Fájlok kiszolgálóra írásakor „Nem sikerült a késleltetett írás” hibaüzenet jelenik meg Windows XP vagy Windows 2000 rendszerű számítógépen

A „Jelenségek” szakaszban ismertetett probléma a Windows rendszer más verzióin is felléphet, és a problémát a Microsoft Tudásbázis egyéb cikkei is tárgyalják. Hasonló problémák elhárításához tekintse át a „Hasonló problémák és megoldásuk” szakaszt.

A jelenség

Miközben egy ügyfélszámítógép fájlt ír a hálózaton keresztül a kiszolgálóra, a következő hibaüzenet jelenhet meg:
{Nem sikerült a késleltetett írás}
A Windows nem tudta menteni a fájl (x) összes adatát.
Az adat elveszett.
A hibát a számítógép hardverhibája vagy a hálózati kapcsolat hibája okozhatja. Próbálja máshova menteni a fájlt.
Az eseménynapló megtekintésével megállapíthatja, hogy az ügyfélszámítógépen a jelen cikkben leírt probléma jelentkezett-e. Az itt leírt probléma jelenlétét az eseménynaplóban az 50-es eseményazonosítójú MrxSMB forrás jelzi. Az esemény a hibaüzenettel megegyező szöveget tartalmazza, de az adatszakaszában megtalálható a hibaállapot is. Kattintson duplán az eseményre, majd válassza a Szó adattípust; az utolsó szó tartalmazza az állapotot. Ha az állapotkód c0000022 (mely a STATUS_ACCESS_DENIED hibaüzenetnek felel meg), akkor alkalmaznia kell az itt bemutatott gyorsjavítást.

Oka

A problémát az okozza, hogy az ügyfélátirányító helytelenül számítja ki az SMB-aláírást.

Megjegyzés: A javítást azon a számítógépen kell alkalmazni, amelyen a sikertelen késleltetett írás hibaüzenete megjelenik, azaz az ügyfélszámítógépen.

A megoldás

Windows 2000

Információ a szervizcsomagokról

A cikkben tárgyalt probléma megoldásához szerezze be a Microsoft Windows 2000 rendszerhez kiadott legújabb szervizcsomagot. További információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:
260910 A legfrissebb Windows 2000 szervizcsomag beszerzése

Gyorsjavítási információk

A Microsoft közzétett egy támogatott gyorsjavítást, de az csak a jelen cikkben ismertetett probléma megoldására alkalmas. Csak olyan rendszereken telepítse, amelyeken az adott probléma jelentkezik.

Amennyiben a gyorsjavítás letölthető, a Tudásbázis jelen cikke tetején megtalálható egy, a letölthető gyorsjavításról tájékoztató bekezdés. Ha a bekezdés nem jelenik meg, a gyorsjavítás beszerzéséhez forduljon a Microsoft ügyfél- és támogatási szolgálatához.

Megjegyzés: További problémák esetén, vagy ha hibaelhárításra van szükség, előfordulhat, hogy létre kell hoznia egy külön szolgáltatásigénylést. A szokásos támogatási díjak terhelik a tanácsadó szolgálatnak feltett további kérdéseket, amennyiben azok nem kapcsolatosak a szóban forgó gyorsjavítással. A Microsoft ügyfél- és támogatási szolgálata telefonszámainak teljes listájáért vagy a külön szolgáltatásigénylések létrehozásával kapcsolatos információkért keresse fel a Microsoft alábbi webhelyét: Megjegyzés: A letölthető gyorsjavítással foglalkozó részben a gyorsjavítás összes nyelvváltozatát megtalálja. Ha a keresett nyelv nem található a felsoroltak között, a gyorsjavítás azon a nyelven nem érhető el.

Előfeltételek

A gyorsjavítás telepítéséhez Windows 2000 Server Service Pack 1 rendszer szükséges.

