Cookie-k kezelése az Internet Explorer 6 programban

A cikk otthoni felhasználók számára íródott. Ha nem kíván önállóan foglalkozni az itt leírt eljárásokkal, kérjen segítséget, vagy forduljon a terméktámogatási szolgálathoz. A terméktámogatási szolgálat elérhetőségi adatai a Microsoft következő webhelyén találhatók:
A cikk Microsoft Internet Explorer 5 alkalmazásra vonatkozó változata: 196955 .

Összefoglaló

Az Internet Explorer 6 a cookie-k speciális szűrését biztosítja a P3P (Platform for Privacy Preferences) specifikáció alapján. A W3C (World Wide Web Consortium) által kifejlesztett P3P specifikációval meghatározhatja az adatvédelemmel kapcsolatos beállításait, ugyanakkor lehetővé teheti más webhelyek számára az adatok kívánt felhasználási módjának számítógéppel olvasható formában való leírását. A P3P specifikációról az alábbi webhelyen talál további információkat: A Microsoft a külső gyártók elérhetőségi adatait a műszaki támogatás eléréséhez szánt segítségnyújtásként teszi közzé. Az elérhetőségi adatok értesítés nélkül változhatnak, pontosságukat a Microsoft nem garantálja.

Az Internet Explorer 6 értesíti az adatvédelmi beállításainak nem megfelelő webhelyekről. Ez a cikk az Internet Explorer 6 adatvédelmi (vagy cookie-) beállításainak kezelési módját tárgyalja. Az Internet Explorer 6 alapértelmezett adatvédelmi beállításairól a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében talál információt:
293222 Az Internet Explorer 6 alapértelmezett adatvédelmi beállításai (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

További információ

Az Internet Explorer 6 program Eszközök menüjének Internetbeállítások parancsára kattintva, majd az Adatvédelem fülre kattintva konfigurálhatja az adatvédelmi beállításokat.

MEGJEGYZÉS: A rendszergazdák testreszabhatják a felhasználók adatvédelmi beállításait, és eltávolíthatják az Adatvédelem lapot az Internetbeállítások párbeszédpanelről. Ha az Adatvédelem lap nem érhető el, lépjen kapcsolatba a rendszergazdával, vagy tekintse meg a „További információ haladó felhasználók és informatikai szakemberek számára” című részt.

Ezek a beállítások kerültek az Internet Explorer 4 és 5 Biztonság lapján található (és az Internet Explorer 3 Speciális lapján található) cookie-beállítások helyére. Az Adatvédelem lapon található csúszka hat különböző állapotot foglalhat el: Az összes cookie blokkolása, Magas, Közepesen magas, Közepes (alapértelmezett szint), Alacsony és Az összes cookie fogadása.

