Útmutató: A mennyiségi licenc termékkulcsának módosítása Windows XP SP1 vagy frissebb Windows XP rendszerű számítógépen

BEVEZETÉS

Figyelmeztetés: A cikkben leírt lépések csak mennyiségi licenc alapján kapott telepítőlemezek esetén használhatók. Amennyiben OEM- vagy kereskedelmi verziót tartalmazó telepítési adathordozóval hajtja végre az alábbi lépéseket, a termékkulcs nem fog megváltozni. A Windows XP vagy a Windows Server 2003 rendszer telepítésekor az adathordozónak és a termékkulcsnak egymáshoz illőnek kell lennie. Vagyis a termékkulcs és az adathordozó esetében az értékesítési csatornának (MSDN, kereskedelmi, OEM, mennyiségi licenc stb.), az SKU-nak (Windows XP Professional, Windows XP Home Edition stb.) és a nyelvnek (angol, magyar stb.) azonosnak kell lennie. Ezeknek a feltételeknek a teljesülése elengedhetetlen a termékkulcs elfogadásához. Ha az adathordozó nem illik a termékkulcshoz, akkor az alábbi hibaüzenet jelenik meg:
A termékkulcs érvénytelen.
Ha egy „kiszivárogtatott” termékkulcsot használ (azaz olyan kulcsot, amelyről tudjuk, hogy közkézen forog) a Windows XP rendszer több számítógépre való (vagyis mennyiségilicenc-alapú) telepítéséhez, előfordulhat, hogy nem tudja majd telepíteni a Windows XP Service Pack 1 (SP1) és a frissebb szervizcsomagokat, illetve hogy nem tudja automatikusan letölteni a Windows Update webhelyen elérhető frissítéseket. A Windows XP SP1 és a frissebb Windows XP-szervizcsomagok telepítésekor például az alábbi hibaüzenet jelenhet meg:
A Windows telepítéséhez használt termékkulcs érvénytelen. Haladéktalanul forduljon a rendszergazdához vagy a szoftver értékesítőjéhez, és kérjen érvényes termékkulcsot. Ha úgy véli, hogy esetleg illegális Microsoft-szoftvert adtak el Önnek, kapcsolatba léphet a Microsoft Corporation illegális szoftverhasználat elleni munkacsoportjával is a piracy@microsoft.com e-mail címen. A Microsoft biztosítja Önt, hogy az illegális szoftverhasználat elleni munkacsoportnak megküldött minden személyes adatát bizalmasan kezeli.
A cikk tapasztalt számítógép-felhasználók számára készült. A lépések egyszerűbb követhetősége érdekében célszerű először kinyomtatni a jelen cikket.

További információ

Előfeltételek

A cikkben tárgyalt lépések végrehajtásához érvényes termékkulccsal kell rendelkeznie. Érvényes termékkulcs beszerzéséhez látogasson el a Microsoft mennyiségilicenc-szolgáltatási központjába:

A mennyiségi licenc termékkulcsának módosítása

Az alábbiakban két megoldást is találhat a mennyiségi licenccel telepített Windows XP rendszerek termékkulcsának módosítására. Az első megoldás a Windows Termékaktiválás varázsló grafikus felhasználói kezelőfelületét használja, a második pedig egy WMI-parancsfájlt alkalmaz. A Termékaktiválás varázslón alapuló megoldás egyszerűbb, Ha azonban több számítógépen kell módosítani a termékkulcsot, akkor célszerűbb parancsfájlt használni.

1. módszer: Az Aktiválás varázsló használata

Fontos: Az alábbi bekezdés, módszer, illetve feladat a beállításjegyzék (korábbi nevén rendszerleíró adatbázis) módosítását is magában foglaló lépéseket tartalmaz. A beállításjegyzék helytelen módosítása azonban komoly problémákat okozhat, ezért ügyeljen az utasítások pontos betartására. A beállításjegyzékről módosítása előtt készítsen biztonsági másolatot, hogy szükség esetén visszaállíthassa azt. A beállításjegyzék biztonsági mentéséről és visszaállításáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
322756 Útmutató: A rendszerleíró adatbázis biztonsági mentése, szerkesztése és visszaállítása Windows XP és Windows Server 2003 rendszerben
Ha csupán néhány mennyiségilicenc-alapú termékkulcsot kell módosítania, használhatja a Termékaktiválás varázslót.

