Biztonsági adatok másolása a Robocopy segédeszközzel fájladatok másolása nélkül

Összefoglaló

A Robocopy segédeszköz dokumentációja a Windows NT 4.0 Resource Kit és a Windows 2000 Resource Kit csomagok Robocopy.doc fájljában található. A Robocopy.doc fájl „Copying NTFS Security Information” (NTFS biztonsági adatok másolása) része ismerteti, hogyan használható a /secfix parancssori paraméter létező, de módosított fájlok NTFS fájlrendszerbeli hozzáférés-szabályozási listáinak (ACL) másolására. A szövegrész azt azonban nem írja le teljes részletességgel, hogyan másolhatók módosított fájlok biztonsági adatai a fájladatok együttes másolása nélkül. (A műveletsor részleteit a Robocopy.doc fájl más részei tartalmazzák.) Ez a cikk azt ismerteti, hogyan használható a Robocopy segédeszköz fájlok biztonsági adatainak másolására anélkül, hogy adatokat másolna a fájlból.

További információ

Alapértelmezés szerint a Robocopy eszköz bármely olyan fájl adatait másolja, amely korábbinak, frissebbnek vagy módosítottnak tűnik. A Robocopy parancssorában a /secfix paraméter használható arra, hogy az eszköz a létező fájloknak csak a biztonsági adatait másolja. Amennyiben a Robocopy parancsot a /secfix paraméterrel használja, az /xo, az /xn és az /xc paramétereket is használnia kell, például:

robocopy forrás cél /secfix /xo /xn /xc
A parancs futtatásakor a Robocopy a létező fájloknak csak a biztonsági adatait frissíti, fájladatokat nem másol.

Ha azt szeretné, hogy a célmappa pontos tükre legyen a forrásmappának, a Robocopy parancsot először olyan paraméterekkel kell futtatnia, hogy az eszköz csak a biztonsági adatokat frissítse, majd a parancsot az az /xo, az /xn és az /xc paraméterek nélkül is le kell futtatnia. Ha így tesz, a forrás- és a célfájlok adatai meg fognak felelni egymásnak.

A Robocopy eszközzel kapcsolatban a cikkben használt kifejezések meghatározásairól, valamint a Robocopy eszköz további szolgáltatásairól a Robocopy.doc fájlban tájékozódhat.
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 323275 - Utolsó ellenőrzés: 2006. márc. 13. - Verziószám: 1

Visszajelzés