Az automatikus proxy gyorsítótárazásának letiltása az Internet Explorer programban

Fontos: A cikk a beállításjegyzék (korábbi nevén rendszerleíró adatbázis) módosításával is foglalkozik. A beállításjegyzékről módosítása előtt készítsen biztonsági másolatot, illetve győződjön meg arról, hogy szükség esetén helyre tudja állítani azt. A beállításjegyzék biztonsági mentéséről, visszaállításáról és módosításáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
256986 A Microsoft Windows beállításjegyzékének ismertetése

Összefoglaló

Ha az Internet Explorer az automatikus proxy konfigurációs parancsfájljának használatára van beállítva, akkor a FindProxyForURL hívás által visszaadott proxyt gyorsítótárazza. Az automatikus proxy gyorsítótárazása (Automatic Proxy Result Cache) szolgáltatás nem URL-címeket, hanem állomásneveket tárol, így elkerülhető, hogy egyazon webkiszolgáló elérése több különböző proxy használatával történjen. Az alábbi példa ezt szemlélteti:

 • Hozzon létre egy „Webkiszolgalo” nevű webkiszolgálót „/bejelentkezes” és „/teszt” virtuális mappával.
 • Hozza létre a következő, .pac kiterjesztésű fájlt:
  function FindProxyForURL (url, host)
  {
  if shExpMatch (url, "http://webkiszolgalo/bejelentkezes") return "DIRECT";
  else return "PROXY sajatproxy:80";
  }
 • Állítsa be az Internet Explorer programot a .pac fájl használatára.
 • Nyissa meg az Internet Explorer programot, és a címsorba írja be a következő webcímet:
  http://webkiszolgalo/bejelentkezes
  Az Internet Explorer betölti a .pac fájlt, és megfelelően használja a közvetlen kapcsolatot.
 • A bejelentkezési oldalon írja be a következőt: http://webkiszolgalo/teszt. A Hálózatfigyelő eszközzel megállapítható, hogy a „http://webkiszolgalo/teszt” elérése is a közvetlen kapcsolaton keresztül történik, nem a „sajatproxy” proxyn keresztül.

További információ

Az automatikus proxy gyorsítótárazása egy teljesítménynövelő szolgáltatás, amely az Internet Explorer 5.5-ös és újabb verzióiban található meg. A gyorsítótár rendeltetése, hogy mérsékelje az automatikus proxy konfigurációs parancsfájljának ügyféloldalon történő feldolgozását. Internetes helyhez történő hozzáféréskor a FindProxyForURL függvénnyel állapítható meg az, hogy használható-e proxy, és melyik. Az Internet Explorer 5.5-ös és újabb verziói először az automatikus proxy gyorsítótárában ellenőrzik, hogy történt-e korábban hozzáférés az adott állomáshoz proxy segítségével. Ha nem található korábbi proxy, akkor az aktuális munkamenetben ez az első hozzáférés az adott állomáshoz, és a szokásos proxyészlelési eljárás lép életbe. Az Internet Explorer 5.5-ös és újabb verziói az alábbi módszerrel határozzák meg, hogy használható-e proxy, és melyik:
 • Ha A beállítások automatikus észlelése funkció engedélyezve van az Internet Explorer programban, akkor a program megkísérli a helyi hálózatról letölteni, majd az automatikus proxy konfigurációs parancsfájljaként feldolgozni a Wpad.dat fájlt. Amennyiben a parancsfájlból megállapítható a proxy, és az Internet Explorer sikeresen létesít kapcsolatot a proxyn keresztül, akkor frissíti az automatikus proxy gyorsítótárát az állomás és a proxykiszolgáló nevével.
 • Ha az Automatikus konfigurációs parancsfájl használata funkció van engedélyezve az Internet Explorer programban, akkor a program az automatikus proxy konfigurációs parancsfájlját tölti le és dolgozza fel. Amennyiben a parancsfájlból megállapítható a proxy, és az Internet Explorer sikeresen létesít kapcsolatot a proxyn keresztül, akkor frissíti az automatikus proxy gyorsítótárát az állomás és a proxykiszolgáló nevével.
 • Ha az Internet Explorer egy állandó proxykiszolgáló használatára van beállítva, akkor a proxykiszolgáló nevét a beállításjegyzékből olvassa be.
Az automatikus proxy konfigurációs parancsfájljának használata esetén az Internet Explorer kapcsolatot létesít a proxykiszolgálóval, ha a parancsfájl feldolgozása alapján azt állapítja meg, hogy proxyt kell használnia. Ha a proxykiszolgálóval nem hozható létre a kapcsolat, akkor a kiszolgáló neve a rossz proxykiszolgálók listájára kerül, és 30 percig nem használja a program. Ha az automatikus proxy konfigurációs parancsfájljától kapott PROXY válaszban több proxykiszolgáló is szerepel, akkor a listában soron következő kiszolgálóval próbál meg kapcsolatot létrehozni a program mindaddig, amíg nem sikerül kapcsolatot létrehoznia, vagy a lista végére nem ér. Amennyiben elérte a lista végét, és nem sikerült kapcsolatot létrehoznia, „A lap nem jeleníthető meg” hibaüzenetet jeleníti meg az Internet Explorer program.

