Nem törölhetők az NTFS fájlrendszerű kötetek egyes fájljai vagy mappái

BEVEZETÉS

A cikk ismerteti az NTFS fájlrendszerű kötetek egyes fájljainak és mappáinak sikertelen törlési kísérletét okozó problémákat, és segít orvosolni azokat.

További információ

Megjegyzés: Az NTFS fájlrendszer belső logikája speciális típusú fájloknak tekinti a mappákat is, ezért a cikkben előforduló „fájl” szavak a fájlokra és mappákra egyaránt vonatkoznak.

1. ok: A fájl hozzáférés-szabályozási listát (ACL) használ

Lehetséges, hogy egy hozzáférés-szabályozási listával (ACL) ellátott fájl nem törölhető. A probléma megoldásához módosítsa a fájlra vonatkozó engedélyeket. Előfordulhat, hogy az engedélyek módosításához saját tulajdonba kell venni a fájlokat.

A rendszergazdák mindig jogosultak a fájlok tulajdonba vételére, beleértve azokat az eseteket is, amikor az adott fájlhoz semmiféle engedély nincs számukra külön biztosítva. A fájltulajdonosoknak jogában áll a saját tulajdonú fájlok engedélyeinek módosítása akkor is, ha a fájlhoz rájuk vonatkozó külön engedély nem tartozik. Ezért előfordulhat, hogy egy fájl törléséhez tulajdonba kell vennie a fájlt, fel kell jogosítania magát a fájl törlésére, és csak azt követően törölheti a fájlt.

Egyes biztonsági eszközök nem alkalmasak az engedélyek megjelenítésére vagy módosítására, mert a fájl hozzáférés-szabályozási listája nem kanonikus

A probléma megkerüléséhez használjon másik eszközt (például a Cacls.exe egy újabb változatát).

A hozzáférési szabályok (ACE) sorrendjét a hozzáférés-szabályozási listákban a szabályok típusa által meghatározott preferencia szabja meg. Például a hozzáférést megtagadó szabályok rendszerint megelőzik a hozzáférést biztosító szabályokat. A hozzáférés-szabályozási listákat létrehozó programok ugyanakkor megtehetik, hogy tetszőleges sorrendben veszik fel a szabályokat egy-egy listára. A Windows egyes korábbi verzióiban problémák fordultak elő, amikor a Microsoft Windows megkísérelte az ilyen, úgynevezett nem kanonikus hozzáférés-szabályozási listák olvasását. Egyes esetekben a Microsoft Windows Intézőjének a biztonsági beállítások szerkesztésére szolgáló grafikus felületén nem lehet megfelelően módosítani ezeket a hozzáférés-szabályozási listákat. A Windows későbbi verzióiban ez a hiba ki lett javítva. Ha ezzel a problémával találkozik, használja a Cacls.exe legújabb verzióját. Még ha nem is tud helyben megjeleníteni vagy szerkeszteni egy hozzáférés-szabályozási listát, a fájlhoz létrehozhat egy új listát.

2. ok: A fájl használatban van

Előfordulhat, hogy a fájl azért nem törölhető, mert használatban van. A probléma megoldásához állapítsa meg, melyik folyamat nyitotta meg a fájl leíróját, és állítsa le ezt a folyamatot.

A fájlok megnyitási módjától függően (például megosztott helyett kizárólagos hozzáférésre való megnyitás) előfordulhat, hogy a használatban lévő fájlok nem törölhetők. A fájlok megnyitott leíróival rendelkező folyamatok azonosításához számos eszközt használhat.

A fájlok megnyitott leíróival rendelkező folyamatok azonosításához használható eszközökről a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkeiben tájékozódhat:
242131 A megnyitott fájlokkal rendelkező folyamatok listájának megjelenítése

172710 Útmutató: A Windows NT 4.0 Resource Kit csomagban található OH eszköz használata (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

E probléma különböző tüneteket produkál. Előfordulhat, hogy egy fájl látszólag törölhető a Törlés paranccsal, azonban a tényleges törlésre csak akkor kerül sor, amikor a fájlt megnyitó folyamat bezárja a fájlt. Az is előfordulhat, hogy nem érhető el egy törlésre váró fájl Biztonság párbeszédpanelje. A probléma megoldásához állapítsa meg, melyik folyamat nyitotta meg a fájl leíróját, és állítsa le ezt a folyamatot.

