Rendszerproblémák diagnosztizálása a Microsoft Windows 2000 rendszer Eseménynapló segédprogramjával

Összefoglaló

Ez a részletes útmutató azt ismerteti, hogy miként használható az Eseménynapló segédprogram hibaelhárítási eszközként. Az Eseménynapló alkalmazás részletes adatokat jelenít meg a rendszereseményekről: ilyen információ például az esemény típusa, az esemény bekövetkeztének dátuma és időpontja, az esemény forrása, kategóriája és azonosítója, az esemény időpontjában bejelentkezett felhasználó neve, valamint az esemény helyéül szolgáló számítógép neve.

Hibaelhárítás az Eseménynapló segédprogram használatával

Az Eseménynapló segédprogram elindítása

Az Eseménynapló eszköz elindításának menete az aktuális műveletsor kiindulópontjától függ.

Windows 2000 rendszerben a Start menü Programok, majd Felügyeleti eszközök pontjára mutatva, majd az Eseménynapló parancsra kattintva indítható el az alkalmazás.

Számítógépek kijelölése

Megfelelő felügyeleti jogosultság birtokában a hálózat bármely számítógépe kijelölhető az azon tárolt eseménynaplók megtekintése céljából.

Az Eseménynapló segédprogramban az alábbi műveletsorral jelölhet ki számítógépeket.

 1. Mutasson a Start menü Programok, majd Felügyeleti eszközök pontjára, és kattintson az Eseménynapló parancsra.
 2. A konzolfa tetején kattintson a jobb gombbal az Eseménynapló (helyi) listaelemre, majd kattintson a Csatlakozás másik számítógéphez parancsra.
 3. A számítógép eseménynaplójának megtekintéséhez keresse meg tallózással a számítógépet, vagy írja be annak nevét a szövegmezőbe.
 4. Kattintson az OK gombra.

Az Eseménynapló segédprogram beállításainak megadása

Windows 2000 rendszerben lehetősége van az Eseménynapló alkalmazás beállításait egy adott naplófájlhoz meghatározni.

Ennek menete az alábbi.
 1. Mutasson a Start menü Programok, majd Felügyeleti eszközök pontjára, és kattintson az Eseménynapló parancsra.
 2. A konzolfában kattintson a jobb gombbal a szóban forgó naplófájlra, majd kattintson a Tulajdonságok parancsra.
 3. Kattintson az Általános fülre.

Eseménynaplók mentése

Későbbi elemzés vagy az előzményadatokkal együtt történő használat céljából menteni is lehet az eseménynaplókat: a rendszer a megadott névvel és a megadott helyre menti őket, kiterjesztésük pedig a mentett fájlok formátumának függvénye.

Az eseménynaplók mentése az alábbiak szerint történik.
 1. Mutasson a Start menü Programok, majd Felügyeleti eszközök pontjára, és kattintson az Eseménynapló parancsra.
 2. A konzolfában kattintson a jobb gombbal a szóban forgó naplófájlra, majd kattintson a Naplófájl mentése mint parancsra.
 3. Lépjen a fájl mentési helyeként megadni kívánt almappára, írja be a fájl nevét, válassza ki a fájltípust, és kattintson a Mentés gombra.

Eseménynaplók ürítése

Szükség esetén kézzel üríthető az összes esemény az adott naplófájlokból. Nagy hálózati adatforgalmat bonyolító kiszolgálók esetén az események törlését megelőzően tanácsos menteni az adatokat az eseménynaplókból későbbi felügyeleti célokra.

Az eseménynaplók ürítéséhez az alábbi műveleteket kell végrehajtani.
 1. Mutasson a Start menü Programok, majd Felügyeleti eszközök pontjára, és kattintson az Eseménynapló parancsra.
 2. A konzolfában kattintson a jobb gombbal a szóban forgó naplófájlra, majd kattintson Az összes esemény törlése parancsra.
 3. A törlés végrehajtása előtt a rendszer megkérdezi, hogy a felhasználó szeretné-e menteni a naplófájl tartalmát egy másik fájlba.
 4. Az Igen gombra kattintva mentheti a naplózott adatokat, majd törölheti az eseményeket. Ha a Nem gombra kattint, a program nem menti a naplózott adatokat, és az összes eseményt törli a kijelölt eseménynaplóból. A Mégse gombra kattintva megszakíthatja a naplóadatok törlését.

Események adatainak megtekintése

Miután kijelölt egy naplófájlt az Eseménynapló segédprogramban, az egyes események adatai között keresni is lehet, illetve szűrheti, rendezheti és meg is tekintheti az adatokat.

Az események megtekintésének menete az alábbi.
 1. Mutasson a Start menü Programok, majd Felügyeleti eszközök pontjára, és kattintson az Eseménynapló parancsra.
 2. Kattintson jobb gombbal a konzolfában a megfelelő naplófájlra. A naplófájlban tárolt események listája megjelenik az Eseménynapló jobb oldali ablaktáblájában.
 3. Az egyes eseményekre kattintva megjelenítheti az eseménytulajdonságokat szemléltető párbeszédpanelt, amely az esemény összes adatát tartalmazza.

Események szűrése

Szűrő megadásával korlátozható az Eseménynapló eszköz által egy-egy eseménnyel kapcsolatban megjelenített adatok típusa. Ezek a szőrük csupán arra vannak hatással, hogy mely eseménynapló-elemek jelenjenek meg.

Az események szűrése az alábbiak szerint történik.
 1. Mutasson a Start menü Programok, majd Felügyeleti eszközök pontjára, és kattintson az Eseménynapló parancsra.
 2. A konzolfában kattintson a jobb gombbal a szóban forgó naplófájlra, majd kattintson a Tulajdonságok parancsra.
 3. Kattintson a Szűrő fülre.
 4. Írja be a szűrés feltételeit.
 5. Kattintson az OK gombra.

Események keresése

Az Eseménynapló segédprogramban keresni is lehet az eseményeket. Ez akkor lehet hasznos, ha nagyméretű naplófájlok megtekintésére van szükség.

Az eseménykeresés menete az alábbi.
 1. Mutasson a Start menü Programok, majd Felügyeleti eszközök pontjára, és kattintson az Eseménynapló parancsra.
 2. Kattintson jobb gombbal a konzolfában a megfelelő naplófájlra.
 3. Kattintson a Nézet menü Keresés parancsára.
 4. Írja be a megjelenő párbeszédpanelen a keresett információt, és kattintson a Következő keresése gombra.
 5. A művelet befejeztével kattintson a Bezárás gombra.
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 302542 - Utolsó ellenőrzés: 2006. szept. 12. - Verziószám: 1

Visszajelzés