dinamikus porthozzárendelésének beállítása tűzfallal

 6. Zárja be a beállításszerkesztőt.
 7. Indítsa újra a számítógépet.
A fentiek elvégzése után állítsa be úgy a csomagszűrőt vagy tűzfalat, hogy az a Microsoft Exchange System Attendant szolgáltatás számára tegye lehetővé TCP-kapcsolatok létesítését a 135-ös porton, valamint a 3. és 5. lépésben beállított portokon.

Ethernet-alapú peremhálózatban található előtér-kiszolgáló portjainak statikus leképezése annak érdekében, hogy a számítógép be tudjon jelentkezni a hálózatra és kommunikálni tudjon a háttérkiszolgálóval

Az Exchange Server 2003 vagy Exchange 2000 Server rendszer olyan számítógépekre történő telepítéséhez, amelyek Ethernet-alapú peremhálózatban találhatók, és amelyeket tűzfal választ el Microsoft Windows Server 2003 vagy Microsoft Windows 2000 hálózatuktól, hajtsa végre az alábbi lépéseket:
 1. Annak érdekében, hogy a Windows Server 2003 vagy Windows 2000 rendszert futtató számítógépek be tudjanak jelentkezni a tartományba a tűzfalon keresztül, nyissa meg a következő portokat a bejövő forgalom számára:
  • 53 (Transmission Control Protocol [TCP], User Datagram Protocol [UDP]) - Domain Name System (DNS).
  • 80 (TCP) - Az Outlook Web Access alkalmazás használja az Exchange előtér- és háttérkiszolgálói közötti kommunikációhoz.
  • 88 (Transmission Control Protocol [TCP], UDP) - Kerberos hitelesítés.
  • 123 (UDP) - Windows időszinkronizálási protokoll (NTP). Ez a port nem szükséges ahhoz, hogy a Windows 2000 rendszer be tudjon jelentkezni, de a hálózati rendszergazda beállíthatja vagy kérheti a beállítását.
  • 135 (TCP) - EndPointMapper.
  • 389 (TCP, UDP) - Lightweight Directory Access Protocol (LDAP).
  • 445 (TCP) - A Netlogon kiszolgáló-üzenetblokkja (SMB), LDAP-konvertálás és a Microsoft elosztott fájlrendszer (DFS) keresési folyamata.
  • 3268 (TCP) - Globáliskatalógus-kiszolgálók LDAP protokollja számára.
  • Egy port az Active Directory szolgáltatás bejelentkezése és könyvtárreplikációs interfésze számára (az 12345678-1234-abcd-ef00-01234567cffb és 3514235-4b06-11d1-ab04-00c04fc2dcd2 univerzális egyedi azonosítók, UUID-k). Ehhez indításkor rendszerint az 1025-ös vagy az 1026-os portot rendeli a rendszer. Ez az érték nincs beállítva a DSProxy és a System Attendant (MAD) forráskódjában, ezért ezt a portot le kell képezni a beállításjegyzékben minden olyan tartományvezérlőhöz, amelyekkel az Exchange kiszolgálónak a tűzfalon keresztül kapcsolatba kell lépnie a bejelentkezések feldolgozásához. Ezt követően pedig meg kell nyitni a portot a tűzfalon.

   A port beállításjegyzékben történő leképezéséhez hajtsa végre a következő lépéseket:
   1. Indítsa el a Beállításszerkesztőt.
   2. Keresse meg, majd kattintással jelölje ki az alábbi beállításkulcsot:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters
   3. Adja hozzá a következő beállításértéket:
    Azonosítónév: TCP/IP Port
    Típus: REG_DWORD
    Alap: Decimális
    Érték: Egy 1024-nél nagyobb szám.
   4. Zárja be a beállításszerkesztőt.
   Fontos, hogy a „TCP/IP” kifejezésben a perjel ne fordított perjel legyen, valamint az is, hogy decimális 1024-nél nagyobb értéket adjon meg. Ez a szám jelöli azt a további portot, amelyet meg kell nyitni (TCP, UDP) a tűzfalon. A teljesítményre nincs hatással ennek a beállításértéknek a megadása a tűzfalon belüli valamennyi tartományvezérlőn. Továbbá ennek a beállításértéknek a megadása biztosítja a belépési kérelmek leállított kiszolgálók miatt jelentkező átirányításának, a szerepváltozásoknak és a sávszélesség-igényeknek a kiszolgálását.
  Megjegyzések
  • Annak érdekében, hogy a tűzfalon belül található kiszolgáló kommunikálni tudjon a tűzfalon keresztül a külső kiszolgálókkal, az 1024 - 65535 tartományba eső portokat a kimenő forgalom számára be kell állítani. Azok a számítógépek, amelyek a tűzfalon keresztül kezdeményezik a kommunikációt, dinamikusan hozzárendelt ügyféloldali portot használnak, és ezért nem konfigurálhatók.
  • A Windows 2000 Server rendszert futtató számítógépek tartományba tűzfalon keresztül történő bejelentkezéskor TCP/IP pingkérelmek sorozatát küldik a keresett kiszolgáló felé. A Windows 2000 ezen a módon állapítja meg, hogy az ügyfélszámítógép lassú kapcsolaton keresztül éri-e el a tartományvezérlőt a csoportházirend alkalmazása vagy a központi felhasználói profil letöltése céljából.
 2. A külső számítógépre telepítse az Exchange Server 2003 vagy az Exchange 2000 Server rendszert. Ehhez nincs szükség további portok megnyitására.
 3. Konfigurálja az Exchange Server 2003 vagy az Exchange 2000 Server rendszer előtér- és háttérkapcsolatát. Ezek a kapcsolatok csak azt igénylik, hogy az egyéb kommunikációkhoz szükséges portok nyitva legyenek. Például a webes ügyfélprogramok előtér- és háttérkapcsolataihoz a 80 [TCP] port nyitása, az IMAP 143 [TCP] port, stb. szükségesek. Ezen felül a használni kívánt biztonsági protokollokkal (például Ipsec, SSL titkosítással védett HTTP, IMAP, POP3) működő kapcsolatok további, jelen cikkben nem részletezett konfigurálást igényelnek. Ha a peremhálózatban található előtér-kiszolgáló egy másik alhálózathoz tartozik, akkor az Active Directory – helyek és szolgáltatások beépülő modulban fel kell venni az adott alhálózatot.

