Otthoni hálózatok hibáinak elhárítása Windows XP rendszerben

Összefoglaló

Jelen cikk a Microsoft Windows XP rendszerben létrehozott otthoni hálózatokkal kapcsolatos problémák elhárításának módját ismerteti. Segítségével az alábbi feladatok végrehajtását sajátíthatja el:
 • Az Otthoni vagy kis irodai hálózati hibaelhárító használata
 • A hálózat topológiájának megállapítása
 • Az alapvető hálózati kapcsolatokkal, illetve a fájl- és nyomtatómegosztással összefüggő hibák elhárítása

BEVEZETÉS

Jelen cikk a Microsoft Windows XP rendszerben létrehozott otthoni hálózatokkal kapcsolatos problémák elhárításának módját ismerteti. A hálózati hibák elhárításához első lépésként a Windows XP rendszer Súgó és támogatás szolgáltatásából elérhető Otthoni vagy kis irodai hálózati hibaelhárító használata ajánlott. A hibaelhárítót az alábbiak szerint nyithatja meg:
 1. Válassza a Start menü Súgó és támogatás parancsát.
 2. Válassza a Súgótéma választása csoportban található Hálózatkezelés és a web hivatkozást.
 3. Kattintson a Hálózatkezelés és a web csoportban található Hálózati vagy webes problémák megoldása hivatkozásra, majd válassza az Otthoni vagy kis irodai hálózati hibaelhárító hivatkozást.
A hibaelhárító kérdéseinek megválaszolása révén eljuthat a szóban forgó probléma megoldásához. Ha a hibaelhárító segítségével nem sikerül megoldania a problémát, kövesse az alábbi lépéseket.

a lap tetejére

További információ

A hálózat topológiájának megállapítása

A hálózati problémák elhárítása előtt meg kell állapítania a hálózat topológiáját, mely nem más, mint a hálózati elemek elrendezésének módja. Számos, az otthoni hálózatok esetében gyakran használt topológia létezik:
 • A számítógépek egy hubhoz csatlakoznak, internetkapcsolat nélkül: Az ilyen konfigurációk esetében a számítógépek általában a 169.254.x.y IP-címtartományba esnek (az x és y egy 1 és 254 közé eső szám).
 • A számítógépek egy hubhoz csatlakoznak, az egyik számítógép pedig rendelkezik internetkapcsolattal, melyet a többi számítógép az Internetkapcsolat megosztása szolgáltatás segítségével ér el: Az internetkapcsolat lehet egy egyszerű telefonos, vagy akár szélessávú (általában xDSL vagy kábelmodemes) kapcsolat is. Az ilyen konfigurációk esetében az IP-címek kiosztását rendszerint az internetkapcsolattal rendelkező számítógép végzi, melynek az otthoni hálózathoz kapcsolódó adaptere a 192.168.0.1 IP-címre van állítva. A hálózat többi számítógépe a 192.168.0.x címtartományba esik (az x egy 2 és 254 közé eső szám).
 • A számítógépek egy internetkapcsolatot nyújtó, hardveres hálózati címfordító (NAT) készülékhez csatlakoznak: Az ilyen konfigurációk esetében a számítógépek IP-címét általában a NAT-készülék osztja ki, melyhez rendszerint a 192.168.0.1 cím tartozik, míg a többi számítógép a 192.168.0.x címtartományba esik (az x egy 2 és 254 közé eső szám).
 • A számítógépek egy hubhoz csatlakoznak, a hub pedig szélessávú kapcsolat segítségével csatlakozik az internethez: Az ilyen konfigurációk, más néven központ nélküli hálózatok esetén az otthoni hálózat számítógépei az internetszolgáltató által megadott IP-címeket használják, melyek szolgáltatónként különböznek.
 • A számítógépek egy hubhoz csatlakoznak, és minden egyes számítógép külön telefonos vagy szélessávú internetkapcsolattal rendelkezik: Az ilyen konfigurációk esetében a számítógépek az otthoni hálózathoz csatlakozó hálózati adapterhez általában automatikusan hozzárendelt IP-címeket használnak, melyek rendszerint a 169.254.x.y IP-címtartományba esnek. A számítógépek az internetkapcsolathoz az internetszolgáltató által megadott címeket használják.
A fenti konfigurációkkal kapcsolatos hibaelhárítás két fő lépésre bontható: a lap tetejére

