Nyitott SMTP-továbbítás blokkolása és az Exchange kiszolgáló SMTP-várólistáinak kiürítése Windows Small Business Server rendszerben

Összefoglaló

Small Business Server környezetben szükség lehet annak megakadályozására, hogy a Microsoft Exchange Server rendszerrel működő kiszolgáló a kéretlen e-mail üzenetek és a levélszemét nyitott továbbító SMTP-kiszolgálójaként szolgáljon. Szükség lehet az Exchange kiszolgáló SMTP-várólistáinak kiürítésére is a kéretlen reklámlevelek törléséhez. Ha az Exchange kiszolgáló nyitott SMTP-továbbítóként szolgál, az alábbi jelenségeket tapasztalhatja:
 • Az Exchange kiszolgáló egyre több e-mail tartomány számára nem tud küldeni kimenő SMTP-levelet.
 • Az internet böngészése lassú a kiszolgálón és a helyi hálózat (LAN) ügyfelein.
 • Az Exchange kiszolgálón az Exchange adattárolási adatbázisainak vagy tranzakciós naplóinak helyén a vártnál gyorsabban csökken a szabad lemezterület.
 • A Microsoft Exchange adattárolási adatbázisaival váratlanul megszakad a kapcsolat. Az Exchange System Manager program segítségével manuálisan csatlakozhat az tárolóhoz, de előfordulhat, hogy rövid futást követően a kapcsolat ismét megszakad. A Microsoft Tudásbázis kapcsolódó cikke:
  321825 Az adatbázisokkal lemezterület hiányában megszakad a kapcsolat (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
a lap tetejére

Annak megállapítása, hogy az Exchange kiszolgáló nyitott SMTP-továbbító-e

Megjegyzés: A szakaszban ismertetett lépések végrehajtása előtt minden Exchange ügyféllel (a Microsoft Outlook programmal és más ügyfelekkel) ki kell jelentkezni az Exchange kiszolgálóról. Ezenkívül a lépéseket távoli ügyfélről kell végrehajtani.

A lépések végrehajtása során Telnet-munkamenetet kell létrehozni egy, a Small Business Server helyi hálózatán kívüli számítógép és a Small Business Server rendszerrel működő számítógép IP-címe között. Ha fizikailag a Small Business Server rendszerrel működő számítógépnél helyezkedik el, a terminálszolgáltatások ügyfelének segítségével csatlakozhat a helyi hálózaton kívüli számítógéphez, majd a távoli állomásról a Telnet eszköz segítségével csatlakozhat a megfelelő IP-címhez.

Megjegyzés: A nyitott SMTP-továbbító azonosítási lépéseinek bemutatásához élő adás áll rendelkezésre. Az adás megtekintéséhez kattintson a következő hivatkozásra: A távoli ügyfélen hajtsa végre az alábbi lépéseket:
 1. Kattintson a Start menü Futtatás parancsára, írja be a telnet parancsot, majd kattintson az OK gombra.
 2. A Telnet parancssorába írja be a set local_echo parancsot, majd nyomja meg az ENTER billentyűt.
 3. A Telnet parancssorába írja be az open
  sbs-IP-cím 25
  parancsot, majd nyomja meg az ENTER billentyűt. Az sbs-IP-cím a Small Business Server rendszerrel működő számítógép külső nyilvános IP-címe.

  A kimenet az alábbihoz hasonló:
  220 server.smallbusiness.local Microsoft ESMTP MAIL Service, Version: 5.0.2195.4905 ready at "date" -0500
  Megjegyzés: a verziószám a Small Business Server verziójától függően eltérő lehet.
 4. Írja be az ehlo
  tartomány.com
  parancsot, majd nyomja meg az ENTER billentyűt. A tartomány nem a Small Business Server rendszerrel működő tartomány e-mail tartománya. Ellenőrizze, hogy az utolsó sor a következő-e:
  250 OK
 5. Írja be a mail from:cím@tartomány.com parancsot, majd nyomja meg az ENTER billentyűt. A cím@tartomány nem a Small Business Server rendszerrel működő számítógépen tárolt SMTP-cím. Ellenőrizze, hogy az eredmény a következő-e:
  250 2.1.0 cím@tartomány.com....Sender OK
 6. Írja be az rcpt to:felhasználó@levélszemét.com parancsot, majd nyomja meg az ENTER billentyűt. A felhasználó@levélszemét ne az Ön e-mail tartománya legyen. Ellenőrizze, hogy az eredmény az alábbiak egyike-e:
  550 5.7.1 Unable to relay for felhasználó@levélszemét.com


