A Windows Server 2003 adprep /forestprep parancsa attribútumkeveredést okoz Exchange 2000 kiszolgálókat tartalmazó, Windows 2000 rendszerű erdőkben

Összefoglaló

A Microsoft Exchange 2000 sémája három olyan attribútumot definiál, amelyek értéke nem felel meg a vonatkozó RFC-dokumentumban rögzített előírásoknak. Ezek a következők: houseIdentifier, Secretary és labeledURI. A Microsoft Windows 2000 InetOrgPerson Kit készlete újradefiniálja a Secretary és a labeledURI attribútumokat. A Microsoft Windows Server 2003 adprep /forestprep parancsa újradefiniálta mindhárom attribútumot, a 2798. jelű RFC-dokumentumban leírtak szerint.

Ha az Exchange 2000 a Windows 2000 InetOrgPerson Kit csomag futtatása előtt hozta létre ezeket az attribútumokat, a houseIdentifier attribútum LdapDisplayName attribútuma ütközésbe kerül („összekeveredik”), miután a Windows Server 2003 adprep /forestprep replikációja hozzáadja az RFC-előírásoknak megfelelő definíciókat. Ha az Exchange 2000 már mindhárom attribútumot létrehozta a Windows Server 2003 adprep /forestprep parancsának futtatása előtt, akkor mindhárom attribútum összekeveredik. Ezek az ütközések nem lépnek fel, ha az attribútumokat a Windows Server 2003 adprep /forestprep parancsa az Exchange 2000 telepítése előtt hozza létre.

További információ

Amikor a Windows Server 2003 adprep /forestprep parancsa hozzáadja saját InetOrgPerson attribútumait az Exchange 2000-sémát tartalmazó Windows 2000-alapú erdőhöz, a Secretary, a houseIdentifier, valamint a labeledURI attribútumok definíciói ütközésbe kerülnek az Exchange 2000 által beállított attribútumokkal. A Windows Server 2003 sémafrissítéseit fogadó tartományvezérlőn az Exchange 2000 alkalmazás által definiált LdapDisplayName attribútumok módosulnak az ütközés elkerülése érdekében. Ha a Microsoft Active Directory címtárszolgáltatása névismétlődést észlel, a név elejéhez a „Dup” megjelölést és néhány egyedi karaktert hozzáadva módosítja az egyik objektum nevét. Ez a viselkedés „összekeveredés” néven is ismert.

Az Exchange Server 2003 setup /forestprep parancsa a hozzá tartozó InetOrgPerson attribútumokat is hozzáadja, és összekeveredést okozhat.

Az Active Directory-alapú erdőket ez a probléma nem károsítja, ha a Windows Server 2003 adprep /forestprep parancsával hozza létre a Secretary, a labeledURI és a houseIdentifier attribútumok eredeti definícióit. Összekeveredett LdapDisplayName attribútumok nem jönnek létre az alábbi esetekben:
 • A Windows Server 2003 adprep /forestprep parancsát az Exchange 2000 telepítése előtt futtatja a Windows 2000-alapú erdőben.
 • Az Exchange 2000 telepítését meglévő Windows 2000-erdőben végzi. A Windows Server 2003 adprep /forestprep parancsának futtatása előtt futtatja az Inetorgpersonfix.ldf fájlt.
 • Az Exchange 2000 telepítését meglévő Windows 2000-erdőben végzi. Ezután az Exchange Server 2003 setup /forestprep parancsát a Windows Server 2003 adprep /forestprep parancsának futtatása előtt futtatja.
Összekeveredett attribútumok jöhetnek létre Windows 2000- és Windows Server 2003-alapú erdőkben, ha az Exchange 2000 hozza létre a Secretary, a houseIdentifier és a labeledURI attribútumok eredeti definícióit egy Windows 2000-alapú tartományban. Ez a viselkedés az alábbi esetekben fordulhat elő:
 • Az InetOrgPerson osztály Exchange 2000-es verzióját az InetOrgPerson Kit InetOrgPerson osztályának hozzáadása előtt adja hozzá a Windows 2000-alapú erdőhöz.
 • Az InetOrgPerson osztály Exchange 2000-es verzióját a Windows Server 2003 adprep /forestprep parancsának futtatása előtt adja hozzá a Windows 2000-alapú erdőhöz.
 • Hozzáadja a Windows 2000 InetOrgPerson Kit készletet, majd a Windows Server 2003 adprep /forestprep parancsának futtatása előtt telepíti az Exchange 2000 sémamódosításait.
 • Egy, az InetOrgPerson osztálynak az Exchange 2000 által megadott definícióját tartalmazó, Windows 2000 rendszerű tartományvezérlő nem jut hozzá az Active Directory frissítéseihez azt követően, hogy futtatja az Inetorgperson-fix.ldf fájlt a Windows Server 2003 telepítési adathordozójáról.

