A Signature Felhőtámogatás program áttekintése

Összefoglaló

A Signature Felhőtámogatás egy exkluzív műszaki partnerprogram, amelynek a keretében az arra jogosult felhőkompetencia partnerek emelt szintű műszaki támogatást kaphatnak a Microsoft felhő alapú termékeihez. A Signature Felhőtámogatás program hozzáférést biztosít a partnereknek a műszaki támogatást nyújtó mérnökökhöz, akik a partnerekkel szorosan együttműködve – a termékspecifikus tudásismeretük segítségével – segítenek megoldani a különféle eseteket a kezdettől egészen a lezárásig.

További információ

Mely termékekre terjed ki a Signature Felhőtámogatás?

A 2014. szeptember 29-től életbe lépő Signature Felhőtámogatás az alábbi termékekhez lesz elérhető a 2015-ös pénzügyi évben:
 • Office 365
 • Microsoft Azure

A további felhőtermékekhez a jövőbeli Microsoft Partner Network-frissítéseken keresztül lesz elérhető a Signature Felhőtámogatás (a pontos dátumokat később hozzuk nyilvánosságra).


Van korlátozás arra vonatkozóan, hogy a Signature Felhőtámogatás mely termékekhez vehető igénybe?

Igen. A Signature Felhőtámogatás kizárólag a partner kompetenciája szerinti termékhez vehető igénybe. Így például az a partner, aki ezüst vagy arany szintű Felhőproduktivitás-kompetenciát vásárolt, az Office 365-csomaghoz igénybe veheti a Signature Felhőtámogatást, a Microsoft Azure-programhoz viszont nem. Ennek oka, hogy az Azure-termék nem kapcsolódik a Felhőproduktivitás-kompetenciához.   

A kompetenciák és a termékek közötti kapcsolatokat az alábbi „Signature Felhőtámogatás – Kompetencia és elérhetőség” című táblázat mutatja.


Mikortól vehető igénybe a Signature Felhőtámogatás?

Az egyes kompetenciákhoz tartozó elérhetőségi dátumokat az alábbi „Signature Felhőtámogatás – Kompetencia és elérhetőség” című táblázat mutatja.

Signature Felhőtámogatás – Kompetencia és elérhetőség táblázat:

Termék
Kompetencia
Elérhetőség
Hivatkozás
Office 365Felhőteljesítmény-kompetenciák:
Felhőproduktivitás
Kis- és középvállalati felhőmegoldások
2014. szeptember 29. minden jogosult partner részéreElérhető a Welcome to Microsoft Partner Signature Cloud Support (Üdvözli Önt a Microsoft Partner Signature Felhőtámogatás) oldalon keresztül
Hibrid kompetenciák:
Alkalmazásfejlesztés
Együttműködés és tartalom
Kommunikáció
Eszközök és telepítés
Üzenetkezelés
Középvállalati megoldásszolgáltató
Projekt- és portfóliókezelés
2014. szeptember 29. minden jogosult partner részéreElérhető a Welcome to Microsoft Partner Signature Cloud Support (Üdvözli Önt a Microsoft Partner Signature Felhőtámogatás) oldalon keresztül
Microsoft Azure
Felhőteljesítmény-kompetenciák:
Felhőplatform
2014. szeptember 29. minden jogosult partner részéreElérhető a Microsoft Partner Network portál Saját támogatási előnyök és tevékenységek oldalán vagy a Welcome to Microsoft Partner Signature Cloud Support (Üdvözli Önt a Microsoft Partner Signature Felhőtámogatás) oldalon keresztül
Hibrid-kompetenciák:
Alkalmazásfejlesztés
Datacenter
Adatplatform
2014. szeptember 29-ét követő tagságmegújításkorElérhető a Microsoft Partner Network portál Saját támogatási előnyök és tevékenységek oldalán vagy a Welcome to Microsoft Partner Signature Cloud Support (Üdvözli Önt a Microsoft Partner Signature Felhőtámogatás) oldalon keresztül
Helyszíni termékek

Helyszíni kompetenciákA Signature Felhőtámogatás kizárólag a Felhőteljesítmény- és a Hibrid-kompetenciákhoz vehető igénybe. A meglévő műszaki előnyök megszakítás nélkül igénybe vehetők.Mi lehet az oka, hogy a Signature Felhőtámogatás program nem jelenik meg a Microsoft Partner Network portálon található „Saját előnyök” táblázatban?

A partnerek a Welcome to Microsoft Partner Signature Cloud Support (Üdvözli Önt a Microsoft Partner Signature Felhőtámogatás) oldalon keresztül kezdeményezhetnek incidenst. Ha a partner nem jogosult a Signature Felhőtámogatásra, a beadott incidenst elutasítják. Éppen ezért fontos, hogy a partner megbizonyosodjon a Signature Felhőtámogatásra vonatkozó jogosultságáról.

A Signature Felhőtámogatás program 2014. szeptember 29-én vagy akörül jelenik meg a Felhőplatform-kompetenciával rendelkező partnerek számára.   

