A System Center 2012 3. összegző frissítőcsomagjának ismertetése

Bevezetés

A cikk a Microsoft System Center 2012 3. összegtő frissítőcsomagjában javított problémákat ismerteti, valamint a System Center 2012 3. összegző frissítőcsomagjának telepítési útmutatóját tartalmazza.

A System Center 2012 3. összegző frissítőcsomagjában javított problémák

A System Center 2012 3. összegző frissítőcsomagja (KB2751230)

1. probléma

Miután a System Center Data Protection Manager 2010 szoftverről a System Center Data Protection Manager 2012 termékre frissít, a szalagkezelési jelentés nem jeleníti meg a késésben lévő szalagokat.

2. probléma

A System Center Data Protection Manager 2012 termékben az ügyfélvédelem méretezése nem felel meg a várt korlátoknak.

3. probléma

Ha a Windows PowerShell használatával próbálja megadni egy ügyfélszámítógép nevét a DPMServerName attribútumban, a Windows PowerShell összeomlik.

4. probléma

A System Center Data Protection Manager 2012 termékben nem hajtható végre elemszintű SharePoint-helyreállítási művelet, ha a Microsoft SharePoint-webhelycsoport neve szóközt is tartalmaz.

5. probléma

Miután átnevez egy SharePoint-helyet a System Center Data Protection Manager 2012 termékben, a hely nem állítható vissza.

6. probléma

A System Center Data Protection Manager 2012 termékben a SharePoint-helyreállítási pontok állapotjelentése helytelen adatokat tartalmaz.

7. probléma

Az operációs rendszer nélküli helyreállítás bizonyos esetekben nem hajtható végre.

A System Center Operations Manager 2012 3. összegző frissítőcsomagja (KB2750631)

1. probléma

Ha a Windows Internet Explorer 32 bites verziójával indít el egy webkonzolt, a Microsoft.EnterpriseManagement.Presentation.Controls.SpeedometerGaugeUIController vezérlő nem működik megfelelően.

2. probléma

Windows PowerShell parancsmag futtatásakor a következő hibaüzenet jelenik meg:
A Get-BPAModel nem ismerhető fel egy parancsmag neveként.
3. probléma

Ha módosítani próbál egy URL-címet a „webalkalmazás elérhetőségének felügyelete” sablonpéldányban, a rendszer nem alkalmazza a módosítást.

A System Center Service Manager 2012 3. összegző frissítőcsomagja (KB2750615)

1. probléma

Ha a SharePoint-hely nyelvét a System Center Service Manager 2012 portálon törökre állítja, a karakterláncok váratlanul angol nyelven jelennek meg.

A System Center Service Manager 2012 3. összegző frissítőcsomagja nem javítja a következőket:

• Az események megnyitásakor és bezárásakor memóriavesztés történik a Service Manager 2012 konzolon.
• Halommemóriába beágyazott űrlap-vezérlőelem objektumok esetén a Service Manager 2012 konzol OutOfMemoryException hibával összeomlik.
• Ha a Service Manager 2012 konzolt a Citrix használatával nyitja meg, majd elindítja az Eseményűrlapok szolgáltatást, a Service Manager 2012 konzol teljesítménye a vártnál rosszabb.

A System Center 2012 3. összegző frissítőcsomagjának telepítése

A System Center Data Protection Manager 2012 és a System Center Operations Manager 2012 frissítőcsomagjai a Microsoft Update webhelyről tölthetők le.

A System Center Service Manager 2012 frissítőcsomagjai emellett letölthetők a Microsoft letöltőközpont következő webhelyéről:
 • A frissítések a Microsoft Update szolgáltatásból való letöltéséhez és telepítéséhez kövesse a következő lépéseket egy olyan rendszeren, amelyen telepítve van a System Center 2012 valamelyik megfelelő összetevője.
  1. Kattintson a Start menü Vezérlőpult parancsára.
  2. Kattintson duplán a Vezérlőpult Windows Update elemére.
  3. A Windows Update ablakban kattintson az Online frissítések keresése a következő forrásnál: Microsoft Update lehetőségre.
  4. Kattintson a Fontos frissítések érhetők el elemre.
  5. Jelölje ki a 3. összegző frissítőcsomag megfelelő csomagjait, majd kattintson az OK gombra.
  6. Az összegző frissítőcsomagok telepítéséhez kattintson a Frissítések telepítése lehetőségre.
 • Az összegző frissítőcsomagok a Microsoft Update katalógusból történő manuális letöltéséhez látogasson el a Microsoft következő webhelyeire:

  A System Center Data Protection Manager 2012 3. összegző frissítőcsomagja (KB2751230)A System Center Operations Manager 2012 3. összegző frissítőcsomagja (KB2750631)
Az összegző frissítőcsomag elemeinek manuális telepítéséhez futtassa a következő parancsot egy rendszergazdai jogú parancssorból:

msiexec.exe /update <PackageName>
A System Center Operations Manager 2012 3. összegző frissítőcsomagjának (KB2750631) telepítéséhez például futtassa a következő parancsot:

msiexec.exe /update KB2750631-AMD64-Server.msp

Telepítési utasítások

Telepítési utasítások a System Center Data Protection Manager 2012 3. összegző frissítőcsomagjához

A System Center Data Protection Manager 2012 3. összegző frissítőcsomagjának telepítéséhez hajtsa végre a következő lépéseket:
 1. Készítsen biztonsági másolatot a System Center Data Protection Manager 2012 adatbázisáról.
 2. Telepítse az összegző frissítőcsomagot a kiszolgálón, amelyen a System Center Data Protection Manager 2012 fut. Ehhez futtassa a kiszolgálón a DataProtectionManager2012-KB2751230.exe fájlt.

  Megjegyzések:

  • Az összegző frissítőcsomag telepítése előtt zárja be a System Center Data Protection Manager 2012 felügyeleti konzolt.
  • Lehet, hogy az összegző frissítőcsomag telepítése után újra kell indítani a System Center Data Protection Manager 2012 kiszolgálót.
 3. Frissítse a védelmi ügynököket a System Center Data Protection Manager 2012 felügyeleti konzolon. Ehhez alkalmazza az alábbi módszerek egyikét.
  • Frissítse a védelmi ügynököket a System Center Data Protection Manager 2012 felügyeleti konzolon. Ehhez használja a következő módszert:
   1. Indítsa el a System Center Data Protection Manager 2012 felügyeleti konzolt.
   2. A Kezelés lapon kattintson az Ügynökök fülre.
   3. A Védett számítógépek listán jelöljön ki egy számítógépet, majd kattintson a Frissítés lehetőségre a Műveletek panelen.
   4. Kattintson az Igen gombra, majd kattintson az Ügynökök frissítése elemre.

   Megjegyzés: Ha ezzel a módszerrel frissíti a védelmi ügynököket, lehetséges, hogy utána újra kell indítania a számítógépet.

  • Frissítse a védett számítógépeken a védelmi ügynököket. Ehhez használja a következő módszert:
   1. Szerezze be a védelmi ügynökök frissítőcsomagját a System Center Data Protection Manager 2012 kiszolgáló „DPM_installation_location\DPM\DPM\Agents\RA\4.0.1915.00” mappájából.
   2. A System Center Data Protection Manager 2012 x86-alapú verzióin minden védett számítógépen futtassa a következő csomagot:
    i386\1033\DPMAgentInstaller_KB2751230.exe
    A System Center Data Protection Manager 2012 x64-alapú verzióin minden védett számítógépen futtassa a következő csomagot:
    amd64\1033\DPMAgentInstaller_KB2751230_AMD64.exe
    Megjegyzés: A DPMAgentInstaller.exe csomag minden nyelvi verzióval használható.

   3. Indítsa el a System Center Data Protection Manager 2012 felügyeleti konzolt a System Center Data Protection Manager 2012 kiszolgálón.
   4. A Kezelés lapon kattintson az Ügynökök fülre.
   5. Jelölje ki a védett számítógépeket, kattintson az Adatok frissítése lehetőségre, majd győződjön meg róla, hogy a számítógépeken telepített ügynök verziószáma 4.0.1920.00.

