A memóriahasználat optimalizálása Exchange Server 2003 rendszerben

Fontos: Ebben a cikkben a rendszerleíró adatbázis módosításával kapcsolatos tudnivalók olvashatók. A rendszerleíró adatbázis módosítása előtt készítsen arról biztonsági másolatot, illetve győződjön meg arról, hogy szükség esetén helyre tudja állítani azt. A rendszerleíró adatbázis biztonsági mentéséről, visszaállításáról és módosításáról további információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:
256986 A Microsoft Windows rendszerleíró adatbázisának ismertetése

Összefoglaló

Figyelmeztetés: A rendszerleíró adatbázis Rendszerleíróadatbázis-szerkesztő vagy egyéb eszköz segítségével történő nem megfelelő szerkesztése komoly problémákhoz vezethet, amelyek akár az operációs rendszer újratelepítését is szükségessé tehetik. A Microsoft nem garantálja ezeknek a problémáknak a megoldhatóságát. A rendszerleíró adatbázist csak saját felelősségére módosíthatja.Ez a cikk az Exchange Server 2003 rendszert futtató számítógépek memóriahasználatának optimalizálását mutatja be.

Amennyiben az Exchange Server 2003 rendszerű kiszolgáló 1 gigabájtnál (GB) több fizikai memóriával rendelkezik, gondoskodnia kell arról, hogy az Exchange Server 2003 hatékonyan ki is tudja használni ezt a memóriamennyiséget.

Megjegyzés: Az Exchange Server 2003 automatikusan ellenőrzi a memória optimális beállítását a tárolófolyamat indításakor. Ha a memória nem optimálisan van beállítva, az Eseménynaplóban a 9665-as azonosítójú esemény jelenik meg. Ez az üzenet akkor jelenhet meg, ha a következő feltételek közül legalább egy teljesül:
 • A kiszolgálón a Microsoft Windows 2000 Server termékcsalád valamelyik operációs rendszere fut és a rendszerleíró adatbázis SystemPages értéke a 24000 - 31000 tartományon kívül esik.

  Megjegyzések
  • A SystemPages alkulcs elérési útvonala a rendszerleíró adatbázisban a következő: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\SystemPages
  • A SystemPages alkulcs érvényes értékei kizárólag az alábbiak lehetnek:
   • a rendszer által kiszámított, 180 000-nél nagyobb érték,
   • nulla (0),
   • 0xFFFFFFFF.
   Előfordulhat, hogy más értékek is helyesek lehetnek, de ezek elavult értékek. A /3GB kapcsoló használata esetén a SystemPages alkulcs értéke 0xFFFFFFFF kell, hogy legyen.
 • A kiszolgálón Microsoft Windows 2000 Advanced Server vagy Microsoft Windows 2000 Datacenter Server operációs rendszer fut, 1 GB vagy annál több fizikai memóriával rendelkezik, de a /3GB kapcsoló nincs beállítva a boot.ini fájlban.
 • A kiszolgálón Microsoft Windows Server 2003 Standard, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise vagy Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition operációs rendszer fut, és a rendszerleíró adatbázisban a SystemPages kulcs értéke a 0 értéktől különböző.
 • A kiszolgálón Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition vagy Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition operációs rendszer fut, 1 GB vagy annál több fizikai memóriával rendelkezik, továbbá a /3GB kapcsoló be van állítva, de a boot.ini fájlban nem található a /USERVA beállítás.
 • A kiszolgálón valamilyen kiadású Microsoft Windows 2000 Server vagy Microsoft Windows Server 2003 operációs rendszer fut, és a rendszerleíró adatbázisban a HeapDeCommitFreeBlockThreshold kulcs értéke a 0x00040000 értéktől különböző.
A Microsoft Small Business Server rendszert futtató kiszolgálókon nem kerül sor a memóriabeállítások ellenőrzésére. A 9665-ös esemény bekövetkezésekor egy DWORD-értéket ír a rendszer az eseménynaplóba további adatként.

