2019. március 19. – KB4489894 (operációs rendszer: 17134.677-es build)

A következőkre vonatkozik: Windows 10, version 1803, all editions

Továbbfejlesztések és javítások


A frissítés minőségbeli fejlesztéseket tartalmaz. A legfőbb változások a következők:

 • Kijavítottunk egy hibát, amely miatt a Microsoft Access 97-adatbázisokban leállt a kért művelet, ha egy tábla vagy oszlop egyéni tulajdonságokkal rendelkezett.
 • Kijavítottunk egy hibát, amely megakadályozta a Microsoft Office frissítéseinek letöltését a Microsoft Store-ból. 
 • Frissültek az időzónaadatok Buenos Aires, Argentína esetében. 
 • Kijavítottuk a Microsoft Office Visual Basic for Applications hibáját, amely miatt japán formátumú dátumok esetén nem voltak alkalmazva a japán korszakra vonatkozó beállításjegyzék-beállítások. További információ: KB4469068
 • Frissültek az időzónaadatok Kazahsztán esetében.
 • Frissültek az időzónaadatok Sao Tome és Principe esetében. 
 • Kijavítottunk egy hibát, amely megakadályozta, hogy a felhasználók engedélyezzék a gan-nen támogatását a japán korszak esetében. További információ: KB4469068
 • Kijavítottunk egy hibát, amely az eszköz bizonyos időközönkénti lefagyását okozta kelet-ázsiai területi beállítás használata esetén. 
 • Kijavítottunk egy megbízhatósági problémát, amely azt okozhatta, hogy alvó állapotból való visszatérés után a laptop képernyője fekete maradjon, ha a dokkolóegységről való leválasztás közben zárta le a laptop fedelét. 
 • Kijavítottuk az „Alkalmazásértesítések kikapcsolása a zárolási képernyőn” csoportházirend hibáját.
 • Kijavítottunk egy hibát, amely megakadályozhatta a felhasználók bejelentkezését, valamint fiókzárolásokat okozhatott, amikor az App-V ügyfelet használták alkalmazások elindítására. A problémát a Kerberos-hitelesítés meghiúsulása okozta, amikor a rendszer megpróbálta lekérni a felhasználói adatokat a tartományi névkiszolgálóról (DNS). Módosítsa a következő beállításkulcsot:

  • Beállítás: UseDcForGetUserInfo
  • Elérési út: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\AppV\Shared\
  • Típus: REG_DWORD
  • Érték: Az alábbi DWORD nullától eltérőre való beállítása megoldja a problémát.
 • Kijavítottuk a Windows zárolási képernyőjének hibáját, amely megakadályozta, hogy a felhasználók feloldják az eszköz zárolását, miután több intelligenskártya-felhasználó is használta ugyanazt az eszközt. A hiba akkor történt, amikor egy másik felhasználó által zárolt munkaállomást próbál használni. 
 • Kijavítottuk a hibát, amely megakadályozta, hogy a hitelesítő adatok párbeszédpanele megjelenjen, amikor egy nagyvállalati webkiszolgáló megkísérelt csatlakozni az internethez. 
 • Kijavítottunk egy hibát, amely az ügyfelek vagy kiszolgálók újraindulását okozta, amikor intelligens kártya és felhasználónév-emlékeztetők használatával jelentkeztek be Azure Active Directoryba (AAD) beléptetett gépre a távoli asztali szolgáltatások használatával.
 • Kijavítottunk egy hibát, amely miatt több eszközbejegyzés létezett egyetlen hibrid tartományba beléptetett eszköz esetében. 
 • Kijavítottunk egy hibát, amely eltávolította az ALLOWCLSIDS házirendet a házirend XML-fájljából, amikor futtatva volt az Add-SignerRule parancsmag a Windows Defender alkalmazásvezérlés esetében. 
 • Kijavítottunk egy hibát, amely megakadályozta a virtuális intelligens kártya elindítását a Citrix 7.15.2000 Workstation VDA szoftverrel való együttes futtatás esetén. 
 • Kijavítottunk egy hibát, amely platformmegbízhatósági modul (TPM) használata esetén megakadályozta a felhasználók hitelesítését, valamint a Windows fiókkezelő (WAM) meghibásodását okozta. 
 • Kijavítottunk egy hibát, amely a tanúsítványmegújítás meghiúsulását okozta az ICertPropertyRenewal felület és a CERT_RENEWAL_PROP_ID együttes használata esetén. 
 • Új, „Annak engedélyezése, hogy a Windows ideiglenes leválassza a számítógépet a hálózatról” nevű csoportházirendet ad hozzá. Ez határozza meg, hogy a Windows hogyan válasszon le egy számítógépet a hálózatról, amikor megállapítja, hogy a számítógépnek többé nem kellene a hálózathoz csatlakoztatva lennie.

