2018. szeptember 20. – KB4457127 (operációs rendszer: 14393.2515-ös build)

A következőkre vonatkozik: Windows 10, version 1607, all editionsWindows Server 2016

Továbbfejlesztések és javítások


A frissítés minőségbeli fejlesztéseket tartalmaz. Ebben a frissítésben nem vezetünk be új operációsrendszer-funkciókat. A legfőbb változások a következők:

 • Kijavítottunk egy hibát, amely azt okozta, hogy az Internet Explorer biztonsággal és tanúsítványokkal kapcsolatos párbeszédpaneljei bizonyos esetekben az előtér helyett a háttérben jelenítettek meg üzeneteket. 
 • Elérhetővé teszi a beállítási lapok láthatóságával kapcsolatos csoportházirendet a Felhasználó konfigurációja és a Számítógép konfigurációja csomópontok alatt. A csoportházirend-objektumok a következő útvonalakon keresztül érhetők el:
  • Felhasználó konfigurációja/Felügyeleti sablonok/Vezérlőpult/Beállítási lapok láthatósága
  • Számítógép konfigurációja/Felügyeleti sablonok/Vezérlőpult/Beállítási lapok láthatósága
 • Kijavítottunk egy hibát, amely miatt bizonyos NAS-konfigurációk esetén probléma volt a mappák tartalmát érintő változások helyes megjelenítésével. 
 • Kijavítottunk egy hibát a Windows Analytics szolgáltatásban regisztrált eszközök diagnosztikai folyamatával kapcsolatban, amely akkor állt fenn, amikor jelen volt a CommercialID (HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\DataCollection) beállításkulcs.
 • Kijavítottunk egy hibát, amely megakadályozta az App-V ügyfél ütemezett feladatainak szinkronizálását a Device Guard zárolási házirendjének engedélyezése esetén. 
 • Kijavítottunk egy hibát, amely miatt intelligens kártya használatakor meghiúsult a távoli asztali kiszolgálóra történő bejelentkezés. A hiba a következő: „STATUS_LOGON_FAILURE”. 
 • Kijavítottunk egy hibát, amely miatt néha sérülten jelentek meg az eseménynapló-bejegyzések a következőkhöz:
  • Microsoft-Windows-Kerberos-Key-Distribution-Center forrás.
  • Eseményazonosítók: 4933, 4928 és 4937.
 • Kijavítottunk egy hibát, amely titkosított e-mail használatakor jelentkezett. Ha az ügyfél a PIN-kód legelső kérésekor a Mégse lehetőséget választotta, akkor a rendszer többször is kérte a PIN-kódot, mielőtt a kérések megszűntek. 
 • Kijavítottunk egy hibát, amely a DirectAccess-kapcsolat hibáját okozta, ha az ügyfél-hitelesítési tanúsítvány a TPM-eszközben volt tárolva. 
 • Kijavítottunk egy hibát, amely miatt a rendszer negatív eseményeket naplózott olyan illesztőprogramok esetén, amelyek érvényesek voltak, és amelyeket megbízhatónak kellett volna tekinteni. Ez a probléma akkor jelentkezett, amikor vizsgálati üzemmódban futtatták a Windows Defender alkalmazásvezérlést (Device Guard). 
 • Kijavítottunk egy hibát, amely azt okozta, hogy a távoli asztali munkamenetgazda-kiszolgálók néha nem válaszoltak bejelentkezés közben. 
 • Kijavítottunk egy hibát, amely a helyi biztonsági szervezet szolgáltatáshoz (LSASS) tartozó folyamat működésének leállását okozhatta egy helytelenül formázott biztonsági azonosító (SID) feldolgozásának megkísérlésekor. 
 • Kijavítottunk egy hibát, amely miatt hibaüzenet megjelenítése nélkül meghiúsult a megnyitott vagy meglévő fájlokba történő nyomtatás. Ez a probléma a Microsoft Print to PDF vagy az XPS Document Writer használata esetén jelentkezett. 
 • Kijavítottunk egy hibát, amely miatt csonkítást igénylő, nagy méretű rekurzív válasz kezelésekor a DNS-kiszolgálók hibát adhattak vissza a lekérdezésre. 
 • Kijavítottunk egy hibát, amely megakadályozta a későbbi műveletek futtatását, amikor a Feladatütemező használatával több műveletet hozott létre egy feladatban, és a feladat A meglévő példány leállítása szabály használatával lett ütemezve. 
 • Kijavítottuk az ismétlési beállításokkal rendelkező feladatok egy hibáját. A feladat nem volt ütemezve, és nem indult el annak letiltása és újbóli engedélyezése esetén. A Feladatütemezőben a Következő futtatás ideje a helyes időpontot mutatta, azonban a feladat nem indult el az említett időben. 
 • Kijavítottuk a határozatlan időtartammal rendelkező ütemezett feladatok egy hibáját. A feladat az Indítás lapon beállított időpont helyett azonnal elindult a létrehozását követően. 
