A kiszolgálói üzenetblokkok bejövő kapcsolatokra vonatkozó korlátozásának hibaelhárítása egyenrangú Windows munkacsoportokban

FONTOS: Ebben a cikkben a rendszerleíró adatbázis módosításával kapcsolatos tudnivalók olvashatók. A rendszerleíró adatbázis módosítása előtt feltétlenül készítsen biztonsági másolatot arról, és csak akkor fogjon hozzá, ha tisztában van a rendszerleíró adatbázis visszaállításának módjával probléma esetén. További információt a rendszerleíró adatbázis biztonsági mentéséről, visszaállításáról és szerkesztéséről a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:
256986 A Microsoft Windows rendszerleíró adatbázisának ismertetése (Előfordulhat, hogy a cikk csak angol nyelven érhető el.)

A jelenség

Egy egyenrangú munkacsoport tagjaként működtetett, és a cikk elején említett termékek valamelyikét futtató számítógép hálózati erőforrásaihoz való kapcsolódási kísérlet az alábbi hibaüzeneteket eredményezheti:
Operációs rendszer hibakód: 71

Ezzel a távoli számítógéppel jelenleg több kapcsolat nem létesíthető, mivel már létrejött annyi kapcsolat, amennyit az fogadni tud.
– vagy –
A következő rendszerhiba történt: 71

Ez a távoli számítógép elérte kapcsolatainak maximális számát, ezért jelenleg nem kapcsolódhat hozzá.

Oka

Egy Windows ügyfélszámítógép egy nyomtatókiszolgáló vagy egy megosztott nyomtatóval rendelkező munkaállomás \PIPE\spoolss named pipe-jával létesítendő kapcsolat megnyitását kezdeményezhette. Ez általában a nyomtatókat lekérdező programok (például a Microsoft Word) indításakor, illetve a Vezérlőpult Nyomtatók mappájának megnyitásakor fordul elő. Ilyenkor mind az ügyfél, mind a kiszolgáló nyomtatásisor-kezelője megnyit egy, a kapcsolathoz tartozó leírót.
A távoli eljáráshívásnak (RPC) minden aktív RPC-hívás (például OpenPrinter) esetén szüksége van egy named pipe példányra. Ha egy OpenPrinter hívás nem válaszol, az RPC szolgáltatás nyitva hagyja a named pipe kapcsolatot. Az RPC szolgáltatás a környezetleíró (ebben az esetben az OpenPrinters) bezárásáig nem bontja e kapcsolatot.

Ha mindkét alábbi feltétel teljesül, az is elképzelhető, hogy névtelen kapcsolat (más néven üres munkameneti kapcsolat) létesítésével próbálkozott, mely soha nem zárja az egyenrangú hálózatban kiszolgálóként funkcionáló munkaállomás \PIPE\spoolss named pipe-ját:
 • Az ügyfél kapcsolatot létesített a „nyomtatókiszolgálóként” működő számítógép egyik megosztott nyomtatójával.
 • Legalább egy ügyfélen be van állítva egy helyi megosztott nyomtató.

A megoldás

A nyomtatókiszolgálóként funkcionáló munkaállomáson az alábbi módszerek bármelyikével korlátozhatja az üres munkamenet-kapcsolatokat. A javasolt módszer az elsőként ismertetett eljárás.

1. módszer

A Csoportházirend felhasználói felületének használatával, vagy a megfelelő rendszerleíró kulcs beállításával tiltsa le az üres munkameneti kapcsolatokat azon a Windows rendszert futtató számítógépen, melyen a beérkező kapcsolatok száma túllépi a korlátot, és a kapcsolatok között üres munkamenet-kapcsolatok is találhatók.

A Csoportházirend felhasználói felületének (Helyi biztonsági házirend MMC beépülőmodul) használata

 1. Mutasson a Start menü Programok almenüjének Felügyeleti eszközök pontjára, majd kattintson a Helyi biztonsági házirend parancsra.

  MEGJEGYZÉS: Ha ezt a lépést nem tudja végrehajtani, mert a Felügyeleti eszközök menüpont nem jelenik meg a Programok menüben, kattintson a Start gombra, mutasson a Beállítások, majd a Vezérlőpult pontra, kattintson duplán a Felügyeleti eszközök elemre, végül kattintson a Helyi biztonsági házirend parancsra.
 2. Kattintson duplán a Biztonsági beállítások fa Helyi házirend elemére, majd kattintson a Biztonsági beállítások elemre.
 3. Kattintson a Névtelen kapcsolatok további korlátozása házirendelemre, majd a Helyi házirendi szabály: csoport Névtelen hozzáférés csak külön engedéllyel elemére.
 4. Indítsa újra a számítógépet.
A házirend korlátozást vezet be az üres munkameneti kapcsolatokra.

A Rendszerleíróadatbázis-szerkesztő használata

FIGYELEM: A Rendszerleíróadatbázis-szerkesztő helytelen használata komoly problémákhoz vezethet, amelyek az operációs rendszer újratelepítését tehetik szükségessé. A Microsoft nem garantálja a Rendszerleíróadatbázis-szerkesztő nem megfelelő használata miatt fellépő problémák megoldhatóságát. A Rendszerleíróadatbázis-szerkesztőt saját kockázatára használhatja.