  Megjegyzés: Ha az Active Directory – helyek és szolgáltatások beépülő modulban nem hozott létre különálló alhálózati objektumot, akkor nem szükséges felvenni az alhálózatot.


  Ethernet-alapú peremhálózatok esetén definiálni kell a peremhálózatban található számítógépektől a TCP/IP-útvonalat minden olyan, a belső hálózaton lévő számítógéphez, amellyel biztosítani kell a kommunikációt.

  Megjegyzés: Tűzfallal védett peremhálózatban nincs Internet Control Message Protocol (ICMP) kapcsolat az Exchange kiszolgáló és a tartományvezérlők között. Alapértelmezés szerint a Directory Access (DSAccess) szolgáltatás az ICMP protokollal, ping paranccsal vizsgálja meg, hogy egy adott kiszolgáló elérhető-e. Ha nem hozható létre az ICMP kapcsolat, a Directory Access válaszában azt jelzi, hogy egy tartományvezérlő sem érhető el. A Directory Access ping parancsának beállításkulcs létrehozásával történő kikapcsolásáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkeiben tájékozódhat:

  320529 A DSAccess szolgáltatás tűzfallal védett peremhálózatban történő használatához beállításkulcs szükséges (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
  320228 Tudnivalók a „DisableNetLogonCheck” beállításértékről és használatáról (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

A Microsoft Exchange Server 5.5 Outlook Web Access alkalmazás Exchange Server 5.5 kiszolgálóhoz tűzfalon keresztül történő csatlakozásának konfigurálása

Peremhálózatban, tűzfal mögött található Microsoft Exchange Server 5.5 kiszolgálóra irányított külső számítógépekre az Exchange Server 5.5 Outlook Web Access alkalmazást csak az „Ethernet-alapú peremhálózatban található előtér-kiszolgáló portjainak statikus leképezése annak érdekében, hogy a számítógép be tudjon jelentkezni a hálózatra és kommunikálni tudjon a háttérkiszolgálóval” című szakaszban leírt Windows 2000 vagy Windows Server 2003 rendszerbeli portok megnyitása után lehetséges telepíteni. Szükség van továbbá statikus leképezésére a következőkhöz: Exchange Server 5.5 címtárszolgáltatása (UUID: f5cc5a18-4264-101a-8c59-08002b2f8426), Microsoft Exchange Information Store szolgáltatás (UUID: a4f1db00-ca47-1067-b31f-00dd010662da) és System Attendant szolgáltatás (UUID: 469d6ec0-0d87-11ce-b13f-00aa003bac6c).

A Microsoft Exchange Directory szolgáltatás RPC-portja az alábbi lépések végrehajtásával konfigurálható:
 1. Indítsa el a Beállításszerkesztőt.
 2. Keresse meg, majd kattintással jelölje ki a beállításjegyzék következő alkulcsát:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeDS\Parameters
 3. Adja hozzá a következő beállításértéket:
  Azonosítónév: TCP/IP Port
  Típus: REG_DWORD
  Alap: Decimális
  Érték: A hozzárendelendő port száma, decimális formátumban
 4. Zárja be a beállításszerkesztőt.
A Microsoft Exchange Information Store szolgáltatás RPC-portja az alábbi lépések végrehajtásával konfigurálható:
 1. Indítsa el a Beállításszerkesztőt.
 2. Keresse meg, majd kattintással jelölje ki a beállításjegyzék következő alkulcsát:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS\ParametersSystem
 3. Adja hozzá a következő beállításértéket:
  Azonosítónév: TCP/IP Port
  Típus: REG_DWORD
  Alap: Decimális
  Érték: A hozzárendelendő port száma, decimális formátumban
 4. Zárja be a beállításszerkesztőt.
A Microsoft Exchange System Attendant szolgáltatás RPC-portja az alábbi lépések végrehajtásával konfigurálható:
 1. Indítsa el a Beállításszerkesztőt.
 2. Keresse meg, majd kattintással jelölje ki a beállításjegyzék következő alkulcsát:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeSA\Parameters
 3. Adja hozzá a következő beállításértéket:
  Azonosítónév: TCP/IP Port
  Típus: REG_DWORD
  Alap: Decimális
  Érték: A hozzárendelendő port száma, decimális formátumban
 4. Zárja be a beállításszerkesztőt.
 5. Indítsa újra a számítógépet.