3. ok: A fájlrendszer sérülése megakadályozza a fájlhoz való hozzáférést

Egy fájl törlésének sikertelenségét a fájlrendszer sérülése is okozhatja. A probléma megoldásaként a Chkdsk segédprogrammal javítsa ki a lemezkötet hibáit.

A lemezen található hibás szektorok, illetve más hardver- és szoftverhibák károsíthatják a fájlrendszert, és problémákat okozhatnak a fájlokkal kapcsolatban. A megszokott működés sokféle módon hiúsulhat meg. Ha a fájlrendszer sérülést észlel, egy eseménynapló-bejegyzést hoz létre, a rendszer pedig megjelenít egy üzenetet, amely a Chkdsk futtatására kéri. A sérülés természetétől függően lehetséges, hogy a Chkdsk nem képes a fájladatok helyreállítására, a fájlrendszert azonban mindenképp belsőleg konzisztens állapotba helyezi.

A Chkdsk segédprogram használatáról a Microsoft Tudásbázis következő cikkeiben tájékozódhat:
176646 Hibaüzenet: A fájl vagy a könyvtár sérült vagy nem olvasható (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

187941 A CHKDSK segédprogram és az új /C és /I kapcsolók ismertetése (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

4. ok: A fájl elérési útja a MAX_PATH értékénél több karakterből áll

A fájl elérési útjával kapcsolatos problémák esetén előfordulhat, hogy a fájlt nem lehet megnyitni, módosítani és törölni.

1. megoldás: Automatikusan létrehozott 8.3 formátumú név használata a fájl eléréséhez

A probléma megoldásához, illetve a fájl eléréséhez próbálja meg a fájl automatikusan előállított 8.3 formátumú elérési útját használni. Ez a legegyszerűbb megoldás, ha a fájl elérési útja a mappanevek hossza miatt hosszú. Ha a 8.3 formátumú elérési út szintén túl hosszú, vagy ha a 8.3 formátumú nevek le vannak tiltva a köteten, akkor hajtsa végre a 2. megoldásban leírtakat.

A 8.3 formátumú fájlnevek NTFS köteteken történő letiltásáról a Microsoft Tudásbázis következő cikkében tájékozódhat:
121007 A 8.3 formátumú nevek létrehozásának letiltása NTFS partíciókon (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

2. megoldás: A hosszú elérési utakban szereplő mappák átnevezése vagy áthelyezése

A probléma megoldásához nevezze át úgy a fájlt tartalmazó mappát, hogy a törlendő fájl elérési útjának hossza ne haladja meg a MAX_PATH értékét. Ha ezt a megoldást választja, az átnevezéseket kezdje a gyökérmappánál (vagy más alkalmas helyen), és rövidebb neveket adjon a mappáknak. Ha ezen a módon nem oldható meg a probléma – mert például a fájl elérési útjában 128-nál több mappa szerepel –, akkor tanulmányozza a 4. megoldást.

3. megoldás: Meghajtó hozzárendelése az elérési út struktúrájában található valamelyik mappához

Csatlakoztasson egy meghajtót a fájl vagy a mappa elérési útjának struktúrájában található valamelyik mappához. Ez a módszer lerövidíti az elérési utat.

Vegyük például az alábbi struktúrájú elérési utat:
\\Kiszolgálónév\AlmappaNeve1\AlmappaNeve2\AlmappaNeve3\AlmappaNeve4\...
Ebben az elérési útban a karakterek száma meghaladja a 255-öt. Az elérési út hosszának 73 karakterre csökkentéséhez csatlakoztasson egy meghajtót az AlmappaNeve4 mappához.