Az üres munkamenet-kapcsolatok korlátozása (vagy az üres munkamenetek elérésének tiltása):
 1. Indítsa el a Rendszerleíróadatbázis-szerkesztőt.
 2. A rendszerleíró adatbázisban keresse meg az alábbi rendszerkulcsot, majd kattintson rá:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\LSA
 3. Kattintson a Szerkesztés menü Azonosító hozzáadása elemére, majd adja hozzá az alábbi azonosítót és értéket:
  Azonosítónév: RestrictAnonymous
  Adattípus: REG_DWORD
  Érték: 2
  Alapértelmezés: 0
  A 2-es érték korlátozza az üres munkameneti kapcsolatokat.

  A RestrictAnonymous azonosító értékének beállításához Windows NT 4.0 rendszeren állítsa az azonosító értékét a 0 vagy 1, Windows 2000 rendszeren a 0, 1 vagy 2 értékre. Az értékek az alábbi beállításoknak felelnek meg:
  • 0: Nincs megszorítás. A rendszer az alapértelmezett engedélyek szerint jár el.
  • 1: A SAM-fiókok és -nevek felsorolása nem engedélyezett.
  • 2: Névtelen hozzáférés csak külön engedéllyel.
 4. Indítsa újra a számítógépet.

2. módszer

Az alábbi módszerrel azon üres munkameneti kapcsolatok elkerülésére van mód, melyek munkameneti üresjárati ideje magas, és leírót nyitottak a \PIPE\spoolss named pipe-hoz.

A nyomtatómegosztás eltávolítása az ügyfeleken

Állapítsa meg, mely ügyfeleken engedélyezett a helyi nyomtatók megosztása (erről további információt a cikk „További információ” című szakaszában talál), majd az alábbi módon mindezen számítógépeken távolítsa el az összes helyi nyomtatómegosztást:
 1. A Nyomtatók mappát megnyitva ellenőrizze, hogy valamely helyi nyomtató meg van-e osztva.
 2. Nyissa meg a megosztott nyomtató Tulajdonságok ablakát, és kattintson a Megosztás lapra.
 3. Kattintson a Ne legyen megosztva a nyomtató választógombra.

Állapot

A Microsoft megerosítette a hiba létezését a cikk elején a "Kapcsolódó témakör" részben felsorolt Microsoft termékekben.

További információ

A Windows NT Workstation 4.0, Windows 2000 Professional és Windows XP Professional rendszereket futtató számítógépek a licencszerződések értelmében legfeljebb 10 egyidejű bejövő ügyfélmunkamenettel rendelkezhetnek. A Windows XP Home Edition rendszert futtató számítógépek esetén a licencszerződés legfeljebb 5 egyidejű bejövő ügyfélmunkamenetet engedélyez. Az egy számítógépről eredeztethető összes logikai meghajtó, helyi nyomtató és szállításiréteg-szintű kapcsolat egyetlen munkamenetnek minősül.

Ha a kiszolgálószolgáltatás elérte a nyitott munkamenetek számának felső korlátját, és újabb felhasználó próbál meg erőforrást lefoglalni, a számítógép a cikk fentebb található, „A jelenség” szakaszában ismertetett hibaüzenetekkel tér vissza.

Két számítógép között rendszerint nincsenek többszörös munkamenetek. Ennek ellenére előfordulhatnak kivételek. Ilyen eset például, ha az A jelű számítógép a bejelentkezett felhasználóétól különböző felhasználói környezetben futtat egy szolgáltatást, és a szolgáltatás logikai kapcsolatot létesít a B jelű számítógéppel. Ezt a logikai kapcsolatot fájlmegosztások, nyomtatók, soros portok, de akár a két számítógép között named pipe-okon vagy mail slot-okon keresztül zajló kommunikáció is létrehozhatják.

A munkamenetekről, illetve a nyitott fájlokról és megosztott erőforrásokról az alábbi parancsokkal kaphat információt.

Információ a kiszolgálószolgáltatást futtató számítógép aktív munkameneteiről

A kiszolgálószolgáltatást futtató számítógép aktív munkameneteiről az alábbi parancs kiadásával kaphat információt:
net session
A nyitott munkamenetek megszámlálásával győződhet meg arról, hogy a rendszer elérte-e a munkamenetek számának felső határaként megszabott 10-es (Windows XP Home Edition rendszer esetén 5-ös) értéket. Rendszerint egy távoli ügyfélhez egyetlen munkamenet tartozik.

Ha több kapcsolat is tartozik ugyanahhoz a távoli ügyfélhez, azon tekintse meg a Felhasználónév környezetet:
 • Tekintse meg az összes futó szolgáltatást, és állapítsa meg, van-e olyan, mely a munkamenet-táblázatban feltüntetett felhasználóhoz tartozó felhasználói környezetben fut.
 • Keressen olyan ütemezett feladatokat, melyek a bejelentkezési parancsfájl részeként, a bejelentkező felhasználóétól eltérő felhasználói környezetben futnak.
 • Keresse meg azokat a sorokat, melyekben a Felhasználónév oszlop értéke üres, és figyelje meg azok üresjárati idejét.
Az üres felhasználói környezettel rendelkező munkamenetek neve üres munkamenet.

