Programhiba: Az Excel automatizálásakor a „Régi formátum vagy érvénytelen típusfüggvénytár” hibaüzenet jelenik meg

A jelenség

Ha a Microsoft Excel programot a Microsoft Visual Basic .NET, a Microsoft Visual C# .NET vagy a Microsoft Visual C++ használatával automatizálja, bizonyos metódusok hívásakor az alábbi hibaüzenet jelenhet meg:
Hiba: 0x80028018 (-2147647512)
Leírás: Régi formátum vagy érvénytelen típusfüggvénytár.

Oka

A hiba akkor jelentkezhet Excel-metódus hívásakor, ha az alábbi feltételek mindegyike teljesül:
 • A metódushoz meg kell adni a területi beállítás azonosítóját.
 • Az Excel angol nyelvű változatát használja. A számítógép területi beállításai azonban nem az angol nyelvhez vannak beállítva.
Ha az ügyfélszámítógép az Excel angol nyelvű változatát használja, és az aktuális felhasználó az angoltól eltérő nyelvi beállításokat használ, az Excel megpróbálja megkeresni a beállított nyelvhez tartozó nyelvi csomagot. Ha a nyelvi csomag nem található, megjelenik a hibaüzenet.

Kerülő megoldás

A probléma kerülő megoldásához a következő módszerek egyikét kell követnie:
 • Telepítse az Office verziójának megfelelő Multilingual User Interface Pack csomagot.
 • Hajtsa végre az Excel-metódust vagy -tulajdonságot az InvokeMember használatával annak érdekében, hogy a CultureInfo objektumot megadhassa a híváshoz. Az alábbi kód például azt mutatja be, hogy a Workbooks objektum Add metódusát hogyan hívhatja meg a CultureInfo objektum "en-US" értékével:
  Dim oApp As New Excel.Application()
  oApp.Visible = True
  oApp.UserControl = True
  Dim oBooks As Object = oApp.Workbooks
  Dim ci As System.Globalization.CultureInfo = New System.Globalization.CultureInfo("en-US")
  oBooks.GetType().InvokeMember("Add", Reflection.BindingFlags.InvokeMethod, Nothing, oBooks, Nothing, ci)
 • A másik lehetőség, hogy az Excel-metódus hívása előtt beállítja a CultureInfo objektumot, például így:
  Dim oApp As New Excel.Application()
  oApp.Visible = True
  oApp.UserControl = True
  Dim oldCI As System.Globalization.CultureInfo = _
  System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture
  System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture = _
  New System.Globalization.CultureInfo("en-US")
  oApp.Workbooks.Add()
  System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture = oldCI

Ha a fenti kerülő megoldások egyikét használja olyan számítógépen, amelyen a területi beállítások nem felelnek meg az Office aktuális nyelvi változatának, tisztában kell lennie azzal, hogy az Excel hogyan működik, és hogyan értelmezi az adott nyelvnek megfelelően formázott adatokat. A globális Excel-megoldások Visual Studio .NET programmal való készítéséről további információt az MSDN alábbi cikkeiben talál:

Több országban és területen használható Office-megoldások létrehozását ismertető dokumentumA Microsoft Visual Studio Tools segítségével a Microsoft Office programcsomaghoz létrehozott megoldások globalizációs és honosítási problémáit ismertető dokumentum

Állapot

A Microsoft megerősítette, hogy a cikkben tárgyalt jelenség az érintett termékek hibájára vezethető vissza.

További információ

A jelenség ismételt előidézéséhez szükséges lépések

 1. Ellenőrizze, hogy a számítógép nyelve az angoltól eltérő nyelvre van-e beállítva.

  Windows 2000 rendszer esetében:
  1. A Windows Vezérlőpultján kattintson duplán a Területi beállítások ikonra.
  2. Az Általános lapon jelöljön ki egy helyet, majd kattintson az OK.
  Windows XP vagy Windows Server 2003 esetében:
  1. A Vezérlőpult ablakban nyissa meg a Területi és nyelvi beállítások ablakot.
  2. A Területi beállítások lapon jelöljön ki egy nyelvet, majd kattintson az OK gombra.
 2. Indítsa el a Microsoft Visual Studio .NET alkalmazást.
 3. Kattintson a File (Fájl) menü New (Új) pontjának Project (Projekt) parancsára. A New Project (Új projekt) párbeszédpanel Project Types (Projekttípusok) csoportjában kattintson a Visual Basic Projects (Visual Basic-projektek) elemre. Kattintson a Templates (Sablonok) csoport Windows Application (Windows-alkalmazás) elemére, majd az OK gombra. Alapértelmezés szerint a Form1 nevű projekt jön létre.
 4. Kattintson a View (Nézet) menü Toolbox (Eszközkészlet) parancsára, majd adjon egy gombot a Form1 űrlaphoz.
 5. Az űrlap kódablakának megjelenítéséhez kattintson duplán a Button1 (Gomb1) elemre.
 6. A kódablakban cserélje ki az alábbi kódot:
  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, _
  ByVal e As System.EventArgs) _
  Handles Button1.Click
  End Sub
  a következőre:
  Private Sub Button1_Click(ByVal kuldo As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
  Dim oApp As Object
  Dim oDoc As Object
  oApp = CreateObject("Excel.Application")
  oApp.Visible = True
  oDoc = oApp.Workbooks.Add
  oDoc.Close()
  oApp.Quit()
  oDoc = Nothing
  oApp = Nothing
  End Sub
 7. A Form1 kódmodul elejéhez adja hozzá az alábbi sort:
  Option Strict Off
 8. Nyomja meg az F5 billentyűt a program fordításához és futtatásához.
 9. A hiba létrehozásához kattintson a Button1 (Gomb1) elemre. A hiba az alábbi sorban jelentkezik:
  oDoc = oApp.Workbooks.Add

Hivatkozások

Az Office automatizálásával kapcsolatos további információt a Microsoft Office fejlesztési webhelyén talál: Olvassa el továbbá a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkeit:
301982 A Microsoft Excel automatizálása a Visual Basic .NET használatával (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
302084 A Microsoft Excel automatizálása a Microsoft Visual C# .NET használatával (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 320369 - Utolsó ellenőrzés: 2008. ápr. 29. - Verziószám: 1

Visszajelzés