„Hiba: 1706. A telepítő nem találja a szükséges fájlokat.” hibaüzenet jelenik meg Office-összetevő kijavításakor vagy telepítésekor

A jelenség

Ha behelyez egy Microsoft Office CD-ROM-ot a meghajtóba Office-telepítés kijavítása vagy Első használatkor telepítendő összetevő telepítése céljából, a következő hibaüzenet jelenhet meg:
Hiba: 1706. A telepítő nem találja a szükséges fájlokat. Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot vagy a CD-ROM-meghajtót. A probléma lehetséges megoldásait a következő helyen találhatja meg: C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\1033\Setup.hlp.

Oka

Ez a probléma az alábbi feltételek együttes fennállása esetén fordulhat elő:
 • Az Office programcsomagot felügyeleti telepítési helyről telepítette a hálózaton keresztül.
 • A felügyeleti telepítési hely már nem elérhető a hálózatban.
 • Office CD-ROM-ot próbál meg használni, amikor a Windows Installer az Office forráshelyének megadását kéri.
 • A Mégse gombra kattint, amikor a telepítőprogram a CD behelyezését kéri.
Mivel a felügyeleti telepítési helyen lévő fájlok nincsenek tömörítve, az Office CD-ROM-on lévők pedig tömörítve vannak, a Windows Installer nem tudja feloldani a két forrástípus közötti különbségeket.

A megoldás

A probléma megoldása attól függ, hogy hozzá tud-e férni egy felügyeleti telepítési helyhez a hálózatban. Az adott helyzettől függően használja a következő módszereket.

Másodlagos felügyeleti telepítési hely használata a hálózaton keresztül

Ha az az eredeti felügyeleti telepítési hely, ahonnan az Office programcsomagot telepítette, nem érhető el, helyezze el egy másik felügyeleti telepítési helyen az Office-forrásfájlokat. Ehhez hajtsa végre a következő lépéseket:
 1. Kattintson a Start menü Futtatás parancsára.
 2. A Megnyitás mezőbe írjon egy alábbihoz hasonló parancsot, majd kattintson az OK gombra:
  új hálózati elérési út\Setup.exe /fvm csomag neve.msi
  A parancsban az új hálózati elérési út a másodlagos felügyeleti telepítési hely teljes hálózati elérési útja, a csomag neve pedig a felügyeleti telepítési hely gyökérkönyvtárában lévő Windows Installer .msi csomag neve (például Proplus.msi).

 3. A frissítés befejezésekor kattintson az OK gombra.
Megjegyzés: E lépések végrehajtását követően a Windows Installer minden olyan alkalommal, amikor újratelepítésre, javításra vagy Office-összetevő hozzáadására van szükség, ezt az új kiszolgálóhelyet fogja használni.

Felügyeleti telepítési hely létrehozása a számítógép merevlemezén

Ha nincs elérhető felügyeleti telepítési hely a hálózatban, viszont a merevlemezen több mint 700 MB szabad lemezterület áll rendelkezésre, az Office-forrásfájlokat elhelyezheti egy merevlemezen létrehozott felügyeleti telepítési helyen is. Ehhez végezze el az alábbi lépéseket.

Megjegyzés: Felügyeleti telepítési hely létrehozásához az Office programcsomag vállalati kiadására van szükség.

A Microsoft Tudásbázis kapcsolódó cikke:

281934 Hibák lépnek fel az Office XP Setup.exe fájl használatával történő parancssori telepítésekor (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
 1. Helyezze be az Office CD-ROM-ot a meghajtóba.
 2. Kattintson a Start menü Futtatás parancsára.
 3. A Megnyitás mezőbe írjon be egy alábbihoz hasonló parancsot, majd kattintson az OK gombra:
  CD-ROM-meghajtó:\Setup /a
  A parancsban a CD-ROM a CD-ROM-meghajtó meghajtóbetűjele.

 4. A Felügyeleti telepítés párbeszédpanelen adja meg a felügyeleti Office-telepítés helyét a merevlemezen, majd írja be a termékkulcsot (CD-kulcs). Kattintson a Tovább gombra.
 5. A telepítés befejezésekor kattintson az OK gombra.
 6. Ha módosítani szeretné az felügyeleti telepítés Office-forrásfájljainak helyét a merevlemezen, kövesse a „Másodlagos felügyeleti telepítési hely használata a hálózaton keresztül” című részben felsorolt lépéseket.

CD-ROM használata az Office forráshelyeként

Ha az Office-forrásfájlok helyét CD-ROM-ra szeretné módosítani, el kell távolítania az Office programcsomagot, majd újra kell telepítenie a CD-ROM-ról. Ehhez hajtsa végre a következő lépéseket:
 1. Lépjen ki minden Office programból.
 2. Kattintson duplán a Vezérlőpult Programok telepítése és törlése ikonjára.
 3. Kattintson duplán a telepített Microsoft Office 2003- vagy Microsoft Office XP-termék bejegyzésére.
 4. A Karbantartó mód beállításai párbeszédpanelen válassza az Office eltávolítása lehetőséget, majd kattintson a Tovább gombra.
 5. Kattintson az Igen gombra az Office eltávolításának jóváhagyásához.
 6. Az eltávolítás befejezésekor kattintson az OK gombra.
 7. Helyezze be az Office 2003 vagy Office XP CD-ROM-ot.
 8. Kövesse a telepítőprogram utasításait az Office programcsomag CD-ROM-ról történő telepítéséhez.

  Megjegyzés: Ha olyan CD-kulcsot használ, amely nem mennyiségi licenckulcs, a CD-ROM-ról történő telepítés befejezése után aktiválnia kell az Office-terméket.

Állapot

A Microsoft megerősítette, hogy a cikkben tárgyalt jelenség az érintett termékek hibájára vezethető vissza.

További információ

További cikkek az Office XP telepítési problémáinak hibaelhárításáról: A Microsoft Tudásbázis kapcsolódó cikke:

828451 A szervizcsomagok, frissítések és biztonsági javítások telepítéséhez szükség lehet az Office XP CD-ROM-ra

Tulajdonságok

Cikkazonosító: 297834 - Utolsó ellenőrzés: 2008. nov. 11. - Verziószám: 1

Visszajelzés