Dinamikus lemezek konfigurálása Windows XP rendszerben a Lemezkezelés eszközzel

Összefoglaló

Ez a lépésenkénti útmutató leírja, hogy miként konfigurálhat dinamikus lemezeket a Lemezkezelés beépülő modullal.

A dinamikus lemezek és kötetek

A dinamikus lemezekkel történő adattárolás támogatja a kötetekre osztott lemezek használatát. A következő kötettípusok kizárólag dinamikus lemezeken hozhatók létre:

 • Új egyszerű kötetek.
 • Több lemezre átnyúló kötetek (átnyúló és csíkozott kötetek).
 • Hibatűrő kötetek (tükrözött és RAID-5 kötetek).


A dinamikus lemezeken elhelyezkedő köteteket dinamikus köteteknek nevezzük. A dinamikus lemezek egyenként legfeljebb 2000 dinamikus kötetet támogatnak (habár a lemezenkénti kötetek ajánlott száma 32 vagy kevesebb).


A dinamikus lemezekhez (és a dinamikus köteteken tárolt adatokhoz) való hozzáférés a Microsoft Windows 2000 és Microsoft Windows XP Professional alapú számítógépekre korlátozódik. Nem hozható létre dinamikus kötet (illetve nem lehet hozzáférni dinamikus kötethez) olyan Windows XP Professional alapú számítógépen, amelyen az alábbi operációs rendszerek közül legalább egy fut:

 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows NT 4.0 és korábbi verziói
 • Microsoft Windows Millennium Edition
 • Microsoft Windows 98 Second Edition és korábbi verziói
 • MS-DOS


Alaplemezek dinamikus lemezekké történő konvertálásához használja a Lemezkezelés Konvertálás dinamikus lemezzé parancsát.


A Lemezkezelés eszköz használata

A Lemezkezelés eszközt az alábbiak szerint indíthatja el.

 1. Jelentkezzen be rendszergazdaként vagy a Rendszergazdák csoport tagjaként.
 2. Kattintson a Start menü Vezérlőpult parancsára.
 3. Kattintson a Teljesítmény és karbantartás, majd a Felügyeleti eszközök hivatkozásra. Kattintson duplán a Számítógép-kezelés ikonra. Kattintson a konzolfa Lemezkezelés elemére.

  Megjegyzés: Másik módszerként mutasson a Start menü Futtatás parancsára, és írja be a diskmgmt.msc parancsot, majd kattintson az OK gombra.
A Lemezkezelés eszközben grafikus és listanézetben tekintheti meg a számítógép lemezeit és köteteit. A helyi számítógép lemezei alapértelmezés szerint láthatók, ha azonban rendelkezik a megfelelő engedélyekkel, ezt a folyamatot végrehajthatja egy távoli számítógépen is.

Ha szeretné saját kezűleg megadni, hogy az alsó és a felső ablaktáblában miként jelenjenek meg a lemezek és a kötetek, mutasson a Nézet menü Felső vagy Alsó pontjára, majd kattintson a használni kívánt nézet nevére.

Megjegyzés: Ajánlott teljes biztonsági másolatot készíteni a lemez tartalmáról, mielőtt bármiféle módosítást hajtana végre a lemezeken, köteteken vagy partíciókon.

Az egyszerű vagy átnyúló kötetek létrehozása

Egyszerű vagy átnyúló kötet az alábbiak szerint hozható létre.

 1. A Lemezkezelés eszközben hajtsa végre a következő lépések egyikét:
  • Egyszerű kötet létrehozásához kattintson a jobb gombbal azon dinamikus lemez szabad területére, amelyen létre kívánja hozni a kötetet, majd kattintson az Új kötet parancsra.

   – vagy –
  • Átnyúló kötet létrehozásához kattintson a jobb gombbal azon dinamikus lemezek egyikének szabad területére, amelyen létre kívánja hozni a kötetet, majd kattintson az Új kötet parancsra.
 2. Kattintson az Új kötet varázsló Tovább gombjára.
 3. Kattintson a létrehozandó kötettípusra (az Egyszerű kötet vagy az Átnyúló kötet elemre), majd kattintson a Tovább gombra.
 4. Kattintson arra a lemezre, illetve lemezekre, amelyeken létre kívánja hozni a kötetet az alábbi lépések egyikével:
  • Ha egyszerű kötetet hoz létre, győződjön meg róla, hogy azok a lemezek, amelyeken létre kíván hozni kötetet, megtalálhatók a Kiválasztott dinamikus lemezek mező listájában.


   – vagy –
  • Ha átnyúló kötetet hoz létre, a Rendelkezésre álló dinamikus lemezek alatt jelölje ki a kívánt lemezeket, majd kattintson a Hozzáadás gombra.


