A DNS konfigurálása internet-hozzáféréshez Windows Server 2003 rendszerben

A cikkben foglaltak Microsoft Windows 2000 rendszerre vonatkozó verziója (előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat):
300202 (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.).

TARTALOMJEGYZÉK

Összefoglaló

Az alábbi útmutató alapján beállíthatja a Windows Server 2003 termékek DNS rendszerét az internet eléréséhez. A DNS az interneten használt alapvető névfeloldási eszköz. Kezeli az állomásnevek és az internetcímek közötti névfeloldást.

Windows Server 2003 rendszerű önálló kiszolgáló konfigurálásának első lépései

A Windows Server 2003 rendszerű önálló kiszolgáló lesz a hálózat DNS-kiszolgálója. Első lépésként rendeljen hozzá a kiszolgálóhoz egy statikus IP-címet. DNS-kiszolgálókhoz nem szabad dinamikusan hozzárendelt IP-címeket használni, mert a dinamikus címmódosítás miatt az ügyfelek elveszthetik a kapcsolatot a DNS-kiszolgálóval.

1. lépés: A TCP/IP protokoll beállítása

 1. Kattintson a Start menü Vezérlőpult parancsára, kattintson duplán a Hálózati kapcsolatok ikonra, és kattintson a jobb gombbal a Helyi kapcsolat elemre.
 2. Válassza a Tulajdonságok parancsot.
 3. Kattintson a TCP/IP protokoll elemre, majd a Tulajdonságok gombra.
 4. Kattintson az Általános fülre.
 5. Jelölje be A következő IP-cím használata választógombot, majd a megfelelő mezőkbe írja be az IP-címet, az alhálózati maszkot és az alapértelmezett átjárót.
 6. Kattintson a Speciális gombra, majd a DNS fülre.
 7. Jelölje be az Elsődleges és kapcsolatfüggő DNS-utótagok hozzáfűzése választógombot.
 8. Jelölje be Az elsődleges DNS-utótag szülőutótagjainak hozzáfűzése jelölőnégyzetet.
 9. Jelölje be A kapcsolat címének regisztrálása a DNS-be jelölőnégyzetet.

  Ne feledje, hogy a Windows 2003 Server alapú DNS-kiszolgálóknak a névfeloldáshoz saját magukra kell mutatniuk. Ha a kiszolgálónak a névfeloldáshoz az internetszolgáltatót kell igénybe vennie, akkor be kell állítani egy továbbítót. A továbbítókról a cikk későbbi, A továbbítók beállítása című részében olvashat.
 10. Kattintson háromszor az OK gombra.

  MEGJEGYZÉS: Ha a DNS-gyosítótárazás feloldási szolgáltatása figyelmeztetést jelenít meg, zárja azt be az OK gombra kattintva. A gyorsítótárazás-feloldási szolgáltatás megpróbálja felvenni a kapcsolatot a DNS-kiszolgálóval, de még nem fejezte be a kiszolgáló konfigurálását.

2. lépés: A Microsoft DNS-kiszolgáló telepítése

 1. Kattintson a Start menü Vezérlőpult parancsára, majd kattintson duplán a Programok telepítése és törlése ikonra.
 2. Kattintson a Windows-összetevők hozzáadása vagy eltávolítása gombra.
 3. Az Összetevők listában kattintson a Hálózatszolgáltatás elemre (de ne jelölje be vagy törölje a jelölőnégyzetet), majd kattintson a Részletek gombra.
 4. Jelölje be a Tartománynév-szolgáltató (DNS) jelölőnégyzetet, majd kattintson az OK gombra.
 5. Kattintson a Tovább gombra.
 6. Amikor a rendszer kéri, helyezze a Windows Server 2003 telepítőlemezét a számítógép CD- vagy DVD-meghajtójába.
 7. A Windows összetevők – a varázsló befejezése lapon kattintson a Befejezés gombra.
 8. A Programok telepítése és törlése ablak bezárásához kattintson a Bezárás gombra.

3. lépés: A DNS-kiszolgáló beállítása

A DNS szolgáltatásnak a DNS beépülő MMC-modullal való beállításához végezze el az alábbi műveleteket:
 1. Mutasson a Start menü Programok, majd Felügyeleti eszközök pontjára, és kattintson a DNS parancsra.
 2. Kattintson a jobb gombbal a Címkeresési zónák elemre, majd kattintson az Új zóna parancsra.
 3. Kattintson az Új zóna varázsló Tovább gombjára.