Az ideiglenes üres munkameneteket rendszerint a kapcsolatlétesítés első lépésében járó IPC$ kapcsolatok okozzák. Ezek a kapcsolatok 30-90 másodpercig aktívak.

MEGJEGYZÉS: Az ügyfélszámítógépek munkameneteinek leválasztásához az alábbi parancs áll rendelkezésére:
net session /delete \\számítógépnév
A parancs a megadott számítógép minden munkamenetét bontja, és minden nyitott fájlt bezár. A parancs adatvesztést okozhat, ha nem mentett nyitott fájlokat kell bezárnia.

Információk a nyitott fájlokról

Ha a nyitott fájlokról szeretne információt kapni, a kiszolgálószolgáltatást futtató számítógépen adja ki az alábbi parancsot:
net files
Ha a munkamenet-táblázatban állandó üres felhasználói munkamenetek is szerepelnek, állapítsa meg, az üres felhasználó mely fájlokat és pipe-okat használja.

Információ a NetBIOS kapcsolatok táblázatáról

A bejövő és kimenő kapcsolatok listájának, valamint az általuk bonyolított forgalom mértékének megtekintéséhez adja ki az alábbi parancsot:
nbtstat -s

Információ a megosztott erőforrásokról

A fájlmegosztások, a rejtett felügyeleti (rendszergazdáknak szóló) megosztások és a megosztott nyomtatók megtekintéséhez adja ki az alábbi parancsot:
net share
Elképzelhető, hogy a többszörös ügyfélmunkamenetek okának feltárása érdekében további problémamegoldási lépéseket kell tennie.

A Hálózatfigyelő segítségével megállapíthatja, mely összetevő kezdeményezi egy újabb munkamenet létrehozását, és hogy a kiszolgálói üzenetblokk (SMB-) munkamenet milyen biztonsági környezetet használ.
A nyomtatásisor-kezeléssel kapcsolatos forgalom szűréséhez használja a Hálózatfigyelő R_WINSPOOL elemzőjét. A Windows alapú számítógépek a RemAPI (más néven Microsoft Windows Lanman Remote API Protocol) protokollon keresztüli NetShareEnum tranzakciókkal kutatják fel a nyomtatásisor-kiszolgálóként üzemelő számítógépeket. Alapértelmezés szerint egy NetShareEnum tranzakció csak a NetServerEnum2 és NetServerEnum3 kérelmekhez szükséges névtelen hozzáférés kérelmezését hajtja végre. A Windows operációs rendszerben alapértelmezés szerint engedélyezett a névtelen hozzáférés.

További információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkeiben talál a cikkek számára kattintva:
122920 Bejövő kapcsolatok korlátja a Windows rendszerekben (Előfordulhat, hogy a cikk csak angol nyelven érhető el.)
132679 A helyi rendszerfiók és az üres munkamenetek Windows NT rendszerben (Előfordulhat, hogy a cikk csak angol nyelven érhető el.)
143474 A névtelen bejelentkezéssel belépő felhasználók számára elérhető információk korlátozása (Előfordulhat, hogy a cikk csak angol nyelven érhető el.)
149522 A 71-es rendszerhiba és a Licenckezelő (Előfordulhat, hogy a cikk csak angol nyelven érhető el.)
154541 Az ügyfelek sok \Pipe\Spoolss kapcsolatot nyitnak a WinNT rendszerű nyomtatókiszolgálón (Előfordulhat, hogy a cikk csak angol nyelven érhető el.)
156431 XFOR: Az NT Server MSDN Select CD-ről való használata esetén 71-es kódú hiba lép fel (Előfordulhat, hogy a cikk csak angol nyelven érhető el.)
179483 Hibaüzenet: Jelenleg nem hozható létre több kapcsolat (Előfordulhat, hogy a cikk csak angol nyelven érhető el.)
191611 Többhelyű böngészőkhöz kötődő jelenségek (Előfordulhat, hogy a cikk csak angol nyelven érhető el.)
246261 A RestrictAnonymous rendszerleíró azonosító használata Windows 2000 rendszerben (Előfordulhat, hogy a cikk csak angol nyelven érhető el.)
289655 HOWTO: Üres munkamenet-megosztások engedélyezése Windows 2000 alapú számítógépen (Előfordulhat, hogy a cikk csak angol nyelven érhető el.)
302099 A Windows 2000 ügyfelek több kapcsolatot is használnak, miközben meghajtókat rendelnek egy kiszolgálóhoz (Előfordulhat, hogy a cikk csak angol nyelven érhető el.)
314882 Bejövő kapcsolatok korlátja a Windows XP rendszerben (Előfordulhat, hogy a cikk csak angol nyelven érhető el.)
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 328459 - Utolsó ellenőrzés: 2006. máj. 11. - Verziószám: 1

Visszajelzés