Alapvető hálózati kapcsolatok hibaelhárítása

 1. Ellenőrizze a számítógépek közötti fizikai kapcsolat meglétét. Az asztali számítógépekben lévő hálózati adapterek hátlapján egy LED található, melynek kigyulladt állapota jelzi a működő kapcsolatot. Ha a számítógépeket hub vagy kapcsoló segítségével csatlakoztatja egymáshoz, győződjön meg arról, hogy a kapcsoló vagy hub be van kapcsolva, illetve hogy az ügyfélszámítógépekben található hálózati adapterek megfelelő csatlakoztatást jelző LED-je világít.
 2. Győződjön meg arról, hogy az összes számítógépre telepítve van a TCP/IP protokoll. Ez a Microsoft Windows 95 rendszerű számítógépek esetében kiemelt jelentőségű, mivel ez az operációs rendszer alapértelmezés szerint nem rendelkezik TCP/IP-támogatással. A Microsoft Windows 95, Windows 98 és Windows Millennium Edition rendszerű számítógépek esetében a TCP/IP meglétét a Vezérlőpult alkalmazás Hálózat segédprogramjának segítségével ellenőrizheti. A TCP/IP-támogatással nem rendelkező számítógépek a protokoll telepítéséig nem tudnak kommunikálni a hálózat Microsoft Windows XP rendszerű számítógépeivel, melyek már telepítéskor tartalmazzák a TCP/IP protokollt.
 3. Gyűjtsön a hálózat konfigurációjával kapcsolatos információkat legalább két különböző számítógépről a hálózati adapter állapotát megjelenítő párbeszédpanel segítségével. (A számítógépek IP-címét mindenképpen jegyezze fel.) Ehhez hajtsa végre a következő lépéseket:
  1. Kattintson a Start menü Vezérlőpult parancsára, majd válassza a Hálózati és internetes kapcsolatok, végül pedig a Hálózati kapcsolatok elemet.
  2. Keresse meg az otthoni hálózathoz tartozó hálózati kapcsolatot, majd kattintson rá jobb gombbal, és válassza az Állapot parancsot.
  3. Kattintson a Támogatás fülre, és jegyezze fel az IP-címet.
  Ha a kapcsolathoz rendelt IP-cím nem felel meg „A hálózat topológiájának megállapítása” című rész segítségével megállapított topológiának, előfordulhat, hogy a címeket kiosztó számítógép nem áll rendelkezésre. Ez különösen valószínű, ha a 169.254.x.y tartományba eső címekkel találkozik egy olyan topológia esetében, amelyhez eltérő címtartomány tartozna.

  Megjegyzés: Az egyazon otthoni hálózatba tartozó számítógépek hálózati adapterének azonos címtartományba eső IP-címekkel kell rendelkeznie. Ha az egyik számítógép 192.168.0.x, a másik pedig 169.254.x.y tartományba eső IP-címmel rendelkezik, határozza meg a hálózat topológiája alapján, hogy melyik a helyes tartomány, majd javítsa a helytelen címmel rendelkező számítógéppel kapcsolatos hibát.

  Megjegyzés: A 169.254.x.y címtartományt használó hálózatban található Windows 95 rendszerű számítógépek IP-címeit manuálisan kell beállítani. Erről további információt a Windows 95 online súgójában talál.
 4. Győződjön meg arról, hogy az Internetkapcsolat tűzfala vagy Windows tűzfal szolgáltatás nincs engedélyezve az otthoni hálózatra csatlakozó adaptereken. Ha a szolgáltatás ezeken az adaptereken engedélyezve van, meggátolja a hálózat többi számítógépének megosztott erőforrásaihoz való csatlakozást.