A Signature Felhőtámogatás program 2014. október 31-én vagy akörül jelenik meg a Felhőproduktivitás- és Kis- és középvállalati felhőmegoldások-kompetenciával rendelkező partnerek számára. 

A Signature Felhőtámogatás a soron következő tagságmegújításkor jelenik meg a Hibrid-kompetenciával rendelkező összes jogosult partner számára.

A Microsoft Azure-hoz kapcsoló Hibrid-kompetenciák (értsd: Alkalmazásfejlesztés, Datacenter és Adatplatform) esetén a Signature Felhőtámogatás csak a tagság megújításakor válik elérhetővé. 

Az Office 365-höz kapcsolódó Hibrid-kompetenciák esetén a Signature Felhőtámogatás 2014. szeptember 29-től válik elérhetővé. Ezek a partnerek a Welcome to Microsoft Partner Signature Cloud Support (Üdvözli Önt a Microsoft Partner Signature Felhőtámogatás) oldalon keresztül kezdeményezhetnek incidenst.


Az Office 365 esetén milyen tevékenységekre terjed ki a Signature Felhőtámogatás?

Az Office 365-höz nyújtott Signature Felhőtámogatás egy műszaki támogatási program, amelynek célja a partnereknél az Office 365-tel kapcsolatban esetlegesen felmerülő műszaki támogatási ügyek gyors megoldása. A nem műszaki jellegű kérdéseket és problémákat (pl. segítségnyújtás, folyamatok ismertetése, jelszó-visszaállítás, számlázás stb.) az illetékes csoporthoz továbbítjuk.


Úgy tűnik, hogy a Partner Signature program „Felhasznált” és „Fennmaradó” oszlopaiban látható számok nem pontosak a Microsoft Partner Network portálon található „Saját előnyök” táblázatban. Ez kizáró oka arra, hogy a Signature Felhőtámogatásra jogosult partner benyújtsa az Office 365-re vonatkozó Signature Felhőtámogatás incidenst?

Nem. A jogosult partnerek ettől függetlenül benyújthatják az Office 365-re vonatkozó Signature Felhőtámogatás incidenst a Microsoft Online portálon (MOP) vagy a Welcome to Microsoft Partner Signature Cloud Support (Üdvözli Önt a Microsoft Partner Signature Felhőtámogatás) oldalon keresztül.


A Microsoft Azure esetén milyen tevékenységekre terjed ki a Signature Felhőtámogatás?

Az Azure-előfizetéssel rendelkező partnerek külön díjfizetés nélkül igényelhetnek támogatást a számlázással és az előfizetések kezelésével kapcsolatos kérdésekben, vagyis nem szükséges Azure-támogatás csomagot vásárolni, hogy a partner a fenti kérdésekkel kapcsolatos támogatásban részesüljön. 

A Microsoft Azure-hoz kapcsolódó terméktámogatás (más néven „javítás/csere”) a Signature Felhőtámogatás program keretében vehető igénybe. A „javítás/csere” egy iparági szakzsargon, amelynek jelentése: „normál körülmények között meghibásodó technológiákhoz nyújtott támogatással kapcsolatos munka, amely során a normál munkarend helyreállításához támogatószervezet bevonása szükséges”.

A műszaki terméktámogatás keretében kizárólag az online felületen nyújthatók be a támogatási incidensek az Azure felügyeleti portáljának megnyitásához használt felhasználói fiókhoz (szolgáltatás-rendszergazda vagy társrendszergazda) kapcsolódó Azure-előfizetésre (előfizetési azonosítóra) vonatkozóan. 

Az olyan Azure-előfizetésekhez kapcsolódó incidensek, amelyeknél az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nem tölt be szolgáltatás-rendszergazda vagy társrendszergazda szerepkört, nem tartoznak a szolgáltatás hatáskörébe (ezek ún. megbízásos estek). Ezenfelül a tanácsadással, az értékesítés előtti szolgáltatással és a partnertámogatási előnyökkel kapcsolatos támogatási incidensek sem tartoznak a szolgáltatás hatáskörébe, így ezeket az incidenseket a megfelelő partnercsatornák felé továbbítjuk. 

Az Azure-termékhez kapcsolódó Signature Felhőtámogatásra jogosult partnerek az alábbi módok egyikén igényelhetnek Azure javítás/csere támogatást ügyfelük Azure-előfizetéséhez: 
 • Az ügyfél által jelzett probléma ismételt előállításának megkísérlése a partner előfizetésével
 • Elérhető legjobb szintű támogatás kérése, feltéve, hogy a támogatási kérés teljesítése során a támogatási szakértőnek nem kell hozzáférnie olyan Azure-előfizetéshez, amelyben a partner sem szolgáltatás-rendszergazda, sem társrendszergazda szerepkört nem tölt be

Vannak előfeltételek vagy teljesítendő követelmények a Microsoft Azure-hoz kapcsolódó műszaki támogatási incidens benyújtásához?