   Győződjön meg róla, hogy azok a lemezek, amelyeken átnyúló kötetet kíván létrehozni, megtalálhatók a Kiválasztott dinamikus lemezek mező listájában.
 5. A Méret mezőben adja meg a kötet kívánt méretet, majd kattintson a Tovább gombra.
 6. Rendeljen a partícióhoz meghajtóbetűjelet vagy elérési utat, majd kattintson a Tovább gombra.
 7. Adja meg a kívánt formázási beállításokat az alábbi lépések egyikével:
  • Ha nem szeretné formázni a partíciót, jelölje be A partíció ne legyen formázva választógombot, majd kattintson a Tovább gombra.


   – vagy –
  • Ha formázni szeretné a partíciót, jelölje be a Formázás a következő beállításokkal választógombot, majd hajtsa végre az alábbi műveleteket a Formázás párbeszédpanelen, végül kattintson a Tovább gombra:
   1. Írja be a kötet nevét a Kötetcímke mezőbe.

    Megjegyzés: Ez egy választható lépés.
   2. Kattintson a kívánt fájlrendszerre a Fájlrendszer mezőben.

    Módosíthatja is a lemez foglalásiegység-méretét, majd megadhatja, hogy gyorsformázást kíván-e végrehajtani, és engedélyezheti a fájl- és mappatömörítést az NTFS fájlrendszerű köteteken.
 8. Ellenőrizze a beállítások helyességét, majd kattintson a Befejezés gombra.
Ezután a kötet létrejön, és feltűnik a megfelelő dinamikus lemezen vagy lemezeken a Lemezkezelés eszközben.


Az egyszerű vagy átnyúló kötetek kiterjesztése

Miután létrehozott egy egyszerű vagy átnyúló kötetet, úgy növelheti annak méretét, ha kiterjeszti azt ugyanannak vagy egy másik dinamikus lemeznek a szabad területére.

Egyszerű vagy átnyúló kötet az alábbiak szerint terjeszthető ki.

 1. A Lemezkezelés eszközben kattintson a jobb gombbal a kiterjesztendő egyszerű vagy átnyúló kötetre, majd válassza a Kötet kiterjesztése parancsot.
 2. Kattintson a Kötet kiterjesztése varázsló Tovább gombjára.
 3. A Lemez kiválasztása lapon hajtsa végre az alábbiakat:
  • Jelölje ki azt a lemezt, illetve lemezeket, amelyeken kiterjeszti a kötetet, majd kattintson a Hozzáadás gombra.


   Győződjön meg róla, hogy azok a lemezek, amelyeken ki szeretné terjeszteni a kötetet, megtalálhatók a Kiválasztott dinamikus lemezek mező listájában.


   – és –
  • A Méret mezőben adja meg a hozzáadandó szabad lemezterület kívánt méretet, majd kattintson a Tovább gombra.
 4. Ellenőrizze a beállítások helyességét, majd kattintson a Befejezés gombra.
Ezután a kötet kiterjesztése megtörténik, és feltűnik a megfelelő dinamikus lemezen vagy lemezeken a Lemezkezelés ablakban.


Megjegyzés:
 • Kizárólag NTFS- vagy fájlrendszerrel nem formázott kötetek terjeszthetők ki.
 • Egy kötet csak akkor terjeszthető ki, ha elegendő szabad lemezterület áll rendelkezésre.
 • Windows 2000 rendszerről Windows XP rendszerre történő frissítéskor csak abban az esetben terjeszthető ki egy egyszerű vagy átnyúló kötet, ha azt a kötetet egy dinamikus lemezen hozták létre Windows XP rendszerben. A Windows 2000 rendszerben alaplemezből dinamikus lemezzé konvertált lemezen elhelyezkedő egyszerű vagy átnyúló köteteknek a kiterjesztése nem lehetséges.
 • Rendszerkötetet vagy rendszerindító kötetet nem lehet kiterjeszteni.

A dinamikus kötetek formázása

Dinamikus kötet az alábbiak szerint formázható.
 1. Kattintson a Lemezkezelés ablakban jobb gombbal a formázni vagy az újraformázni kívánt dinamikus kötetre, majd kattintson a Formázás parancsra.
 2. A Formázás párbeszédpanelen hajtsa végre az alábbi műveleteket:
  • Írja be a kötet nevét a Kötetcímke mezőbe.
  • Kattintson a kívánt fájlrendszerre a Fájlrendszer mezőben.


   Ha szükséges, módosíthatja a lemez foglalásiegység-méretét, majd megadhatja, hogy gyorsformázást kíván-e végrehajtani, vagy engedélyezheti a fájl- és mappatömörítést az NTFS-köteteken.
  Kattintson az OK gombra.