A memóriabeállítások ellenőrzésének letiltásához létrehozhatja a következő rendszerleíró kulcsot:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS\ParametersSystem
Paraméter: Suppress Memory Configuration Notification
Típus: REG_DWORD
Érték: 1

Megjegyzések
 • Azokon az Exchange Server rendszert futtató számítógépeken, amelyek nem rendelkeznek postafiókkal vagy nyilvános mappával (például levelezési átjáróval), a fizikai memória méretétől függetlenül nem ajánlott a /3GB kapcsoló beállítása a boot.ini fájlban.
 • Exchange Server rendszerrel működő számítógépeken még akkor sem javallott a /3GB kapcsolót beállítani a boot.ini fájlban, ha azok Active Directory-tartományvezérlők vagy globáliskatalógus-kiszolgálók is egyben. Helyette javasoljuk a dedikált Active Directory-tartományvezérlők vagy globáliskatalógus-kiszolgálók futtatását.
 • Mivel a Microsoft Small Business Server a telepítést követően integrált tartományvezérlőként és Exchange kiszolgálóként is szolgál, szintén nem javasolt a /3GB kapcsoló megadása az Exchange Server 2003 rendszer Small Business Server környezetben való futtatásakor. A cikkben szereplő további beállítások azonban azonos formában alkalmazhatók az Exchange Server 2003 rendszerhez Microsoft Small Business Server környezetben.A cikk következő szakaszaiban a fentebb tárgyalt beállításokra teszünk javaslatokat.

A virtuáliscím-tartomány bemutatása

Az Exchange 2003 program Exchange Information Store (Store.exe) folyamata véges mennyiségű memóriát képes megcímezni függetlenül a hardverkonfigurációtól, az adatbázisok mennyiségétől és a kiszolgálón levő felhasználók számától. Ez a memóriaterület a virtuáliscím-tartomány. A legtöbb esetben az adattároló folyamat által felhasznált virtuáliscím-tartomány nagysága határozza meg az Exchange Server 2003 postafiók-kiszolgálóinak átfogó teljesítményét és méretezhetőségét. Kis és közepes méretű kiszolgálók esetén az Exchange Server 2003 automatikusan beállítja az optimális értékeket. A nagyobb kiszolgálókat azonban érdemes lehet manuálisan optimális teljesítményre hangolni.

Ha az Exchange Server 2003 rendszert futtató számítógép 1 gigabájt (GB) vagy annál több memóriával rendelkezik, továbbá postafiókokat és nyilvános mappákat tárol, ellenőrizze, hogy a /3GB kapcsoló meg van adva a Boot.ini fájlban az adott kiszolgálón. Ha a kiszolgáló nem tárol postafiókokat vagy nyilvános mappákat (például levelezési átjárók), ne használja a /3GB kapcsolót. Alapértelmezés szerint a Microsoft Windows 2000 Advanced Server és Windows Server 2003 operációs rendszerek 2 GB virtuáliscím-tartományt foglalnak le a kernel módú, és 2 GB virtuáliscím-tartományt a felhasználói módú használatra. Az egyes folyamatok által az indításkor lefoglalt címtartomány mérete tovább nőhet, ha a használat közben több memóriára van szükség. A folyamatok által ténylegesen használt memória (a munkakészlet) általában sokkal kisebb, mint az adott folyamathoz lefoglalt címtartomány. Az 1 GB vagy több memóriával rendelkező, Exchange Server 2003 rendszert futtató számítógépeken úgy kell beállítani a Windows 2000 Advanced Server vagy Windows Server 2003 operációs rendszert, hogy 3 GB felhasználói módú memória legyen elérhető. Ez a Boot.ini fájlban a /3GB kapcsoló beállításával lehetséges. Ha a beállítást Windows 2000 Advanced Server rendszerrel működő számítógépen szeretné használni, a SystemPages rendszerleíró bejegyzést is módosítania kell a következő rendszerleíró alkulcsban:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\SystemPages
Állítsa be a SystemPages rendszerleíró bejegyzést a 0xFFFFFFFF (hexadecimális) duplaszóértékre. A rendszerleíró adatbázis fenti módosítása nem kötelező, és Windows 2003 rendszerrel működő kiszolgálókon nem is javasolt, mert ezt a funkciót valósítja meg a Userva kapcsoló, amelyet egy későbbi rész ismertet.

