Az ügyféloldali DNS-gyorsítótárazás letiltása Windows XP és Windows Server 2003 rendszerben

A cikk Microsoft Windows 2000 rendszerre vonatkozó változata a Tudásbázis következő számú cikke:
245437 (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
Figyelem! A beállításszerkesztő (korábbi nevén Rendszerleíróadatbázis-szerkesztő) helytelen használata komoly problémákat okozhat, amelyek akár az operációs rendszer újratelepítését is szükségessé tehetik. A Microsoft nem garantálja az ilyen jellegű problémák megoldhatóságát, ezért a beállításszerkesztőt csak saját felelősségére használhatja.

Összefoglaló

A Windows rendszer tartalmaz egy ügyféloldali DNS-gyorsítótárazási szolgáltatást, amely hibásan azt a látszatot keltheti, hogy nem működik a DNS-kiszolgáló és a Windows rendszerű ügyfélszámítógép közötti ciklikus multiplexelés. Ha például a ping paranccsal végzi egy A típusú tartománynév keresését, előfordulhat, hogy az ügyfél a friss névfeloldás helyett a korábban már mentett IP-címet használja. Ez a viselkedés a Windows 2000 rendszernél régebbi Microsoft-rendszereket nem érinti, mivel azok nem tartalmaznak ügyféloldali DNS-gyorsítótárazási szolgáltatást. Jelen cikk a DNS-gyorsítótárazás letiltásához nyújt útmutatást.

Megjegyzés: Ez a cikk a DNS szolgáltatást ügyféloldali vonatkozásában tárgyalja, ezért a cikkben található utasításokat ne alkalmazza DNS-kiszolgálókon.

További információ

A DNS-gyorsítótárazás leállításához futtassa az alábbi parancsok egyikét:
 • net stop dnscache

  – vagy –
 • sc kiszolgálónév stop dnscache
Ha véglegesen le kívánja tiltani a Windows rendszerbeli DNS-gyorsítótárazást, állítsa a DNS-ügyfél szolgáltatás indítási típusát „Letiltva” értékre a Szolgáltatások felügyeleti eszközzel vagy a szolgáltatásvezérlő segédprogrammal. Előfordulhat, hogy a Windows DNS-ügyfél szolgáltatása „Dnscache” néven is megtalálható.

Megjegyzés: A DNS-gyorsítótárazás letiltásával csökken az ügyfélszámítógép összteljesítménye, illetve a megnövekedett számú DNS-lekérdezés miatt a hálózati adatforgalom is növekszik.

A DNS-ügyfél szolgáltatás feladata, hogy a korábban feloldott nevek memóriába való mentésével optimalizálja a DNS-névfeloldás teljesítményét. Ha a DNS-ügyfél szolgáltatást kikapcsolja, a számítógép továbbra is képes lesz feloldani a DNS-neveket, de ehhez minden esetben a hálózati DNS-kiszolgálóhoz kell fordulnia.

Amikor a Windows névfeloldójához pozitív vagy negatív válasz érkezik egy kérelemre, a névfeloldó a gyorsítótárhoz adja ezt a negatív vagy pozitív választ, mellyel végeredményben létrehoz egy DNS-forrásrekordot. A névfeloldó a DNS-kiszolgálóhoz való kapcsolódás előtt minden esetben ellenőrzi a gyorsítótárat. Ha található a gyorsítótárban vonatkozó DNS-forrásrekord, a névfeloldó a kiszolgáló lekérdezése helyett a gyorsítótárazott rekordot használja. Ez a szolgáltatás felgyorsítja a névfeloldást, és csökkenti a hálózati adatforgalom DNS-kérelmekre fordított hányadát.

Az Ipconfig segédprogrammal megtekintheti és ürítheti a DNS-feloldó gyorsítótárát. A DNS-feloldó gyorsítótárának listázásához írja be az
ipconfig /displaydns parancsot a parancssorba. Az Ipconfig ekkor megjeleníti a gyorsítótár tartalmát, mely a Hosts fájlból előzetesen betöltött DNS-forrásrekordokat és a rendszer által nemrégiben feloldott neveket egyaránt tartalmazza. Bizonyos idő elteltével a névfeloldó figyelmen kívül hagyja a gyorsítótárban található rekordot. Ezt az elévülési időtartamot vagy élettartamot a DNS-forrásrekordhoz társított „Time to Live” (TTL) érték tartalmazza. Igény esetén manuálisan is kiürítheti a gyorsítótárat. A gyorsítótár kiürítése után a számítógépnek a korábban már feloldott nevek esetén is ismét a DNS-kiszolgálóhoz kell fordulnia. A DNS-feloldó gyorsítótárának kiürítéséhez írja az ipconfig /flushdns parancsot a parancssorba.