  – vagy –


  250 2.1.5 felhasználó@levélszemét.com
 7. Ha az eredmény „550 5.7.1 Unable to relay for
  felhasználó@levélszemét.com”, az Exchange kiszolgáló nem nyitott SMTP-továbbító. Ha az Exchange kiszolgálót korábban a nyitott SMTP-továbbítás blokkolására állította be, és ki szeretné üríteni az Exchange kiszolgáló várólistáit, olvassa el a cikk „Az Exchange kiszolgáló SMTP-várólistáinak kiürítése” című részét.
 8. Ha az eredmény „250 2.1.5
  felhasználó@levélszemét.com”, az Exchange kiszolgáló nyitott SMTP-továbbító. Olvassa el a cikk „Az Exchange kiszolgáló beállítása a nyitott SMTP-továbbítás blokkolására” című részét.
a lap tetejére

Annak meghatározása, hogy a továbbító felhasználó hitelesített-e

A szakaszban leírtak végrehajtásával engedélyezi a naplózást a Windows Eseménynapló programjában úgy, hogy a rendszer az SMTP-szolgáltatás hitelesítési kísérleteit (a sikereseket és a sikerteleneket is) naplózza az alkalmazásnaplóban.
 1. Indítsa el az Exchange Administrator programot.
 2. Kattintson duplán a Servers (Kiszolgálók) elemre.
 3. A Servers (Kiszolgálók) listában kattintson jobb gombbal a
  Kiszolgálónév elemre, majd kattintson a Properties (Tulajdonságok) parancsra.
 4. Kattintson a Diagnostic Logging (Diagnosztikai naplózás) fülre.
 5. A bal oldalon kattintson az MSExchangeTransport elemre.
 6. A jobb oldalon kattintson az SMTP Protocol (SMTP protokoll) elemre.
 7. A Logging Level (Naplózási szint) csoportban kattintson a Maximum elemre.
 8. A Server Properties (Kiszolgáló tulajdonságai) ablak bezárásához kattintson az OK gombra.
Ha egy távoli felhasználó SMTP e-mail továbbításának részeként végez hitelesítést a Small Business Server rendszerrel működő számítógépen, az eseménynaplóban a következőhöz hasonló bejegyzés látható:Ebben az esetben, ha a továbbítás vélhetően feltört fióktól érkezik, az Active Directory – felhasználók és számítógépek beépülő modulban törölje vagy tiltsa le a fiókot, illetve módosítsa a jelszót.

A Microsoft erős jelszó használatát javasolja. A Microsoft következő webhelyén talál további információt:

Ha egy távoli felhasználó SMTP e-mail továbbításának részeként, vendégfiók használatával végez hitelesítést a Small Business Server rendszerrel működő számítógépen, az eseménynaplóban a következőhöz hasonló bejegyzés látható:Ebben az esetben a távoli felhasználó a vendégfiókot használja fel. Az Active Directory – felhasználók és számítógépek beépülő modul segítségével tiltsa le a vendégfiókot. Megjegyzés: A vendégfiók jelszavának módosítása nem elegendő, le kell tiltani a fiókot.

a lap tetejére

Az Exchange kiszolgáló beállítása a nyitott SMTP-továbbítás blokkolására

Megjegyzés: Az Exchange kiszolgálón a nyitott SMTP-továbbítás blokkolásával kapcsolatos lépések bemutatásához élő adás áll rendelkezésre. Az adás megtekintéséhez kattintson a következő hivatkozásra:Az Exchange kiszolgálón két olyan összetevő van, amely engedélyezi az SMTP-továbbítás be- és kikapcsolását.
 • Az alapértelmezett SMTP virtuális kiszolgáló
 • Az SMTP-összekötő

