„Leállási hibakód: 0x0000000A (IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL)” hibaüzenetet kap a Windows XP rendszerben

BEVEZETÉS

Ez a cikk a Windows XP telepítése közben vagy után kapott „Leállás: 0x0000000A” hibaüzenet számos lehetséges okát és megoldását ismerteti. A cikk tapasztalt felhasználók számára íródott.

A jelenség

A Windows XP telepítése során vagy után az alábbi formátumú STOP-hibaüzenet jelenik meg:
Leállás: 0x0000000A (1. paraméter, 2. paraméter, 3. paraméter, 4. paraméter)
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
*** A cím (x) alapja: xfájlnév
A hibaüzenetben minden paraméter egy adott problémára vonatkozó hexadecimális szám:
 • 1. paraméter: Egy helytelenül hivatkozott cím
 • 2. paraméter: Egy, a memóriához hozzáférő IRQL
 • 3. paraméter: A hozzáférés típusa, ahol a 0 az olvasási, az 1 pedig az írási művelet
 • 4. paraméter: Az 1. paraméterben a memóriára hivatkozó utasítás címe
Például:
STOP 0x0000000A (0xBFD14AAC, 0x000000FF, 0x00000000, 0x8000F67C)
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
***A cím (8000f67c) alapja: 80001000 – hal.dll

Oka

Ez a hibaüzenet általában akkor jelenik meg a telepítés során, amikor a rendszer kernel üzemmódban túl magas IRQL szinten kísérelte meg lefoglalni a lapozható memóriát. Ez a hiba rendszerint akkor lép fel, ha egy illesztőprogram helytelen memóriacímet használ. Okozhatja a problémát az is, hogy valamely eszközillesztő nem kompatibilis, netán általános hardverprobléma lépett fel, esetleg valamelyik szoftver nem kompatibilis.

A megoldás

Ha megjelenik ez a hibaüzenet, a probléma megoldásához először próbálkozzon a Windows hibajelentési szolgáltatásának használatával, amely bármilyen hiba előfordulása esetén automatikusan megjelenik. Az eszköz elküldi a hibajelentést a Microsoftnak, és azonnal felajánl egy javítást vagy egy kerülő megoldást. Ha nem áll rendelkezésre javítás vagy kerülő megoldás, vagy ha az eszköz által javasolt javítás vagy kerülő megoldás nem oldja meg a problémát, kövesse a jelen cikk „Speciális hibaelhárítás” című részében írtakat.

SPECIÁLIS HIBAELHÁRÍTÁS

Ez a szakasz két részből áll:
 • Ha a hiba a telepítés közben fordul elő, lépjen „A hiba a Windows XP telepítése során jelentkezik” című részhez.
 • Ha a hibát a Windows XP telepítése után tapasztalja, ugorjon „A hiba a Windows XP telepítése után jelentkezik” című részhez.
A lépések könnyebb követhetősége érdekében célszerű lehet először kinyomtatni a cikket.

A hiba a Windows XP telepítése során jelentkezik

Ha „Leállás: 0x0000000A” hibaüzenetet kap a Windows XP telepítése közben, lehetséges, hogy a számítógépén telepített hardverösszetevőkkel probléma merült fel. Először győződjön meg arról, hogy a hardverösszetevők kompatibilisek a Windows XP rendszerrel „A hardverösszetevők kompatibilitásának ellenőrzése” című részben található hivatkozásra kattintva. Ha a hardvere kompatibilis, akkor kövesse „A hardverösszetevők kompatibilitása esetén más hardverproblémák meglétének ellenőrzése” szakaszban lévő eljárásokat a hardverösszetevők hibaelhárításához.

A hardverösszetevők kompatibilitásának ellenőrzése

További információt a szoftverek és a hardverek lehetséges inkompatibilitásáról a Windows XP telepítőlemezének „Check System Compatibility (A rendszer kompatibilitásának ellenőrzése)” című témakörében talál.

A hardverösszetevők kompatibilitása esetén más hardverproblémák meglétének ellenőrzése

Ebben a részben hét olyan módszert talál, amelyet használva az esetleges hardverproblémák ellenőrzésével elháríthatja és azonosíthatja a hibát.

