SMTP-címterek megosztása Exchange 2000 Server és Exchange Server 2003 rendszerben

Összefoglaló

Bizonyos környezetekben előfordulhat, hogy egy Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) címteret – például egy SMTP-tartományt – meg szeretne osztani egy Microsoft Exchange 2000 Server vagy egy Microsoft Exchange Server 2003 és egy másik levelezőrendszer között. A postafiókok címében ugyanaz az SMTP-tartománynév fog szerepelni az Exchange és a másik levelezőrendszerben is. A cikk bemutatja az SMTP-címterek megosztását Exchange 2000 és Exchange 2003 rendszerben.

További információ

A cikkben írtak feltételezik, hogy az Exchange-környezet fogadja az internetről érkező leveleket, és előbb az Exchange-szervezetben keresi a címzettet, csak ezután továbbítja a levelet más levelezőrendszernek vagy másik Exchange-szervezethez. A levelet fogadó rendszer még egy harmadik levelezőrendszer felé is továbbíthatja a levelet.

Ne feledkezzen meg arról, hogy a sor végén lévő rendszernek mérvadónak kell lennie a tartományra nézve. Ez annyit jelent, hogy a legutolsó rendszer az Exchange-szervezetben keresi a címzetteket, és ha van olyan címzett, amelyet nem talál, akkor a kézbesítés sikertelenségéről tájékoztató jelentést (NDR) készít. Hurok alakulhat ki az üzenetküldés során, ha egy fogadó rendszer visszaküldi az üzenetet az eredeti rendszernek, amikor egy címzett nem található.

Ha az Exchange-környezet a legutolsó a sorban, akkor ne használja az alábbi módszert az Exchange beállításához. A legutolsó fogadó rendszernek NDR-üzenetet kell küldenie minden nem talált címzettről. Alapértelmezés szerint az Exchange minden nem talált címzettről NDR-üzenetet küld. Ha a sorban egy Exchange rendszer a legutolsó, akkor az Active Directory címtárszolgáltatásban érdemes névjegyet készíteni minden idegen rendszeren lévő címzettről. Győződjön meg arról, hogy a célként használt SMTP-cím hasonló az alábbihoz:
@SMTPCímTér.tartomány.com
, ahol az SMTPCímTér mező további címzési információt ad, amely megkülönbözteti a címteret a megszokott „@tartomány.com" névtértől, az alábbiakhoz hasonlóan:

 • @external.tartomány.com
 • @sendmail.tartomány.com

SMTP-címterek megosztása

Az Exchange különbözőképpen kezeli az üzeneteket attól függően, hogy az adott SMTP-címteret mérvadónak vagy nem mérvadónak tekinti. A beállítás megjelenítéséhez hajtsa végre az alábbi lépéseket:

 1. Egy címzettházirend tulajdonságaiban kattintson az Email Addresses (Email címek) fülre, majd egy SMTP-címre, végül kattintson az Edit (Szerkesztés) gombra.
 2. Ellenőrizze a This Exchange Organization is responsible for all mail delivery to this address (Ez az Exchange-szervezet felelős az erre a címre küldött összes levél kézbesítéséért) jelölőnégyzetet. Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, akkor az SMTP-tartomány mérvadó az Exchange rendszeren. Ha a jelölőnégyzet nincs bejelölve, akkor az Exchange nem mérvadó.
Exchange 2000 rendszerben a mérvadó és nem mérvadó SMTP-tartományokról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:

823158 Mérvadó és nem mérvadó tartományok az Exchange 2000 Server és Exchange Server 2003 alkalmazásokban (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

Az Exchange rendszernek mindig mérvadónak kell lennie az elsődleges SMTP-címre (a félkövér betűkkel jelöltre) az alapértelmezés szerinti címzettházirendben. Egyébként a helyi üzenetkezelés nem lenne lehetséges. Az SMTP-címterek megosztásakor fontos tudni, hogy a megosztott címtereket az Exchange nem tekinti mérvadónak. Ha a megosztani kívánt címtér nem az elsődleges cím az alapértelmezés szerinti címzettházirendben, akkor törölje a jelölést a tartományhoz tartozó This Exchange Organization is responsible for all mail delivery to this address (Ez az Exchange-szervezet felelős az erre a címre küldött összes levél kézbesítéséért) jelölőnégyzetből.

Ha az elsődleges SMTP-címet szeretné megosztani az alapértelmezés szerinti címzettházirendben, akkor egy másik címet állítson be elsődlegesnek. Ilyenkor kifejezetten emiatt hozzáadhat egy új SMTP-címet, amelyre az Exchange mérvadó lesz. Ez a cím hasonló lesz a „@localhost” vagy az „@exchange.tartomány.com” címekhez, amelynek a feladata egyedül csak az üzenetkezelés lesz az Exchange-szervezetben.

Kezelő hozzáadásához kövesse az alábbi lépéseket. Csak akkor kell ilyen levélkezelőt létrehoznia, ha a címtér, amelyet meg szeretne osztani, elsődleges SMTP-címként van beállítva az alapértelmezés szerinti címzettházirendben. Egyébkén csak törölje a jelölést a tartományhoz tartozó This Exchange Organization is responsible for all mail delivery to this address (Ez az Exchange-szervezet felelős az erre a címre küldött összes levél kézbesítéséért) jelölőnégyzetből.