A DNS-rekordok elévülési idejének kezelése a beállításjegyzékkel

Fontos: A cikk a beállításjegyzék (korábbi nevén rendszerleíró adatbázis) módosításával is foglalkozik. A beállításjegyzékről módosítása előtt készítsen biztonsági másolatot, illetve győződjön meg arról, hogy szükség esetén helyre tudja állítani azt. A beállításjegyzék biztonsági mentéséről, visszaállításáról és módosításáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
256986 A Microsoft Windows beállításjegyzékének ismertetése
Azt, hogy a rendszer mennyi ideig tárolja a gyorsítótárban a pozitív vagy negatív válaszokat, a következő beállításkulcsban megadott bejegyzések értéke határozza meg:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNSCache\Parameters
A pozitív válaszok elévülési ideje (TTL) az alábbi értékek közül a kisebbik:
 • A névfeloldóhoz beérkezett válaszban megjelölt időhossz (másodpercben).
 • A MaxCacheTtl rendszerbeállítás értéke.

Megjegyzések
 • A pozitív válaszok alapértelmezett elévülési ideje 86 400 másodperc (1 nap).
 • A negatív válaszok elévülési idejét a MaxNegativeCacheTtl rendszerbeállítás értéke határozza meg.
 • A negatív válaszok alapértelmezett elévülési ideje 900 másodperc (15 perc).
Ha a negatív válaszokat nem szeretné gyorsítótárazni, állítsa a MaxNegativeCacheTtl kulcs értékét 0-ra.

A gyorsítótárazási idő ügyfélszámítógépen való beállításához:
 1. Indítsa el a beállításszerkesztőt (Regedit.exe).
 2. Keresse meg, és a jelölje ki az alábbi beállításkulcsot:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dnscache\Parameters
 3. Mutasson a Szerkesztés menü Új pontjára, kattintson a Duplaszó parancsra, majd adja meg a következő értékeket:
  Név: MaxCacheTtl
  Típus: REG_DWORD
  Érték (alapértelmezett): 86 400 másodperc
  Érték: Ha az ügyfélszámítógép DNS-gyorsítótárának elévülési idejét 1 másodpercre állítja, azzal gyakorlatilag ugyanazt a hatást érheti el, mintha le lenne tiltva az ügyféloldali DNS-gyorsítótárazás.

  Név: MaxNegativeCacheTtl
  Típus: REG_DWORD
  Érték (alapértelmezett): 900 másodperc
  Érték: Ha nem kívánja gyorsítótárazni a negatív válaszokat, az értéket állítsa 0-ra.
 4. Írja be a megfelelő értéket, majd kattintson az OK gombra.
 5. Lépjen ki a beállításszerkesztőből.

Alhálózatok priorizálása

A Windows XP DNS-feloldója alhálózati priorizálást alkalmaz. Ha a névfeloldó több IP-címet (A típusú forrásrekordot) kap egy DNS-kiszolgálótól, és a rekordok között akad a helyi hálózathoz tartozó IP-címet tartalmazó is, akkor a névfeloldó ezt a rekordot helyezi előre. Ez a viselkedés csökkenti az alhálózati terheltséget, mivel arra kényszeríti a számítógépeket, hogy a hozzájuk közelebb eső hálózati erőforráshoz csatlakozzanak.


Az alhálózati priorizálás ugyan pozitív hatással bír, bizonyos esetekben mégis szükséges lehet megőrizni a névfeloldás 1794-es RFC-dokumentumban ismertetett működését. Ilyen esetben az alhálózati priorizálás kikapcsolásához hozzon létre egy PrioritizeRecordData nevű, REG_DWORD típusú, 0 értékkel ellátott bejegyzést a beállításjegyzék következő helyén:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DnsCache\Parameters
A Microsoft Tudásbázis kapcsolódó cikkei:
297510 A DNS-rekordok elévülési idejének módosítása (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
286834 A DNS-ügyfél szolgáltatás nem tér vissza a lista első kiszolgálójának használatára (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
A témáról bővebben a Windows 2000 rendszer DNS-kezeléséről szóló dokumentumban tájékozódhat, amely a Microsoft alábbi webhelyén tekinthető meg:
A Microsoft Windows XP Professional rendszerrel kapcsolatban bővebb információval a Resource Kit csomaghoz mellékelt dokumentáció DNS-gyorsítótárazással, hálózati priorizálással és biztonsággal foglalkozó fejezete szolgál.
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 318803 - Utolsó ellenőrzés: 2008. febr. 15. - Verziószám: 1

Visszajelzés