Az Internet Explorer konfigurálása az FTP PORT és az FTP PASV mód együttes használatára a Windows Server 2003 termékcsaládban

A cikk Microsoft Windows 2000 rendszerre vonatkozó változata a Tudásbázis következő cikke: 309816 .

Összefoglaló

A cikk azt mutatja be, hogyan konfigurálható az Internet Explorer arra, hogy a File Transfer Protocol (FTP) PORT módját és PASV módját is használja.

Az FTP két módot támogat. Ezek a normál (vagy PORT illetve aktív) és a passzív (PASV) mód. A normál módú FTP ügyfél PORT parancsokat küld az FTP kiszolgálónak. A passzív módú FTP ügyfél PASV parancsokat küld az FTP kiszolgálónak. Ezen parancsok elküldése az FTP parancscsatorna felett történik az FTP munkamenet felépítésekor.

A normál módú FTP ügyfelek először felépítik a kapcsolatot az FTP kiszolgáló 21-es TCP portjával. Ez a kapcsolat hozza létre az FTP parancscsatornát. Amikor az FTP ügyfélnek adatot, például mappát vagy fájlt kell küldenie vagy fogadnia, a PORT parancsot küldi el az FTP parancscsatornán. A PORT parancs információkat tartalmaz arról, hogy az FTP ügyfél melyik porton fogadja az adatkapcsolatot. A normál módú FTP kiszolgáló mindig a 20-as TCP porton kezdi meg az adatkapcsolatot. Az FTP kiszolgálónak adatküldés vagy -fogadás esetén új kapcsolatot kell nyitnia az ügyfélhez, az FTP ügyfél pedig a PORT parancs ismételt használatával kéri ezt.

A passzív módú FTP ügyfél első lépésben szintén az FTP kiszolgáló 21-es TCP portjára irányuló kapcsolatot építi fel a vezérlő csatorna létrehozásához. Amikor az ügyfél egy PASV parancsot küld a parancscsatornán, az FTP kiszolgáló egy ideiglenes portot nyit meg (1024 és 5000 között) és értesíti az FTP ügyfelet, hogy arra a portra csatlakozzon az adatátviteli kérés előtt. A normál módhoz hasonlóan, az FTP ügyfélnek minden új átvitel előtt újra el kell küldenie a PASV parancsot, az FTP kiszolgáló pedig minden átvitelnél egy új porton várja a kapcsolatot.

Az ügyfél és a kiszolgáló tűzfalbeállításaitól függően szükséges lehet az FTP ügyfél által használt mód megváltoztatására. A Microsoft Internet Explorer 5 és újabb verziók mind a normál, mind a passzív módot támogatják.


Az Internet Explorer FTP ügyfél működési módjának megváltoztatása

  1. Indítsa el az Internet Explorer programot.
  2. Kattintson az Eszközök menü Internetbeállítások parancsára.
  3. Kattintson a Speciális fülre.
  4. A Böngészés szakaszban törölje a Mappanézet engedélyezése az FTP helyekhez jelölőnégyzetet.
  5. Jelölje be a Passzív FTP használata (a tűzfal és a DSL-modem használhatóságához) jelölőnégyzetet.
  6. Kattintson az OK gombra.
A Mappanézet engedélyezése az FTP helyekhez jelölőnégyzet bejelölése esetén az Internet Explorer normál módú FTP ügyfélként viselkedik, akkor is, ha a Passzív FTP használata jelölőnégyzet is be van jelölve. Ha a Mappanézet engedélyezése az FTP helyekhez jelölőnégyzet törlése után bejelöli a Passzív FTP használata jelölőnégyzetet, az Internet Explorer passzív módú FTP ügyfélként működik.

Hibaelhárítás

Számos tűzfal nem fogad el új kapcsolatokat külső felületen. A tűzfal ezen kapcsolatokat kéretlen csatlakozási kísérleteknek tekinti és ezért megszakítja őket. Ilyen környezetben a normál módú FTP ügyfél nem működik, mivel az FTP kiszolgálónak új kapcsolatfelvételi kérést kell küldenie az ügyfélnek.

A tűzfal rendszergazdája általában nem kíván passzív módú FTP kiszolgálót használni, hiszen ilyenkor a kiszolgáló bármilyen ideiglenes portot megnyithat. Bár a Microsoft Internet Information Server (IIS) 4.0 és 5.0 az alapértelmezett ideiglenes porttartományt használja (1024–5000), számos FTP kiszolgáló az (1024–65535) tartományt alkalmazza. A kéretlen kapcsolatok számára az összes ideiglenes porthoz teljes hozzáférést engedő tűzfalak nem tekinthetők biztonságosnak.

Az IIS 4.0 és az IIS 5.0 is beállítható az (1024–65535) ideiglenes porttartomány engedélyezésére.

Azon problémákról, melyek az 5000-es feletti TCP portokhoz történő kapcsolódási kísérlet esetén léphetnek fel, a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:

196271 'WSAENOBUFS (10055)' hibaüzenet 5000-esnél nagyobb számú TCP-portról történő csatlakozási kísérletkor
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 323446 - Utolsó ellenőrzés: 2008. jan. 13. - Verziószám: 1

Visszajelzés