 1. Az alapértelmezés szerinti címzettházirend tulajdonságaiban kattintson az Email Addresses (Email címek) fülre.
 2. Kattintson a New (Új) gombra, majd az SMTP elemre, végül az OK gombra.
 3. A Cím mezőbe írja be a @localhost vagy más címteret, amelyre az Exchange-szervezet mérvadó lehet. A következők a leggyakoribbak: @localhost, @owa.tartomány.com, vagy @exchange.tartomány.com, ahol a tartomány.com jelöli a saját internetes tartományt. Active Directory tartománynevet is használhat, ha az különbözik az internetes tartománytól.
 4. Győződjön meg arról, hogy a This Exchange Organization is responsible for all mail delivery to this address (Ez az Exchange-szervezet felelős az erre a címre küldött összes levél kézbesítéséért) jelölőnégyzet be van jelölve. Ezt a tartományt minden felhasználóhoz be kell állítani ahhoz, hogy be tudjanak jelentkezni az alapértelmezett Microsoft Outlook Web Access (OWA) kiszolgálóra.
 5. Kattintson az OK gombra.
 6. Kattintson az új SMTP-címre, majd a Set As Primary (Beállítás elsődlegesként) elemre.
A fentiek segítségével létrehozott egy másik elsődleges SMTP-címet, amelyre az Exchange mérvadó, így meg tudja osztani a másik címteret. Nem elsődleges SMTP-címtér megosztása az alapértelmezés szerinti címzettházirendben:

 1. A címzettházirend tulajdonságaiban kattintson az Email Addresses (Email címek) fülre.
 2. Kattintson a megosztani kívánt SMTP-címtér nevére, majd kattintson az Edit (Szerkesztés) gombra.
 3. Törölje a jelölést a This Exchange Organization is responsible for all mail delivery to this address (Ez az Exchange-szervezet felelős az erre a címre küldött összes levél kézbesítéséért) jelölőnégyzetből, hogy az Exchange ne tekintse mérvadónak ezt az SMTP-címet.
 4. Kattintson kétszer az OK gombra.
Létrehozhat egy magasabb prioritású címzettházirendet, hogy a felhasználók biztosan a helyes elsődleges (válaszadási) címre kapják az üzeneteiket. Ehhez tegye a következőket:

 1. Hozzon létre az e-mail címekhez egy címzettházirendet a következőhöz hasonló néven: „Felhasználói címek”.
 2. A Filter (Szűrés) lapon kattintson a Modify (Módosítás) gombra, és állítsa be a szűrőt, hogy a házirend érvényes legyen az összes alkalmazható felhasználóra. Ha a házirendet az összes felhasználóra szeretné érvényessé tenni, kattintson az OK gombra a Find Exchange Recipients (Exchange címzettek keresése) képernyőn.
 3. A E-mail Addresses (Policy) (E-mail címek – Házirend) lapon állítsa be a megosztott tartományt elsődlegesnek, és a @local tartományt hagyja másodlagosnak.
 4. Kattintson az OK gombra.
Az Exchange nem tekinti mérvadónak a tartományt, ezért ha az Exchange nem talál az Active Directoryban egy címzettet, külső elérési utat próbál keresni a címzett névteréhez, először az összekötők között majd a DNS-kiszolgálón. Hozzon létre egy összekötőt, ha a DNS-kiszolgáló egy MX-rekordja már arra a kiszolgálóra mutat, ahova az üzenetet továbbítani kell. Ha nem hoz létre csatlakozót, a megosztott SMTP-címtartományba érkező beérkező leveleket a kiszolgáló továbbítandó levélként fogja értelmezni. Az üzenet egy megadott állomásra küldéséhez hozzon létre egy összekötőt, az alábbiak szerint:

 1. Az Exchange System Manager segédprogramban kattintson jobb gombbal a Connectors (Összekötők) elemre, ezután kattintson a New (Új) gombra, majd az SMTP Connector (SMTP-összekötő) elemre.
 2. Írjon be egy megfelelő nevet, majd jelölje be a Forward all mail through this connector to the following smart hosts (Ezt az összekötőt használja az összes levél továbbításához az alábbi intelligens állomásokra) jelölőnégyzetet. Szögletes zárójelek ([]) közé téve írja be annak a kiszolgálónak a teljesen minősített tartománynevét (FQDN) vagy IP címét, ahova az e-mailt kell küldeni.
 3. Kattintson az Add (Hozzáadás) gombja, majd jelöljön ki egy hídfőkiszolgálót.
 4. Kattintson az Address Space (Címtér) fülre, ezután az Add (Hozzáadás) gombra, majd az SMTP elemre, végül kattintson az OK gombra.
 5. Az Email domain (Email tartomány) mezőbe irja be az SMTP-címteret a „@” szimbólum nélkül. Példa: dkkereskedelem.com.
 6. Mivel az Exchange kiszolgálónak az ebbe a tartományba küldött leveleket is fogadnia kell, be kell jelölni a Allow messages to be relayed to these domains (Levelek továbbításának engedélyezése ezekbe a tartományokba) jelölőnégyzetet is. Ezzel a beállítással engedélyezi a tartományra érkező üzeneteket a Bridgehead (Hídfőkiszolgáló) lapon található összes virtuális SMTP-kiszolgálón.
 7. Kattintson az OK gombra.
Miután a fenti beállításokat elvégezte, az Exchange, ha nem talál egy címzettet az SMTP-tartományában, a keresett címteret tartalmazó összekötőben megadott állomásra továbbítja a levelet.


Tulajdonságok

Cikkazonosító: 321721 - Utolsó ellenőrzés: 2008. ápr. 7. - Verziószám: 1

Visszajelzés