Amennyiben a számítógépen Windows 2000 Server Standard Edition rendszer fut, ne alkalmazza a /3GB kapcsolót. A Windows 2000 Server Standard Edition operációs rendszer nem támogatja a memóriahangolásra szolgáló kapcsoló használatát. Habár a rendszer nem ad hibaüzenetet a kapcsoló használata esetén sem, a kapcsoló nem létező címtartomány lefoglalását eredményezi. Ha egy folyamat ehhez a felsőbb címtartományhoz kísérel meg hozzáférni, rendszerleállást jelző (kék képernyős) hibaüzenet jelenik meg, és a kiszolgáló nem válaszol.

Megjegyzés: A /3GB kapcsoló használatát a Windows Server 2003 termékcsalád összes operációs rendszere, így a Windows Server 2003 Standard Edition rendszer is támogatja.
További információt a /3GB kapcsoló beállításáról a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:

266096 Az Exchange 2000 rendszerben 1 gigabájtnál több fizikai memória esetén szükség van a /3GB kapcsoló használatára (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

Windows Server 2003 alapú számítógépeken futó Exchange 2003 program esetében, ha a /3GB kapcsoló be van állítva, ajánlott a /USERVA=3030 paraméter megadása a Boot.ini fájlban. Így több laptábla-bejegyzés (PTE) engedélyezett a kiszolgálón.
A /USERVA kapcsoló használatáról további információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:

810371 A /Userva kapcsoló használata Exchange Server futtató, Windows Server 2003 rendszerrel működő számítógépeken (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

Győződjön meg róla, hogy a Store.exe folyamat számára elegendő virtuáliscím-tartomány áll rendelkezésre. Ha a virtuáliscím-terület elfogy, akkor is sikertelen lesz a memórialefoglalás, ha még bőven elegendő RAM áll rendelkezésre. A probléma megoldásához újra kell indítani az adattároló folyamatot. Egy 2 GB fizikai memóriával rendelkező számítógép például memóriahiányt fog jelezni, amikor a Store.exe folyamat címtartmonyának mérete eléri a 2 GB-os méretet, ha nincs beállítva a /3GB kapcsoló a Boot.ini fájlban. Ebben az esetben a Windows Feladatkezelő ablakában az jelenhet meg, hogy csak 1,5 GB memória van ténylegesen használatban. A kiszolgáló mégis memóriahiányt jelez, és az adattároló folyamatot újra kell indítani.

Ha kevés virtuális memória áll rendelkezésre a Store.exe folyamat számára, az Exchange Server 2003 rendszert futtató kiszolgáló teljesítménye jelentősen lecsökkenhet. Ha a legnagyobb szabad virtuálismemória-blokk mérete 32 MB-ra csökken, az Eseménynapló alkalmazásnaplójában a 9582-es azonosítójú figyelmeztetés jön létre. Ha ez az esemény megjelenik, legjobb az első adandó alkalommal újraindítani a Store.exe folyamatot. Ha a legnagyobb szabad virtuálismemória-blokk mérete még tovább (16 MB-ra) csökken, az Eseménynapló alkalmazásnaplójában a 9582-es azonosítójú hibaüzenet jön létre. Ha ez az esemény bekövetkezik, a kiszolgáló kritikus állapot közelében van, és azonnal újra kell indítani, amint erre lehetőség van. Az esemény azt jelzi, hogy néhány órán belül elfogyhat a memória. Ha nem reagál ezekre az eseményekre, az alábbi problémák léphetnek fel:
 • Időszakonként üzenetkézbesítési hibák fordulhatnak elő.
 • Az IMAIL-konverziót végző folyamat időszakonként meghibásodhat, amit az 12800-as azonosítójú esemény jelez.
 • Egyes, Exchange rendszert támogató programok hibaüzeneteket vagy -eseményeket hozhatnak létre.

