Az alapszintű és a dinamikus tárolás összevetése Windows XP esetén

Összefoglaló

A lemezes adattárolásnak a Microsoft Windows XP operációs rendszerben két típusa van: alapszintű és dinamikus.

Alapszintű lemezes tárolás

Az alapszintű tárolás az MS-DOS, a Microsoft Windows 95, a Microsoft Windows 98, a Microsoft Windows Millennium Edition (Me), a Microsoft Windows NT, a Microsoft Windows 2000 és a Windows XP operációs rendszerek által támogatott normál partíciós táblát használja. Az alapszintű lemezes tárolás számára inicializált lemezeket alaplemeznek nevezik. Az alaplemez alapköteteket, például elsődleges partíciókat, kiterjesztett partíciókat, logikai meghajtókat tartalmaz.

Alapkötetnek számítanak továbbá a Windows NT operációs rendszer 4.0 vagy korábbi verziójával létrehozott többlemezes kötetek, például a kötetkészletek, sávos kötetkészletek, tükrözött kötetkészletek, paritással rendelkező sávos kötetkészletek. A Windows XP nem támogatja ezeket a többlemezes alapköteteket. A Windows XP Professional operációs rendszer telepítése előtt minden kötetkészletet, sávos kötetkészletet, tükrözött kötetkészletet és paritással rendelkező sávos kötetkészletet biztonsági másolat készítése után törölni kell vagy át kell konvertálni dinamikus lemezzé.

Dinamikus lemezes tárolás

A Windows 2000 és a Windows XP Professional operációs rendszerek támogatják a dinamikus tárolást. A dinamikus lemezes tárolás számára inicializált lemezeket dinamikus lemeznek nevezik. A dinamikus lemez dinamikus köteteket tartalmaz: egyszerű, átnyúló, sávos, tükrözött vagy RAID-5 köteteket.

Megjegyzés: A dinamikus lemezeket nem támogatják a hordozható számítógépek és a Windows XP Home Edition operációs rendszert futtató számítógépek.

A Windows XP Home Edition, a Windows XP Professional és a Windows XP 64-Bit Edition operációs rendszert futtató számítógépeken nem hozhatók létre tükrözött és RAID-5 kötetek. Windows XP Professional operációs rendszert futtató számítógépekkel létrehozhatók tükrözött és RAID-5 kötetek Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server vagy Windows 2000 Datacenter Server operációs rendszert futtató távoli számítógépeken. Ehhez a távoli számítógépen rendszergazdai jogosultságok szükségesek.

A tárolás típusa független a fájlrendszer típusától. Mind az alaplemez, mind a dinamikus lemez tartalmazhatja a FAT16, FAT32 és NTFS partíciók és kötetek tetszőleges kombinációját.

A lemezrendszer a tárolási típusok tetszőleges kombinációjából állhat, egy lemezen belül azonban valamennyi kötetnek azonos tárolási módot kell használnia.

Alaplemez dinamikus lemezzé konvertálása

A Windows XP operációs rendszer Lemezkezelés beépülő moduljával konvertálható át egy alaplemez dinamikus lemezzé. Ehhez hajtsa végre a következő lépéseket:
 1. Jelentkezzen be rendszergazdaként vagy a Rendszergazda csoport tagjaként.
 2. Kattintson a Start menü Vezérlőpult parancsára.
 3. Kattintson a Teljesítmény és karbantartás, majd a Felügyeleti eszközök hivatkozásra. Kattintson duplán a Számítógép-kezelés ikonra.
 4. A bal oldali ablaktáblában kattintson a Lemezkezelés elemre.
 5. A jobb oldali alsó ablaktáblában kattintson a jobb gombbal az átkonvertálni kívánt alaplemezre, majd kattintson a Konvertálás dinamikus lemezzé parancsra.


  Megjegyzés: A jobb gombbal arra a szürke területre kell kattintani, amely a Részletek ablaktáblában a lemez nevét (például Lemez 0) tartalmazza.
 6. Győződjön meg arról, hogy a konvertálni kívánt lemez neve melletti jelölőnégyzet be van jelölve, majd kattintson az OK gombra.
 7. Ha meg kívánja tekinteni a lemezen található kötetek listáját, akkor kattintson a Részletek gombra.
 8. Kattintson a Konvertálás gombra.
 9. A konvertálás megerősítését kérő párbeszédpanelen kattintson az Igen gombra, majd kattintson az OK gombra.
FIGYELMEZTETÉS: Az alaplemez dinamikus lemezzé történő átalakítása után a dinamikus lemezhez a helyi számítógépen csak Windows 2000 vagy Windows XP Professional operációs rendszer használatával lehet hozzáférni. Ezenkívül az alaplemez dinamikus lemezzé konvertálása után a dinamikus kötetek nem állíthatók vissza partíciókká, csak úgy, ha előbb törli a dinamikus köteteket, majd a dinamikus lemezt visszakonvertálja alaplemezzé. Ha meg kívánja őrizni a lemezen található adatokat, először készítsen róluk biztonsági másolatot vagy helyezze át másik kötetre őket.