Figyelem! A cikkben említett lépések a CMOS-beállítások és a BIOS módosításával járhatnak, illetve szükségessé tehetik a hardver fizikai módosítását. A BIOS helytelen módosítása komoly problémákat okozhat a számítógép működésében. A Microsoft nem garantálja, hogy a BIOS helytelen használatából eredő problémák orvosolhatók. A BIOS beállításait csak saját felelősségére változtassa meg. Ha az itt említett műveletekkel kapcsolatban segítségre van szüksége, kérje a hardver gyártójának segítségét. Ne feledje azt sem, hogy a hardver vagy a BIOS módosítása a jótállás elvesztésével járhat. Ha nem szeretne módosításokat végrehajtani a hardveren, vigye a számítógépet hivatalos szervizbe.

Előfeltétel

Győződjön meg arról, hogy rendelkezik a Windows XP telepítőlemezével. Az alábbi módszerek alkalmazásához szüksége lesz a Windows XP telepítőlemezére a számítógép elindításához.

Ajánlott anyagok

A hibaelhárítás előtt érdemes lehet tanulmányozni a következőket:
 • A hozzáadott hardver, adapterek vagy eszközök támogatási dokumentációja
 • A hozzáadott hardver, adapter vagy eszköz gyártóinak elérhetőségi adatai

1. módszer: Hardverabsztrakciós réteg (HAL) megadása

Először ezzel a módszerrel próbálja meg megoldani a hibaüzenetet kiváltó hibát.
 1. Amikor a telepítés indításakor megjelenik az arról tájékoztató üzenet, hogy a telepítőprogram megvizsgálja a számítógép hardverkonfigurációját, nyomja le az F5 billentyűt.
 2. Amikor a program arra kéri, adja meg a megfelelő számítógéptípust és hardverabsztrakciós réteget. Ha például egyprocesszoros rendszert használ, a „Szabványos PC” hardverabsztrakciós réteget adja meg.
 3. Kísérelje meg újratelepíteni a Windows XP rendszert.
  • Ha ezzel megoldódik a probléma, és sikeresen telepíti a Windows XP rendszert, nincs további teendője.
  • Ha a probléma továbbra is fennáll, ugorjon a 2. módszerhez.

2. módszer: Szolgáltatások kikapcsolása a CMOS-beállításokban

Ezt a módszert akkor használja, ha az 1. módszer nem oldotta meg a hibaüzenetet kiváltó hibát.
 1. Kapcsolja ki az alábbi szolgáltatások mindegyikét a számítógép CMOS-beállításai között. Az erre vonatkozó utasításokért olvassa el a hardver dokumentációját, vagy lépjen kapcsolatba a hardver gyártójával.
  • Valamennyi gyorsítótárazási művelet (köztük a másodszintű gyorsítótár, a BIOS, a belső és a külső, illetve a lemezvezérlők visszaíró gyorsítótára)
  • Valamennyi árnyékozás
  • Plug and Play
  • BIOS-alapú víruskeresési szolgáltatások
 2. Kísérelje meg újratelepíteni a Windows XP rendszert.
  • Ha ez megoldja a problémát, lépjen a c. lépéshez.
  • Ha a probléma továbbra is fennáll, ugorjon a 3. módszerhez.
 3. Próbálja meg azonosítani a hibát okozó szolgáltatást. Ehhez egyenként engedélyezze újra ezeket a szolgáltatásokat, minden egyes engedélyezés után újraindítva a számítógépet.
 4. Ha azonosítja a problémát okozó szolgáltatást, tiltsa le vagy távolítsa el, és lépjen kapcsolatba a gyártóval a megoldás érdekében.

  Ha ezzel nem azonosítja a CMOS beállításával kapcsolatos problémát, de megoldódik a hibaüzenet megjelenését okozó probléma, és a szokásos módon el tudja indítani a számítógépet, akkor a telepítést valószínűleg egy beállítás akadályozta meg. Ebben az esetben csak annyi a teendője, hogy bekapcsolja a beállítást a Windows XP rendszerben.