  A központ nélküli hálózatok különleges esetet képeznek, mivel ilyen hálózatok esetén az összes számítógépen ajánlott engedélyezni az Internetkapcsolat tűzfala szolgáltatást. Az otthoni hálózat számítógépei közötti csatlakoztathatóság biztosítása végett azonban további lépések megtétele szükséges.
 5. Ellenőrizze a ping parancs segítségével a hálózat két számítógépe közötti kapcsolat működőképességét. Ehhez hajtsa végre a következő lépéseket:
  1. Az egyik számítógépen válassza a Start menü Futtatás parancsát, írja be a cmd parancsot, majd kattintson az OK gombra.
  2. Írja be a parancssorba a ping x.x.x.x parancsot (az x.x.x.x a másik számítógép IP-címét helyettesíti), majd nyomja meg az ENTER billentyűt. A célszámítógépről több, a következőhöz hasonló választ fog kapni:
   Válasz x.x.x.x: bájt=32 idő<1 ms TTL=128 
   Ha nem a fenti válaszokat, vagy „A kérésre nem érkezett válasz a határidőn belül” üzenetet kapja, előfordulhat, hogy a probléma a helyi számítógéppel kapcsolatos. A helyi számítógép ellenőrzéséhez ugorjon a következő lépésre. Amennyiben a ping parancsra megfelelő válasz érkezett, ez a számítógépek sikeres kommunikációját jelzi, így a következő lépést átugorhatja.
  3. A helyi számítógép ellenőrzéséhez írja a parancssorba a ping x.x.x.x parancsot (az x.x.x.x a helyi számítógép IP-címét helyettesíti), majd nyomja meg az ENTER billentyűt. Ha érkezik válasz, a hálózati adapter megfelelően van telepítve, és valószínűleg a TCP/IP protokollverem is megfelelően működik. Ellenkező esetben a probléma a hálózati adapterrel kapcsolatos: előfordulhat, hogy nincs megfelelően telepítve, vagy a TCP/IP protokollverem megsérülhetett.

   Az eszközhibák Eszközkezelő segítségével történő elhárításáról további információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:
   283658 ÚTMUTATÓ: Eszközkezelés Windows XP rendszerben

   A TCP/IP protokollverem alaphelyzetbe állításáról további információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:
   299357 A TCP/IP protokoll alaphelyzetbe állítása Windows XP rendszerben

  4. Ha az IP-cím használatával végrehajtott ping parancs sikeres, használja ismét a ping parancsot, de ezúttal a célszámítógép nevével. A számítógépnév megállapításához kattintson jobb gombbal az asztalon található Sajátgép ikonra, válassza a Tulajdonságok parancsot, majd kattintson a Számítógépnév fülre. A ping parancs számítógépnévvel történő használatához írja a parancssorba a ping számítógépnév parancsot (a számítógépnév a távoli számítógép nevét helyettesíti), majd nyomja meg az ENTER billentyűt. Amennyiben megfelelő válaszok érkeznek, a két számítógép közötti kapcsolatteremtés és névfeloldás problémamentesen működik.
Miután biztosította a számítógépek közötti csatlakozás és a névfeloldás működőképességét, nekiláthat a fájl- és nyomtatómegosztással kapcsolatos problémák elhárításának.

a lap tetejére

Fájl- és nyomtatómegosztás hibaelhárítása

Az otthoni hálózatok segítségével fájlokat, illetve nyomtatókat oszthat meg több számítógép között. A fájl- és nyomtatómegosztás működőképességének ellenőrzését az alábbiak szerint végezheti el:
 1. A fájl- és nyomtatómegosztás beállításához futtassa a hálózat összes számítógépén a Hálózat beállítása varázslót.

  A Hálózat beállítása varázslóról további információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:
  308522 A Windows XP részét képező Hálózat beállítása varázsló ismertetése (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

 2. Győződjön meg arról, hogy a fájlmegosztás megfelelően van beállítva a számítógépen.

  A fájlmegosztással kapcsolatos problémák elhárításáról, illetve a számítógép-beállítások helyességének ellenőrzéséről további információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:
  304040 A fájlmegosztás beállítása a Windows XP operációs rendszerben

  A KB304040-es számú cikknek főként „A Windows XP fájlmegosztásának hibaelhárítása” című részét ajánlott tanulmányozni.

