A csoportházirend-frissítő segédprogram

Összefoglaló

A cikk egy új parancssori segédprogram, a Gpupdate.exe ismertetését tartalmazza. Ez az új segédprogram a Microsoft Windows 2000 rendszer Secedit.exe parancssori eszközének /refreshpolicy kapcsolóját váltja fel. Az új segédprogrammal manuálisan frissítheti a csoportházirendek változásait (egyes változások azonnal életbe léptethetők).

További információ

Egyes esetekben a csoportházirendek módosítása után a változások azonnali alkalmazására van szükség az alapértelmezett frissítési időköz (ez tartományi tagokon 90 perc, tartományvezérlőkön pedig 5 perc) kivárása vagy a számítógép újraindítása nélkül. A frissítés végrehajtásához futtassa a parancssorból a Gpupdate.exe segédprogramot. Az alábbiakban a segédprogram és az azzal használható különféle kapcsolók ismertetése található:

A segédprogram ismertetése

Az 5.1-es verziójú csoportházirend-frissítő segédprogram a csoportházirend-beállítások frissítésére szolgál.

Szintaxis

GPUpdate [/Target:{Számítógép | Felhasználó}] [/Force] [/Wait:érték] [/Logoff] [/Boot]

Kapcsolók

/Target:{Számítógép | Felhasználó}

Ez a kapcsoló akkor használható, ha csak a felhasználókra vagy a számítógépre vonatkozó házirend-beállításokat szeretné frissíteni. Ha nem használ kapcsolót, alapértelmezés szerint a felhasználókra és a számítógépre vonatkozó házirend-beállítások is frissülnek.

/Force

E kapcsolóval az összes házirend-beállítás újraalkalmazható. A rendszer alapértelmezés szerint csak a módosított házirend-beállításokat alkalmazza.

/Wait:{érték}A kapcsolóval megadható, hogy hány másodpercig tartson egy-egy házirend-feldolgozás. Az alapértelmezett érték 600 másodperc. A nulla (0) érték azt jelenti, hogy nincs várakozási idő. A -1 érték azt jelenti, hogy meghatározatlan ideig kell várakozni. A megadott időtartam letelte után ismét megjelenik a parancssor, ám a házirend feldolgozása folytatódik.

/Logoff

E kapcsoló használata esetén előfordulhat, hogy a csoportházirend-beállítások frissítése után a munkamenet kijelentkezik a számítógépről. Erre az ügyfélszámítógépek olyan csoportházirend-bővítményei esetén lehet szükség, amelyek a házirendet nem háttérbeli frissítési ciklusban dolgozzák fel, hanem akkor, amikor egy felhasználó bejelentkezik a számítógépre. Erre a viselkedésre példa többek között a felhasználói igényeket szem előtt tartó szoftvertelepítési és a mappaátirányítási szolgáltatás. Ha nem lettek meghívva a számítógépről való kijelentkezést igénylő bővítmények, a kapcsolónak nincs hatása.

/Boot

E kapcsoló hatására a számítógép újraindul a csoportházirend-beállítások frissítésének befejeztével. Erre az ügyfélszámítógépek olyan csoportházirend-bővítményei esetén van szükség, amelyek a házirendet nem háttérbeli frissítési ciklusban, hanem rendszerindításkor dolgozzák fel. Ez figyelhető meg például a számítógépes környezetet szem előtt tartó szoftvertelepítési szolgáltatásban. Ha nem lettek meghívva a számítógép újraindítását igénylő bővítmények, a kapcsolónak nincs hatása.

A csoportházirend-frissítések Windows 2000 rendszerben történő kényszerítéséről a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:

227448 Csoportházirend ismételt alkalmazásának kényszerítése a Secedit.exe eszközzel (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 298444 - Utolsó ellenőrzés: 2008. febr. 15. - Verziószám: 1

Visszajelzés