3. módszer: A számítógép memóriájának ellenőrzése

Ezt a módszert akkor használja, ha a 2. módszer nem oldotta meg a hibaüzenetet kiváltó hibát. Ha az alábbi lépések végrehajtásához segítségre van szüksége, olvassa el a hardver dokumentációját.
 1. Távolítsa el a nem egyező SIMM modulokat, hogy az összes SIMM modul azonos sebességű (például 60 nanoszekundumos (ns) vagy 70 nanoszekundumos) legyen.
 2. Futtasson rendszerellenőrzést a memórián, és távolítsa el a hibás SIMM modulokat.
 3. Ellenőrizze a memória működését különböző típusú SIMM modulokkal, ha lehetséges.
 4. Kísérelje meg újratelepíteni a Windows XP rendszert.
  • Ha ezzel megoldódik a probléma, és sikeresen telepíti a Windows XP rendszert, nincs további teendője.
  • Ha a probléma továbbra is fennáll, ugorjon a 4. módszerhez.

4. módszer: Adapterek eltávolítása és hardvereszközök leválasztása

Ezt a módszer akkor használja, ha a 3. módszer nem oldotta meg a hibaüzenetet kiváltó hibát.
 1. Távolítson el minden adaptert és válasszon le minden olyan hardvereszközt, amelyre nincs szükség a számítógép elindításához vagy a Windows telepítéséhez. Ez az alábbi adaptereket és eszközöket jelenti:
  • SCSI-eszközök
  • IDE-eszközök
  • Hálózati kártya
  • Belső modem
  • Hangkártya
  • További merevlemezek (a telepítéshez legalább egy merevlemezt a rendszerben kell hagyni)
  • CD- vagy DVD-meghajtó (a helyi merevlemezről való telepítés esetén)
 2. Kísérelje meg újratelepíteni a Windows XP rendszert.
  • Ha ez megoldja a problémát, folytassa a c. lépéssel.
  • Ha a probléma továbbra is fennáll, ugorjon az 5. lépéshez.
 3. Próbálja meg azonosítani a hibát okozó adaptert vagy hardvereszközt. A Windows XP újratelepítése után csatlakoztassa újra egyenként az adaptereket vagy hardvereszközöket. Az egyes újracsatlakoztatások után indítsa újra a számítógépet.
 4. Ha ezzel azonosít egy hardverrel kapcsolatos problémát, válassza le az adaptert vagy az eszközt, és lépjen kapcsolatba a forgalmazóval a probléma megoldásához.

  Ha ezzel a módszerrel nem azonosít hardverrel kapcsolatos hibát, de a hatására megoldódik a probléma, és a szokásos módon el tudja indítani a számítógépet, akkor valószínűleg valamelyik hardverösszetevő akadályozta meg a telepítést. Ebben az esetben csak annyi a teendője, hogy újracsatlakoztatja a hardvereszközt a Windows XP rendszer telepítése után.

5. módszer: SCSI-illesztőprogramok frissítése és SCSI-eszközök eltávolítása

Ezt a módszer akkor használja, ha a 4. módszer nem oldotta meg a hibaüzenetet kiváltó hibát. Ha az alábbi lépések végrehajtásához segítségre van szüksége, olvassa el a hardver dokumentációját.
 1. A kártya gyártójától szerezze be a legfrissebb Windows-illesztőprogramot.
 2. Tiltsa le az SCSI-vezérlőn működő szinkronizálásegyeztetést.
 3. Győződjön meg arról, hogy az SCSI-eszközök végződtetése és azonosítói helyesek.
 4. Távolítsa el az összes SCSI-eszközt az SCSI-eszközláncból (kivéve egy merevlemezt abban az esetben, ha a rendszerindítást vagy a telepítést ezen a merevlemezen definiált meghajtó segítségével hajtja végre).
 5. Kísérelje meg újratelepíteni a Windows XP rendszert.
  • Ha ezzel megoldódik a probléma, folytassa az f. lépéssel.
  • Ha a probléma továbbra is fennáll, ugorjon a 6. módszerhez.
 6. Próbálja meg azonosítani a hibát okozó SCSI-eszközt. A Windows XP újratelepítése után csatlakoztassa újra egyenként az SCSI-eszközöket. Az egyes újracsatlakoztatások után indítsa újra a számítógépet.
 7. Ha ezzel a módszerrel sikerül megállapítania, hogy a problémát egy eszköz okozza, válassza le az SCSI-eszközt, és a probléma megoldásához lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.

