A Windows XP garantált szolgáltatásminőséggel (Quality of Service, QoS) kapcsolatos fejlesztései és működése

Összefoglaló

A hálózati garantált szolgáltatásminőség (QoS) olyan módszerek összessége, melyek egy bizonyos típusú forgalomnak vagy hálózati működést végző programnak prioritást adnak ahelyett, hogy az elérhető legjobb szintű (best effort) továbbításra hagyatkoznának. A QoS mechanizmusok a Microsoft Windows 2000 és a Windows XP részeit képezik. A cikk a Windows XP operációs rendszerben elérhető QoS fejlesztéseket ismerteti. A cikk emellett olyan QoS szolgáltatásokra is hivatkozik, melyek elsőként a Windows 2000 operációs rendszerben kerültek bevezetésre.

QoS az internetkapcsolat megosztása esetében

Amikor egy hálózat lassú, például telefonos kapcsolaton keresztül kapcsolódik egy másik hálózathoz, előfordulhat, hogy a lassú kapcsolaton áthaladó forgalom késleltetése megnő. A késleltetés megjelenésének oka a két végpont által ismert sebesség és a lassú összekapcsolás sebessége közötti eltérés. A lassú összeköttetés szűk keresztmetszetet jelent a hálózati útvonalon. Ez csak a TCP protokoll összeköttetéses kommunikációjára érvényes.

Ha a fogadó kliens viszonylag gyors, például 100 megabit/másodperces Ethernet hálózaton helyezkedik el az Internetkapcsolat megosztása szolgáltatást futtató Windows XP rendszerű számítógép mögött, és a szerver, amellyel a kliens kommunikál, egy távoli elérés mögött található egy gyors hálózaton, fellép az eltérés. Ebben az esetben a fogadó magas értékre állítja be fogadási ablakát, mivel saját kapcsolatának sebességét veszi alapul. A küldő kezdetben alacsony sebességgel forgalmaz, ha azonban a csomagok nem vesznek el, végül a teljes ablakméretnek megfelelő mennyiségű csomagot küld el.

A jelenség más, ugyanazon hálózaton áthaladó TCP kapcsolatok teljesítményére is hatással lehet. A csomagok egy potenciálisan nagyméretű sorban várakoznak a lassú hálózaton történő továbbításra. Csomagvesztés esetén az adatok újraküldésére van szükség, ez tovább növeli a kapcsolat forgalmát.

A megoldást az jelenti, ha a hálózat szélén található, az internetkapcsolat megosztását működtető számítógép automatikusan a lassú összeköttetésnek megfelelő kisebb értékre állítja a fogadási ablakot. A beállítás felülbírálja a fogadó választását. A beállítás nem befolyásolja károsan a forgalmat, hiszen az ablakméret értéke olyan lesz, mintha a fogadó közvetlenül a lassú összeköttetéshez kapcsolódna. Az ablak beállítását az internetkapcsolat megosztását működtető számítógépen futó QoS Csomagütemező végzi.

QoS modemek és távoli elérés esetében

2002 januárjában még mindig sokan kapcsolódnak lassú, például 56 kilobit/másodperces vonalakon az internethez. Számos felhasználó még az ilyen kapcsolatok sebességi korlátai mellett is több hálózatra kapcsolódó programot futtat egyszerre. A felhasználók például egyszerre végezhetnek letöltést, levelezést, csevegést vagy akár hang- illetve videolejátszást is. A legtöbb ilyen program a TCP protokollt veszi igénybe az átvitelre, és mindegyik saját összeköttetést épít fel, akár többet is.

A hálózatot elsőként igénybe vevő program kizárólagos használatot élvez, amíg a kapcsolat el nem éri az állandósult állapotot. Az állandósult állapot egy teljes TCP ablaknyi adat átvitelét jelenti. Amikor a következő program megkezdi az adatok átvitelét, annak kapcsolatát egy lassú kezdési algoritmus fogja befolyásolni, amely korlátozza a nem visszaigazolt adatok mennyiségét az átvitelben. Az előző program által forgalmazott adatmennyiség miatt a második program számára csak sokkal később lehetséges az állandósult állapot elérése, így egy hasonló adatmennyiség átvitele sokkal lassabb lesz.

Lassú kapcsolat használata esetén a Windows XP egy veszteséges körbeforgó (Deficit Round Robin, DRR) méltányossági sémát valósít meg. A séma már a Windows 2000 operációs rendszerben is elérhető volt. A Windows XP alapértelmezésben a lassú kapcsolatok észlelése esetén kapcsolja be a sémát. A séma számos adatfolyamot foglal le és ezekhez új alkalmazási adatfolyamokat rendel. A folyamok automatikusan körbeforgó módon kerülnek kiszolgálásra. Ez a konfiguráció jobb válaszidőket és teljesítményt biztosít a hálózati kommunikációban és nem igényel kézi beállítást.

A Windows XP operációs rendszert futtató végpont számítógépek QoS használatának magyarázata

Ahogyan a Windows 2000 esetében, a programok a Windows XP rendszerben is a QoS API-k révén használhatják ki a QoS előnyeit. A hálózati sávszélesség száz százaléka megosztható a programok között, hacsak valamely program nem kér elsőbbségi sávszélességet. Ha a „lefoglalt” sávszélességet igénylő program nem küld adatot, a sávszélesség elérhető a többi program számára. A programok alapértelmezésben a számítógép minden egyes csatolója esetében a kapcsolódó vonal sávszélességének összesen 20 százalékát foglalhatják le. Ha a sávszélességet lefoglaló program nem küld annyi adatot, hogy teljes mértékben kihasználja azt, a lefoglalt sávszélesség fel nem használt része az állomás többi adatfolyama számára is elérhető.

A QoS Csomagütemezőről további tudnivalókat a Windows XP súgóban talál. A Windows 2000 QoS szolgáltatásról további tájékoztatást a Windows 2000 Technical Library cikkgyűjteményben talál.

A Windows XP QoS támogatását érintő egyes valótlan állítások helyesbítése

Különböző műszaki cikkekben és hírcsoportokban jelentek meg olyan állítások, melyek szerint a Windows XP az elérhető sávszélesség 20 százalékát mindig a QoS számára foglalja le. Ezen állítások nem állják meg a helyüket. A Windows XP rendszerek működését helyesen a „Windows XP operációs rendszert futtató végpont számítógépek QoS használatának magyarázata” szakasz ismerteti.
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 316666 - Utolsó ellenőrzés: 2006. márc. 13. - Verziószám: 1

Visszajelzés