 3. A kötetformázás megerősítését kérő párbeszédpanelen kattintson az OK gombra.
Ezután megkezdődik a formázási folyamat.


A dinamikus kötetek tulajdonságainak megtekintése

Dinamikus kötet tulajdonságainak megtekintéséhez az alábbiak szerint járjon el.

 1. Kattintson a Lemezkezelés ablakban jobb gombbal a kívánt dinamikus kötetre, majd kattintson a Tulajdonságok parancsra.
 2. Az egyes tulajdonságokat a megfelelő lapokon találja meg.

A dinamikus kötetek törlése

Dinamikus kötet az alábbiak szerint törölhető.

 1. Kattintson a Lemezkezelés ablakban jobb gombbal a törlendő dinamikus kötetre, majd kattintson a Kötet törlése parancsra.
 2. Amikor a számítógép a kötet törlésének megerősítését kéri, kattintson az Igen gombra.
Fontos:
 • Kötet törlésekor a köteten lévő összes adat, és maga a kötet is törlésre kerül.
 • Rendszerkötet, rendszerindító kötet vagy az aktív lapozófájlt tartalmazó kötet nem törölhető.

Hibaelhárítás

A lemez vagy a kötet aktuális állapotának közlése végett a Lemezkezelés eszköz állapotleírásokat jelenít meg grafikus nézetben, és az Állapot oszlop alatt listanézetben. A lemezekkel és a kötetekkel kapcsolatos hibák felderítéséhez, valamint elhárításához hasznos segítséget nyújtanak ezek a leírások. Az alábbiakban a lemezekkel és a kötetekkel kapcsolatos állapotleírások részleges felsorolása következik.

 • Online

  A lemez normális állapota abban az esetben, ha elérhető és megfelelően működik.
 • Kifogástalan

  A kötet normális állapota abban az esetben, ha elérhető és megfelelően működik.
 • Online (hibák)

  Ez az állapot akkor jelenhet meg, amikor az eszköz I/O-hibákat észlel a lemezen.


  A probléma megoldásához kattintson a jobb gombbal a lemezre, majd kattintson a Lemez újraaktiválása parancsra, hogy visszaállítsa a lemezt online állapotba.
 • Hibás vagy Hiányzó

  Ez az állapot akkor jelenhet meg, amikor a lemezhez nem lehet hozzáférni. Ennek oka valószínűleg az, hogy a lemez sérült vagy átmenetileg nem elérhető.


  A hiba elhárításához hajtsa végre az alábbi műveleteket.
  1. Végezzen hibajavítást a lemezen, vezérlőn, vagy javítsa ki a csatlakoztatással kapcsolatos problémákat.
  2. Győződjön meg róla, hogy a fizikai lemez be van kapcsolva, és megfelelően csatlakoztatta a számítógéphez.
  3. Kattintson a jobb gombbal a lemezre, majd kattintson a Lemez újraaktiválása parancsra, hogy visszaállítsa a lemezt online állapotba.
A lemez- és kötetállapotok teljes listája, valamint a hibaelhárítási eljárások megtalálhatók a Lemezkezelés súgójának Lemezkezelés vagy Számítógép-kezelés című témakörében. A Lemezkezelés súgójának megtekintéséhez kattintson a Művelet menü Súgó parancsára.

Hivatkozások

A tükrözött kötetek létrehozásáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:

307880 Tükrözött kötetek létrehozása Windows XP rendszerben (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
A RAID-5 kötetek létrehozásáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:

309043 RAID-5 kötet létrehozása Windows XP alapú számítógéppel egy távoli, Windows 2000 alapú számítógépen (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
A dinamikus lemezekkel kapcsolatos műveletekről a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkeiben tájékozódhat:

175761 Az alapszintű és a dinamikus tárolás összevetése Windows 2000 esetén (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
222189 A Windows 2000 Lemezkezelés eszközében használt lemezcsoportok ismertetése (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
254105 A dinamikus lemezek hardveres korlátai (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
A meghajtóbetűjelek Lemezkezelés eszköz segítségével történő hozzárendeléséről, eltávolításáról és módosításáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkeiben tájékozódhat:

307844 Meghajtóbetűjel-hozzárendelések módosítása Windows XP rendszerben
Az alaplemezek dinamikus lemezzé konvertálásáról és a folyamat megfordításáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:

309044 Alaplemezzé és dinamikus lemezzé konvertálás a Windows XP Professional rendszerben
Az alaplemezek konfigurálásáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:

309000 Útmutató: Alaplemezek konfigurálása Windows XP rendszerben a Lemezkezelés eszköz segítségével
A lemezek kezelésére szolgáló Diskpart parancssori segédprogram használatáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:

300415 A Diskpart parancssori segédprogram ismertetése
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 308424 - Utolsó ellenőrzés: 2006. nov. 6. - Verziószám: 1

Visszajelzés