  Ha nem sikerül megállapítania, hogy a problémát egy SCSI-eszköz okozta-e, de a probléma megoldódik, és sikeresen el tudja indítani a számítógépet, akkor a telepítést valószínűleg valamelyik eszköz akadályozta meg. Ebben az esetben csupán annyi a teendője, hogy újracsatlakoztatja az eszközta Windows XP újratelepítése után.

6. módszer: IDE-beállítások ismételt meghatározása és IDE-eszközök eltávolítása

Ezt a módszer akkor használja, ha az 5. módszer nem oldotta meg a hibaüzenetet kiváltó hibát. Ha az alábbi lépések végrehajtásához segítségre van szüksége, olvassa el a hardver dokumentációját.
 1. Az alaplapi IDE-portot állítsa Primary only (Csak elsődleges) értékre.
 2. Ellenőrizze, hogy helyes-e az IDE-eszközökre vonatkozó Master Only (Csak mester) és Subordinate only (Csak alárendelt) beállítás.
 3. A merevlemez kivételével távolítsa el az összes IDE-eszközt.
 4. Kísérelje meg újratelepíteni a Windows XP rendszert.
  • Ha ezzel megoldódik a probléma, folytassa az e. lépéssel.
  • Ha a probléma továbbra is fennáll, ugorjon a 7. lépéshez.
 5. Próbálja meg azonosítani a problémát okozó IDE-beállítást vagy -eszközt. A Windows XP újratelepítése után csatlakoztassa újra egyenként az IDE-eszközöket. Az egyes újracsatlakoztatások után indítsa újra a számítógépet.
 6. Ha ezzel a módszerrel sikerül azonosítania a problémát okozó beállítást vagy eszközt, tiltsa le a beállítást, vagy válassza le az IDE-eszközt, és kérje a forgalmazó segítségét a probléma megoldásához.

  Ha nem sikerül azonosítania a problémát okozó IDE-beállítást vagy -eszközt, de a probléma megoldódik, és a szokásos módon el tudja indítani a számítógépet, akkor a telepítést valószínűleg egy beállítás vagy eszköz akadályozta meg. Ebben az esetben csak annyi a teendője, hogy újból engedélyezi a beállítást, illetve újracsatlakoztatja az eszközta Windows XP telepítése után.

7. módszer: Érdeklődjön a gyártónál az ismert hibákról

Ezt a módszert utolsó lehetőségként használja, ha a probléma elkülönítésére és megoldására alkalmazott egyéb módszerek egyike sem működik.
 1. Lépjen kapcsolatba a számítógép vagy az alaplap gyártójával, és tudakolja meg, hogy van-e tudomása a Windows XP rendszer futtatásával vagy telepítésével kapcsolatos ismert problémáról. A gyártó a következő lépésekben lehet a segítségére:
  • Diagnosztikai program futtatása a számítógépen
  • A számítógép BIOS rendszerének frissítése, ha lehetséges
 2. Kísérelje meg újratelepíteni a Windows XP rendszert.

  Ha ez sem oldja meg a problémát, a Microsoft következő webhelyén talál információt a támogatási szolgálat eléréséről:

A hiba a Windows XP telepítése után jelentkezik

Ha a Windows XP telepítése után jelenik meg a „Leállás: 0x0000000A” hibaüzenet, akkor lehetséges, hogy egy nemrégiben telepített, külső féltől származó szoftver vagy hardver okozza a problémát. Először próbálkozzon a „Külső szoftverek és hardvereszközök hibaelhárítása” című bekezdésben található módszerekkel. Célszerű lehet a nemrég hozzáadott szoftver vagy hardvereszköz támogatási dokumentációját is tanulmányozni. Ha ezek a módszerek nem oldják meg a problémát, próbálja ki „A Windows visszaállítása” részben található módszereket.

Ajánlott lépés

A következő hibaelhárítási módszerek elindítása előtt ajánlott biztonsági másolatot készítenie a rendszeréről, beleértve valamennyi személyes fájlját és mappáját.

