Az útválasztó lekérdezések elkerülése útválasztó kiszolgálóval nem rendelkező helyeken

Problémaleírás

Ha egy ügyfélszámítógép azt észleli, hogy az ügyfélwebhelyen nem működik üzenetsor-kezelést (MSMQ) alkalmazó útválasztó kiszolgáló, a helykapcsolatok és a helyátjáró lekérdezésével térképezi fel a vállalati topológiát. Ennek célja az, hogy az ügyfél meg tudja határozni azokat a szükséges útválasztási műveleteket, amelyeket rendszerint az útválasztó kiszolgáló határoz meg. Az üzenetsor-kezelés útválasztási algoritmusa helykapcsolatokat és helyátjárókat használ, amelyek helyközi útválasztás céljából történő definiálása az Active Directory címtárszolgáltatásban történik. Helyközi kapcsolat létesítésekor az üzenetsor-kezelési szolgáltatás először megpróbálja megkeresni a helykapcsolat helyátjáróját. Ha nem talál helyátjárót, megkísérli közvetlenül elküldeni az üzenetet. Amennyiben több ezer ügyfélszámítógép mellett csupán néhány tartományvezérlő működik, és nincsenek helyátjárók, akkor ez utóbbiak (sikertelen) lekérdezései ronthatják a tartományvezérlők teljesítményét.

Ha nem tudja biztosan, hogy rendszerében jelentkezik-e a probléma, olvassa el a Hogyan dönthető el, hogy létezik-e ez a probléma? című szakaszt.

A megoldás

A probléma megoldásához telepítse a Microsoft Windows 2000 rendszer legújabb szervizcsomagját. Ha ez valamilyen oknál fogva nem sikerül, letölthet egy gyorsjavítást, amely ezt a problémát is megoldja. A szervizcsomag vagy a gyorsjavítás telepítése után ugorjon a További információ című szakaszra, amelyben információt talál arról, hogy a beállításjegyzék melyik paraméterének beállításával kerülheti el a szükségtelen útválasztó lekérdezéseket.

A szervizcsomag beszerzése

A cikkben tárgyalt probléma megoldásához szerezze be a Microsoft Windows 2000 rendszerhez kiadott legújabb szervizcsomagot. A Microsoft Tudásbázis kapcsolódó cikke:
260910 A legfrissebb Windows 2000 szervizcsomag beszerzése

A gyorsjavítás beszerzése

A Microsoft közzétett egy támogatott gyorsjavítást, de az csak a jelen cikkben ismertetett probléma megoldására alkalmas. Csak olyan rendszereken telepítse, amelyeken az adott probléma jelentkezik. A gyorsjavítás további tesztelésen mehet keresztül, ezért a Microsoft azt javasolja, hogy amennyiben a probléma nem érinti súlyosan, várja meg a Windows 2000 következő szervizcsomagját, amely tartalmazni fogja ezt a gyorsjavítást.

A probléma azonnali megoldása és a javítás beszerzése érdekében lépjen kapcsolatba a Microsoft ügyfélszolgálatával. A Microsoft ügyfélszolgálatának telefonszámait és a támogatási díjakra vonatkozó információkat a Microsoft következő webhelyén találja:Megjegyzés: Bizonyos esetekben – ha a Microsoft támogatási szakembere megállapítja, hogy egy adott frissítés megoldja a szóban forgó problémát – a telefonos támogatásért felszámított díjak elengedhetők. A szokásos támogatási díjak terhelik a további feltett kérdéseket, amennyiben azok nem kapcsolatosak a szóban forgó frissítéssel.
A biztonsági javítás angol nyelvű változata a következő táblázatban található (vagy újabb) fájlattribútumokkal rendelkezik. A fájlok dátuma és időpontja egyezményes világidő (UTC) szerint van megadva. A fájlinformációkban szereplő dátumok és időpontok helyi idő szerint jelennek meg a számítógépen. A helyi idő és az egyezményes világidő közötti különbségről a Vezérlőpultról elérhető Dátum és idő párbeszédpanel Időzóna lapján tájékozódhat.