Ezenkívül ha a kiszolgáló Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2000 rendszerrel működik, az alábbi feltételek teljesülése esetén lehet nyitott továbbító:
 • Az ISA Server rendszerhez kiszolgáló-közzétételi szabály van beállítva az SMTP protokollhoz.
 • Az alapértelmezett SMTP virtuális kiszolgáló tulajdonságaiban a továbbításra engedélyezett IP-címek listájában szerepel a következő: 127.0.0.1.


Az alapértelmezett SMTP virtuális kiszolgáló tulajdonságainak ellenőrzéséhez hajtsa végre az alábbi lépéseket:
 1. Mutasson a Start menü Minden program, majd Microsoft Exchange pontjára, és kattintson a System Manager (Rendszerkezelő) parancsra.
 2. Bontsa ki a Servers (Kiszolgálók), a Kiszolgálónév, a Protocols (Protokollok), végül pedig az SMTP csomópontot.

  Ha a kiszolgálót Small Business Server 4.x rendszerről frissítették, bontsa ki az Administrative Groups (Felügyeleti csoportok), a Kiszolgálónév, a Servers (Kiszolgálók), a Kiszolgálónév, a Protocols (Protokollok), végül pedig az SMTP csomópontot.
 3. Kattintson jobb gombbal a Default SMTP Virtual Server (Alapértelmezett SMTP virtuális kiszolgáló) elemre, majd kattintson a Properties (Tulajdonságok) parancsra.
 4. Kattintson az Access (Hozzáférés) fülre.
 5. Az alsó részen kattintson a Relay (Továbbítás) gombra.
 6. Az alapértelmezett beállítások blokkolják a nyitott továbbítást. Az alapértelmezett beállítások az alábbiak:
  • Válassza az Only the list below (Csak a listán láthatók) elemet.
  • A Computers (Számítógépek) párbeszédpanelen a Small Business Server hálózatának belső IP-címéhez és a külső IP-címhez (ha a kiszolgáló több hálózati kártyával rendelkezik) megadott hozzáférés látható.
  • Ellenőrizze, hogy az Allow all computers which successfully authenticate to relay, regardless of the list above (A továbbításhoz sikeresen hitelesített összes számítógép engedélyezése a fenti listától függetlenül) elem ki van-e választva.
 7. Adja meg a Default SMTP Virtual Server (Alapértelmezett SMTP virtuális kiszolgáló) beállítást a továbbításhoz az említett módon, és a rendszer a hozzá tartozó beállításokat visszaállítja az alapértelmezett értékre.
A SmallBusiness SMTP-összekötő tulajdonságainak ellenőrzéséhez hajtsa végre az alábbi lépéseket:
 1. Az Exchange System Manager programban bontsa ki a Connectors (Összekötők) csomópontot, és keresse meg a SmallBusiness SMTP Connector (SmallBusiness SMTP-összekötő) elemet.

  Ha a kiszolgálót Small Business Server 4.x rendszerről frissítették, bontsa ki az Administrative Groups (Felügyeleti csoportok), a Kiszolgálónév, majd a Connectors (Összekötők) csomópontot.

  Megjegyzés: A SmallBusiness SMTP-összekötőt a rendszer a Small Business Server 2000 internetcsatlakozási varázslójának futtatásakor hozza létre. Ha az SMTP-összekötőt manuálisan hozta létre, előfordulhat, hogy a neve nem SmallBusiness SMTP-összekötő. Azt is vegye figyelembe, hogy az SMTP-összekötő nem szükséges a külső levelezéshez. Az összekötő hiánya nem okoz problémát.
 2. Kattintson jobb gombbal a SmallBusiness SMTP-összekötőre (vagy a manuálisan létrehozott összekötő nevére), majd kattintson a Properties (Tulajdonságok) parancsra.
 3. Kattintson az Address Space (Címtér) fülre.
 4. Az alapértelmezett beállítások (ha az összekötőt a Small Business Server 2000 internetcsatlakozási varázslójával hozza létre) blokkolják a nyitott továbbítást. Az alapértelmezett beállítások az alábbiak:
  • Címtér - típus: SMTP
  • Cím: *
  • Költség: 1
  • A Connector Scope (Összekötő hatóköre) értéke Entire Organization (Teljes szervezet).
  • Az Allow messages to be routed to these domains (Levelek továbbításának engedélyezése ezekbe a tartományokba) jelölőnégyzet nincs bejelölve.
 5. Állítsa be az SMTP-összekötőt az említett módon, így a beállításokat visszaállítja az alapértelmezett értékre.