Telepítési utasítások a System Center Operations Manager 2012 termék 3. összegző frissítőcsomagjához

A frissítéssel kapcsolatos ismert problémák
 • Miután az összegző frissítőcsomagot a System Center Operations Manager 2012 kiszolgáló valamennyi szerepén telepíti az Ügynök és az Átjáró szerep kivételével, a frissítések nem jelennek meg a Vezérlőpult Programok telepítése és eltávolítása elemében.
 • Az összegző frissítőcsomag telepítése után a konzol verziószáma nem változik. A System Center Operations Manager 2012 összegző frissítőcsomagjának telepítése után a konzol verziószáma a várt módon 7.0.8560.0 értékre módosul.
 • Az összegző frissítőcsomag a webkonzolra történő telepítése után a Windows Internet Explorer a következő hibaüzenetet jeleníti meg:
  Kiszolgálóhiba az „/OperationsManager” alkalmazásban.
  A probléma megoldásához zárja be, majd indítsa újra a Windows Internet Explorer böngészőt.
 • Az összegző frissítőcsomag eltávolítása után egy System.Management.Automation.ActionPreferenceStop kivétel következik be az Ügynökverziók meghatározása parancsfájlban, és a parancsfájl nem hajtható végre. A probléma megoldásához az InstallDirectory értékét a „"HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\System Center Operations” beállításkulcsban a következőre kell módosítani: C:\Program Files\System Center 2012\Operations Manager\PowerShell.
Megjegyzések a telepítéssel kapcsolatban
 • Az összegző frissítőcsomag a következő nyelveken tölthető le a Microsoft Update webhelyről:
  • Kínai (hagyományos)
  • Angol
  • Francia
  • Német
  • Olasz
  • Japán
  • Portugál (brazíliai)
  • Orosz
  • Spanyol
  Egyes összetevők nyelvfüggetlenek, és ezek frissítései nincsenek honosítva.
 • Az összegző frissítőcsomagot rendszergazdaként kell futtatnia.
 • Ha a konzol frissítése után nem kívánja újraindítani a számítógépet, a konzolszerep frissítésének alkalmazása előtt zárja be a konzolt.
 • A Microsoft Silverlight egy új példányának elindításához ürítse ki a böngésző gyorsítótárát a Silverlight keretrendszerben, majd indítsa újra azt.
 • Ne telepítse az összegző frissítőcsomagot közvetlenül a System Center 2012 kiszolgáló telepítése után. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy az állapotfigyelő szolgáltatás nem inicializálható.
 • Ha engedélyezve van a Felhasználói fiókok felügyelete, futtassa a frissítés .msp fájljait egy rendszergazda jogú parancssorból.
 • Ahhoz, hogy frissíteni tudja az operatív adatbázisok és adatraktárak adatbázisait, rendszergazdai jogosultsággal kell rendelkeznie ezeken az adatbázispéldányokon.
 • A webkonzol javításainak engedélyezéséhez adja hozzá a következő sort a %windir%\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\CONFIG\web.config fájlhoz:
<machineKey validationKey="AutoGenerate,IsolateApps" decryptionKey="AutoGenerate,IsolateApps" validation="3DES" decryption="3DES"/>
Megjegyzés: Adja hozzá a sort a <system.web> elem alatt, a Microsoft Tudásbázis következő cikkének megfelelően:
911722 Az ASP.NET 1.1-es verziójáról az ASP.NET 2.0-s verziójára történő frissítés után hibaüzenetet kaphat, ha olyan ASP.NET-weblapokra látogat, amelyeken engedélyezve van a ViewState (Előfordulhat, hogy a tartalom angol nyelven érhető el)

Támogatott telepítési sorrend
Az összegző frissítőcsomagokat a következő sorrendben ajánlott telepíteni.