Dátum Idő Verzió Méret Fájlnév
--------------------------------------------------
2003. 03. 25. 18:00 5.0.0.766 281.360 Mq1repl.dll
2003. 02. 04. 15:51 5.0.0.766 14.096 Mq1sync.exe
2003. 02. 19. 17:21 5.0.0.769 75.408 Mqac.sys
2003. 03. 25. 18:00 5.0.0.773 217.360 Mqads.dll
2002. 10. 03. 16:43 5.0.0.761 25.360 Mqbkup.exe
2003. 03. 25. 18:00 5.0.0.750 76.560 Mqdscli.dll
2003. 03. 25. 18:00 5.0.0.773 42.256 Mqdssrv.dll
2002. 10. 21. 20:31 5.0.0.759 98.064 Mqmig.exe
2003. 03. 25. 18:00 5.0.0.759 265.488 Mqmigrat.dll
2003. 03. 25. 18:00 5.0.0.740 222.480 Mqoa.dll
2003. 03. 25. 18:00 5.0.0.762 8.464 Mqperf.dll
2003. 03. 25. 18:00 5.0.0.773 428.304 Mqqm.dll
2003. 03. 25. 18:00 5.0.0.765 102.672 Mqrt.dll
2003. 03. 25. 18:00 5.0.0.772 70.928 Mqsec.dll
2003. 03. 25. 18:00 5.0.0.769 400.656 Mqsnap.dll
2003. 03. 25. 18:00 5.0.0.762 23.824 Mqupgrd.dll
2003. 03. 25. 18:00 5.0.0.767 110.352 Mqutil.dll
2003. 03. 25. 18:00 5.0.0.748 64.784 Msmq.cpl

Állapot

A Microsoft megerősítette, hogy a cikkben tárgyalt jelenség az érintett termékek hibájára vezethető vissza. A hiba első javítását a Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 szervizcsomag tartalmazza.

További információ

A szükségtelen útválasztó lekérdezések elkerülése végett a rendszergazdák beállíthatják a beállításjegyzék egyik megfelelő paraméterét. Ha azt szeretné, hogy a paraméter beállítása automatikusan történjen, ugorjon az Automatikus javítás című részre. Ha a műveletet inkább saját kezűleg szeretné elvégezni, ugorjon a Kézi javítás című részre.

A Windows 2000 Datacenter Server rendszerhez készült gyorsjavítások beszerzéséről a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
265173 A Datacenter program és a Windows 2000 Datacenter Server termék

Automatikus javítás

A beállításjegyzék paraméterének automatikus beállításához kattintson A probléma javítása hivatkozásra. Ezután kattintson a Futtatás gombra a Fájl letöltése párbeszédpanelen, és kövesse a varázsló lépéseit.


Megjegyzés: Előfordulhat, hogy a varázsló csak angol nyelven jelenik meg. Az automatikus javítás azonban a Windows más nyelvi változatai esetében is használható.

Megjegyzés: Ha a jelen cikket nem azon a számítógépen tekinti meg, amelyen a problémát tapasztalja, mentse a javítást egy flash meghajtóra vagy CD lemezre, majd futtassa azon a számítógépen, amelyen a hiba jelentkezik.

Lépjen a További módosítás beállítása a szervizcsomagban vagy a gyorsjavításban című részre.

Kézi javítás

Fontos: Az alábbi szakasz, módszer vagy feladat a beállításjegyzék (korábbi nevén rendszerleíró adatbázis) módosítását is magában foglaló lépéseket tartalmaz. A beállításjegyzék helytelen módosítása azonban komoly problémákat okozhat, ezért ügyeljen az utasítások pontos betartására. A beállításjegyzékről módosítása előtt célszerű biztonsági másolatot készíteni, hogy szükség esetén visszaállíthassa azt. A beállításjegyzék biztonsági mentéséről és visszaállításáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
322756 A beállításjegyzék biztonsági mentése és visszaállítása Windows XP rendszerben
Hajtsa végre az alábbi műveletsort, majd lépjen ki a beállításszerkesztőből:
 1. Kattintson a Start menü Futtatás parancsára, írja be a regedit parancsot, és kattintson az OK gombra.
 2. Keresse meg és jelölje ki az alábbi beállításkulcsot:
  hklm\software\microsoft\msmq\parameters
 3. Mutasson a Szerkesztés menü Új pontjára, majd kattintson a Duplaszó parancsra.
 4. Írja be az IgnoreSiteLinks értéket, majd nyomja meg az ENTER billentyűt.
 5. Kattintson a Szerkesztés menü Módosítás parancsára.
 6. Írja be az 1 értéket, és kattintson az OK gombra.
Ha az érték 1, az üzenetsor-kezelési szolgáltatás közvetlen kapcsolatot létesít, és azt feltételezi, hogy nem létezik helyátjáró. Ennek eredményeként nem hajt végre Active Directory-lekérdezést.