Az ISA Server beállításainak ellenőrzéséhez kövesse az alábbi lépéseket:
 1. Nyissa meg az ISA Management konzolt.
 2. Bontsa ki a Servers and Arrays (Kiszolgálók és tömbök), a
  Számítógép neve, majd a Publishing (Közzététel) csomópontot, végül kattintson a Server Publishing Rules (Kiszolgáló közzétételi szabályai) elemre.
 3. Ha a jobb oldalon Create Server Publishing Rules (Kiszolgáló közzétételi szabályainak létrehozása) elemet látja más szöveggel együtt, nincs definiálva közzétételi szabály a kiszolgálóhoz. A szakasz végére léphet. Ha nem jelenik meg a Create Server Publishing Rules (Kiszolgáló közzétételi szabályainak létrehozása) elem, a definiált szabályok listáját láthatja. Ugorjon a 4. lépésre.
 4. Ellenőrizze, hogy a Protocol (Protokoll) oszlopban szerepel-e az SMTP Server (SMTP-kiszolgáló) elem. Az ISA Server 2000 rendszerben a SMTP Server (SMTP-kiszolgáló) a 25-ös TCP-bejövőport alapértelmezett protokolldefiníciójának neve. Ha a protokoll definíciója létezik, az ISA Server rendszerhez meg van adva az SMTP-kiszolgáló közzétételi szabálya.

  Megjegyzés: A rendszergazdák a 25-ös TCP-bejövőport definiálásához más névvel egyéni protokolldefiníciót adhatnak meg. Ha a Protocol (Protokoll) oszlopban nem látható az SMTP Server (SMTP-kiszolgáló) érték, de a 25-ös TCP-bejövőporthoz protokolldefiníció tartozik, az is lehet SMTP-kiszolgáló közzétételi szabálya.
 5. A megoldáshoz tiltsa le vagy törölje a az SMTP-kiszolgáló közzétételi szabályát az ISA Server rendszerben. A letiltáshoz kattintson a jobb gombbal a szabályra, majd válassza a Disable (Letiltás) parancsot. A szabály törléséhez kattintson a jobb gombbal a szabályra, majd válassza a Delete (Törlés) parancsot.
 6. Az ISA Server rendszer bejövő SMTP-forgalmának engedélyezéséhez SBS 2000 rendszerben futtassa az Internetcsatlakozás varázslót, Windows Small Business Server 2003 rendszerben pedig az E-mail és internetkapcsolat konfigurálása varázslót. Small Business Server 2000 rendszerben az Internetcsatlakozás varázsló futtatásához kattintson a Start menü Futtatás parancsára, írja be az icw parancsot, majd kattintson az OK gombra.

  Windows Small Business Server 2003 rendszerben az E-mail és internetkapcsolat konfigurálása varázsló futtatásához hajtsa végre az alábbi lépéseket:
  1. Kattintson a Start menü Kiszolgálókezelés parancsára a varázsló indításához.
  2. A bal oldali ablaktáblában bontsa ki a Teendőlista elemet. A részletek ablaktáblájában válassza a Csatlakozás az internethez elemet.