  • Ha engedélyezve van, a Windows fokozatosan leválasztja (azaz nem azonnali vagy hirtelen módon választja le) a számítógépet a hálózatról.
  • Ha le van tiltva, a Windows azonnal leválasztja a számítógépet a hálózatról.
  • Ha nincs konfigurálva, akkor az alapértelmezett viselkedés a fokozatos leválasztás. A fokozatos leválasztással kapcsolatos további információ A Windows Csatlakozáskezelő ismertetése és konfigurálása című témakörben található.

Elérési út: Számítógép konfigurációja\Házirendek\Felügyeleti sablonok\Hálózat\Windows Csatlakozáskezelő

 • Kijavítottunk egy problémát, amely „Stop 0x133” hibát okozott az NTFS.sys fájlban. 
 • Kijavítottunk egy hibát, amely lejárt DHCP bérleti jog Windows általi újbóli felhasználását okozta, ha a bérleti jog az operációs rendszer leállása közben járt le.
 • Kijavítottunk egy hibát, amely a Virtuálisgép-kezelő szolgáltatás (VMMS) működésének leállását okozhatta. Ez a hiba élő áttelepítés Measure-VM parancsmaggal való végrehajtásakor vagy bármely Windows Management Instrumentation (WMI) metrikus lekérdezés használatakor fordult elő.

 • Kijavítottunk egy hibát, amely miatt a grafikus eszközillesztő (GDI) DeleteObject() függvénye a hívó folyamat működésének leállását okozhatja, amennyiben mindkét alábbi feltétel igaz:

  • A hívó folyamat egy olyan WOW64-folyamat, amely 2 GB-nál nagyobb memóriacímeket kezel.
  • A DeleteObject() függvény nyomtatói eszközkontextussal kompatibilis eszközkontextussal kerül meghívásra.
 • Zökkenőmentes integrációt nyújt a Microsoft Cloud App Security (MCAS) összetevővel, hogy felfedezhető legyen a vállalati hálózaton belüli és kívüli felhőalkalmazás-használat a Windows Defender Komplex veszélyforrások elleni védelem (ATP) ügyfelei számára.
 • Továbbfejleszti az automatizált vizsgálatot és orvoslást, beleértve a memóriavizsgálatot is, a Windows Defender ATP ügyfelei számára.
 • Kijavítottuk az „Alkalmazásértesítések kikapcsolása a zárolási képernyőn” csoportházirend működését megakadályozó hibát. Az elérési út a következő: „Számítógép konfigurációja\Felügyeleti sablonok\Rendszer\Bejelentkezés”.
 • Kijavítottunk kisebb hibákat a Windows DNS-kiszolgálói szerepkörénél a DNS kiterjesztési mechanizmusainak (EDNS) ismeretlen opciói (ismeretlen OPT) kapcsán.

 • A GB18030 tanúsítvány követelményeinek való megfelelési problémát oldja meg.

 • Olyan problémát old meg, amely megakadályozza, hogy a dátumelemzők a jövőbeni és a múltbeli dátumokat (gregorián és japán) az összetett dokumentumokban (korábban OLE) átalakítsák a megfelelő japán korszakdátumra. További információ: KB4469068.

 • Kijavítottunk egy hibát, amely lassú képernyőfrissítési frekvenciát okozott, amikor egy alkalmazás sok gyermekablakot hozott létre és szüntetett meg.

 • Kijavítottuk a hibát, amelynek hatására a Wdiwifi.SYS a „7E (0xc0000005)” hibakóddal leállt. A probléma akkor jelentkezik, amikor a klienseszköz olyan vezeték nélküli hozzáférési pontok között (WAP) barangol, amelyek azonos BSSID-vel rendelkeznek a 2,4 Ghz és az 5 GHz-es sávban.

Ha korábbi frissítéseket telepített, a rendszer csak az ebben a csomagban található új javításokat tölti le és telepíti az eszközén.

Ismert problémák ebben a frissítésben


Tünet Megkerülő megoldás

A frissítés telepítése után az MSXML6 miatt az alkalmazások nem válaszolnak, ha kivétel történt a csomópontműveletek közben, ilyen például az appendChild(), az insertBefore() és a moveNode().