 • Kijavítottunk egy hibát, amely miatt a naponta ismétlődő feladatok váratlanul elindultak a feladat első létrehozásakor vagy a feladat frissítésekor. 
 • Kijavítottunk egy hibát, amely akkor történt, amikor egy vendég szolgáltatásgazda (svchost) működése leállt Windows Server 2016 rendszeren. A vendégben a Hyper-V időszinkronizálási szolgáltatásának (vmictimesync) működése leállhatott, és ilyenkor időszinkronizálási probléma merülhetett fel. Ilyenkor a vendég pontatlan hardver vagy helytelen NTP (Network Time Protocol)-minták miatt időcsúszásnak lehetett kitéve. 
 • Kijavítottunk egy hibát, amely megakadályozta az új Active Directory-felhasználók lastLogonTimestamp attribútumának frissülését. A hiba Windows Server 2016 rendszerű tartományvezérlővel szemben végzett egyszerű LDAP-kötések esetén jelentkezett. 
 • Kijavítottuk az Active Directory Tanúsítványszolgáltatás (AD CS) egy hibáját, amely miatt bizonyos nagyvállalati útválasztók felől az MSCEP/NDES-kiszolgáló felé intézett tanúsítványigénylések meghiúsultak. A kérések a következő hibaüzenettel hiúsultak meg: „A Hálózati eszközök tanúsítványigénylési szolgáltatása nem tudja konvertálni az ügyfél HTTP-üzenetének (vagy a POSTPKIOperation elemhez tartozó kérés törzsének) kódolt részeit, vagy a konvertált üzenet (vagy a POSTPKIOperation elemhez tartozó kérés törzse) mérete nagyobb, mint 64 KB (%1). %2.” 
 • Kijavítottuk az Active Directory tartományi szolgáltatások (AD DS) Privileged Access Management funkciójának egy hibáját, amely azt okozhatta, hogy a felhasználónak a konfigurált árnyéktaggal való társítása a konfigurált élettartamon túl is megmaradt. A probléma akkor jelentkezett, ha érvényes élettartam alatt történt meg egy tartományvezérlő előléptetése.
 • Kijavítottunk egy hibát, amely miatt a Windows Server biztonsági másolat funkció meghiúsult, amikor két kötetről egyszerre készült biztonsági másolat a NetApp egyetlen helyére. 
 • Kijavítottunk egy hibát, amely miatt a Windows Server biztonsági másolat képtelen visszaállítani a Microsoft Exchange 2016 biztonsági másolatait. 
 • Kijavítottunk egy hibát, amely miatt sok ideig tart az ügyfél-hozzáférési pont létrehozása, amikor egy tűzfal blokkolja a gyermek-tartományvezérlőkhöz való hozzáférést. 
 • Kijavítottuk a memóriavesztést a fürtállapot-figyelő szolgáltatásban. 
 • Elhárítottunk egy problémát, amely hibát okozhatott NFS-megosztáshoz való hozzáférés megkísérlésekor. 
 • Kijavítottunk egy hibát, amely miatt a TMG-proxyt használó SharePoint-kiszolgálówebhelyeken nem sikerül a Tallózó nézet megnyitása. Ez a probléma akkor fordul elő, ha a kiszolgáló SSL- és TLS-alapú ügyféltanúsítvány-hitelesítést követel meg, és listákat küld megbízható CA-kiállítókról. 
 • Kijavítottunk egy hibát, amely a rendszer működésének leállását okozhatta NFS-meghajtó parancssorral történő csatlakoztatásakor, a következő opció használata esetén: -u -p. Ez a hiba akkor fordul elő, ha a jelszó hossza eltér a tartománynév hosszától. 
 • Kijavítottunk egy hibát, amely miatt az OEM-kezdőélmény megvalósítása során sikertelen lehetett a telepítés, ha a Hyper-V gazdagépen francia vagy spanyol nyelvi beállítás volt kiválasztva. 
 • Kijavítottunk egy hibát, amely miatt a távoli asztal licenckezelőjében a jelentés dátuma „Ismeretlen” értékkel jelent meg.
 • Kijavítottunk egy, a Windows-ökoszisztéma kompatibilitási állapotának kiértékelésével kapcsolatos hibát, a Windows valamennyi frissítésére vonatkozó alkalmazás- és eszközkompatibilitás biztosítása érdekében.
 • Kijavítottunk egy hibát, amely miatt az egyedi küldéses hálózati terheléselosztást futtató összes vendég virtuális gép nem tudott válaszolni a hálózati terheléselosztási kérelmekre a virtuális gépek újraindítása után.
 • Kijavítottunk egy hibát, amely miatt engedélyezett QoS esetén sok bemeneti és kimeneti (I/O) hiba történt. A rendszer nem tett újrapróbálkozási kísérletet. A hibakód a következő volt: „STATUS_Device_Busy”. Ez rendszeres feladatátvétel során történt, ha a Windows-fürt tárolókészletet használt, és engedélyezve volt a többutas I/O (MPIO). E frissítés telepítése után az újrapróbálkozás engedélyezéséhez létrehozhat egy „0x1” értékű beállításkulcsot (Red_DWORD). A beállításjegyzékbeli elérési út a következő: „HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\StorPort\QoSFlags”.