Megjegyzés: Javasoljuk, hogy az alábbi lépések végrehajtása előtt a Rendszer-visszaállítás segédprogram futtatásával készítsen egy új visszaállítási pontot.
A Windows-aktiválás törlése
 1. Kattintson a Start menü Futtatás parancsára.
 2. A Megnyitás mezőbe írja be a regedit parancsot, majd kattintson az OK gombra.
 3. A navigációs ablaktáblán keresse meg a beállításjegyzék alábbi beállításkulcsát, és kattintson rá:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\Current Version\WPAEvents
 4. A jobb oldali ablaktáblában kattintson a jobb gombbal az OOBETimer elemre, majd válassza a Módosítás parancsot.
 5. A Windows aktivált állapotának törléséhez módosítson legalább egy számjegyet az azonosító értékében.
A Windows ismételt aktiválása és az új termékkulcs megadása
 1. Kattintson a Start menü Futtatás parancsára.
 2. Írja be a Megnyitás mezőbe a következő parancsot, majd kattintson az OK gombra:
  %systemroot%\system32\oobe\msoobe.exe /a
 3. Jelölje be az Igen, telefonálni szeretnék az ügyfélszolgálatra, hogy aktiváljam a Windows rendszert választógombot, majd kattintson a Tovább gombra.
 4. Kattintson a Kulcs módosítása elemre.
 5. Írja be a termékkulcsot Az új kulcs mezőkbe, majd kattintson a Frissítés gombra.

  Ha a varázsló visszatér az előző képernyőre, kattintson az Emlékeztessen később gombra, és indítsa újra a számítógépet.
 6. Az 1. és a 2. lépés megismétlésével győződjön meg arról, hogy a Windows aktiválva van. A következő üzenet jelenik meg:
  A Windows már aktiválva van. A kilépéshez kattintson az OK gombra.
 7. Kattintson az OK gombra.
 8. Telepítse a Windows XP Service Pack 1a szervizcsomagot vagy a Windows XP egy újabb szervizcsomagját.
Ha a Windows XP SP1 vagy a Windows XP újabb szervizcsomagjának telepítése után a rendszer nem indul újra, kövesse az alábbi lépéseket:
 1. Indítsa újra a számítógépet, és tartsa lenyomva az F8 billentyűt, amíg meg nem jelenik a Windows speciális rendszerindítási lehetőségeinek menüje.
 2. Válassza a menüben a Legutolsó helyes konfiguráció lehetőséget, majd nyomja meg az ENTER billentyűt. Ez a lehetőség a legutolsó működő konfigurációval indítja a Windows rendszert.
 3. Ismételje meg „A Windows ismételt aktiválása és az új termékkulcs megadása” folyamat 1–8. lépését.
Ha a Windows XP SP1 vagy a Windows XP egy újabb szervizcsomagjának telepítése után megfelelően újraindul a rendszer, akkor sikeresen megoldotta a problémát. Ha a probléma továbbra is fennáll, próbálkozzon a 2. megoldással, illetve tekintse át a „További lépések” című szakaszban felsorolt hibaelhárítási forrásokat.

2. módszer: Parancsfájl használata

Ha több számítógépen kell módosítania a termékkulcsot, akkor ezt a módszert ajánljuk. A mennyiségi licenchez tartozó termékkulcs módosításához készítenie kell egy indítási parancsfájlként beállítandó WMI-parancsfájlt.

Az ebben a szakaszban ismertetett ChangeVLKey2600.vbs és ChangeVLKeySP1.vbs parancsfájlminták egyetlen argumentuma a beállítandó új termékkulcs, melyet a szokásos öt részes, alfanumerikus formátumban kell megadni.

Javasoljuk, hogy az SP1 vagy frissebb szervizcsomaggal nem frissített Windows XP-alapú számítógépeken a ChangeVLKey2600.vbs, az SP1 vagy frissebb szervizcsomaggal frissített Windows XP-alapú számítógépeken pedig a ChangeVLKeySP1.vbs parancsfájlt futtassa. A parancsfájlok az alábbi műveleteket hajtják végre:
 • Az öt részben megadott alfanumerikus termékkulcsból eltávolítják a kötőjeleket (-).
 • Létrehozzák a win32_WindowsProductActivation osztály egy példányát.
 • Az új termékkulccsal meghívják a SetProductKey metódust.
Készíthet egy kötegfájlt vagy egy .cmd fájlt, amely az alábbi parancsfájlpéldák egyikét használja az új termékkulccsal, mint argumentummal. Ez a fájl, mely így egyetlen számítógépen hajtja végre a termékkulcs módosítását, telepíthető egy bejelentkezési parancsfájl részeként is, illetve parancssorból is futtatható.
Példák:
A termékkulcs parancsfájlból történő módosításáról a Microsoft alábbi webhelyén talál további információt:
ChangeVLKeySP1.vbs
' 
' WMI-parancsfájl - ChangeVLKey.vbs
'
' Ez a parancsfájl a számítógép termékkulcsát módosítja
'
'***************************************************************************