A Csoportházirend-szerkesztő lefagyhat olyan csoportházirend-objektum (GPO) szerkesztésekor, amely csoportházirend-beállításokat (GPP) tartalmaz az Internet Explorer 10 beállításaira vonatkozóan.
A probléma megoldását a KB4493464 jelű frissítés tartalmazza.
E biztonsági frissítés telepítését követően előfordulhat, hogy az alkalmazásprotokoll-kezelők egyéni URI-sémái nem indították el a megfelelő alkalmazást az Internet Explorerben helyi intranetes és megbízható helyek esetén.

A probléma megoldását a KB4493437 jelű frissítés tartalmazza.

E frissítés alkalmazását követően leállásos hiba történik, amikor a linuxos Windows-alrendszerből (WSL) a Secure Shell (SSH) ügyfélprogramot ügynöktovábbítás engedélyezésével próbálja meg elindítani parancssori kapcsoló (ssh -a) vagy konfigurációs beállítás használatával.

A probléma megoldását a KB4493464 jelű frissítés tartalmazza.

E frissítés telepítését követően problémák merülhetnek fel az eszközöknek a Preboot Execution Environment (PXE) környezet használatával való elindításakor, amikor az változtatható ablak kiterjesztés használatára konfigurált WDS-kiszolgálóról (Központi Windows-telepítési szolgáltatások kiszolgálójáról) történik. Ez a WDS-kiszolgálóval létesített kapcsolat idő előtti megszűnését okozhatja a lemezkép letöltése közben. A probléma nem érinti azokat az ügyfeleket vagy eszközöket, amelyek nem használják a változtatható ablak kiterjesztést.

A probléma megoldását a KB4503286 jelű frissítés tartalmazza.

Ha engedélyezi a betűkészletenkénti végfelhasználó által definiált karaktereket (EUDC), a rendszer működése leáll, és rendszerindításkor kék képernyő jelenik meg. Ez nem egy gyakori beállítás az Ázsián kívüli régiókban.

A probléma megoldását a KB4493464 jelű frissítés tartalmazza.

Előfordulhat, hogy bármely olyan összetett dokumentumos (OLE) kiszolgálói alkalmazás, amely a beágyazott objektumokat Windows Metafile-ba (WMF) helyezi a PatBlt API-t használva, helytelenül jeleníti meg a beágyazott objektumokat.

Például ha beilleszt egy Microsoft Word-dokumentumba egy Microsoft Excel-munkalapobjektumot, a cellák más háttérszínnel jelenhetnek meg.
A probléma megoldását a KB4493464 jelű frissítés tartalmazza.
Előfordulhat, hogy a megosztott fürtköteten (CSV) tárolt fájlokon vagy mappákon végzett egyes műveletek, mint például az átnevezés, a következő hiba miatt sikertelenül futnak le: „STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)”. Ez akkor fordul elő, amikor a műveletet egy CSV tulajdonos csomópontból végzi el egy olyan folyamatból, amely nem rendelkezik rendszergazdai jogosultsággal.

Tegye a következők egyikét:

 • Végezze el a műveletet egy rendszergazdai jogosultságokkal rendelkező folyamatból.
 • Végezze el a műveletet egy olyan csomópontból, amelyhez nem tartozik CSV tulajdonjog.
A Microsoft dolgozik a probléma megoldásán, és egy későbbi kiadásban biztosít frissítést.

 

A frissítés beszerzése


A frissítés telepítése előtt

A Microsoft kifejezetten ajánlja, hogy a legújabb kumulatív frissítés (LCU) telepítése előtt telepítse a legújabb összegző frissítést (SSU). Az SSU-k javítják a frissítési folyamat megbízhatóságát az LCU telepítése és a Microsoft biztonsági javításai alkalmazása közben fellépő lehetséges problémák mérséklése érdekében. További információért lásd: Összegző frissítések.

Windows Update használata esetén a rendszer automatikusan felajánlja a legújabb SSU (KB4485449) telepítését. A legújabb SSU önálló csomagjának letöltéséhez keresse fel a Microsoft Update katalógus webhelyét. 

A frissítés telepítése

A frissítés letöltéséhez és telepítéséhez nyissa meg a Gépház > Frissítés és biztonság > Windows Update lapot, majd válassza a Frissítések keresése lehetőséget.

A frissítés önálló csomagjának beszerzéséhez keresse fel a Microsoft Update katalógus webhelyét.

A fájlokkal kapcsolatos adatok

A frissítésben szereplő fájlok listájához töltse le a következő dokumentumot: a 4489894 jelű kumulatív frissítés fájlokkal kapcsolatos adatai

Kapcsolódó információk