További információ

A dinamikus tárolással kapcsolatos kifejezések:
 • A kötet olyan tárolási egység, amely egy vagy több lemezen, a szabad terület felhasználásával jön létre. Fájlrendszerrel formázható és meghajtóbetűjelet kaphat. A dinamikus lemezeken található kötetek egyszerű, átnyúló, tükrözött, sávos és RAID-5 kötetek lehetnek.
 • Az egyszerű kötet egyetlen lemezen található szabad területen hozható létre. A lemez területének egyetlen részén vagy több, összevont részén helyezkedhet el. Az egyszerű kötet kiterjeszthető a lemezen belül és további lemezekre is. Ha több lemezre terjed ki, akkor átnyúló kötetről beszélünk.
 • Az átnyúló kötet több lemezen található szabad területek összekapcsolásával hozható létre. Az átnyúló kötet maximum 32 lemezre terjedhet ki, nem tükrözhető és nem hibatűrő.
 • A sávos kötet adatai összefésülve találhatók kettő vagy több fizikai lemezen. Az adatok egyenletesen elosztva, váltakozva kerülnek az egyes lemezekre. A sávos kötet nem tükrözhető, nem bővíthető és nem hibatűrő. Ezt a módszert RAID-0-nak is nevezik.
 • A tükrözött kötet hibatűrő, mert adatai duplikálva találhatók meg két fizikai lemezen. Az adatredundanciát az biztosítja, hogy az első lemezen tárolt valamennyi adatot egy második lemezen is tárolja a rendszer. Ha valamelyik lemez meghibásodik, akkor az adatok még hozzáférhetők a másik lemezen. A tükrözött kötet nem bővíthető. A tükrözéses módszert RAID-1-nek is nevezik.
 • A RAID-5 kötet olyan hibatűrő kötet, amelynek adatai és paritása csíkképzéssel három vagy több fizikai lemezen vannak elhelyezve. A paritásadatok (számított értékek, amelyeket az adatok meghibásodás utáni helyreállítására használhatók) szintén csíkképzéssel vannak elhelyezve a lemezeken. Ha egy fizikai merevlemez meghibásodik, akkor a RAID-5 kötet azon része, amely a meghibásodott lemezen volt, rekonstruálható a megmaradt adatok és a paritásadatok alapján. A RAID-5 kötet nem tükrözhető és nem bővíthető.
 • A rendszerkötet azokat a hardverfüggő fájlokat (például Ntldr, Boot.ini, Ntdetect.com) tartalmazza, amelyek a Windows rendszer indításához szükségesek. A rendszerkötet lehet azonos a rendszerindító kötettel, de nem feltétlenül.
 • A rendszerindító kötet tartalmazza a Windows operációs rendszer %Systemroot% és %Systemroot%\System32 mappákban található fájljait. A rendszerindító kötet lehet azonos a rendszerkötettel, de nem feltétlenül.
Az alaplemezek és dinamikus lemezek konvertálásáról további információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:
309044 Útmutató: Alaplemezek és dinamikus lemezek konvertálása a Windows XP Professional rendszerben (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
Az alaplemezek konfigurálásáról további információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:

309000 Útmutató: Alaplemezek konfigurálása Windows XP rendszerben a Lemezkezelés eszköz segítségével

A dinamikus lemezek konfigurálásáról további információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:

308424 Útmutató: Dinamikus lemezek konfigurálása Windows XP rendszerben a Lemezkezelés eszköz segítségével (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

A tükrözött kötetek létrehozásáról további információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:

307880 Tükrözött kötet létrehozása Windows XP alapú számítógéppel egy távoli, Windows 2000 alapú számítógépen (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

A RAID-5 kötetek létrehozásáról további információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:

309043 Útmutató: RAID-5 kötet létrehozása Windows XP alapú számítógéppel egy távoli, Windows 2000 alapú számítógépen (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

Tulajdonságok

Cikkazonosító: 314343 - Utolsó ellenőrzés: 2007. nov. 30. - Verziószám: 1

Visszajelzés