Újraindítás szükségessége

A gyorsjavítás telepítését követően nem kell újraindítani a számítógépet.

Gyorsjavítások helyettesítése

Ez a gyorsjavítás nem helyettesít más gyorsjavítást.

Fájlinformációk

A gyorsjavítás angol nyelvű verziója a következő táblázatban található fájlattribútumokkal (vagy újabbakkal) rendelkezik. A fájlok dátuma és időpontja az egyezményes világidő (UTC) szerint van megadva. A fájlinformáció megtekintése során ezeket az adatokat helyi időre konvertálja a program. A helyi idő és az egyezményes idő közötti különbségről a Vezérlőpultról elérhető Dátum és idő párbeszédpanel Időzóna lapján tájékozódhat.

Dátum Idő Verzió Méret Fájlnév
------------------------------------------------------
2002.05.08. 11:10 5.0.2195.5754 371 344 Mrxsmb.sys
2002.04.04. 16:47 5.0.2195.5535 131 984 Rdbss.sys

Windows XP

Információ a szervizcsomagokról

A probléma megoldásához szerezze be a Windows XP rendszerhez kiadott legújabb szervizcsomagot. A Microsoft Tudásbázis kapcsolódó cikke:
322389 A Windows XP rendszer legújabb szervizcsomagjának beszerzése

Előfeltételek

A gyorsjavítás telepítéséhez Windows XP Service Pack 1 rendszer szükséges.

Újraindítás szükségessége

A gyorsjavítás telepítését követően nem kell újraindítani a számítógépet.

Gyorsjavítások helyettesítése

Ez a gyorsjavítás nem helyettesít más gyorsjavítást.

Fájlinformációk

A gyorsjavítás angol nyelvű verziója a következő táblázatban található fájlattribútumokkal (vagy újabbakkal) rendelkezik. A fájlok dátuma és időpontja az egyezményes világidő (UTC) szerint van megadva. A fájlinformáció megtekintése során ezeket az adatokat helyi időre konvertálja a program. A helyi idő és az egyezményes idő közötti különbségről a Vezérlőpultról elérhető Dátum és idő párbeszédpanel Időzóna lapján tájékozódhat.

Dátum Időpont Verziószám Méret Fájlnév
--------------------------------------------------------
2003.03.06. 14:33 5.1.2600.1181 154 880 Rdbss.sys
2003.03.06. 14:33 5.1.2600.1181 401 792 Mrxsmb.sys

Kerülő megoldás

Fontos: Az alábbi bekezdés, módszer, illetve feladat a beállításjegyzék módosítását is magában foglaló lépéseket tartalmaz. A beállításjegyzék helytelen módosítása azonban komoly problémákat okozhat, ezért ügyeljen az utasítások pontos betartására. A beállításjegyzékről módosítása előtt készítsen biztonsági másolatot, hogy szükség esetén visszaállíthassa azt. A beállításjegyzék biztonsági mentéséről és visszaállításáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
322756 Útmutató: A rendszerleíró adatbázis biztonsági mentése, szerkesztése és visszaállítása Windows XP és Windows Server 2003 rendszerben

A probléma megkerülő megoldásához kapcsolja ki a kiszolgálón az SMB-aláírási funkciót:
  1. Indítsa el a Beállításszerkesztőt.
  2. Keresse meg a következő beállításkulcsot (korábbi nevén rendszerleíró kulcs) a beállításjegyzékben, majd kattintson annak enablesecuritysignature értékére:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Lanmanserver\Parameters
  3. Kattintson a Szerkesztés menü Módosítás parancsára.
  4. Az Érték mezőbe írja be a 0 értéket, majd kattintson az OK gombra.
  5. Lépjen ki a Beállításszerkesztőből.
  6. Állítsa le, majd indítsa el ismét a kiszolgálószolgáltatást, vagy indítsa újra a számítógépet.