Külső szoftverek és hardvereszközök hibaelhárítása

1. módszer: A nemrégiben telepített, külső féltől származó szoftverek vizsgálata

Ha telepített külső féltől származó szoftvereket, próbálja meg eltávolítani vagy letiltani azokat, hogy ne töltődjenek be. Ezt követően a számítógép újraindításával megállapíthatja, hogy a hibát az adott szoftver vagy illesztőprogram okozza-e.
 • Ha a számítógépen több külső szoftver van telepítve, egyenként távolítsa el vagy tiltsa le őket, majd minden egyes eltávolítás vagy letiltás után indítsa újra a számítógépet a problémát okozó külső szoftver azonosításához.
 • Ha a külső szoftver eltávolításával megoldódik a probléma, akkor a hibaüzenet megjelenését a szoftverrel kapcsolatos hiba okozta. A megoldáshoz jelentse a problémát a forgalmazónak.
 • Ha a külső szoftver eltávolításával nem oldódik meg a probléma, akkor azt nem a szoftver okozza. Folytassa a „2. módszer: A nemrégiben telepített, külső féltől származó hardverek vizsgálata” című résszel.

2. módszer: A nemrégiben telepített, külső féltől származó hardverek vizsgálata

Ha a Windows telepítése után telepített bármilyen hardvereszközt vagy illesztőprogramot, távolítsa el a nemrégiben telepített hardvert, majd indítsa újra a számítógépet annak ellenőrzéséhez, hogy a hardver okozza-e a hibát.
 • Ha több hardvereszközt is telepített, a hibát okozó eszköz azonosításához egyenként távolítsa el a hardverösszetevőket vagy az illesztőprogramokat, majd minden egyes eltávolítás után indítsa újra a számítógépet.
 • Ha a nemrég telepített hardvereszközök eltávolításának hatására nem jelenik meg többé a hibaüzenet, a megoldáshoz próbálkozzon az alábbi módszerekkel:
  1. Szerezzen be az eszközökhöz frissített illesztőprogramokat, ha vannak ilyenek.
  2. Érdeklődjön az eszköz forgalmazójánál, hogy vannak-e az eszközzel kapcsolatban ismert problémák.
  3. Diagnosztikai programokkal ellenőrizze az eszköz megfelelő működését.
  Ha ezzel a módszerrel megoldódik a probléma, nincs további teendője.
 • Ha a nemrég telepített eszköz eltávolítása nem oldja meg a problémát, próbálkozzon a Windows visszaállításával a Rendszer-visszaállítás segédprogram segítségével. Ehhez ugorjon „A Windows visszaállítása” című részhez.

A Windows visszaállítása

Ha a nemrég telepített külső szoftverek és hardvereszközök hibaelhárításával nem oldódik meg a probléma, próbálkozzon a Windows újratelepítésével. Ehhez először használja az 1. módszert

1. módszer: A Legutolsó helyes konfiguráció szolgáltatás használata

A Legutolsó helyes konfiguráció helyreállítási szolgáltatást akkor használhatja, amikor a számítógépen végrehajtott módosítások után nem indul a Windows XP rendszer, illetve ha azt gyanítja, hogy egy korábban végrehajtott módosítás problémákat okozott. Ez a szolgáltatás visszaállítja azokat a rendszerleíró adatokat és illesztőprogram-beállításokat, amelyek a számítógép legutóbbi sikeres indításakor voltak érvényben.A Legutolsó helyes konfiguráció szolgáltatás használatáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:

307852 A számítógép indítása a Windows XP Legutolsó helyes konfiguráció szolgáltatásával

 • Ha ezzel a módszerrel sikeresen visszaállította a Windows rendszert, és nem jelenik meg többé a hibaüzenet, nincs további teendője.
 • Ha nem sikerült visszaállítani a Windows rendszert, vagy megoldani a hibaüzenet megjelenését okozó problémát, folytassa a 2. módszerrel.