A következő adatvédelmi beállítások érhetők el a csúszkával:
 • Az összes cookie blokkolása: Egyetlen webhelyről származó cookie sem lesz fogadva, a már a számítógépen tárolt cookie-kat pedig nem olvashatják az azokat létrehozó webhelyek. A webhelyenkénti adatvédelmi műveletek nem írják felül ezeket a beállításokat.
 • Magas: Az adatvédelmi szabályzattal nem rendelkező, valamint az adatvédelmi szabályzatukban a személyes azonosításra alkalmas adatok kifejezett jóváhagyás nélküli felhasználását közlő cookie-k blokkolása. Az Internet Explorer 6 telepítése előtt már a számítógépen elhelyezkedő cookie-k korlátozás alá esnek (oly módon, hogy csak a saját környezetben olvashatók). A webhelyenkénti adatvédelmi műveletek felülírják ezeket a beállításokat.
 • Közepesen magas: Az adatvédelmi szabályzattal nem rendelkező, valamint az adatvédelmi szabályzatukban a személyes azonosításra alkalmas adatok kifejezett jóváhagyás nélküli felhasználását közlő külső cookie-k blokkolása. Az adatvédelmi szabályzatukban a személyes azonosításra alkalmas adatok hallgatólagos jóváhagyás nélküli felhasználását közlő belső cookie-k blokkolása. Az adatvédelmi szabályzattal nem rendelkező belső cookie-k, valamint az Internet Explorer 6 telepítése előtt már a számítógépen elhelyezkedő cookie-k korlátozás alá esnek (oly módon, hogy csak a saját környezetben olvashatók). A webhelyenkénti adatvédelmi műveletek felülírják ezeket a beállításokat.
 • Közepes (alapértelmezett szint): Az adatvédelmi szabályzattal nem rendelkező, valamint az adatvédelmi szabályzatukban a személyes azonosításra alkalmas adatok hallgatólagos jóváhagyás nélküli felhasználását közlő külső cookie-k blokkolása. Az adatvédelmi szabályzatukban a személyes azonosításra alkalmas adatok hallgatólagos jóváhagyás nélküli felhasználását közlő belső cookie-k lefokozása (az Internet Explorer bezárása esetén törlődnek). Az adatvédelmi szabályzattal nem rendelkező belső cookie-k korlátozása (oly módon, hogy csak a saját környezetben olvashatók). Azok a cookie-k is korlátozás alá esnek, amelyek már az Internet Explorer 6 telepítése előtt a számítógépen voltak. A webhelyenkénti adatvédelmi műveletek felülírják ezeket a beállításokat.
 • Alacsony: Az adatvédelmi szabályzattal nem rendelkező belső cookie-k korlátozása (oly módon, hogy csak a saját környezetben olvashatók). Azok a cookie-k is korlátozás alá esnek, amelyek már az Internet Explorer 6 telepítése előtt a számítógépen voltak. Az adatvédelmi szabályzattal nem rendelkező, valamint az adatvédelmi szabályzatukban a személyes azonosításra alkalmas adatok hallgatólagos jóváhagyás nélküli felhasználását közlő külső cookie-k lefokozása (törlődnek az Internet Explorer bezárásakor). A webhelyenkénti adatvédelmi műveletek felülírják ezeket a beállításokat.
 • Az összes cookie elfogadása: A böngésző minden cookie-t a számítógépre ment, a számítógépre mentett cookie-kat pedig olvashatják az azokat létrehozó webhelyek. A webhelyenkénti adatvédelmi műveletek nem írják felül ezeket a beállításokat.
MEGJEGYZÉS: Az adatvédelmi beállítások módosítása nem érinti a már elhelyezett cookie-k fogadási rendjét, hacsak nem Az összes cookie fogadása vagy Az összes cookie blokkolása állapotba húzta a csúszkát.

Az Internet Explorer az adatvédelmi beállítások alapján korlátozott cookie-k első megnyitásakor megjelenít egy Adatvédelem párbeszédpanelt. Ez a párbeszédpanel csak egyszer jelenik meg, hacsak nem törli a Ne jelenjen meg többé ez az üzenet jelölőnégyzet jelölését. Az Adatvédelem párbeszédpanel leírja, hogy egy új állapotikon (az Adatvédelmi jelentés ikon) került az állapotsorra, amikor az adatvédelmi beállításoknak nem megfelelő webhelyet látogat meg. Az ikonra duplán kattintva megtekintheti az adatvédelmi jelentést, melyből megtudhatja, hogy az adott webhelynek van-e közzétett adatvédelmi szabályzata, és ha igen, az abban foglalt gyakorlat ütközik-e adatvédelmi beállításaival. A webhelyek adatvédelmi szabályzatát a Nézet menü Adatvédelmi jelentés parancsára kattintva is megtekintheti.

MEGJEGYZÉS: Az Adatvédelem csúszka csak az Internet zónában működik. A Helyi intranet és a Megbízható helyek zónák webhelyeiről származó cookie-kat automatikusan fogadja a rendszer, míg a Tiltott helyek zónához tartozó webhelyekről származó cookie-k automatikusan blokkolódnak.

További információkért kattintson az alábbi cikkszámokra a Microsoft Tudásbázis megfelelő cikkének megtekintéséhez:
282846 Az Adatvédelem lap beállításai csak az Internet zónára vonatkoznak (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

Webhelyfüggő biztonsági műveletek

Webhelyenként is megadhatja a cookie-k kezelésének módját. Ezzel a módszerrel a Webhelyfüggő biztonsági beállítások párbeszédpanelre felvett minden hely esetén felülbírálja a csúszkával meghatározott alapértelmezett adatvédelmi beállításokat, hacsak nem Az összes cookie fogadása vagy Az összes cookie blokkolása állapotban van a csúszka – ekkor ugyanis figyelmen kívül maradnak a webhelyenkénti biztonsági műveletek.