Ha sikerült egy proxykiszolgálón keresztül felépíteni a kapcsolatot, akkor a hely állomásneve és a proxykiszolgáló neve a gyorsítótárba kerül, így az adott munkamenetben az állomásnév elérésére később történő kísérletek esetén az Internet Explorer a gyorsítótárból állapíthatja meg, mely proxyt kell használnia. Ezért az állomással a korábban használt proxyn keresztül épül fel a kapcsolat a következő csatlakozási kísérletek esetén. Ennek következménye az, hogy amennyiben a gyorsítótárazott proxykiszolgáló elérhetetlenné válik az adott munkamenet során, az automatikus proxy konfigurációs parancsfájlját nem dolgozza fel újra az Internet Explorer program, és „A lap nem jeleníthető meg” hibaüzenet jelenik meg.

A kívánt proxyelérés biztosítása érdekében az automatikus proxy gyorsítótárazása letiltható. Ekkor az Internet Explorer minden GET kérelmének feldolgozása az ügyféloldalon történik. Ez az automatikus proxy konfigurációs parancsfájljának felépítésétől és méretétől függően módosíthatja az Internet Explorer teljesítményét. Az automatikus proxy gyorsítótárazásának letiltásához alkalmazza az alábbi módszerek egyikét:

Megjegyzés: Az automatikus proxy gyorsítótárazásának letiltása hatással lehet az Internet Explorer teljesítményére.

1. módszer: A beállításjegyzék módosítása

Figyelmeztetés: A beállításszerkesztővel (Rendszerleíróadatbázis-szerkesztő) vagy más eszközzel helytelenül módosított beállításjegyzék komoly problémákat okozhat, amelyek akár az operációs rendszer újratelepítését is szükségessé tehetik. A Microsoft nem garantálja az ilyen jellegű problémák megoldhatóságát, ezért a beállításjegyzéket csak saját felelősségére módosíthatja.

Az automatikus proxy gyorsítótárazása az alábbi beállításkulcsban tiltható le:


HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

Érték: EnableAutoproxyResultCache
Típus: REG_DWORD
Adatérték: 0 = gyorsítótárazás tiltva; 1 (vagy ha a kulcs nem létezik) = az automatikus proxy gyorsítótárazása engedélyezett (ez az alapértelmezett működési mód)
Ha a beállításkulcs nem létezik, az alábbi beállításjegyzék-fájllal hozható létre:
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings]"EnableAutoProxyResultCache"=dword:00000000"

2. módszer: A csoportházirend-beállítások módosítása

 1. Kattintson a Start menü Futtatás parancsára. Írja be a gpedit.msc parancsot, majd kattintson az OK gombra.
 2. A csoportházirendobjektum-szerkesztőben kattintson duplán a Felhasználó konfigurációja\Felügyeleti sablonok\Windows-összetevők\Internet Explorer tárolóra.
 3. Kattintson duplán az Automatikus proxyparancsfájlok gyorsítótárazásának tiltása elemre.
 4. Jelölje be a Engedélyezés választógombot, és kattintson az OK gombra.
E beállításkulcs használatára akkor lehet szükség, ha olyan proxykiszolgálót használ a kapcsolódáshoz, amely a biztonságos és a nem biztonságos kérelmeket egyazon kiszolgálón kezeli. Így működik például az SQUID proxykiszolgáló szoftver. Mivel az Internet Explorer rendszerint gyorsítótárazza a portokra vonatkozó információkat, ezért előfordulhat, hogy egy biztonságos kérelmet nem a megfelelő számú porton keresztül küld el abban az esetben, ha ugyanannak a kiszolgálónak egyszerre biztonságos és nem biztonságos válaszokat próbál meg különböző portokon át küldeni.
A rossz proxykiszolgálók listájára történő felvételről a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:

320507 Az Internet Explorer 30 percig nem próbálkozik újra a rossz proxykiszolgálókkal (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 271361 - Utolsó ellenőrzés: 2010. jan. 29. - Verziószám: 1

Visszajelzés