2. módszer: A Windows XP telepített példányának javítása

Ha a Legutolsó helyes konfiguráció szolgáltatással nem tudta visszaállítani a Windows rendszert, próbálja kijavítani a Windows XP telepített példányát.
Előfeltételek
Győződjön meg arról, hogy rendelkezik a Windows XP telepítőlemezével.
Ajánlott források
A hibaelhárítás előtt érdemes lehet tanulmányozni a következőket:
 • A vírusirtó vagy BIOS-szintű szoftver dokumentációja
 • A számítógép dokumentációjának a CD- vagy DVD-meghajtó elsődleges indítóeszközként való beállításáról szóló része
A Windows XP telepítésének javításához kövesse az alábbi lépéseket:
 1. Tiltsa le a vírusirtó programokat és a BIOS-szintű vírusvédelmet. Segítséget a megfelelő szoftver kézikönyvében vagy online súgójában talál.
 2. Gondoskodjon arról, hogy a CD- vagy DVD-meghajtó legyen az első rendszerindító eszköz. Ezzel kapcsolatban a számítógép dokumentációja tartalmaz információt.
 3. Helyezze be a Windows XP telepítőlemezét a CD- vagy DVD-meghajtóba, majd indítsa újra a számítógépet.
 4. Amikor megjelenik a „CD-ROM-ról való indításhoz nyomjon meg egy gombot” utasítás, nyomjon le egy billentyűt. A számítógép elindul a Windows XP telepítőlemezéről.
 5. Amikor a számítógép a telepítőlemezről indul, a rendszer ellenőrzi a hardvert, és kéri a következő lehetőségek valamelyikének végrehajtását:
  • A Windows XP telepítéséhez nyomja le az ENTER billentyűt.
  • Egy Windows XP-telepítés helyreállító konzolon való javításához nyomja le a J billentyűt.
  • A telepítőből való kilépéshez nyomja le az F3 billentyűt.
 6. Nyomja le az ENTER billentyűt.
 7. A licencszerződés elfogadásához nyomja le az F8 billentyűt.
 8. A rendszer megjeleníti egy mezőben a Windows XP rendszer aktuális példányának nevét, majd a következő lehetőségek közüli választásra kéri a felhasználót:
  • A Windows XP kijelölt példányának javításához nyomja le a J billentyűt.
  • Új példány javítás nélküli telepítéséhez nyomja le az ESC billentyűt.
 9. Nyomja le a J billentyűt. A Windows XP javítása után lehetséges, hogy újra kell aktiválnia a Windows XP rendszert, ha módosított valamelyik hardvereszközön.
  • Ha ezzel a módszerrel sikeresen visszaállította a Windows rendszert, és nem jelenik meg többé a hibaüzenet, nincs további teendője.
  • Ha nem tudta visszaállítani a Windows rendszert vagy megoldani a hibaüzenet megjelenését okozó problémát, folytassa a 3. módszerrel.

3. módszer: Illesztőprogram-visszaállítási szolgáltatás használata

Ha csökkentett módban el tudja indítani a számítógépet, állítsa vissza a Windows rendszert ezzel a módszerrel, ha a 2. módszer nem működik.

Az illesztőprogram-visszaállítási szolgáltatással egy korábban telepített verzióra cserélheti az eszközillesztőket. A szolgáltatás olyan esetekben nyújt segítséget, amikor egy frissen telepített eszközillesztő a számítógép bizonytalan, instabil működését váltja ki. A szolgáltatással visszaállíthatja egy eszközillesztő előző verzióját, és folytathatja munkáját a számítógépen. Az illesztőprogram-visszaállítási szolgáltatás használatáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:

283657 Útmutató: Az illesztőprogram-visszaállítási szolgáltatás használata Windows XP rendszerben

 • Ha ezzel a módszerrel sikeresen visszaállította a Windows rendszert, és nem jelenik meg többé a hibaüzenet, nincs további teendője.
 • Ha nem tudta visszaállítani a Windows rendszert vagy megoldani a hibaüzenet megjelenését okozó problémát, folytassa a 4. módszerrel.