Az egyes webhelyek cookie-kezelésének felülírásához kattintson az Adatvédelem lap Szerkesztés gombjára a Webhelyfüggő biztonsági műveletek párbeszédpanel megnyitásához. A Webhelyfüggő biztonsági műveletek párbeszédpanelen a Tiltás vagy az Engedélyezés házirenddel megadhat egyéni tartományokat. A letiltani kívánt webhelyek meglévő cookie-jait a rendszer törli. MEGJEGYZÉS: Ha az Adatvédelem lap csúszkáját Az összes cookie fogadása vagy Az összes cookie blokkolása értékre állítja, a Szerkesztés gomb nem lesz elérhető, mivel ebben az esetben a webhelyfüggő biztonsági műveletek nem lesznek figyelembe véve.

Speciális adatvédelmi beállítások

Az Internet zóna webhelyeit érintő automatikus cookie-kezelés felülbírálásához kattintson az Adatvédelem lapon található Speciális gombra. A Speciális adatvédelmi beállítások párbeszédpanelen megadható, hogy a belső és a külső cookie-k esetén az Elfogadás, a Blokkolás vagy a Rákérdezés művelet hajtódjon-e végre, valamint egy jelölőnégyzet segítségével beállítható a munkamenet-cookie-k fogadása minden esetben.

MEGJEGYZÉS: A számítógépen már elhelyezett cookie-kat az azokat létrehozó webhelyek akkor is olvashatják, ha a Speciális adatvédelmi beállítások párbeszédpanelen azok blokkolását kérte.

További információkért kattintson az alábbi cikkszámokra a Microsoft Tudásbázis megfelelő cikkének megtekintéséhez:
298780 A webhely a „Blokkolás” lehetőség választása esetén is tudja olvasni a meglévő cookie-kat (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
MEGJEGYZÉS: A webhelyfüggő biztonsági beállítások felülbírálják a Speciális adatvédelmi beállítások párbeszédpanelen megadott beállításokat.

Egyéni adatvédelmi beállítások importálása

Az Importálás gombbal egyéni adatvédelmi beállításokat tartalmazó fájlt importálhat. A testreszabott, importálható adatvédelmi fájlok létrehozásáról információt a Microsoft következő webhelyén talál: Az importált egyéni adatvédelmi beállítások által nem felülírt adatvédelmi beállítások változatlanok maradnak az importáláskor. Ha például az importált egyéni beállítások nem tartalmaznak az Internet zónára vonatkozó adatvédelmi beállításokat, e zóna esetén a meglévő adatvédelmi beállítások maradnak érvényben. A webhelyfüggő szabályok eltávolíthatók, amikor egyéni adatvédelmi beállításokat importál, és ha egyéni adatvédelmi beállításokat importál, nem módosíthatja az Internet biztonsági zóna alapértelmezett adatvédelmi beállításait a zóna egyéni beállításainak letiltása nélkül (ha az Adatvédelem lap Speciális vagy Alapértelmezett gombjára kattint, eltávolítja az Internet zóna importált adatvédelmi beállításait).
Az importált testreszabott adatvédelmi beállítások eltávolításáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
301689 Az alapértelmezett beállítások visszaállítása egyéni adatvédelmi beállítások importálását követően (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

Cookie-k megtekintése és eltávolítása

Az elfogadott cookie-k megtekintéséről vagy a cookie-k törléséről a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:

278835 Útmutató: Cookie-fájlok törlése

További információ haladó felhasználók és informatikai szakemberek számára

A rendszergazdák testreszabhatják az összes felhasználó adatvédelmi beállítását, és meggátolhatják, hogy a felhasználók (a rendszergazdákkal együtt) megtekinthessék vagy módosíthassák az adatvédelmi beállításokat. Ehhez használja a Windows 2000-alapú vagy Windows XP-alapú számítógépek Microsoft Management Console (MMC) eszközének Csoportházirend beépülő modulját, vagy használja a támogatott Windows platformok Internet Explorer Administration Kit (IEAK) eszközét. Vegye figyelembe, hogy a Csoportházirend beépülő modult vagy az IEAK eszközt futtató számítógépen az Internet Explorer 6 programnak kell futnia az adatvédelmi beállítások megadásához.