A virtuáliscím-tartomány maximalizálása

A teljesítmény és méretezhetőség megőrzése érdekében nagy postafiók-kiszolgálókon érdemes figyelemmel kísérni az adattároló folyamat címtartományát. Ezt legegyszerűbben úgy teheti meg, ha a Teljesítmény eszközben figyelemmel kíséri az MSExchangeIS teljesítményobjektum VM Largest Block Size számlálóját. Az érték bájtokban jelenik meg. A számítógép indítását követően általában hirtelen lecsökken a legnagyobb virtuálismemória-blokk mérete. Néhány napos üzemelést követően azonban az érték egy általános működési szintet ér el. Megfelelően működő kiszolgálókon a legnagyobb virtuálismemória-blokk mérete meghaladja a 200000000 bájtot (körülbelül 200 MB). Ha ennél alacsonyabb értékeket tapasztal, figyelje meg a kiszolgálót alaposabban. Ha kevés a rendelkezésre álló virtuáliscím-terület:
 1. 1 GB vagy annál több fizikai memóriával rendelkező kiszolgáló esetén, ha az alábbi körülmények bármelyike fennáll, állítsa be a /3GB kapcsolót a Boot.ini fájlban:
  • a kiszolgál postafiókokat vagy nyilvános mappákat tárol,
  • az operációs rendszer Windows 2000 Advanced Server vagy Windows Server 2003.
  Ha a kiszolgáló nem tárol postafiókokat vagy nyilvános mappákat (például levelezési átjárók), ne használja a /3GB kapcsolót.
 2. Ha az Exchange Server 2003 program Windows Server 2003 alapú kiszolgálóra van telepítve, és be van állítva a /3GB kapcsoló, ellenőrizze, hogy a /USERVA=3030 kapcsoló meg van adva a Boot.ini fájlban. Ha az Exchange Server 2003 program Windows Server 2000 alapú kiszolgálóra van telepítve, győződjön meg arról, hogy a kiszolgálón a Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) vagy későbbi szervizcsomaggal ellátott verziója fut.
 3. Ha a számítógép 1 GB vagy annál több fizikai memóriával rendelkezik, állítsa be a HeapDeCommitFreeBlockThreshold rendszerleíró értéket az alábbi rendszerleíró kulcsban, majd indítsa újra a kiszolgálót:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager
  Azonosítónév: HeapDeCommitFreeBlockThreshold
  Típus: REG_DWORD
  Érték: 0x00040000 (javasolt)
  Alapértelmezett érték: nincs
  E rendszerleíró érték használatáról és beállításáról további információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:

  315407 A „HeapDecommitFreeBlockThreshold” rendszerleíró kulcs (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

A leírt lépésekkel általában megoldható a virtuáliscím-terület elfogyásából adódó probléma. Egyes nagyobb kiszolgálókon azonban a tárolóadatbázis gyorsítótárának méretét is be kell állítani ahhoz, hogy a teljesítmény és a méretezhetőség szempontjából megfelelően legyenek felhasználva az erőforrások.

A tárolóadatbázis gyorsítótárának mérete

A tárolóadatbázis (másik elnevezése ESE-puffer) egy nagy gyorsítótár-területet biztosít az adatbázis-tranzakciók tárolására az adatbázisban való véglegesítésüket megelőzően. Alapértelmezés szerint az Exchange Server 2003 lekérdezi a helyi számítógép memóriakonfigurációját, majd lefoglal 896 MB (ha a /3GB kapcsoló be van állítva a Boot.ini fájlban) vagy 576 MB (ha a /3GB kapcsoló nincs használatban) memóriát. Ha a kiszolgáló erősen le van terhelve, vagy a lemezteljesítmény nincs optimalizálva, a nagy méretű ESE-puffer növeli a rendszer összteljesítményét. A konfigurációtól függően előfordulhat, hogy a legjobb összteljesítmény elérése érdekében növelni vagy csökkenteni kell a puffer méretét.