  A varázsló kéri a zónatípus megadását. Ez a következő lehet:

  • Elsődleges zóna: a rendszer másolatot készít egy, a kiszolgálón közvetlenül frissíthető zónáról. Ennek a zónának az adatait a rendszer egy .dns szövegfájlba menti.
  • Másodlagos zóna: szabványos másodlagos zóna, amely minden adatot lemásol a fő DNS-kiszolgálóról. A fő DNS-kiszolgáló olyan Active Directory, elsődleges vagy másodlagos zóna lehet, amely zónaletöltésre van beállítva. Ne feledje, hogy a zónaadatok másodlagos DNS-kiszolgálón nem módosíthatók. Minden adat a fő DNS-kiszolgálón lévő adatoknak a másolata.
  • Helyettes zóna: csak azokat az erőforrásrekordokat tartalmazza, amelyek az adott zóna mérvadó DNS-kiszolgálóinak azonosításához szükségesek. Ezek az erőforrásrekordok a következők lehetnek: NS (névkiszolgáló), SOA (adatforrás) és lehetőleg összetartó A (állomás) rekord.
  Lehetőség van a zóna Active Directoryban való tárolására is, de csak akkor, ha a DNS-kiszolgáló egyben tartományvezérlő.
 4. Az új címkeresési zónának elsődleges vagy Active Directoryval integrált zónának kell lennie, hogy el tudja fogadni a dinamikus frissítéseket. Jelölje be az Elsődleges zóna választógombot, majd kattintson a Tovább gombra.
 5. Az új zóna tartalmazza az Active Directory-tartomány lokátorrekordjait. A zóna nevének meg kell egyeznie az Active Directory-tartományéval, vagy a név logikai DNS-tárolójának kell lennie. Ha az Active Directory-tartomány neve például „support.microsoft.com”, az egyetlen elfogadható zónanév a „support.microsoft.com”.

  Fogadja el az új zónafájl alapértelmezett nevét. Kattintson a Tovább gombra.

  MEGJEGYZÉS: Tapasztalt DNS-rendszergazdák névlekérdezési zónát is létrehozhatnak, amit a varázsló ezzel foglalkozó részében tehetnek meg. A DNS-kiszolgáló két alapvető kérést tud teljesíteni: címkeresést és névlekérdezést. A címkeresés a gyakoribb. A címkeresés során a rendszer egy IP-címhez egy állomásnevet nevet rendel „A” vagy más néven Host (állomáscím) erőforrásrekorddal. Névlekérdezés esetén a rendszer egy állomásnévhez rendel hozzá egy IP-címet „PTR” vagy más néven Pointer (mutató) erőforrásrekorddal. Ha a névlekérdezési DNS-zónák be vannak állítva, az eredeti címkeresési rekordok létrehozásakor automatikusan hozhat létre kapcsolódó névlekérdezési rekordokat.

A gyökér DNS-zóna eltávolítása

Windows Server 2003 rendszerű DNS-kiszolgálókon a névfeloldás egy meghatározott módon történik. A DNS-kiszolgáló először lekérdezi a gyorsítótárat, ellenőrzi a zónarekordokat, kérést küld a továbbítókhoz, majd a gyökérkiszolgálók segítségével kísérletet tesz a név feloldására.

Alapértelmezés szerint a Microsoft DNS-kiszolgáló a DNS-kérések feldolgozásához többségében az interneten található gyökérmutatókat használja. Ha a Dcpromo eszköz segítségével a kiszolgálót tartományvezérlővé lépteti elő, a tartományvezérlőn szükség lesz a DNS szolgáltatásra. Ha a DNS szolgáltatást az előléptetési folyamat közben telepíti, a rendszer létrehoz egy gyökérzónát. Ez a gyökérzóna jelzi, hogy a DNS-kiszolgáló egy gyökér internetkiszolgáló, így az a névfeloldáshoz nem használ továbbítókat vagy gyökérmutatókat.

 1. Mutasson a Start menü Felügyeleti eszközök pontjára, majd kattintson a DNS parancsra.
 2. Bontsa ki a Kiszolgálónév csomópontot (ahol a Kiszolgálónév a kiszolgáló neve), kattintson a Tulajdonságok elemre, majd bontsa ki a Címkeresési zónák csomópontot.
 3. Kattintson a jobb gombbal a „.” zónára, majd kattintson a Törlés parancsra.