Adatvédelmi (és biztonsági) beállítások megadása

 1. Az Internet Explorer testreszabása varázsló (IEAK) eszköz A böngésző testreszabása lépésében kattintson a Biztonsági és adatvédelmi beállítások párbeszédpanel A biztonsági zóna és a jelenlegi adatvédelmi beállítások importálása elemére.
 2. Ha a Csoportházirend beépülő modult használja, kattintson duplán a Felhasználó konfigurációja\A Windows beállításai\Az Internet Explorer karbantartása\Biztonság terület Biztonsági zónák és tartalomminősítések házirendjére, majd kattintson A biztonsági zóna és a jelenlegi adatvédelmi beállítások importálása elemre.
 3. Az aktuális adatvédelmi beállítások módosításához kattintson a Beállítások módosítása gombra.
 4. Kattintson az OK gombra.
A jelenlegi biztonsági és adatvédelmi beállítások a kijelölt csoportházirend-objektumba vagy az IEAK telepítési csomagba íródnak. Az IEAK használata esetén minden olyan számítógépen telepítenie kell a telepítési csomagot, melyen ezeket az egyéni adatvédelmi beállításokat szeretné érvényesíteni.

Felhasználói hozzáférés letiltása az összes adatvédelmi beállításhoz

Az Internetbeállítások párbeszédpanel felületén elhelyezkedő Adatvédelem lap eltávolításához, és az adatvédelmi beállítások felhasználók általi megtekintésének és módosításának megakadályozásához hajtsa végre az alábbi módszerek valamelyikének lépéseit.
1. módszer: A Csoportházirend beépülő modul használata (Windows 2000 és Windows XP)


Az Adatvédelem lap letiltása a Windows 2000 vagy a Windows XP Csoportházirend beépülő moduljával:
 1. Indítsa el a Csoportházirend beépülő modult (Gpedit.msc).
 2. Kattintson duplán a Felhasználó konfigurációja\Felügyeleti sablonok\Windows-összetevők\Internet Explorer\Internet Vezérlőpult területen lévő Az Adatvédelem lap letiltása házirendre.

  Ha ez a házirend nem érhető el az Internet Explorer 6 programot futtató Windows 2000-alapú számítógépen, szerezze be az IEAK 6 Service Pack 1 (SP1) csomagot.
  A problémáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:

  316116 Nem tudja kezelni az Internet Explorer 6 csoportházirendeket Windows 2000-alapú számítógépen (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
 3. Kattintson az Engedélyezve elemre, majd az OK gombra.
A rendszer a házirendet a kijelölt csoportházirend-objektumra alkalmazza, és létrejön egy **del.PrivacyTab karakterlánc a következő beállításkulcsban:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group Policy Objects\LocalUser\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel
2. módszer: IEAK Profile Manager (IEAK profilkezelő; (Minden platform)
Az összes Windows 98- és Windows Millennium Edition- (Me) felhasználónak, illetve a Windows NT 4.0, Windows 2000 vagy Windows XP rendszergazdáinak az Adatvédelem lap IEAK profilkezelővel való letiltásához kövesse ezeket a lépéseket.

MEGJEGYZÉS: A Windows NT 4.0-, Windows 2000- vagy Windows XP-alapú számítógépeken a házirend korlátozott felhasználói fiókkal rendelkező felhasználókra (nem rendszergazdákra) alkalmazásához a Windows NT házirendszerkesztőt (Windows NT 4.0) vagy a Csoportházirend beépülő modult (Windows 2000 és Windows XP) kell használnia.
 1. Az Internet Explorer testreszabása varázslóval hozzon létre egy Internet Explorer telepítőcsomagot, majd indítsa el az IEAK Profilkezelőt.
 2. A Fájl menüben kattintson az Új parancsra, vagy nyisson meg egy módosítani kívánt meglévő .ins fájlt.
 3. A Kezelés menüben kattintson az Összes házirend jelölőnégyzet bejelöléséhez (ha még nincs bejelölve).
 4. Kattintson a Házirendek és korlátozások\Vállalati korlátozások területen lévő Internetes tulajdonságlapok elemre.
 5. Kattintson Az Adatvédelem lap megtekintésének letiltása házirend kiválasztásához.
 6. Kattintson a Fájl menü Mentés parancsára. Vagy kattintson a Mentés másként lehetőségre, majd írja be az .ins fájl elérési útját, a .cab fájlok tárolási helyének URL-címét, valamint a .cab fájlok nevét, ha azok eltérnek a megadott alapértelmezett beállításoktól.
A házirend azokra a felhasználókra érvényes, akik az Internet Explorer telepítőcsomagját telepítik. A házirend alkalmazásakor létrejön egy PrivacyTab duplaszó érték, és az érték beállítása 1 a következő beállításkulcsban:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel

Felhasználói hozzáférés letiltása webhelyfüggő biztonsági műveletekhez

Csak a Webhelyfüggő biztonsági műveletek párbeszédpanel elérésének letiltásáról további információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében, a cikk számára kattintva talál:
301524 A „Webhelyfüggő biztonsági műveletek” párbeszédpanel elérésének letiltása (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

Hivatkozások

A biztonsági zónák beállításáról további információt a Microsoft következő webhelyén talál: Az Internet Explorer biztonsági beállításainak módosításáról további információt a Microsoft következő webhelyén talál: A cookie-król további információt a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében talál:
260971 A cookie-k ismertetése
Az Internet Explorer 6 adatvédelmi beállításainak beállításjegyzék-adatairól a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:

182569 A beállításjegyzék Internet Explorer biztonsági zónákhoz kapcsolódó bejegyzéseinek ismertetése
Az Internet Explorer 6 adatvédelmi beállításaihoz kapcsolódó ismert hibákról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
296363 Az Internet Explorer 6-os verziójára történő frissítést követően a cookie-beállítások nem őrződnek meg
302708 Bizonyos webhelyszolgáltatások az Internet Explorer 6-os verziójára való frissítést követően nem működnek
299331 A webhely a cookie-k engedélyezését kéri
318810 A Biztonsági házirend párbeszédpanelen nem lehet az egyes webhelyek adatvédelmi szabályzatának megtekintésére szolgáló „ide” hivatkozásra kattintani (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
298636 Az állapotsorban akkor is megjelenik az adatvédelmi ikon, ha az adatvédelmi beállítások engedélyezik a cookie-k fogadását (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
304646 Ugyanazon tartomány különböző webhelyeihez nem adhatók meg különböző webhelyfüggő biztonsági műveletek (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
303477 „Érvénytelen tartományt adott meg” hibaüzenet az adatvédelmi beállítások testreszabásának kísérlete közben (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
301390 A Cookie Pal program speciális adatvédelmi beállítások használatát igényli (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
306027 A cookie-kat használó weblapok nem frissíthetők, ha a cookie-k fogadására való rákérdezés van beállítva (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
298621 A rendszer a várakozásokkal ellentétben blokkolja vagy a számítógépre menti a cookie-kat (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
303476 A képernyőolvasó program nem olvassa fel a cookie-k fejléceit a Speciális adatvédelmi beállítások párbeszédpanelen (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
303479 Hibaüzenet egy egyéni adatvédelmi beállításokat tartalmazó fájl importálása során (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
298626 Nincs lehetőség az egyéni adatvédelmi beállítások exportálására az Internet Explorer 6 programban (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
308093 Az Adatvédelmi jelentés párbeszédpanel nem zárható be az ALT+C billentyűkombinációval (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
301402 Nem megfelelő információk a Speciális adatvédelmi beállítások „Mi ez?” hivatkozása alatt Szöveg (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
304531 Az Internet Explorer 6 által támogatott örökölt részvétel-megtagadási cookie-karakterláncok (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
306255 A webhelyeken visszafelé navigálva megjelenő adatvédelmi ikon nem működik (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
298628 A webhelyfüggő biztonsági műveletek nem a várakozásoknak megfelelően működnek (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
302831 Nem távolíthatók el a helyi intranethelyek webhelyfüggő biztonsági műveletei (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
313558 Probléma: A webhelyek hitelesítő proxyn keresztüli elérése adatvédelmi hibát okoz (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
323752 Az Internet Explorer 6 FRAMESET-ek használata esetén nem őrzi meg a munkamenet-változókat
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 283185 - Utolsó ellenőrzés: 2010. jan. 4. - Verziószám: 1

Visszajelzés