Nem módosítható a mappák Írásvédett és Rendszer attribútuma

A következőkre vonatkozik: Windows 7 EnterpriseWindows 7 Enterprise NWindows 7 Home Basic

A cikk Microsoft Windows 2000, Windows NT 4.0, Windows Millennium Edition, Windows 98 és Windows 95 rendszerre vonatkozó változata a 256614 A cikk Microsoft Windows 2000, Windows NT 4.0, Windows Millennium Edition, Windows 98 és Windows 95 rendszerre vonatkozó változata a számú cikk (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

A jelenség


A következő jelenségeket tapasztalhatja:
 • Nem tudja megjeleníteni vagy módosítani egy mappa Írásvédett vagy Rendszer attribútumát a mappa Tulajdonságok paneljén. Többek között az alábbi jelenségeket tapasztalhatja:
  • Amikor a mappa Tulajdonságok párbeszédpanelén az Általános lapra lép, az Írásvédett jelölőnégyzet nem érhető el, és nem található a Rendszer attribútum módosítására szolgáló jelölőnégyzet.
  • A mappa Tulajdonságok párbeszédpaneljének Általános lapján kattintással bejelöli az Írásvédett jelölőnégyzetet vagy törli a jelet belőle. Amikor az OK vagy Alkalmaz gombra kattint, a következő üzenet jelenik meg:
   Attribútummódosítások megerősítése
   A következő attribútummódosításokat választotta:
   írásvédelem megszüntetése
   Ezt a módosítást csak erre a mappára kívánja alkalmazni, vagy az almappákra és a fájlokra is?
   Ha a Módosítások alkalmazása csak erre a mappára lehetőséget választja, a rendszer a mappa összes fájljának írásvédettségét megváltoztatja, ugyanakkor változatlan marad a mappa, a benne lévő almappák, illetve az almappákban lévő fájlok attribútuma. Ha a Módosítások alkalmazása erre a mappára, az almappákra és a fájlokra választógombot jelöli be, a mappában és az összes almappában lévő fájlok írásvédettsége megváltozik, de a mappáké és az almappáké nem.
 • Egyes programok hibaüzenetet jeleníthetnek meg, ha írásvédett vagy rendszermappába próbál fájlt menteni. Ily módon elképzelhető, hogy ezekkel a programokkal nem fog tudni fájlokat menteni az adott mappába.

Oka


Szemben a fájlok Írásvédett attribútumával, a mappák írásvédett voltát általában figyelmen kívül hagyja a Windows, illetve annak összetevői és az egyéb programok. A Windows Intézőben például törölhetők, átnevezhetők és módosíthatók az Írásvédett attribútummal rendelkező mappák. Az Írásvédett és Rendszer attribútumot a Windows Intéző csak annak megállapítására használja, hogy a mappa speciális mappa-e (például rendszermappa), amely testreszabott nézettel jelenik meg a Windows rendszerben (ilyen mappa a Dokumentumok, Kedvencek, Fonts és Downloaded Program Files mappa), illetve olyan mappa, amelyet a tulajdonságpanel Testreszabás lapján módosított. Ennek eredményeképpen a Windows Intézővel nem lehet megtekinteni a mappák Írásvédett vagy Rendszer attribútumát.

Megjegyzés: A Windows egyes korábbi verzióiban módosítható a mappák Írásvédett attribútuma a mappa tulajdonságpaneljéről, de a Windows egyetlen verziójában sem lehetséges a Rendszer attribútum módosítása a Windows Intézőből.

Kerülő megoldás


A problémát megkerülő megoldásként használja a parancssorból (Cmd.exe) az Attrib parancsot a mappák Írásvédett és Rendszer attribútumának megtekintéséhez vagy eltávolításához. A parancssorba az attrib /? parancsot beírva megtekintheti az Attrib parancs szintaxisát.

Figyelmeztetés: Ha eltávolítja egy mappa Írásvédett vagy Rendszer attribútumát, az normál mappának tűnhet, és egyes testreszabott beállításai elveszhetnek. A Windows például testreszabja a Fonts mappát, egy olyan speciális nézetet nyújtva hozzá, amely lehetővé teszi a különböző változatok (például félkövér vagy dőltbetűs) elrejtését. Ezenkívül lehetséges a mappa csakis betűtípusokra érvényes megjelenítési beállításainak módosítása is. Ha eltávolítja az Írásvédett vagy Rendszer attribútumot a Fonts mappáról, ezek a testreszabott nézetek nem lesznek elérhetők. A tulajdonságpaneljükTestreszabás lapján módosított mappák esetén elveszhetnek a mappaikonra vonatkozó és az egyéb beállítások is, ha eltávolítja az Írásvédett attribútumot.

Ha egy program nem tud fájlokat menteni egy írásvédett mappába (például a Dokumentumok mappába), állítsa be a mappához a Rendszer attribútumot az Írásvédett helyett az Attrib eszköz parancssorból való alkalmazásával.

Ha például a C:\Teszt mappára az Írásvédett attribútum helyett a Rendszer attribútumot kívánja beállítani, használja a következő parancsot:
attrib -r +s c:\teszt
Egyes programok nem működnek megfelelően a Rendszer attribútummal rendelkező mappákkal. Ha mind az Írásvédett, mind a Rendszer attribútumot el kívánja távolítani a C:\Teszt mappáról, használja a következő parancsot:
attrib -r -s c:\teszt

Állapot


Ez a jelenség tudatos tervezési döntés következménye

További információ


A Windows a fájlok és mappák attribútumait a fájlrendszerben a fájl- és mappanevekkel, a kiterjesztéssel, a dátum- és időbélyegzővel, illetve az egyéb adatokkal együtt tárolja. Az Írásvédett jelölőnégyzet azért nem érhető el a mappákhoz, mert nem vonatkozik rájuk. Ezt a jelölőnégyzetet a mappában található fájlok írásvédettre állítására használhatja. A Windows Intézővel azonban nem állapíthatja meg, hogy a mappák Írásvédett vagy Rendszer attribútuma be van-e állítva. A mappákra beállított attribútumok megtekintéséhez és módosításához az Attrib parancssori eszközt kell használni.