4. megoldás: A mappa mélységével megegyező mélységű hálózati megosztás használata

Ha nem kíván élni az 1. vagy a 2. megoldással, esetleg azokkal nem oldható meg a probléma, akkor hozzon létre egy hálózati megosztást a lehető legmélyebb mappaszinten, és a megosztáson keresztül elérve nevezze át a mappákat.

5. megoldás: Mély elérési utak bejárására alkalmas eszköz használata

Számos Windows-program 255 karakterben határozza meg az elérési utak hosszának felső határát – mivel rendszerint ezt nem szokás túllépni –, és ezért csak az ilyen hosszúságú elérési utak kezeléséhez szükséges méretű belső tárhelyet foglalja le. Az NTFS fájlrendszer esetében nincs ilyen korlátozás, így az sokkal hosszabb elérési utak kezelésére is képes.

Ez a probléma általában akkor fordul elő, ha a mappastruktúra egy már eleve mély szintjén hoz létre egy megosztást, majd a megosztáson – és így a mappa szintje alatt – ismét csak mély struktúrát alakít ki. Előfordulhat, hogy a mappákat kizárólag helyi mappákként kezelő eszközök nem tudják bejárni a gyökértől kezdve a teljes mappaszerkezetet. Ezek az eszközök csak speciális módon használva képesek a megosztás bejárására. (A CreateFile API-függvény dokumentációja ismertet egy módszert, mely ilyen helyzetekben is alkalmas az egész fa bejárására.)

A fájlok kezelésére az azokat létrehozó szoftverek rendszerint képesek. Ha egy program a MAX_PATH értékénél hosszabb elérési úttal rendelkező fájlokat is létre tud hozni, általában törölhetők és kezelhetők is vele az általa létrehozott fájlok. A megosztásokon létrehozott fájlokat a megosztásokon szokás törölni is.

5. ok: A fájlnév a Win32 névtérben fenntartott nevet tartalmaz

Előfordulhat, hogy nem törölhetők az olyan fájlok, melyek neve a Win32 névtérben fenntartott nevet (például „lpt1”) tartalmaz. A probléma megoldása érdekében nevezze át a fájlt egy nem Win32 alapú programmal, például egy POSIX alapú, vagy bármilyen más, a megfelelő belső szintaxist alkalmazó eszközzel.

Néhány beépített parancs és egy speciális szintaxis segítségével továbbá elkerülheti a Win32 névtérben fenntartott nevek szokásos ellenőrzését. Windows XP rendszerben például a Del parancs használatával törölhet egy „lpt1” nevű fájlt, ha a parancs argumentumaként a fájl teljes elérési útját adja meg, mégpedig az alábbi szintaxist követve:
del \\?\c:\fájl_elérési_útja\lpt1
A fenntartott névvel rendelkező fájok Windows NT és Windows 2000 rendszerbeli törléséről a Microsoft Tudásbázis következő cikkében tájékozódhat:
120716 Fenntartott névvel rendelkező fájlok eltávolítása Windows rendszerben (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

A fenntartott névvel rendelkező fájok Windows XP rendszerbeli törléséről a Microsoft Tudásbázis következő cikkében tájékozódhat:
315226 Fenntartott névvel rendelkező fájlok eltávolítása a Windows XP rendszerben (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

Ha egy fájlleírót a szokásos, Win32 alapú CreateFile-mechanizmussal nyit meg, bizonyos fájlnevek foglaltak lesznek a régebbi rendszerű DOS-eszközök számára. A visszamenőleges kompatibilitás megőrzése érdekében ilyen fájlnevek nem engedélyezettek, és a Win32 szokásos fájlkezelő függvényeivel nem hozhatók létre ilyen nevű fájlok. Ezt a korlátozást azonban nem az NTFS fájlrendszer írja elő.

A fájlok létrehozásakor (vagy törlésekor) végrehajtott szokásos névellenőrzések egyes Win32 alapú programokkal és a MAX_PATH értékénél hosszabb elérési úttal rendelkező mappák bejárásához használt módszer alkalmazásával elkerülhetők. Ezenkívül egyes POSIX alapú eszközök nem végzik el ezeket a névellenőrzéseket.