ON ERROR RESUME NEXT


if Wscript.arguments.count<1 then
Wscript.echo "A parancsfájl futtatásához argumentumként meg kell adni a termékkulcsot."
Wscript.echo "Helyes használat: Cscript ChangeVLKey.vbs ABCDE-FGHIJ-KLMNO-PRSTU-WYQZX"
Wscript.quit
end if

Dim LIC_TERMEKKULCS
LIC_TERMEKKULCS = Wscript.arguments.Item(0)
LIC_TERMEKKULCS = Replace(LIC_TERMEKKULCS,"-","") 'esetleges kötőjelek eltávolítása

for each Obj in GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}").InstancesOf ("win32_WindowsProductActivation")

eredmeny = Obj.SetProductKey (LIC_TERMEKKULCS)

if err <> 0 then
WScript.Echo Err.Description, "0x" & Hex(Err.Number)
Err.Clear
end if

Next
ChangeVLKey2600.vbs
' 
' WMI-parancsfájl - ChangeVLKey.vbs
'
' Ez a parancsfájl a számítógép termékkulcsát módosítja
'
'***************************************************************************

ON ERROR RESUME NEXT

if Wscript.arguments.count<1 then
Wscript.echo "A parancsfájl futtatásához argumentumként meg kell adni a termékkulcsot."
Wscript.echo "Helyes használat: Cscript ChangeVLKey.vbs ABCDE-FGHIJ-KLMNO-PRSTU-WYQZX"
Wscript.quit
end if

Dim LIC_TERMEKKULCS
LIC_TERMEKKULCS = Wscript.arguments.Item(0)
LIC_TERMEKKULCS = Replace(LIC_TERMEKKULCS,"-","") 'esetleges kötőjelek eltávolítása
Dim WshHej
Set WshHej = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
WshHej.RegDelete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WPAEvents\OOBETimer" 'az OOBETimer beállításazonosító (korábbi nevén rendszerleíró azonosító) törlése
for each Obj in GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}").InstancesOf ("win32_WindowsProductActivation")

eredmeny = Obj.SetProductKey (LIC_TERMEKKULCS)

if err <> 0 then
WScript.Echo Err.Description, "0x" & Hex(Err.Number)
Err.Clear
end if

Next
A következő példa a ChangeVLKeySP1.vbs parancsfájl parancssori használatát ismerteti:
 1. Kattintson a Start menü Futtatás parancsára.
 2. Írja be a következő parancsot a Megnyitás mezőbe (az AB123-123AB-AB123-123AB-AB123 helyén a használni kívánt új termékkulcsot adja meg), majd kattintson az OK gombra:
  c:\changevlkeysp1.vbs ab123-123ab-ab123-123ab-ab123
Az eredeti Microsoft-szoftverekről a Microsoft következő webhelyén talál további információt: Ha tudja telepíteni a Windows XP SP1 vagy újabb verzióját, majd újra tudja indítani a Windows rendszert, akkor megoldódott a probléma. Ha a probléma továbbra is fennáll, tekintse át a „További lépések” című szakaszt.

TOVÁBBI LÉPÉSEK

Ha a fenti megoldásokkal nem sikerült elhárítania a problémát, a Microsoft alábbi webhelyein tovább folytathatja az önálló hibaelhárítást:
 • Kereshető Tudásbázis: Műszaki tanácsadási információk és Microsoft-termékekhez készült segítségnyújtó eszközök keresése.
 • Megoldásközpontok: Az egyes termékekkel kapcsolatos gyakori kérdések és az azokra adott válaszok megtekintése.
 • Egyéb támogatási lehetőségek: Kérdések feltevése a weben keresztül, telefonos kapcsolatfelvétel a Microsoft ügyfélszolgálatával, illetve visszajelzés küldése.
Ha a Microsoft fenti webhelyeinek tanulmányozása után további kérdései vannak, vagy nem talált megoldást a problémájára a Microsoft támogatási webhelyén, az alábbi hivatkozásra kattintva kapcsolatba léphet az ügyfélszolgálattal:

Hivatkozások

Az érvénytelen termékkulcsokról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:

326904 Hibaüzenetet kap a Windows XP Service Pack 1 (S az érvénytelen termékkulcsokkal kapcsolatban) vagy Service Pack 2 (S) telepítése során: „A Windows telepítéséhez használt termékkulcs érvénytelen”

Tulajdonságok

Cikkazonosító: 328874 - Utolsó ellenőrzés: 2013. jún. 7. - Verziószám: 1

Visszajelzés