Megjegyzés: Az összegző frissítőcsomag a kiszolgálói infrastruktúrán való telepítés előtt vagy után is telepíthető az ügynökökön.
 1. Telepítse az összegző frissítőcsomagot a következő kiszolgálói infrastruktúrára:
  1. Felügyeleti kiszolgáló vagy kiszolgálók
  2. Átjárókiszolgálók
  3. Jelentéskészítő kiszolgálók
  4. Webkonzol kiszolgálói szerepkörű számítógépek
  5. Műveleti konzol szerepkörű számítógépek
 2. Manuálisan importálja a felügyeleti csomagokat.
 3. Alkalmazza az ügynökfrissítést a manuálisan telepített ügynökökön, vagy végezze el a telepítést a műveleti konzol Függő nézetéből.

Megjegyzés: Ha engedélyezve van a felügyeleti csoportok összekapcsolása vagy a rétegzés, először a felső réteget kell frissíteni.

Telepítési információ
Az összegző frissítőcsomag telepítéséhez és a benne lévő fájlok kibontásához hajtsa végre a következő lépéseket:
 1. Töltse le minden számítógépre a Microsoft Update szolgáltatásban elérhető frissítéseket. A Microsoft Update szolgáltatás minden számítógéphez biztosítja a megfelelő frissítéseket a telepített összetevőktől függően.
 2. Minden számítógépen futtassa a megfelelő MSP-fájlokat.

  Megjegyzések:
  • Az összegző frissítőcsomag a következő MSP-fájlokat tartalmazza: Használja az összes olyan MSP-fájlt, amely egy adott számítógéphez kapcsolódik. Ha például a webkonzol és a konzol szerepkörök egy felügyeleti kiszolgálón vannak telepítve, akkor három MSP-fájlt futtasson a felügyeleti kiszolgálón. A kiszolgáló minden egyes szerepkörére alkalmazzon egy MSP-fájlt.
  • Az alább felsorolt MSP-fájlokat tartalmazó .cab fájlok nevéhez a Microsoft Update egy GUID azonosítót fűzhet hozzá. A jelen utasítások után található táblázatban részletesen megtalálhatja az egyes honosított összetevő-frissítésekhez tartozó .cab GUID azonosítókat.
  • KB2750631-AMD64-Agent.msp
  • KB2750631-AMD64-Console.msp
  • KB2750631-AMD64-Gateway.msp
  • KB2750631-AMD64-Reporting.msp
  • KB2750631-AMD64-Server.msp
  • KB2750631-AMD64-WebConsole.msp
  • KB2750631-i386-Agent.msp
  • KB2750631-i386-Console.msp
  • KB2750631-ia64-Agent.msp
 3. Importálja a következő felügyeleti csomagokat:
  • Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.Library.mpb
  • Microsoft.SystemCenter.Visualization.Library.mpb
  • Microsoft.SystemCenter.WebApplicationSolutions.Library.mpb