   Megjegyzés: Az Internetcsatlakozás varázsló és az E-mail és internetkapcsolat konfigurálása varázsló csomagszűrőt ad az ISA Server rendszerhez az SMTP internetről bejövő forgalmának engedélyezéséhez. Ha az SMTP protokollhoz továbbra is szeretne kiszolgáló-közzétételi szabályt használni, az Exchange programban ellenőrizze, hogy a 127.0.0.1 cím nincs az engedélyezett továbbítók listájában. Ha Windows Small Business Server 2003 rendszerben futtatja az E-mail és internetkapcsolat konfigurálása varázslót, és elvégzi az Exchange program beállítását, a rendszer ismét hozzáadja a 127.0.0.1 címet. Minden alkalommal, amikor futtatja az E-mail és internetkapcsolat konfigurálása varázslót, és beállítja az Exchange programot, el kell távolítania a címet. Ez a hiba az SBS 2000 rendszerben nem fordul elő.
Miután a cikkben található lépések segítségével ellenőrizte az alapértelmezett SMTP virtuális kiszolgáló, a SmallBusiness SMTP-összekötő és az ISA Server beállításait, az Exchange kiszolgáló blokkolja az SMTP-továbbítást. A telnet esetében ismét végre kell hajtania a cikk „Annak meghatározása, hogy az Exchange kiszolgáló nyitott SMTP-továbbító-e” szakaszában ismertetett lépéseket annak megállapítására, hogy az Exchange kiszolgáló az „550 5.7.1 Unable to relay for user@spam.com” üzenetet adja vissza, amikor nem az Exchange kiszolgálón található címzettnek próbál levelet küldeni. Miután ellenőrizte, hogy a Small Business Server rendszerrel működő kiszolgáló nem nyitott SMTP-továbbító, lépjen a cikk Az Exchange kiszolgáló SMTP-várólistáinak kiürítése szakaszához.

a lap tetejére

Az Exchange kiszolgáló SMTP-várólistáinak kiürítése


Figyelem! Az eljárás során a rendszer töröl MINDEN, a külső SMTP-címzetteknek küldött üzenetet. A belső e-mailek és a bejövő levelek megmaradnak. Az alábbi beállítások ideiglenesek, és a módosítások visszavonására szolgáló lépések a szakasz későbbi részében találhatók.

Megjegyzés: Az Exchange kiszolgáló SMTP-várólistái kiürítésének bemutatására élő adás áll rendelkezésre. Az adás megtekintéséhez kattintson az alábbi hivatkozásra:
 1. Az Exchange System Manager programban, a Connectors (Összekötők) elem alatt kattintson a SmallBusiness SMTP Connector (SmallBusiness SMTP-összekötő) elemre. Ehhez SMTP-összekötőre van szükség. Ha az Exchange kiszolgálón nem található SMTP-összetevő, hozzon létre egyet. Ehhez hajtsa végre a következő lépéseket:
  1. Kattintson a jobb gombbal a Connectors (Összekötők) elemre, mutasson a New (Új) pontra, majd válassza az SMTP értéket.
  2. A General (Általános) lapon írjon be egy ideiglenes nevet (például Ideiglenes összekötő) a Name (Név) mezőbe.
  3. A lap alján kattintson az Add (Hozzáadás) gombra, válassza ki a kiszolgáló nevét és a hozzá tartozó SMTP virtuális kiszolgálót, majd kattintson az OK gombra.
  4. Kattintson az Address Space (Címtér) elemre.
  5. Kattintson az Add (Hozzáadás) gombra, majd az SMTP elemre, végül az OK gombra.
  6. Az Internet Address Space Properties (Internetes címtér tulajdonságai) párbeszédpanelen hagyja meg az alapértelmezett beállításokat (e-mail tartomány: *, költség: 1), és kattintson az OK gombra.
  7. Kattintson a General (Általános) fülre, és ugorjon a 4. lépésre.
 2. Kattintson jobb gombbal a SmallBusiness SMTP Connector (SmallBusiness SMTP-összekötő) elemre, majd kattintson a Properties (Tulajdonságok) parancsra. Ha több SMTP-összekötővel rendelkezik, az alábbi lépésekben azt kell használnia, amelyiknél az Address Space (Címtér) lapon az SMTP-címben „*” (csillag) látható.