  Megjegyzés: A munkacsoportok Windows XP Home Edition és Windows XP Professional rendszerű számítógépeihez való összes hálózati hozzáférés a Vendég felhasználói fiók használatával történik. A hibaelhárítás folytatása előtt győződjön meg arról, hogy a Vendég fiók aktiválva van. Ehhez hajtsa végre a következő lépéseket:
  1. Válassza a Start menü Futtatás parancsát, írja be a cmd parancsot, majd kattintson az OK gombra.
  2. Írja a következő parancsot a parancssorba, majd nyomja meg az ENTER billentyűt:
   net user vendég
  3. Ha a felhasználói fiók aktív, a parancs kimenete egy, az alábbihoz hasonló sort fog tartalmazni:
   A fiók aktív               Igen 
  4. Amennyiben az nem aktív, a következő parancs segítségével aktiválhatja a Vendég felhasználói fiókot:
   net user vendég /active:yes
  5. A parancs sikeres végrehajtását követően az alábbi szöveget láthatja:
   A parancs sikeresen végrehajtódott. 
  Amennyiben a fentitől eltérő választ kap, győződjön meg arról, hogy rendszergazdaként jelentkezett be, illetve mielőtt ismét próbálkozna, ellenőrizze, hogy helyesen írta-e be a parancsot.
 3. A konfiguráció ellenőrzését követően keresse meg a számítógépek számítógépnevét, és győződjön meg arról, hogy rendelkezésre áll egy megosztott mappa. Ehhez hajtsa végre a következő lépéseket:
  1. Válassza a Start menü Futtatás parancsát, írja be a sysdm.cpl parancsot, majd kattintson az OK gombra.
  2. Kattintson a Számítógépnév fülre, és jegyezze fel „A számítógép teljes neve” sorban látható számítógépnevet.
  3. A megosztott mappák ellenőrzéséhez válassza a Start menü Futtatás parancsát, írja be az fsmgmt.msc parancsot, majd kattintson az OK gombra.
  4. Kattintson a bal oldali ablaktáblában található Megosztások elemre.

   Ekkor a jobb oldali ablaktáblában megjelenik a megosztott mappák listája. Minden egyes számítógép esetében jegyezzen fel egy megosztásnevet.
 4. Próbáljon kapcsolódni egyik számítógépről egy másikra. Ehhez válassza a Start menü Futtatás parancsát, írja be a \\számítógépnév parancsot (a számítógépnév a hálózaton lévő másik számítógép nevét helyettesíti), majd nyomja meg az ENTER billentyűt. Ekkor megnyílik egy ablak, mely a másik számítógép megosztott mappáinak ikonjait tartalmazza. A kapcsolat működőképességének ellenőrzéséhez nyissa meg a megosztott mappák egyikét. Amennyiben a megosztás megnyitása sikertelen, az adott ügyfélszámítógéppel kapcsolatos problémák kiszűrése végett próbáljon ellenkező irányban kapcsolatot létesíteni a két számítógép között, vagy más számítógépeken hajtsa végre a műveletet.
 5. Ha a megosztás megnyitása továbbra is sikertelen, hajtsa végre ismét a műveletet, de a számítógépnév helyére ezúttal a helyi számítógép nevét írja. Így helyileg ellenőrizheti a kapcsolatot. A parancs végrehajtását követően megnyílik egy ablak, mely a számítógép megosztott mappáinak ikonjait tartalmazza. Nyissa meg a megosztások egyikét a hozzáférés működőképességének ellenőrzéséhez.

  Amennyiben a megosztásokat tartalmazó ablak nem nyílik meg, illetve egy hibaüzenetet kap, további információkért a kapott hibaüzenetet használja a Microsoft Tudásbázis cikkeiben való kereséshez. A kereséshez látogasson el a Microsoft alábbi webhelyére, majd kattintson a Támogatás hivatkozásra:
 6. Ha nem jelent meg hibaüzenet, illetve ha a Microsoft Tudásbázisban nem található kapcsolódó információ, nézze át a Hálózat beállítása varázsló naplófájlját, nem talál-e hibára utaló jelet azokkal a lépésekkel kapcsolatban, melyeket nem követett sikeres művelet. A naplófájl megnyitásához válassza a Start menü Futtatás parancsát, írja be a %SystemRoot%\nsw.log parancsot, majd nyomja meg az ENTER billentyűt. Ha a naplófájlban hibát talál, a Microsoft Tudásbázis cikkeiben található bővebb információk segítségével konfigurálja kézzel a beállításokat.
 7. Amennyiben az Nsw.log fájlban nem talál a hibával kapcsolatos információt, tanulmányozza a Rendszer eseménynaplót, és vizsgálja ki az abban található esetleges hibák okát.
A rendszeresemények Eseménynapló segítségével történő megtekintéséről további információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:
308427 Eseménynaplók megtekintése és kezelése a Windows XP rendszer Eseménynapló segédprogramjával (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

a lap tetejére
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 308007 - Utolsó ellenőrzés: 2013. jún. 6. - Verziószám: 1

Visszajelzés