A felügyeleti csomagok lemezről történő importálásáról a Microsoft TechNet következő webhelyén olvashat bővebben: Megjegyzés: A felügyeleti csomagokat a kiszolgáló összetevőinek frissítései tartalmazzák a következő elérési úton:
%SystemDrive%\Program Files\System Center 2012\Operations Manager\Server\Management Packs for Update Rollups
Ha több területi beállítással töltött le tömörített MSP-fájlokat egy összetevőhöz, tekintse meg a következő táblázatot. A tábla tartalmazza a .cab fájl nevében megjelenő GUID azonosítókat. A tábla alapján meghatározhatja, hogy egy adott tömörített MSP-fájl melyik területi beállításhoz tartozik.
ÖsszetevőArchitektúraTerületi beállításHozzáfűzött GUID azonosító
KonzolAMD 64Angol755b85ba494fa5c83ca31cf40d38be5d6d0551ef
Kínai71c65fc2ded6769edbf610958780b5a8ac374f8c
Németbc4a7344fd9646fcf812a39c5856a17d48a17a8e
Francia3d61c9e090622b2b59ee8bf7b13b922e815bdf15
Olasz494a77ddaa09206f8f61ecdfb2edfcd1e82a497c
Japán1af57997fba722cdd3dfe4b2ddb4b8d8d829dd6f
Portugál (brazíliai)f6e74f2ce14508ccb2187f4e401cc59dd35e6472
Spanyola250c97c67e183cc64cbb00f248ca8299359d4f6
Orosz69bb307dbd450cfd8b732c2ac3845c9870bdc6d0
Konzolx86Angol74b1593272d3c45ca7a98b2a3e0d8dc2c3f795d6
Kínai0ca296adb5dbba2abd1ba876a044a83a41515218
Némete92329147e752fffc7507af1aa781b0331960014
Francia3309108f044e9167ba30af934e537517fc6bbcfe
Olasz71005c719c4a10a5bc6d8ac7da300a5851d95b0b
Japáne6ff88488ec21fcf047927381df57d5ecedaf972
Portugál (brazíliai)c4c79b505f62f9d11ff6f6d493eb9446907ce166
Spanyoled7e3adb1905b631de20b08064a83574f2be3ec6
Orosz1ec8e2c609b582afd41a72026edf4acee6eaf7cc
JelentéskészítésAMD 64Angol8043cc39d79514d1e633b645063100c136cf1f92
Kínai6f602ee6d372371a55130e7fc9f776c9778291a3
Németd4bdb703b2141e534b19d2f0527dc94e79fc1551
Francia2bf78b9b407a760eefe606304b8fae363985bd0f
Olasz55ebde7f29443506f4cb707ee4bccdeacc3eb8f9
Japán1c05f1c746f6f31f63f8c4eb6e96a5f2ccf6d5a9
Portugál (brazíliai)ebb0938d500b796ccf2b1b7c11a1c9e8c53d40e3
Spanyolabbb2c9ac725826fd8f0c8fa641959abd375affc
Orosz7d5c0399abd43a9410720a720fc3147828765708
WebkonzolAMD 64Angol2ef77d6ea1080b83c10351001dc13bf7e6977b7a
Kínaia6e84a3dea13e173bceedcc4de44db540fe3a27b
Német48a02c6676468a18ccdda688458e71583d387bd1
Francia631dbf384853f6bfc8588b7654d7578344f793b6
Olasz5308b4a3fc905d5cf151ff1549bd122c954ed761
Japánf90f3d62a590d4d5f6705f39f633910b667c6dcf
Portugál (brazíliai)f0c09ab928fcf18a61709344a96debba554e3a46
Spanyolc429892ad5e38436aea6671efa42d9da1713e058
Orosz15c3cca938121992cb3c459775aac4767d7f7b0f