Ha telepítette a korábbi frissítéseket, a rendszer csak az ebben a csomagban található új javításokat tölti le és telepíti az eszközén.

 

Ismert problémák ebben a frissítésben


Tünet Megkerülő megoldás
A frissítés telepítése után nem működik megfelelően a Windows Server 2019, valamint az 1809 LTSC kulcskezelő szolgáltatás (KMS) (CSVLK) állomáskulcsainak telepítése és ügyfélaktiválása. A probléma megoldását a KB4467684 jelű frissítés tartalmazza.
A frissítés telepítése után nem sikerülnek a nem gyökértartományokat létrehozó Windows Server 2016-előléptetések azokban az erdőkben, amelyekben engedélyezve vannak választható szolgáltatások, például az Active Directory Lomtára. A következő hibaüzenet jelenik meg: „A replikációs művelet adatbázishibát észlelt.”

A probléma megoldását a KB4467684 jelű frissítés tartalmazza.

Az augusztusi kumulatív minőségi frissítés előzetesének vagy a .NET-keretrendszer 2018. szeptember 11-i frissítésének telepítése után az SqlConnection példány-létrehozási kivételt vált ki. Erről a problémáról a Microsoft Tudásbázis következő cikkében olvashat bővebben:

4470809 Az SqlConnection példány-létrehozási kivétele a .NET-keretrendszer 4.6-os és újabb verziójában a .NET-keretrendszer 2018. augusztusi/szeptemberi frissítésének telepítése után

A probléma megoldását a KB4480977 jelű frissítés tartalmazza.

A frissítés beszerzése


A frissítés telepítése előtt

A Windows frissítései megkövetelik, hogy a legújabb kumulatív frissítés (LCU) telepítése előtt telepítse az operációs rendszeréhez tartozó legújabb összegző frissítést (SSU). Ezzel elősegíthető az LCU telepítése során felmerülő potenciális problémák elkerülése. További információért lásd: Összegző frissítések.

Windows Update használata esetén a rendszer automatikusan felajánlja a legújabb SSU (KB4132216) telepítését. A legújabb SSU önálló csomagjának letöltéséhez keresse fel a Microsoft Update katalógus webhelyét. 

A frissítés telepítése

A frissítés letöltéséhez és telepítéséhez nyissa meg a Gépház > Frissítés és biztonság > Windows Update lapot, majd válassza a Frissítések keresése lehetőséget.

A frissítés önálló csomagjának beszerzéséhez keresse fel a Microsoft Update katalógus webhelyét.

A fájlokkal kapcsolatos adatok

A frissítésben szereplő fájlok listájának megtekintéséhez töltse le a 4457127 jelű kumulatív frissítés fájlokkal kapcsolatos adatait