6. ok: A fájlnév a Win32 névtérben érvénytelen nevet tartalmaz

Előfordulhat, hogy az érvénytelen nevet tartalmazó fájlok nem törölhetők – egy fájlnév érvénytelen például akkor, ha a fájlnevet szóköz vagy pont zárja, illetve ha a fájlnév csak egy szóközből áll. A probléma megoldása érdekében törölje a fájlt egy megfelelő belső szintaxist alkalmazó eszközzel. Az ilyen fájlokon történő műveletek végrehajtásához néhány eszköz esetében használhatja a „\\?\” szintaxist, például a következő módon:
del "\\?\c:\a_fájlnév_végén_szóközt_tartalmazó_fájl_elérési_útja.txt "
A probléma oka hasonló a 4. okhoz. Ha azonban a szokásos Win32 alapú szintaxist használja egy olyan fájl megnyitásához, melynek nevében záró szóközök vagy pontok találhatók, a záró szóközöket és pontokat a fájl tényleges megnyitása előtt eltávolítja a rendszer. Ezért ha ugyanabban a mappában van egy „AFile.txt” és egy „AFile.txt ” nevű fájl is (figyelje meg a második fájl neve végén a szóközt), és a második fájlt szabványos Win32-hívásokkal próbálja megnyitni, a rendszer az első fájlt nyitja meg. Hasonlóképpen, ha egy „ ” (szóköz karakter) nevű fájlt próbál megnyitni szabványos Win32-hívásokkal, a fájl helyett a fájl szülőmappája nyílik meg. Ha egy ilyen fájl biztonsági beállításait próbálja módosítani, vagy sikertelen lesz a módosítási kísérlet, vagy akaratlanul más fájlok beállításait fogja módosítani. Ilyen esetben úgy tűnhet, hogy engedéllyel rendelkezik egy olyan fájlhoz, melyhez valójában korlátozó hozzáférés-szabályozási lista tartozik.

Különböző okok együttese

Néha a fenti okok közül egyszerre több is fennállhat, ami tovább bonyolíthatja a fájlok törlésének folyamatát. Ha például a számítógépre annak rendszergazdájaként jelentkezik be, előfordulhat, hogy az 1. ok (a fájl törléséhez szükséges engedélyek hiánya) és a 6. ok (a fájlnév olyan záró karaktert tartalmaz, melynek hatására a fájlhozzáférési kérés egy másik vagy egy nem létező fájlhoz lesz átirányítva) kombinációját tapasztalja, és a fájlt nem tudja törölni. Ha az 1. okot a fájl tulajdonba vételével és jogosultságok adásával próbálja megszüntetni, még mindig előfordulhat, hogy a 6. ok következtében a felhasználói felület Hozzáférési jogok listájának szerkesztője eszköze nem a megfelelő fájlhoz fér hozzá, és így továbbra sem törölhető a fájl.

Ebben az esetben a Resource Kit csomagban található Subinacl segédprogrammal és annak /onlyfile kapcsolójával veheti birtokba az egyébként nem elérhető fájlokat, és így módosíthatja azok engedélyeit. Példa a parancs használatára:
subinacl /onlyfile "\\?\c:\a_fájl_elérési_útja" /setowner=tartomány\rendszergazda /grant=tartomány\rendszergazda=F
Megjegyzés: A parancsot egyetlen parancssorban kell kiadni, a tördelés oka e cikkben csak az olvashatóság javítása.

A példabeli parancs a nevében záró szóközt tartalmazó C:\a_fájl_elérési_útja fájl tulajdonosaként a tartomány\rendszergazda fiókot jelöli ki, akinek teljes hozzáférést is biztosít a fájlhoz. Ezt követően törölhető a fájl a Del paranccsal, a fenti „\\?\” szintaxis használatával.
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 320081 - Utolsó ellenőrzés: 2013. jún. 7. - Verziószám: 1

Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows Advanced Server, Limited Edition, Microsoft Windows Datacenter Server Limited Edition

Visszajelzés