Eltávolítási információ
Egy frissítés eltávolításához futtassa a következő parancsot:
msiexec/uninstall<PatchCodeGuid>//package <RTMProductCodeGuid>

Megjegyzés: Ebben a parancsban az „RTMProductCodeGuid” az alábbi GUID azonosítók egyikének helyőrzője:
Kiszolgáló7348450D-5558-4CA6-8E71-044720D304F2
Konzol (amd64)95241780-B772-4A42-A1F0-8FA951FAF619
Konzol (x86)4FC5546F-AD4A-4C76-9B48-DF11F946EDD0
JelentéskészítésA1A61449-81E0-4C25-82DD-92B0A3CB4E77
WebConsole (amd64)20F530CC-FD73-43FE-ABD3-138D140A77A9
Ügynök (amd64)5155DCF6-A1B5-4882-A670-60BF9FCFD688
Ügynök (x86)D14AAC0-B9A1-4CEF-B507-23755C1EBE3A
Ügynök (IA-64)16499EB-B3D8-4473-9EF4-AB72FDDECD4B
Átjáró7032CF7-3861-4150-8EDD-4DE2540C6E7B
A „PatchCodeGuid” az alábbi GUID azonosítók egyikének helyőrzője:

PatchCodeÖsszetevőProcesszorHelyi
{0E462957-11E5-4DDF-BFD3-6CFC078BE889}Konzolx64EN
{02FD60C5-8F86-40FD-9087-6A4F6C00E050}Konzolx86EN
{8E01A9BA-32FC-4190-B3C5-4B65E3D3B36E}ACSx64EN
{8A4C38E5-0E66-419C-B2BC-6B760ECF6B66}Ügynökx64EN
{8BAD850D-B599-4648-A308-8247E6F949B3}Ügynökx86EN
{DDFA7B4D-699A-4E02-8B80-9419C0658061}Ügynökia64EN
{EAF939C4-D44E-4090-9110-0A26DB65B3E9}Átjáróx64EN
{FE31A940-1113-440F-9AD2-9FF46ED8A79E}Jelentéskészítésx64EN
{23862D3C-1125-4817-BBBB-33F89A9A069C}Kiszolgálóx64EN
{AE457DBF-4EDE-4445-A0F2-D72C7643E712}WebConsolex64EN
{C5E5FA5F-0045-4D7E-AB08-C332A8317627}Konzolx64CN
{8FEB07A8-B29D-4733-8D54-7F803452F5A6}Konzolx86CN
{221C7B8A-B972-4833-AA3B-22D843E3C277}Jelentéskészítésx64CN
{1D642E2A-7420-45B2-8235-4A36BB74623D}WebConsolex64CN
{4344E34C-B4EE-4E06-98AE-3DF1CCBFDF4A}Konzolx64FR
{CDC54FC8-6FD1-416D-B000-424F39FD47EE}Konzolx86FR
{FDB5ECB1-B2DA-4495-8959-6AC8517CB313}Jelentéskészítésx64FR
{71C6B8F8-5FAA-47F0-B8E6-022C61E1C37B}WebConsolex64FR
{2E73562F-C8D9-4053-8127-D48FEAD0FFF1}Konzolx64DE
{F1BEE7C9-227B-4747-8A79-C936379ABA7A}Konzolx86DE
{72F92464-B05C-45E3-AA75-9ECC7BB7A698}Jelentéskészítésx64DE
{EC7DC969-7E6E-4B26-A237-3E5F91CDD730}WebConsolex64DE
{98A1E699-D7BF-46CE-BB76-A694E46581D8}Konzolx64IT
{7377D59B-29C7-4486-BC91-D000BD785966}Konzolx86IT
{D607B267-96D1-4101-A2CE-36AD419A6479}Jelentéskészítésx64IT
{579B0362-C110-483A-8039-88E487899A9A}WebConsolex64IT
{8EC5C3D5-6CBF-47E6-A47F-91586847DD35}Konzolx64ES
{4E85E639-9A92-4871-9FC7-0954AB552322}Konzolx86ES
{E4EC6538-E7AC-4963-98B3-F2B0749F90D9}Jelentéskészítésx64ES
{CFF82771-060E-4BE1-8657-8BA1CBC2A267}WebConsolex64ES
{5A7641B0-56AD-4C8E-B241-030449AD7357}Konzolx64JA
{38CBB065-A07F-48B8-A7F7-104A44557B41}Konzolx86JA
{0F8AB118-C737-4B06-B5C2-990E906D85D5}Jelentéskészítésx64JA
{EBC48E32-CC1E-4488-9F6D-09C59FDD7551}WebConsolex64JA
{6A0F1B3C-E4E4-4BC9-8634-5D7DB05A86D3}Konzolx64PT
{4565C8C7-2C85-4D65-A879-7487BAE14215}Konzolx86PT
{211E720E-6DEC-418E-918D-EC0310D929CF}Jelentéskészítésx64PT
{3ABE5536-2608-483B-A0CD-EBDCE20580F8}WebConsolex64PT
{C82F394E-84A7-4201-B16A-A091F3C7BC38}Konzolx64RU
{C95148C9-6A0F-4C7A-864F-78B7F1B3FC2D}Konzolx86RU
{A7F94F62-C43C-407D-96E7-2C8C02FCF0A1}Jelentéskészítésx64RU
{82E1C7A4-F603-46C0-8DC5-5D59E835690C}WebConsolex64RU

Telepítési utasítások a System Center Service Manager 2012 3. összegző frissítőcsomagjához

A System Center Service Manager 2012 3. összegző frissítőcsomagjának telepítéséhez hajtsa végre a következő lépéseket:
 1. Zárjon be minden olyan alkalmazást, amely kapcsolódik a System Center Service Manager 2012 termékhez. Zárja be például a System Center Service Manager 2012 konzolját, az Önkiszolgáló portál hivatkozásait és a szerzői eszközt.
 2. Töltse le az összegző frissítőcsomagot, majd mentse egy célmappába.