A továbbítók beállítása

A Windows Server 2003 rendszerben DNS-továbbítók is használhatók, amelyek segítségével a DNS-kérések külső kiszolgálókhoz továbbíthatók. Ha egy DNS-kiszolgáló a saját zónájában nem talál erőforrásrekordot, a kérést elküldheti más DNS-kiszolgálókhoz, és a névfeloldást megpróbálja azokkal végrehajtatni. Az internetszolgáltató DNS-kiszolgálójához továbbítókat az alábbi módon állíthat be:
 1. Mutasson a Start menü Felügyeleti eszközök pontjára, majd kattintson a DNS parancsra.
 2. Kattintson a jobb gombbal a Kiszolgálónév elemre (ahol a Kiszolgálónév a kiszolgáló neve), majd kattintson a Továbbítók fülre.
 3. Jelöljön ki egy tartománynevet a DNS-tartomány listában, vagy kattintson az Új gombra, írja be a DNS-tartomány mezőbe annak a tartománynak a nevét, ahová a kéréseket továbbítani szeretné, majd kattintson az OK gombra.
 4. A kijelölt tartomány továbbítóinak IP-címlistája mezőbe írja be az első, továbbításhoz megadni kívánt DNS-kiszolgáló IP-címét, majd kattintson a Hozzáadás gombra.
 5. Újabb DNS-kiszolgálók megadásához ismételje meg a 4. lépést.
 6. Kattintson az OK gombra.

A gyökérmutatók beállítása

A Windows rendszer gyökérmutatók használatára is képes. A gyökérmutató erőforrásrekordok az Active Directoryban vagy egy szövegfájlban (%SystemRoot%\System32\DNS\Cache.dns) tárolhatók. A Windows a szabványos Internic gyökérkiszolgálót használja. Amikor egy Windows Server 2003 rendszerű kiszolgáló lekérdez egy gyökérkiszolgálót, egyúttal frissíti a saját gyökérkiszolgálói listáját is.
 1. Mutasson a Start menü Felügyeleti eszközök pontjára, majd kattintson a DNS parancsra.
 2. Kattintson a jobb gombbal a Kiszolgálónév elemre (ahol a Kiszolgálónév a kiszolgáló neve, majd kattintson a Tulajdonságok parancsra.
 3. Kattintson a Gyökérmutató fülre. A DNS-kiszolgálók gyökérkiszolgálói a Névkiszolgálók listában találhatók.

  Ha a Gyökérmutató fül nem érhető el, akkor a kiszolgáló még mindig gyökérkiszolgálóként van beállítva. Ezzel kapcsolatban olvassa el a cikk egy korábbi szakaszát, amelynek címe: A gyökér DNS-zóna eltávolítása. Lehet, hogy az alapértelmezettől eltérő, egyéni gyökérmutatókat kell használnia. Egy olyan beállítás azonban, amely a gyökérmutatók ugyanazon kiszolgálójára mutat, minden esetben hibás. Ne módosítsa a gyökérmutatókat. A hibás gyökérmutatók cseréjéről a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat.
  237675 A DNS beállítása az Active Directory címtárszolgáltatáshoz

A DNS beállítása tűzfal használata esetén

A proxy és hálózati címfordítási (NAT) eszközök gátolhatják a portok elérését. A DNS az 53-as számú UDP-portot és az 53-as számú TCP-portot használja. A DNS szolgáltatáskezelő alkalmazása RCP protokollt is alkalmaz, amely a 135-ös portot használja. Ezek a problémák potenciálisan felmerülhetnek a DNS és a tűzfal beállítása során.

Hivatkozások

Ha tudni szeretné, hogy miként integrálhatja a DNS-infrastruktúrát a Windows Server 2003 rendszerben, ha az Active Directory engedélyezett, olvassa el a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkét.

323418 A DNS integrálása meglévő DNS-infrastruktúrába Windows Server 2003 rendszerben az Active Directory engedélyezése esetén (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
Ha tudni szeretné, hogy miként integrálhat új DNS-kiszolgálót meglévő DNS-infrastruktúrába a Windows Server 2003 rendszerben, olvassa el a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkét.

323417 A Windows Server 2003 alapú DNS-kiszolgáló integrálása meglévő DNS-infrastruktúrába Windows Server 2003 rendszerben (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
További információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkeiben talál a cikkek számára kattintva:

816567 Az internetes DNS-névfeloldással kapcsolatos hibák elhárítása Windows Server 2003 rendszerben (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
249868 Gyökérmutatók helyettesítése a Cache.dns fájllal (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 323380 - Utolsó ellenőrzés: 2008. márc. 21. - Verziószám: 1

Visszajelzés