 3. Kattintson a General (Általános) fülre. Jegyezze fel a lapon található összes beállítást, mert azokat a cikk későbbi részében meg kell adnia.
 4. Válassza a Forward all mail through this connector to the following smart hosts (Ezt az összekötőt használja az összes levél továbbításához az alábbi intelligens állomásokra) elemet.
 5. A mezőbe írjon be egy hibás IP-címet, és tegye zárójelbe. Írja be például a következőt:
  [99.99.99.99].
 6. Kattintson a Deliver Options (Kézbesítési beállítások) fülre.
 7. Kattintson a Specify when messages are sent through this connector (Az üzenetek adott összekötőn keresztül történő küldési idejének megadása) elemre.
 8. A Connection Time (Kapcsolódás ideje) listában kattintson a Run daily at 11:00 PM (Futtatás naponta 11:00-kor) elemre.
 9. Kattintson az OK gombra az SMTP Connector Properties (SMTP-összekötő tulajdonságai) párbeszédpanel bezárásához.
 10. Bontsa ki a Servers (Kiszolgálók), a Kiszolgálónév, a Protocols (Protokollok), végül pedig az SMTP csomópontot. Kattintson jobb gombbal a Default SMTP Virtual Server (Alapértelmezett SMTP virtuális kiszolgáló) elemre, majd kattintson a Stop (Leállítás) parancsra.
 11. Az SMTP virtuális kiszolgáló leállása több percet vehet igénybe. Az alapértelmezett SMTP virtuális kiszolgáló leállítását követően kattintson ismét jobb gombbal az alapértelmezett SMTP virtuális kiszolgálóra, majd kattintson a Start (Indítás) parancsra. Az alapértelmezett SMTP virtuális kiszolgáló indítása több percet vehet igénybe.
 12. Az alapértelmezett SMTP virtuális kiszolgáló indítását követően várjon körülbelül 10 percet.

  Az alapértelmezett SMTP virtuális kiszolgáló ezt követően ismét számba veheti az üzeneteket, és egyetlen várólistára helyezheti a SmallBusiness SMTP-összekötőhöz (vagy az 1.b lépésben létrehozott összekötőhöz).
 13. Körülbelül 10 perccel később bontsa ki a Default SMTP Virtual Server (Alapértelmezett SMTP virtuális kiszolgáló) elemet, és kattintson a Queues (Várólisták) elemre.
 14. Jegyezze fel az üzenetek teljes számát, amely a Small Business SMTP Connector (Small Business SMTP-összekötő) mellett található.