Igen. A Microsoft Azure-hoz kapcsolódó incidens sikeres benyújtásához a következő három előfeltételnek kell teljesülnie:

 1. Az incidens benyújtó személy az Ön Microsoft Partner Network-tagságának műszaki kapcsolattartójaként legyen megjelölve a Partnertagsági központban.
 2. Az incidenst benyújtó személy e-mail címe egyezzen meg a Partnertagsági központban megjelölt személy e-mail címével.
 3. A program hozzáadásakor a hozzáférési azonosítót és a szerződésazonosítót elküldjük a programmal kapcsolatos elsődleges kapcsolattartó részére. A Signature Felhőtámogatáshoz egyedi hozzáférési azonosító és szerződésazonosító tartozik, amelyek nem egyeznek a normál Microsoft Partner Network támogatási programokhoz használt azonosítókkal.    
 4. Ön a benyújtás pillanatában rendelkezzen Microsoft Azure-előfizetéssel. Megjegyzés: ha az incidenst benyújtó személy az ügyfél megbízásából jár el, akkor az adott személynek társrendszergazdaként kell lennie megjelölve az ügyfél Microsoft Azure-előfizetésénél.

Hogyan tudok Signature Felhőtámogatás incidenst benyújtani?


Office 365 esetén:

 1. A Welcome to Microsoft Partner Signature Cloud Support (Üdvözli Önt a Microsoft Partner Signature Felhőtámogatás) oldalon kattintson az Office 365-logó mellett található Submit Office 365 incident online (Office 365-incidens benyújtása online) hivatkozásra.
 2. A probléma meghatározásához töltse ki az alábbi mezőket: Issue type (Probléma típusa), Service (Szolgáltatás), Service area (Szolgáltatási terület) és Problem area (Probléma területe). Ezt követően kattintson a Next (Tovább) gombra.
 3. Az Add a detailed description (Részletes leírás megadása) oldalon töltse ki a Title (Cím), Description (Leírás) és az Error message (Hibaüzenet) mezőt. Ezt követően adja meg a kapcsolattartó nevét (Contact name) és telefonszámát (Contact phone number). Ezt követően kattintson a Next (Tovább) gombra.
 4. A további támogatási információkat az Add supporting information (Támogatási információk megadása) oldalon kell beírni. Töltse ki az összes mezőt, majd kattintson a Next (Tovább) gombra.
 5. Ha a probléma konkrét fájlokat is érint, akkor csatolja a fájlokat az Attach file (Fájl csatolása) oldalon, majd kattintson a Submit (Küldés) gombra.
 6. A sikeres beküldést követően megjelenik egy megerősítő üzenet, valamint a rendszer megerősítő e-mail üzenetet is küld az Ön által megadott e-mail címre.
Microsoft Azure esetén:

 1. A Welcome to Microsoft Partner Signature Cloud Support (Üdvözli Önt a Microsoft Partner Signature Felhőtámogatás) oldalon kattintson a Microsoft Azure-logó mellett található Submit Microsoft Azure incident online (Microsoft Azure-incidens benyújtása online) hivatkozásra.
 2. Az Other support options (Egyéb támogatási lehetőségek) ablakban kattintson a Microsoft Professional Contract Support (for MSDN, TechNet, MPN Subscribers) (Microsoft professzionális szerződéstámogatás MSDN-, TechNet- és MPN-előfizetők számára) hivatkozásra.
 3. Válassza ki a megfelelő terméket (Product), problématípust (Problem type) és kategóriát (Category). Ezt követően kattintson a Continue (Folytatás) gombra.
 4. A Select a contract (Szerződés kiválasztása) oldalon válasza ki a Signature Felhőtámogatás programhoz kapcsolódó professzionális támogatási szerződést. Ha nincs elérhető professzionális támogatási szerződés, akkor vegyen fel egy új szerződést a Signature Felhőtámogatás programhoz kapcsolódó hozzáférési azonosító és szerződésazonosító megadásával. Az új professzionális támogatási szerződés hozzáadását követően válassza ki a szerződést, majd kattintson a Continue (Folytatás) gombra.
 5. A Your contact information (Kapcsolattartási adatok) oldalon ellenőrizze, hogy a megadott telefonszám (Telephone number), e-mail cím (Email address) és időzóna (Time zone) érvényes-e. Ha a megadott adatok érvényesek, kattintson a Continue (Folytatás) gombra.
 6. A Problem Details (Probléma részletei) oldalon töltse ki a teljes űrlapot, töltse fel a kapcsolódó fájlokat, majd kattintson a Submit (Küldés) gombra.
 7. A sikeres beküldést követően megjelenik egy megerősítő üzenet, valamint a rendszer megerősítő e-mail üzenetet küld az Ön által megadott elsődleges e-mail címre.Tulajdonságok

Cikkazonosító: 2996739 - Utolsó ellenőrzés: 2014. okt. 17. - Verziószám: 1

Visszajelzés