Az Exchange Server alkalmazás statikus portleképezéseinek korlátai

Az alábbi lista az Exchange Server alkalmazás statikus portleképezéseinek néhány korlátját tartalmazza:
 • Outlook ügyfélprogram hozzáférési problémái

  Ha az Exchange szolgáltatás indulásakor egy másik folyamat már használja a statikusan hozzárendelt portot, akkor az Exchange nem fogja tudni használni azt. A Microsoft Exchange Information Store vagy a Microsoft Exchange Directory szolgáltatás (vagy mindkettő) azonban sikeresen regisztrálja az összes többi végpontját, és elindul.

  Az Outlook alkalmazás megnyitása után azonban az Exchange Server alkalmazáshoz történő kapcsolódáskor a felhasználóknál az alábbi hibaüzenet jelenhet meg:
  Az alapértelmezett elektronikus levelezési mappák nem nyithatók meg. Nincs engedélye a bejelentkezéshez.
  A probléma megoldásához ellenőrizze, hogy az Exchange Server alkalmazás sikeresen inicializálta-e a Microsoft Exchange Information Store, a System Attendant és az NSPI szolgáltatások portjait. Ezt a RPCDump parancsnak a kiszolgálón, a TCP/IP protokollra történő futtatásával teheti meg.

  Az Exchange Server jelen cikkben felsorolt szolgáltatásaihoz a teljes tartományból (1 – 65535) képezhetők le statikusan szabad portok, azonban azért ajánlott az 5000 – 65535 tartomány portjait használni, mivel az olyan szolgáltatások, amelyek automatikusan választják ki az 1023-nál magasabb számú időszakos portjaikat, általában az alsóbb tartományt részesítik előnyben (1024 – 4999). A netstat -an parancs parancssorablakban történő futtatásával a kiszolgálón aktuálisan regisztrált összes portot tartalmazó lista jeleníthető meg. A lista segítségével meghatározhatók az olyan érvényes (nem használt) portok, amelyek az Exchange szolgáltatásokhoz statikusan leképezhetők.
 • Üzenetkövetési problémák

  Exchange 2000 Server Service Pack 2 (SP2) rendszerű, peremhálózatban található kiszolgálók üzenetkövetési funkciójának engedélyezéséhez a Windows Management Instrumentation (WMI) szolgáltatás számára engedélyezni kell a kapcsolódást a célkiszolgálóhoz.

  A WMI szolgáltatás az 1024-es porttól kezdi felépíteni a kapcsolatokat. A későbbiek folyamán a szolgáltatás által használt portszám nő. A WMI szolgáltatás számára történő statikus portleképezésről a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:

  154596 A távoli eljáráshívás szolgáltatás dinamikus porthozzárendelésének beállítása tűzfallal

Hivatkozások

A statikus kommunikációs portok Outlook 2003 alkalmazásban történő beállításáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:

833799 A statikus kommunikációs portok Outlook 2003 alkalmazásban történő beállítása (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
Az Active Directory címtárszolgáltatás Outlook 2000 alkalmazásból történő eléréséről a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:

302914 Az Active Directory címtárszolgáltatás Outlook 2000 alkalmazásból történő elérése (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
Az Exchange 2000 Server által használt portokról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:

278339 Az Exchange 2000 Server által használt TCP/UDP-portok

Az Active Directory címtárszolgáltatás MAPI-ügyfelek által történő eléréséről a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:

256976 Hogyan érik el a MAPI-ügyfelek az Active Directory címtárszolgáltatást (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
A magánhálózat és nyilvános hálózat között hálózati címfordítást (NAT) végző tűzfalon vagy proxykiszolgálón keresztül kapcsolódó Outlook ügyfelekről a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:

291615 Nem tud kapcsolódni magánhálózat és nyilvános hálózat között hálózati címfordítást (NAT) végző tűzfalon vagy proxykiszolgálón keresztül az Outlook alkalmazás Outlook 2002 és Outlook 2003 esetén (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
Az új levél érkezéséről értesítő UDP-csomagok portjainak beállításáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:

264035 Nem állítható be az új levél érkezéséről értesítő UDP-csomagok portja (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
A Windows Server rendszerek portkövetelményeiről a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:

832017 A Windows Server rendszer szolgáltatásainak áttekintése és a rendszer hálózatiport-követelményei

Tulajdonságok

Cikkazonosító: 270836 - Utolsó ellenőrzés: 2007. nov. 25. - Verziószám: 1

Visszajelzés