  A szám a stabilizáláshoz szükséges, hogy az összes üzenet egyszerre törölhető legyen.
 15. Kattintson jobb gombbal a Queues (Várólisták) elemre, majd kattintson a Refresh approximately every 15 minutes (Frissítés körülbelül 15 percenként) elemre.
 16. Ismételje a 15. lépést, amíg az üzenetek teljes száma állandó marad.
 17. Keresse meg a SmallBusiness SMTP-összekötő várólistáját. A várólistát a mappa sárga ikonján elhelyezett ki piros színű óra jelzi.
 18. Az üzenetek várólistából való törléséhez hajtsa végre a Small Business Server megfelelő verziójához tartozó lépéseket:
  • Small Business Server 2003: Kattintson jobb gombbal a SmallBusiness SMTP Connector (SmallBusiness SMTP-összekötő) elemre, majd kattintson a Find Messages (Üzenetek keresése) parancsra. A Number of messages to be listed in the search (A keresési eredménylistában megjelenítendő üzenetek száma) mező értéklistájából válassza ki a megfelelő értéket. Kattintson a Find Now (Keresés) gombra. Válassza ki az összes eredményüzenetet (SHIFT+PAGE DOWN). Kattintson a jobb gombbal a kijelölt üzenetekre, majd kattintson a Delete All Messages (No NDR) (Minden üzenet törlése (nincs a kézbesítés sikertelenségéről tájékoztató jelentés)) parancsra.
  • Small Business Server 2000: Kattintson jobb gombbal a SmallBusiness SMTP Connector (SmallBusiness SMTP-összekötő) elemre, majd kattintson a Delete All Messages (No NDR) (Minden üzenet törlése (nincs a kézbesítés sikertelenségéről tájékoztató jelentés)) parancsra.
 19. Amikor megjelenik a kiválasztott várólistában található üzenetek törlésére vonatkozó kérdés, kattintson a Yes (Igen) gombra. A várólista üzeneteinek törlése azok számától függően hosszabb időt vehet igénybe.
 20. Az üzenetek törlését követően kattintson jobb gombbal a Queues (Várólisták) elemre, majd kattintson a Refresh (Frissítés) parancsra.
 21. Tekintse meg a SmallBusiness SMTP-összekötő várólistájában található üzenetek számát. A számnak nullának kell lennie.
 22. Várjon körülbelül 5 percet, majd ismételje meg a frissítést. Ennek célja, hogy a SmallBusiness SMTP Connector (SmallBusiness SMTP-összekötő) lista elemeinek száma nulla legyen, és annyi is maradjon. Ha a szám növekszik, az Exchange kiszolgáló továbbra is üzeneteket dolgoz fel a SmallBusiness SMTP-összekötőn keresztül történő külső kézbesítés céljából. Ismételje meg a lépést, amíg a szám állandósul.
 23. Ismételje a 19-23. lépéseket, amíg a SmallBusiness SMTP Connector (SmallBusiness SMTP-összekötő) várólistájának elemszáma folyamatosan nulla lesz. Ha ez bekövetkezik, az Exchange kiszolgáló SMTP-várólistáiból sikeresen törölte a kéretlen reklámleveleket.


A kéretlen reklámlevelek törlését követően vissza kell vonnia 2-8. lépésben végrehajtott módosításokat. Ehhez tegye a következőket:
 1. Az Exchange System Manager programban bontsa ki a Connectors (Összekötők) csomópontot, kattintson jobb gombbal a SmallBusiness SMTP Connector (SmallBusiness SMTP-összekötő) elemre, majd kattintson a Properties (Tulajdonságok) parancsra.

  Ha az 1. lépésben ideiglenes SMTP-összetevőt hozott létre, a Properties (Tulajdonságok) helyett a Delete (Törlés) parancsra kattintson, majd ugorjon a 7. lépésre.
 2. A General (Általános) lapon módosítsa a beállításokat Az Exchange kiszolgáló SMTP-várólistáinak kiürítése című szakasz 3. lépésében feljegyzett értékekre.
 3. Kattintson a Delivery Options (Kézbesítési beállítások) fülre.
 4. Ellenőrizze, hogy a Specify when messages are sent through this connector (Az üzenetek adott összekötőn keresztül történő küldési idejének megadása) elem ki van-e választva.
 5. A Connection Time (Kapcsolódás ideje) listában kattintson a Always Run (Futtatás mindig) elemre.
 6. Kattintson az OK gombra.
 7. Bontsa ki a Servers (Kiszolgálók), a Kiszolgálónév, a Protocols (Protokollok), végül pedig az SMTP csomópontot. Kattintson jobb gombbal a Default SMTP Virtual Server (Alapértelmezett SMTP virtuális kiszolgáló) elemre, majd kattintson a Stop (Leállítás) parancsra.
 8. Az alapértelmezett SMTP virtuális kiszolgáló leállítását követően kattintson ismét jobb gombbal a Default SMTP Virtual Server (Alapértelmezett SMTP virtuális kiszolgáló) elemre, majd kattintson a Start (Indítás) parancsra.
Az Exchange kiszolgálót beállította a nyitott SMTP-továbbítás blokkolására, és a kéretlen reklámleveleket eltávolította az Exchange kiszolgáló SMTP-várólistáiból. A következő lépés a fájlrendszer kiürítése.


a lap tetejére

Az Exchange kiszolgáló fájlrendszerének kiürítése

Megjegyzés: Az Exchange kiszolgáló fájlrendszerének továbbítást követő kiürítéséhez élő adás áll rendelkezésre. Az adás megtekintéséhez kattintson a következő hivatkozásra:Az Exchange kiszolgáló az SMTP virtuális kiszolgáló beállításainak megfelelően próbálja meg kézbesíteni az üzeneteket. Ha a kézbesítés elérte a megengedett értéket, az Exchange kiszolgáló leállítja a kézbesítést, és az SMTP-várólistán kívüli leveleket egy sikertelen üzeneteket tartalmazó (BadMail) mappába helyezi. Ez a mappa nagy helyet foglalhat a meghajtón.