Az olyan esetekben, amikor ugyanabban a környezetben más kiszolgálóoldali programok is léteznek és futnak az Exchange Server 2003 mellett, előfordulhat, hogy az teljes egészében lefoglalja a rendelkezésre álló memória-erőforrásokat. A dinamikus pufferkiosztási (DBA) algoritmus visszajuttat memóriát az operációs rendszernek, ha más programok ezt igénylik. Az Exchange Server 2003 program által használt memória-mennyiség ugyanakkor az ESE-puffer méretének csökkentésével manuálisan is korlátozható.

A 2 GB-nál több memóriával rendelkező kiszolgálók esetén megoldást jelenthet az ESE-puffer növelése. A virtuáliscím-tartományra vonatkozó korlátozások miatt az értéket nem szabad az 1 200 MB értéknél magasabbra állítani.

A maximális pufferméret növelését megelőzően ajánlott a Windows Teljesítményfigyelő eszközének segítségével megfigyelni a kiszolgáló teljesítményét átlagos terhelés mellett. Ehhez figyelje a következő teljesítményobjektumot és -értéket:
Teljesítményobjektum: Folyamat
Teljesítményszámláló: Felhasznált virtuális memória jelenlegi mérete (bájt)
Példány: STORE
A teljesítmény figyelésekor gyűjtött adatok segítségével pontos érték kapható a Store.exe folyamat által lefoglalt virtuáliscím-tartomány méretéről. Ha a kiszolgálón be van állítva a /3GB kapcsoló a Boot.ini fájlban, a Teljesítmény eszközben megjelenő érték általában 2,8 GB-nál alacsonyabb. Ha a kiszolgálón nincs beállítva a /3GB kapcsoló a Boot.ini fájlban, a Teljesítmény eszközben megjelenő érték általában 1,8 GB-nál alacsonyabb. Ajánlott hozzáadni a /3GB kapcsolót a Boot.ini fájlhoz az 1 GB vagy annál több memóriával rendelkező számítógépek esetén. Ha a korábban megfigyelt értékek bármelyik konfiguráció esetén megnövekednek, ne növelje a maximális pufferméretet. Ha a korábban megfigyelt értékek bármelyik konfiguráció esetén lecsökkennek, érdemes lehet növelni a maximális pufferméretet.

Ha például a kiszolgálóhoz be van állítva a /3GB kapcsoló a Boot.ini fájlban, és a teljesítmény figyelése 2,5 GB virtuális bájt használatát mutatja a kiszolgáló erős terhelésekor, érdemes a maximális pufferméretet 300 MB-ra állítani (így a teljes méret 1200 MB lesz).

A pufferméret növelése a kiszolgáló teljesítményének csökkenését eredményezheti. Nagyobb puffermérethez nagyobb virtuáliscím-tartomány szükséges. Emiatt, ha a kiszolgálón a virtuáliscím-tartomány nagyságával kapcsolatos problémák jelentkeznek, a pufferméret növelése az operációs rendszer stabilitását veszélyeztetheti. Nagyon nagy levelezési kiszolgálókon esetleg csökkenteni kell az alapértelmezett pufferméretet a rendszerstabilitás biztosítása érdekében.

Az ESE-puffer méretének módosítása

Az ESE-puffer méretét az msExchESEParamCacheSizeMax paraméter határozza meg. A paraméter értékét a lapok számában kifejezve kell megadni, és a legjobb hatékonyság eléréséhez a 8192 érték pontos többszöröseit kell megadni:
 • A /3GB kapcsolót használó kiszolgálók esetén az alapértelmezett pufferméret 229376 (896 MB).
 • A /3GB kapcsolót nem használó kiszolgálók esetén az alapértelmezett pufferméret 147456 (576 MB).
 • A /3GB kapcsoló használata esetén a javasolt pufferméret 311296 (1.2 GB).