1. eset: Az Exchange 2000 sémamódosításainak hozzáadása az adprep /forestprep parancs futtatása után történik

Ha az Exchange 2000 sémamódosításait a Windows Server 2003 adprep /forestprep parancsának futtatása után vezeti be a Windows 2000-alapú erdőbe, akkor tanulmányozza a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkének „Windows 2000 rendszerű tartományvezérlők Windows Server 2003 rendszerre való frissítésének áttekintése” című szakaszát:
325379 Windows 2000 rendszerű tartományvezérlők frissítése Windows Server 2003 operációs rendszerre

2. eset: Az Exchange 2000 sémamódosításainak telepítése a Windows Server 2003 adprep /forestprep parancsának futtatása előtt történik

Ha az Exchange 2000 sémamódosításai már telepítve vannak, de még nem futtatta a Windows Server 2003 adprep /forestprep parancsát, fontolja meg az alábbi műveleti terv alkalmazását:
 1. Jelentkezzen be a séma műveleti főkiszolgálójának konzoljába egy olyan fiókkal, amely tagja a Sémarendszergazdák és a Vállalati rendszergazdák csoportnak.
 2. Engedélyezze a sémafrissítéseket a séma főkiszolgálóján.Az Active Directory sémafrissítéseinek engedélyezéséről a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:

  285172 A sémafrissítésekhez írási hozzáférés szükséges a sémához az Active Directoryban (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
 3. Az összekeveredett HouseIdentifier, Secretary és LabeledURI attribútum LDAPDisplayName attribútumainak értéke az alábbihoz hasonló formátumot vesz fel:
  lDAPDisplayName: DUP-labeledURI-9591bbd3-d2a6-4669-afda-48af7c35507d;
  lDAPDisplayName: DUP-secretary-c5a1240d-70c0-455c-9906-a4070602f85f
  lDAPDisplayName: DUP-houseIdentifier-354b0ca8-9b6c-4722-aae7-e66906cc9eef
  Ha a LabeledURI, a Secretary és a HouseIdentifier attribútumhoz tartozó LDAPDisplayName attribútumok összekeveredtek, helyreállításukhoz futtassa a Windows Server 2003 Inetorgpersonfix.ldf parancsfájlját:
  1. Hozzon létre egy %systemroot%\iop nevű mappát.
  2. A parancssorba írja be a cd %systemroot%\iop parancsot, majd nyomja le az ENTER billentyűt.
  3. Bontsa ki az Inetorgpersonfix.ldf fájlt a Windows Server 2003 telepítési adathordozójának Support\Tools mappájában található Support.cab fájlból.
  4. A séma műveleti főkiszolgálójának konzoljában az Ldifde.exe programmal töltse be az Inetorgpersonfix.ldf fájlt a houseIdentifier, a Secretary és a labeledURI attribútum LdapDisplayName attribútumának javításához. Ehhez adja ki az alábbi parancsot, ahol az erdő gyökértartományának tartományneves elérési útja az erdő gyökértartományának tartománynévvel kiegészített elérési útja idézőjelek közé foglalva:
   ldifde -i -f inetorgpersonfix.ldf -v -c DC=X "erdő gyökértartományának tartományneves elérési útja"
   Megjegyzés: Ebben a parancsban az X egy kis- és nagybetűket megkülönböztető állandó, amelyet pontosan az itt látható módon kell megadni.
 4. A Windows Server 2003 adprep /forestprep parancsának futtatása előtt győződjön meg arról, hogy a CN=ms-Exch-Assistant-Name, a CN=ms-Exch-LabeledURI és a CN=ms-Exch-House-Identifier attribútum LDAPDisplayName-értékei a séma névhasználati környezetében msExchAssistantName, msExchLabeledURI és msExchHouseIdentifier értékként jelennek meg.

  Az ADSI Edit beépülő modul segítségével ellenőrizheti, hogy helyesek-e az LDAPDisplayName értékei. Ehhez hajtsa végre az alábbi lépéseket.