A felesleges fájlok eltávolításához kövesse az alábbi lépéseket:
 1. A Windows Intéző programban keresse meg a C:\Program Files\Exchsrvr\Mailroot\Vsi 1 mappát. Ehhez a bal oldali ablaktáblában bontsa ki a C:\Program Files, az Exchsrvr, a MailRoot, majd a Vsi 1 csomópontot.

  Fontos! A Badmail mappát ne nyissa meg. Attól függően, hogy a Small Business Server rendszerrel működő számítógép mennyi levélszemetet dolgoz fel, a mappa akár több százezer fájlt is tartalmazhat. Ha megnyitja a mappát, úgy tűnhet, mintha a kiszolgáló nem válaszolna.
 2. Kattintson a Fájl menü Új pontjának Mappa parancsára.
 3. Írja be a BadMail2 szöveget az új mappa nevének.
 4. Mutasson a Start menü Programok vagy Minden program pontjára, mutasson a Microsoft Exchange pontra, majd kattintson a System Manager parancsra.
 5. Bontsa ki a Servers (Kiszolgálók), a Kiszolgáló neve, a Protocols (Protokollok), végül pedig az SMTP csomópontot.

  Ha megjelennek felügyeleti csoportok, bontsa ki az Administrative Groups (Felügyeleti csoportok), a Kiszolgáló neve, a Servers (Kiszolgálók), a Kiszolgáló neve, a Protocols (Protokollok), végül pedig az SMTP csomópontot.
 6. Kattintson jobb gombbal a Default SMTP Virtual Server (Alapértelmezett SMTP virtuális kiszolgáló) elemre, majd kattintson a Properties (Tulajdonságok) parancsra.
 7. Kattintson a Messages (Üzenetek) fülre.
 8. A Badmail directory (Sikertelen üzenetek könyvtára) mezőben a BadMail mappanevet módosítsa BadMail2 értékre, majd kattintson az OK gombra.
 9. A BadMailOld mappát törölje véglegesen. Ehhez a Windows Intézőben kattintson a BadMailOld mappára, nyomja le és tartsa lenyomva a SHIFT billentyűt, majd nyomja le a DELETE billentyűt.
 10. Amikor a számítógép a törlési parancs megerősítését kéri, kattintson a Yes (Igen) gombra. A mappa törlése a benne lévő fájlok számától függően hosszú időt vehet igénybe.
a lap tetejére

Az Exchange kiszolgáló meghajtóinak töredezettségmentesítése

Mivel sok fájlt helyezett át vagy törölt, szükség lehet a lemeztöredezettség-mentesítő futtatására az adott meghajtókon.

a lap tetejére

Az Exchange kiszolgáló eltávolítása a visszajelzést nem adók listájáról

Előfordulhat, hogy az Exchange kiszolgáló tartománynevét vagy külső IP-címét el kell távolítania a visszajelzést nem adók listájáról.
a lap tetejére

Hivatkozások

A Microsoft Tudásbázis kapcsolódó cikkei:
313395 A névtelen SMTP-kapcsolatok továbbítási korlátozásainak vizsgálata és a kéretlen üzenetek szűrése Exchange 2000 Server rendszerben (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
321825 Az adatbázisokkal lemezterület hiányában megszakad a kapcsolat (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
319356 A kéretlen reklámlevelek szűrése Exchange 2000 rendszerben (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
a lap tetejére
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 324958 - Utolsó ellenőrzés: 2007. dec. 3. - Verziószám: 1

Visszajelzés