4. módszer: A Windows XP rendszer-visszaállítási szolgáltatásának használata

Ha csökkentett módban el tudja indítani a számítógépet, állítsa vissza a Windows rendszert ezzel a módszerrel, ha a 3. módszer nem működik. A Windows XP Rendszer-visszaállítás eszköze „pillanatfelvételt” készít a legfontosabb rendszerfájlokról és néhány programfájlról, majd ezen adatokat visszaállítási pontként tárolja. A visszaállítási pontokkal korábbi állapotába állíthatja vissza a Windows XP rendszert.A Rendszer-visszaállítás szolgáltatás használatáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:

306084 A Windows XP rendszer egy korábbi állapotának visszaállítása

 • Ha ezzel a módszerrel sikeresen visszaállította a Windows rendszert, és nem jelenik meg többé a hibaüzenet, nincs további teendője.
 • Ha nem tudta visszaállítani a Windows rendszert vagy megoldani a hibaüzenet megjelenését okozó problémát, folytassa az 5. módszerrel.

5. módszer: A helyreállítási konzol használata

A helyreállítási konzol használata a Windows helyreállítására csak akkor ajánlott, ha a csökkentett mód és az egyéb indítási lehetőségek nem működnek. Ha nem tudja újraindítani a számítógépet, a helyreállítási konzolt a Windows XP indítólemezeiről vagy CD-ROM-járól is futtathatja.

Lehetősége van szolgáltatások engedélyezésére és letiltására, meghajtók formázására, helyi meghajtón lévő adatok olvasására és írására (beleértve az NTFS fájlrendszert használó meghajtókat is), valamint számos más felügyeleti feladatot hajthat végre. A helyreállítási konzol akkor különösen hasznos, ha a számítógépen lévő rendszer helyreállításához fájlokat kell lemezről vagy CD-ROM-ról a merevlemezre másolni, vagy egy olyan szolgáltatást kell újrakonfigurálni, amely miatt pillanatnyilag nem lehet megfelelően elindítani a számítógépet.
Előfeltételek
Győződjön meg arról, hogy rendelkezik a Windows XP telepítőlemezével.

A helyreállítási konzol használatáról további információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:

307654 Útmutató: A helyreállítási konzol telepítése és használata Windows XP rendszerben

 • Ha ezzel a módszerrel sikeresen visszaállította a Windows rendszert, és nem jelenik meg többé a hibaüzenet, nincs további teendője.
 • Ha nem tudta visszaállítani a Windows rendszert vagy megoldani a hibaüzenet megjelenését okozó problémát, folytassa a 6. módszerrel.

6. módszer: A szoftver vagy illesztőprogram átnevezése

Ha DOS vagy csökkentett módban el tudja indítani a számítógépet, ezt a módszert utolsó lehetőségként használhatja, ha a Windows visszaállítására alkalmazott egyéb módszerek egyike sem működik.
 • Ha a Windows operációs rendszer FAT-partíción van telepítve, indítsa el a számítógépet az MS-DOS rendszerrel, majd nevezze át a problémás szoftvert vagy illesztőprogramot.
 • Ellenkező esetben a számítógép elindításához parancssoros csökkentett módban nevezze át a problémát okozó szoftvert vagy illesztőprogramot.

  A csökkentett módú indítási lehetőségekről a Microsoft támogatási webhelyén, „A Windows XP csökkentett módú indítási lehetőségeinek ismertetése” című cikkben tájékozódhat.
  • Ha ezzel a módszerrel sikeresen visszaállította a Windows rendszert, és nem jelenik meg többé a hibaüzenet, nincs további teendője.
  • Ha ez a módszer nem állítja vissza a Windows rendszert, vagy nem oldotta meg a hibaüzenetet kiváltó hibát, a Microsoft következő webhelyén talál információt a támogatási szolgálat eléréséről:

További információ

Ha a jelen cikkben ismertetett módszerek nem oldják meg a „Leállás: 0x0000000A” hibaüzenetet kiváltó hibát, és a Windows rendszer a hardverkompatibilitási listán szereplő hardvereken fut, tekintse át a Microsoft Tudásbázis következő cikkét:
314103 Előkészületek a Microsoft terméktámogatási szolgálatával történő kapcsolatfelvételre kék színű képernyőn megjelenő STOP típusú hibaüzenet esetén (Előfordulhat, hogy a tartalom angol nyelven érhető el)
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 314063 - Utolsó ellenőrzés: 2013. júl. 25. - Verziószám: 1

Visszajelzés