  Figyelem! Az Active Directory-objektumoknak az ADSI Edit (az újabb rendszerekben ADSI – szerkesztés) beépülő modullal, az LDP segédprogrammal vagy a 3-as verziójú LDAP más ügyfélprogramjával helytelenül módosított attribútumai komoly problémákat okozhatnak, amelyek akár a Microsoft Windows 2000 Server, a Microsoft Windows Server 2003, a Microsoft Exchange 2000 Server vagy a Microsoft Exchange Server 2003 rendszer, illetve mind a Windows rendszer, mind pedig az Exchange alkalmazás újratelepítését is szükségessé tehetik. A Microsoft nem garantálja az Active Directory-objektumok attribútumainak helytelen módosításából származó problémák megoldhatóságát, ezért ezeket az attribútumokat csak saját felelősségére módosíthatja.
  1. Mutasson a Start menü Programok pontjára, majd a Windows 2000/2003 Support Tools (Windows 2000/2003 támogatási eszközök) pontra, és kattintson az ADSI Edit (ADSI – szerkesztés) parancsra.
  2. Bontsa ki a Schema [saját_tartomány_neve] csomópontot.
  3. Bontsa ki a Cn=Schema, CN=Configuration, CN=saját belső használatú nevek csomópontokat.
  4. A jobb oldali ablaktáblában keresse meg az ellenőrzendő attribútumot.
  5. Kattintson a jobb gombbal az attribútumra, majd kattintson a Properties (Tulajdonságok) parancsra.
  6. A Select which properties to view (Megjelenítendő tulajdonságok) listából válassza a Both (Mindkettő) lehetőséget.
  7. A Select a property to view (Megjelenítendő tulajdonságok) listában jelölje ki az LDAPDisplayName elemet.
  8. Ellenőrizze, hogy az LDAPDisplayName értéke helyes-e.
  9. Ismételje meg az e–h lépést minden ellenőrizni kívánt attribútum esetén.
 5. Futtassa az adprep /forestprep és a /domainprep parancsot.
További információt a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkének „Windows 2000 rendszerű tartományvezérlők Windows Server 2003 rendszerre való frissítésének áttekintése” című szakaszában találhat:
325379 Windows 2000 rendszerű tartományvezérlők frissítése Windows Server 2003 operációs rendszerre

3. eset: A Windows Server 2003 adprep /forestprep parancsának futtatása előtt elmaradt az InetOrgPersonfix fájl futtatása

Ha a Windows Server 2003 adprep /forestprep parancsot egy, az Exchange 2000 sémamódosításait tartalmazó, Windows 2000-alapú erdőben futtatja, a houseIdentier, a Secretary és a labeledURI attribútum LdapDisplayname attribútumai összekeverednek. Az összekeveredett nevek azonosításához az Ldp.exe eszközzel keresse meg az érintett attribútumokat:
 1. Telepítse az Ldp.exe eszközt a Windows 2000 vagy a Windows Server 2003 telepítési adathordozójának Support\Tools mappájából.
 2. Indítsa el az Ldp.exe eszközt az erdő valamelyik tartományvezérlőjén vagy tagszámítógépén.
  1. Kattintson a Connection (Csatlakozás) menü Connect (Csatlakozás) parancsára, hagyja üresen a Server (Kiszolgáló) mezőt, írja be a 389 értéket a Port mezőbe, és kattintson az OK gombra.
  2. Kattintson a Connection menü Bind (Kötés) parancsára, és a mezők kitöltése nélkül kattintson az OK gombra.
 3. Jegyezze fel a SchemaNamingContext attribútum megkülönböztetett nevet tartalmazó elérési útját.

  A TARSASAG.ADATUM.COM erdőben a megkülönböztetett nevet tartalmazó elérési út lehet például a következő: CN=Schema,CN=Configuration,DC=tarsasag,DC=adatum,DC=com.
 4. Kattintson a Browse (Tallózás) menü Search (Keresés) parancsára.
 5. Adja meg az alábbi beállításokat:
  • Base DN (Alap megkülönböztető név): A séma elnevezési környezetének a 3. lépésben azonosított, megkülönböztetett névvel megadott elérési útja.
  • Filter (Szűrő): Írja be a következőt: (ldapdisplayname=dup*)
  • Scope (Hatókör): Kattintson a Subtree (Részfa) elemre.
 6. Az összekeveredett HouseIdentifier, Secretary és LabeledURI attribútum LDAPDisplayName attribútumainak értéke az alábbihoz hasonló formátumot vesz fel:
  lDAPDisplayName: DUP-labeledURI-9591bbd3-d2a6-4669-afda-48af7c35507d;
  lDAPDisplayName: DUP-secretary-c5a1240d-70c0-455c-9906-a4070602f85f
  lDAPDisplayName: DUP-houseIdentifier-354b0ca8-9b6c-4722-aae7-e66906cc9eef
  Ha a LabeledURI, a Secretary és a HouseIdentifier attribútum LDAPDisplayNames attribútumainak értékei összekeveredtek, helyreállításukhoz futtassa a Windows Server 2003 Inetorgpersonfix.ldf parancsfájlját:
  1. Hozzon létre egy %systemroot%\iop nevű mappát.
  2. A parancssorba írja be a cd %systemroot%\iop parancsot, majd nyomja le az ENTER billentyűt.
  3. Bontsa ki az Inetorgpersonfix.ldf fájlt a Windows Server 2003 telepítési adathordozójának Support\Tools mappájában található Support.cab fájlból.
  4. A séma műveleti főkiszolgálójának konzoljában az Ldifde.exe programmal töltse be az Inetorgpersonfix.ldf fájlt a houseIdentifier, a Secretary és a labeledURI attribútum LdapDisplayName attribútumának javításához. Ehhez adja ki az alábbi parancsot, ahol az erdő gyökértartományának tartományneves elérési útja az erdő gyökértartományának tartománynévvel kiegészített elérési útja idézőjelek közé foglalva:
   ldifde -i -f inetorgpersonfix.ldf -v -c DC=X "erdő gyökértartományának tartományneves elérési útja"
   Megjegyzés: Ebben a parancsban az X egy kis- és nagybetűket megkülönböztető állandó, amelyet pontosan az itt látható módon kell megadni.
 7. Győződjön meg arról, hogy a houseIdentifier, a Secretary és a labeledURI attribútumok nincsenek összekeveredve a séma névhasználati környezetében.
 8. A Windows 2000 rendszerű tartományvezérlők frissítéséhez futtassa a Winnt32.exe fájlt.

