A terminálkiszolgálói ügyféllicencek használata Windows Server 2003 rendszerben

Összefoglaló

Ez a cikk az ügyfél-hozzáférési licencek funkcióját mutatja be a Microsoft Windows Server 2003 rendszer Terminálszolgáltatások licencelése szolgáltatásában.

További információ

A Windows Server 2003 rendszerben használt ügyfél-hozzáférési licencek eltérnek a Microsoft Windows 2000 rendszerben használtaktól. A Windows 2000 rendszerben csak készülékenkénti ügyféllicencek (Device CAL) használatosak. Ezek az ügyfél-hozzáférési licencek egy-egy készülékhez vannak kötve. A Windows Server 2003 a készülékenkénti ügyféllicenceken kívül használ egy új ügyfél-hozzáférési licencet is, a felhasználónkénti ügyféllicencet. A Windows Server 2003 rendszerben a készülékenkénti ügyféllicencek ugyanúgy működnek, mint a Windows 2000 rendszerben. A felhasználónkénti ügyféllicencek azonban egy adott felhasználónak engedélyezik a hozzáférést a szoftverhez, nem pedig egy készüléknek.

A felhasználónkénti ügyféllicencek nagyobb rugalmasságot biztosítanak az ügyfeleknek saját terminálkiszolgálói környezetük használatához. Ha egy felhasználó több ügyfélszámítógépen is be van jelentkezve, azok egy felhasználónkénti ügyféllicencet használnak. A felhasználónkénti ügyféllicencek nem tárolódnak az ügyfélszámítógép rendszerleíró adatbázisában úgy, ahogyan a készülékenkénti ügyféllicencek.

A felhasználónkénti ügyféllicencek csak Windows Server 2003 rendszerű, a terminálszolgáltatások licenckiszolgálójaként működő kiszolgálóra telepíthetők. Felhasználónkénti ügyféllicencek nem adhatók ki Windows 2000 alapú kiszolgálókhoz és a Windows 2000 alapú kiszolgálókhoz hozzáférő ügyfelekhez. Ha a hálózat Windows 2000 rendszerű terminálkiszolgálókat tartalmaz, a Windows Server 2003 alapú licenckiszolgálónak készülékenkénti ügyféllicenceket is tartalmaznia kell, nem csak felhasználónkénti ügyféllicenceket.

Az ügyfeleknek nem szükséges készülékenkénti vagy felhasználónkénti ügyféllicenc a terminálkiszolgálóhoz való hozzáféréshez. A terminálkiszolgálón a Terminálszolgáltatások konfigurálása eszközzel állítható be (Kiszolgáló beállításai\Licencelés), hogy melyik típusú ügyfél-hozzáférési licenceket fogadja el. Az Eszközönként vagy Felhasználónként beállítás választható. A beállítás módosítását követően nem szükséges a terminálkiszolgáló újraindítása. Egy adott terminálkiszolgáló nem fogadhat el egyszerre felhasználónkénti és készülékenkénti ügyféllicenceket is.

Ha a terminálkiszolgáló készülékenkénti üzemmódban van, és a licenckiszolgáló csak felhasználónkénti licenceket tartalmaz, csak ideiglenes licencek adható ki. Amikor közeledik ezen ideiglenes licencek lejáratának dátuma, a következő üzenet jelenik meg egy felbukkanó ablakban:
Az Ön ideiglenes terminálszolgáltatási ügyféllicence N nap múlva lejár. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával, hogy megkaphassa az állandó licencet.
Ez az üzenet az alkalmazások eseménynaplójában is megtalálható a következőképpen:A probléma kijavításához állítsa át a terminálkiszolgálót felhasználónkénti üzemmódba.

Hasonlóan, a terminálkiszolgáló Microsoft Windows XP vagy Windows 2000 rendszert futtató ügyfelei a következő hibaüzenetet kaphatják, ha nem tudnak csatlakozni a terminálkiszolgálóhoz:
A távoli munkamenet megszakadt, mert a helyi számítógép ügyfél-hozzáférési licencét nem lehetett frissíteni vagy megújítani.
A következő esemény jelenik meg az alkalmazások eseménynaplójában a terminálkiszolgálón:Ez a probléma akkor jelentkezhet, ha a Terminálszolgáltatások készülékenkénti licencelési üzemmódra van beállítva, és a licenckiszolgáló csak felhasználónkénti ügyféllicenceket tartalmaz.

A probléma kijavításához állítson be felhasználónkénti licencelési üzemmódot a Terminálszolgáltatások konfigurálása eszközzel. Ehhez hajtsa végre a következő lépéseket:
  1. Mutasson a Start menü Felügyeleti eszközök pontjára, és kattintson a Terminálszolgáltatások konfigurálása parancsra.
  2. Kattintson a Kiszolgáló beállításai elemre, majd duplán a Licencelési mód elemre.
  3. Állítsa át a Licencelési mód beállítást a Felhasználónként értékre, majd kattintson az OK gombra.
A Windows Server 2003 jelenleg nem kezeli a felhasználónkénti ügyféllicenceket. Ez azt jelenti, hogy a felhasználónkénti licencek száma nem csökken akkor sem, ha használatban van felhasználónkénti ügyféllicenc a licenckiszolgáló adatbázisában. Ez nem mentesíti a rendszergazdákat a végfelhasználói licencszerződés (EULA) azon követelménye alól, hogy érvényes terminálkiszolgálói ügyféllicenccel (TS CAL) rendelkezzenek minden egyes felhasználóhoz. Ha nem rendelkezik minden felhasználó felhasználónkénti ügyféllicenccel, és nincsenek használatban készülékenkénti ügyféllicencek, ez a végfelhasználói licencszerződés megsértését jelenti.

Megjegyzés: Ha egyazon terminálkiszolgálón egyszerre kíván felhasználói és eszközlicenceket alkalmazni, válassza a felhasználónkénti üzemmódot.

A következő szöveg a Windows Server 2003 rendszer végfelhasználói licencszerződésének egy részlete:
Két különböző terminálkiszolgálói CAL áll rendelkezésre: „Készülék” és „Felhasználó”. Minden egyes terminálkiszolgálói Készülék CAL lehetővé teszi egy (tetszőleges Felhasználó által használt) Készülék számára a Kiszolgálószoftver elérését vagy használatát. Minden egyes terminálkiszolgálói Felhasználói CAL lehetővé teszi egy (tetszőleges Készüléket használó) Felhasználó számára a Kiszolgálószoftver elérését vagy használatát. A Kiszolgálószoftverrel egyidejűleg vegyesen is használhat terminálkiszolgálói Készülék és terminálkiszolgálói Felhasználói ügyfél-hozzáférési licenceket. Egy adott terminálkiszolgáló kérhet felhasználónkénti vagy eszközönkénti licenceket (utóbbi az alapértelmezett), de a kettőt egyszerre nem.

Hivatkozások

A Windows Server 2003 rendszerű terminálkiszolgálók licenceivel kapcsolatban a Microsoft következő (angol nyelvű) webhelyein tájékozódhat:
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 822134 - Utolsó ellenőrzés: 2008. máj. 20. - Verziószám: 1

Visszajelzés