A beállításjegyzék e paraméterének beállításával nem szabványos konfigurációkban is telepíthető az üzenetsor-kezelési szolgáltatás. A Windows 2000 rendszerhez kiadott kibocsátási megjegyzések egyértelműen leírják, hogy minden helyen szükség van egy útválasztó kiszolgálóra. Ez a beállítás akkor lehet hasznos, ha nincs szükség útválasztásra, de nyilvános üzenetsorokat szeretne használni.

Lépjen a További módosítás beállítása a szervizcsomagban vagy a gyorsjavításban című részre.

Hogyan dönthető el, hogy létezik-e ez a probléma?

A probléma az üzenetsor-kezelési szolgáltatás diagnosztikai naplózásának futtatásával azonosítható. A program létrehoz egy Msmq.log nevű naplófájlt a %windir%\debug mappában. Ebben a naplófájlban az üzenetsor-kezeléssel kapcsolatos diagnosztikai információ található. Az üzenetsor-kezelési szolgáltatás naplózási funkciója az alábbi lépésekkel engedélyezhető.

Hajtsa végre az alábbi műveletsort, majd lépjen ki a beállításszerkesztőből:
 1. Kattintson a Start menü Futtatás parancsára, írja be a regedit parancsot, és kattintson az OK gombra.
 2. Keresse meg és jelölje ki az alábbi beállításkulcsot:
  hklm\software\microsoft\msmq\parameters\debug
 3. Mutasson a Szerkesztés menü Új pontjára, majd kattintson a Duplaszó parancsra.
 4. Írja be a LoggingTypes értéket, és nyomja meg az ENTER billentyűt.
 5. Kattintson a Szerkesztés menü Módosítás parancsára.
 6. Írja be a c00000000 értéket, és kattintson az OK gombra.
Miután engedélyezte a naplózást, számos naplóbejegyzés jöhet létre a következőhöz hasonló tartalommal:
mqdscore/dsads/69. (&(objectCategory=CN=MSMQ-Site-Link,CN=Schema,CN=Configuration,DC=company,DC=com)(mSMQSite1=CN=location,CN=Sites,CN=Configuration,DC=company,DC=com))

Ha a Jelenségek című részben leírtakat tapasztalja, telepítse a javítást.

További módosítás beállítása a szervizcsomagban vagy a gyorsjavításban

Ez a szervizcsomag és gyorsjavítás tartalmaz egy további módosítást is. 3 percről 12 órára csökkenti az útválasztási adatok frissítésének alapértelmezett gyakoriságát annak érdekében, hogy ezek az adatok ne változzanak ilyen gyakran. A módosítás beállításához az alábbi lépéseket kell elvégezni:
 1. Kattintson a Start menü Futtatás parancsára, írja be a regedit parancsot, és kattintson az OK gombra.
 2. Keresse meg és jelölje ki az alábbi beállításkulcsot:
  hklm\software\microsoft\msmq\parameters\
 3. Mutasson a Szerkesztés menü Új pontjára, majd kattintson a Duplaszó parancsra.
 4. Írja be a routingrefreshinterval értéket, és nyomja meg az ENTER billentyűt.
 5. Kattintson a Szerkesztés menü Módosítás parancsára.
 6. Írja be az új értéket.

  Az új alapértelmezett érték 12.

Megoldódott a probléma?

Ellenőrizze, hogy megoldódott-e a probléma. Ha a probléma megoldódott, nem kell továbbolvasnia a cikket. Amennyiben nem szűnik meg a probléma, kérje a támogatási szolgálat segítségét.
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 817076 - Utolsó ellenőrzés: 2011. okt. 10. - Verziószám: 1

Visszajelzés