  A Windows 2000 rendszerű tartományvezérlőknek a Winnt32.exe fájllal történő frissítéséről a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:

  325379 Windows 2000 rendszerű tartományvezérlők frissítése Windows Server 2003 operációs rendszerre

Az Exchange 2000 Server rendszerben fellépő hibák az InetOrgPerson attribútumok összekeveredése esetén

Ha olyan számítógépen telepíti vagy frissíti az Exchange 2000 Server rendszert, amelynek tartománya több tartományvezérlőt is tartalmaz, akkor a következő hibaüzenet jelenhet meg a telepítés /forestprep folyamata során:
Setup failed while installing subcomponent Microsoft Windows Active Directory schema update with error code 0xC1037AE6 (please consult the installation logs for a detailed description). You may cancel the installation or try the failed step again. (A telepítő meghibásodott a Microsoft Windows Active Directory sémafrissítési alösszetevőjének telepítése során. Hibakód: 0xC1037AE6. Részletes információkat a telepítési naplófájlokban találhat. A telepítést megszakíthatja vagy később újra megpróbálhatja.)
A telepítési napló az alábbi hibaüzenetet tartalmazhatja:
[14:07:16] ScRunLDIFScript (k:\admin\src\libs\exsetup\exmisc.cxx:1333)
Error code 0XC1037AE6 (31462): Extending the schema in the Active Directory failed.
Please consult the error log LDIF.ERR in your TEMP directory. (Az Active Directory-séma kibővítése nem sikerült. Tekintse meg az LDIF.ERR hibanaplót a TEMP könyvtárban.)
Ez a hiba az InetOrgPerson elemeinek ütközése miatt lép fel. Futtassa az Inetorgpersonfix.ldf fájlt a jelen cikk 3. esetében leírtak szerint.

Az Adprep.exe továbbfejlesztett változata a Windows Server 2003 Service Pack 1 szervizcsomagjában

A Microsoft továbbfejlesztette az Adprep.exe parancsot a Windows Server 2003 Service Pack 1 szervizcsomagjában, így az már észleli az Exchange 2000 InetOrgPerson sémabővítéseit, és ilyen esetben leáll. Az InetOrgPerson észlelésekor az alábbi üzenet jelenik meg:
Az adprep nem tudta kibővíteni a sémát.
[Állapot/következmény]
A sémakezelő főkiszolgáló nem fejezte be a replikációs ciklust az utolsó újraindítás óta. A séma kibővítéséhez a sémakezelő főkiszolgálónak legalább egy replikációs ciklust be kell fejeznie.
[Felhasználói beavatkozás]
Győződjön meg arról, hogy a sémakezelő főkiszolgáló kapcsolódik a hálózathoz, és kapcsolatba tud lépni más tartományvezérlőkkel. Használja a Helyek és szolgáltatások modult a séma műveleti főkiszolgálója és legalább egy replikációs partner közötti replikációhoz. A sikeres replikáció után futtassa újra az adprep parancsot.
A probléma megoldásáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:

325379 Windows 2000 rendszerű tartományvezérlők frissítése Windows Server 2003 operációs rendszerre

A séma kiterjesztéséhez lehetőség szerint mindig az Adprep.exe legújabb verzióját használja.A Microsoft Tudásbázis kapcsolódó cikke:

324392 Az Adprep.exe továbbfejlesztett változata a Windows Server 2003 Service Pack 1 szervizcsomagban és a 324392-es számú gyorsjavításban

Tulajdonságok

Cikkazonosító: 314649 - Utolsó ellenőrzés: 2011. máj. 14. - Verziószám: 1

Visszajelzés