  Megjegyzés:
  Ez az összegző frissítőcsomag a System Center Service Manager 2012 összegző frissítőcsomagjának x86-alapú és x64-alapú verzióját is tartalmazza. Töltse le a rendszerének megfelelő verziót.
 3. Nyissa meg a célmappát.
 4. Kattintson a jobb gombbal az SCSM2012_CU_KB2750615_AMD64_7.5.1561.112.exe vagy az SCSM2012_CU_KB2750615_i386_7.5.1561.112.exe fájlra, majd kattintson a Futtatás rendszergazdaként lehetőségre.
 5. Amikor a program kéri, fogadja el a Microsoft szoftverlicenc-szerződési feltételeit, majd kövesse a telepítési varázsló lépéseit.

A System Center 2012 3. összegző frissítőcsomag telepítése után frissülő fájlok

A System Center Data Protection Manager 2012 3. összegző frissítőcsomagja (KB2751230)

A módosult fájlokFájlméretVerziószám
Utils.dll11,36,9044.0.1920.0
AMTE.dll2,89,0324.0.1920.0
CPWrapper.dll7,82,0884.0.1920.0
DPMRA.exe61,97,0004.0.1920.0
DPMac.exe20,04,2324.0.1920.0
inspect.dll1,66,1524.0.1920.0
SQLWriterHelperPlugin.dll10,76,4884.0.1920.0
DsmFs.dll9,47,4644.0.1920.0
ManagedContainer.dll16,07,9444.0.1920.0
MonitoringPage.dll7,68,2644.0.1920.0
ObjectModel.dll11,28,7124.0.1920.0
ObjectModelCmdlet.dll3,66,8564.0.1920.0
ConfigurationPage.dll8,78,8564.0.1920.0
WSSCmdlets.dll1,49,7684.0.1920.0
WSS4Cmdlets.dll1,29,2884.0.1920.0
Microsoft.EnterpriseStorage.Dls.MediaManager.dll9,23,9124.0.1920.0
EngineUICommon.dll5,51,1764.0.1920.0
msdpmdll.dll5,32,2324.0.1920.0
Microsoft.EnterpriseStorage.Dls.PrmCatalog.dll6,82,2484.0.1920.0
DataProtectionManager.psd19,2844.0.1920.0
DataProtectionManager.psm114,9714.0.1920.0
ObjectModelCmdlet.dll-Help.xml10,65,4644.0.1920.0

A System Center Operations Manager 2012 3. összegző frissítőcsomagja (KB2750631)

A módosult fájlokFájlméretVerziószám
Microsoft.EnterpriseManagement.Modules.SingleUrlTemplate.dll88,7207.0.8560.1036
Microsoft.EnterpriseManagement.Presentation.Controls.dll 1,639,0567.0.8560.1036
MonitoringPortal.xap4,193,309Nem alkalmazható
DashboardViewer.xap4,124,076Nem alkalmazható
MonitoringHost.exe.config3,940 7.0.8560.1036

A System Center Service Manager 2012 3. összegző frissítőcsomagja (KB2750615)

A módosult fájlokFájlméretVerziószám
Microsoft.EnterpriseManagement.InboundEmail.Workflow.dll64,1207.0.1561.112
Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.OpsMgrConnector.dll182,9047.0.1561.112
Microsoft.EnterpriseManagement.Notifications.Workflows.dll84,6007.0.1561.112
BaseSilverlightModule.zip27,707Nem alkalmazható
ServiceCatalogSilverlightModule.xap659,302Nem alkalmazható
WPFToolkit.dll7.0.1561.112
Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.UI.Console.exe7.0.1561.112
Microsoft.EnterpriseManagement.Forms.CustomizationLibrary.dll7.0.1561.112

Tulajdonságok

Cikkazonosító: 2756127 - Utolsó ellenőrzés: 2012. dec. 7. - Verziószám: 1

Visszajelzés