  Megjegyzés: A cikkben korábban leírtak szerint figyelje a tárolási folyamat által felhasznált virtuális memória méretét, mielőtt az alapértelmezettnél nagyobb értéket ad meg.
 • A /3GB kapcsoló használata nélkül a javasolt pufferméret 196608 (768 MB).

  Megjegyzés: A cikkben korábban leírtak szerint figyelje a tárolási folyamat által felhasznált virtuális memória méretét, mielőtt az alapértelmezettnél nagyobb értéket ad meg.
Megjegyzés: A tranzakciónaplók bejegyzései sokkal gyorsabban megismételhetők, ha az ESE-puffer nagy méretűre van állítva. Katasztrófa utáni helyreállítás esetén érdemes az ESE-puffer méretét ideiglenesen a 307200 értékre állítani.

Ha az Exchange 5.5 Server rendszert helyben frissítette az Exchange 2000 Server rendszerre, az msExchESEParamCacheSizeMax paraméterhez rendelt érték szokatlanul magas lehet. Egyes kiszolgálókon a paraméter értéke 2048 MB. Ebben az esetben távolítsa el a helytelen értéket, és állítsa be megfelelően a paramétert. A tárolóadatbázis gyorsítótárának méretét a következőképpen módosíthatja:
 1. Indítsa el az Active Directory Service Interfaces (ADSI) szerkesztési segédprogramot. Az ADSI Edit segédprogram a Windows támogatási eszközök között, a Windows 2000 vagy Windows Server 2003 CD-ROM Support\Tools mappájában található.
 2. A Configuration Container [kiszolg_neve.minta.hu] elem alatt (ahol a kiszolg_neve.minta.hu a kiszolgáló teljesen minősített tartományneve (FQDN), bontsa ki a CN=Configuration, DC=example, DC=com csomópontot.
 3. Bontsa ki a CN=Services, a CN=Microsoft Exchange, majd a CN=Szervezetnév csomópontot (ahol a Szervezetnév a szervezet neve), bontsa ki a CN=Administrative Groups, a CN=Első felügyeleti csoport (ahol az Első felügyeleti csoport a felügyeleti csoport neve), a CN=Servers, majd a CN=kiszolgálónév csomópontot.
 4. A CN=kiszolgálónév csomópont alatt kattintson a jobb gombbal a CN=InformationStore elemre, majd a Tulajdonságok parancsra.
 5. A Select which properties to view (Válassza ki a megtekinteni kívánt tulajdonságokat) listából válassza a Both (Mindkettő) lehetőséget.
 6. A Select a property to view (A megjeleníteni kívánt tulajdonság) listában kattintson az msExchESEParamCacheSizeMax elemre.

  Megjegyzés: Az msExchESEParamCacheSizeMax tulajdonság teljes neve nem látható, mert hosszabb, mint a Select a property to view lista szélessége. Győződjön meg arról, hogy nem választotta véletlenül az msExchESEParamCacheSizeMin tulajdonságot.
 7. Az Edit Attribute (Attribútum szerkesztése) mezőbe írja be az attribútumhoz rendelni kívánt értéket.

  Megjegyzés: A beírt értéknek a 8192 többszörösének kell lennie.
 8. Kattintson az OK, majd a következő OK gombra.
 9. Lépjen ki az ADSI Edit segédprogramból. Ezután hagyjon elég időt arra, hogy a rendszer replikálja az értéket az Active Directory erdőben.
 10. Indítsa újra a Microsoft Exchange adattároló szolgáltatását az Exchange kiszolgálón.
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 815372 - Utolsó ellenőrzés: 2009. jún. 16. - Verziószám: 1

Visszajelzés