Állapot

Windows 2000

A Microsoft megerősítette a hiba létezését a cikk elején felsorolt Microsoft-termékekben. A hiba első javítását a Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 szervizcsomag tartalmazza.

Windows XP

A probléma első javítása a Windows XP Service Pack 2 szervizcsomagban jelent meg.

További információ

A Windows 2000 Datacenter Server rendszerhez készült gyorsjavítás beszerzéséről további információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:

265173 A Datacenter program és a Windows 2000 Datacenter Server termék (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
Több gyorsjavítás egyetlen újraindítást igénylő telepítéséről a Microsoft Tudásbázis következő cikkében olvashat bővebben a cikk számára kattintva:

296861 Több Windows-frissítés és -gyorsjavítás telepítése egyetlen újraindítással

Hasonló problémák és megoldásuk

A hasonló problémákról és megoldásukról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkeiben tájékozódhat:

330174 „Nem sikerült a késleltetett írás” hibaüzenet jelenik meg Windows XP rendszerben dokumentumok mentésekor vagy áthelyezésekor

818788 „Nem sikerült a késleltetett írás” hibaüzenet jelenik meg egy USB 2.0 szabványú tárolóeszköz eltávolításakor (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
831594 „Nem sikerült a késleltetett írás” hibaüzenet jelenik meg egy fájl mentésekor, illetve a OneNote 2007 vagy a OneNote 2003 program bezárásakor (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
843515 Újraindulhat a hálózati kapcsolat fájlművelet távoli Windows Server 2003-alapú számítógépen való végrehajtásakor (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
870894 „Nem sikerült a késleltetett írás” hibaüzenet jelenik meg Windows XP Service Pack 2 vagy Windows XP Tablet PC Edition 2005 rendszerben (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
885464 Az SBP-2 rendszerű meghajtó (IEEE 1394 szabványú [Firewire] meghajtó) lefagy adatírás közben Windows XP rendszerben
885688 Windows-fürt Windows Server 2003 rendszerről való használatakor 57-es, 55-ös vagy 50-es azonosítójú esemény jelenik meg az eseménynaplóban (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
890352 Miután egy program kötetcsatlakozási pontra kísérel meg adatot írni Windows Server 2003 rendszerben, a program lefagy, az eseménynaplóban pedig 50-es és 26-os azonosítójú esemény jelenik meg (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
891194 26-os azonosítójú esemény jelenik meg a Windows Server 2003 SP1 rendszer eseménynaplójában, miután kijelentkezik egy terminálkiszolgálót futtató kiszolgálóról (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
912593 Windows Server 2003 Service Pack 1 vagy x64-alapú Windows rendszer esetén 50-es, 26-os vagy 57-es azonosítójú esemény jelenik meg az eseménynaplóban HP SecurePath használatakor (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
925269 „Nem sikerült a késleltetett írás” hibaüzenet jelenik meg a Windows XP rendszerben cserélhető tárolóeszköz (például SD-kártya) leválasztásakor (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
927912 „Nem sikerült a késleltetett írás” hibaüzenet és esemény jelenik meg a rendszernaplóban, miután egy nagy fájlt kísérel meg tömöríteni egy Windows XP, Windows 2000 vagy Windows Server 2003 rendszerbeli NTFS-köteten (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
Ha a fenti cikkek nem nyújtanak segítséget a probléma megoldásához, vagy a jelen cikk „Jelenségek” szakaszában tárgyalttól eltérő tüneteket tapasztal, tájékozódjon a Microsoft Tudásbázisban. A Microsoft Tudásbázisban való kereséshez kövesse az alábbi lépéseket:
  1. Látogasson el a Microsoft alábbi webhelyére:
  2. A megjelenő lapon írja be a hibaüzenetet vagy a probléma leírását a Keresés a tudásbázisban mezőbe, majd nyomja meg az ENTER billentyűt.
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 321733 - Utolsó ellenőrzés: 2008. dec. 1. - Verziószám: 1

Visszajelzés