Fájlkiszolgálókon található fájlok használata esetén a rendszer nem válaszol, lecsökken a fájlkiszolgáló teljesítménye vagy késések jelentkeznek

A jelenség

Hálózati fájlok használata során az alábbi jelenségekkel találkozhat:
 • Egy fájl- és nyomtatókiszolgálóként beállított Windows-alapú fájlkiszolgáló nem válaszol, és a fájl- illetve nyomtatókiszolgáló-szolgáltatások átmenetileg elérhetetlenné válnak.
 • Váratlan mértékű késést tapasztal egy megosztott erőforrásról származó fájl megnyitása, mentése, bezárása vagy nyomtatása során.
 • A hálózaton keresztül használt programok teljesítménye átmenetileg lecsökken. A csökkent teljesítményű állapot hossza jellegzetesen 40–45 másodperc, de egyes esetekben akár 5 percig is tarthat.
 • A fájlmásolási és biztonságimásolat-készítési műveletek során késés tapasztalható.
 • A Windows Intéző nem válaszol, ha megpróbál egy megosztott erőforráshoz kapcsolódni, vagy egy piros X jel látható a Windows Intézőben a csatlakoztatott hálózati meghajtón.
 • A fájlszerverre történő bejelentkezés folyamán, miután nevét és jelszavát a Bejelentkezés a Windows rendszerbe párbeszédpanelen megadta, üres képernyő jelenik meg. Nem jelenik meg az asztal.
 • Egy fájlszerverhez távoli eljáráshívás (RPC) vagy nevesített csövek segítségével kapcsolódó alkalmazás nem válaszol.
 • A kiszolgáló átmenetileg nem válaszol, és az alábbi eseményazonosítóhoz és üzenethez hasonló bejegyzések kerülnek a fájlkiszolgáló rendszernaplójába: Ezek mellett az ügyfélszámítógép rendszernaplójában az alábbi bejegyzés jön létre:
 • Ha megpróbál csatlakozni egy megosztott erőforráshoz, az alábbi hibaüzenetekhez hasonló hibaüzenet jelenik meg:1. hibaüzenet
  53. rendszerhiba. A hálózati elérési út nem található.
  2. hibaüzenet
  64. rendszerhiba. A megadott hálózatnév már nem érhető el.
 • Időnként megszűnik a hálózati kapcsolat, és a fájlkiszolgálón található hálózati erőforrásokhoz nem tud újracsatlakozni. A ping paranccsal azonban elérhető a kiszolgáló, és terminálszolgáltatási munkamenetet is tud azzal létesíteni.
 • Ha több felhasználó próbál meg elérni egy Microsoft Office dokumentumot a kiszolgálón, A dokumentum szerkesztésre zárolva van párbeszédpanel nem jelenik meg a fájlt másodikként megnyitó felhasználó előtt.
 • A hálózati nyomkövetési szolgáltatás 30–40 másodperc kését jelez az SMB szolgáltatás egy ügyfélparancsa és a fájlkiszolgálótól érkező válasz között.
 • Microsoft Access 97, Microsoft Access 2000 vagy Microsoft Access 2002 programban Access 2.0 adatbázisfájlok (.mdb) megnyitásakor az alábbihoz hasonló hibaüzenet jelenhet meg:
  Lemez- vagy hálózati hiba.
 • Microsoft Word fájl megnyitásakor a következő hibaüzenet jelenhet meg:
  A Word nem tudott olvasni ebből a fájlból: fájlnév. Állítsa helyre a hálózati kapcsolatot, tegyen be másik lemezt, majd próbálja újra.
Ezek mellett az ügyfélszámítógép rendszernaplójában az alábbi bejegyzés jöhet létre:

Oka

A problémát a számítógépen telepített, elévült kernel módú szűrő-illesztőprogramot használó, nem a Microsoft által készített alkalmazás jelenléte okozza. A kernel módú szűrő-illesztőprogram az alábbi feltételek fennállása esetén lehet elévült:
 • A számítógépen telepítve van az alábbi alkalmazások valamelyike:

  • A Computer Associates International, Inc által forgalmazott ARCserve Backup Agent for Open Files vagy ARCserve Open File Agent alkalmazás telepítve van a számítógépen, és az alkalmazás Ofant.sys illesztőprogramja elévült.
  • A számítógépen telepítve van az Open Transaction Manager alkalmazás, és annak Otman.sys illesztőprogramja elévült.

   Megjegyzés: Az Open Transaction Manager a VERITAS Software Corporation egyes alkalmazásainak része, de a VERITAS alkalmazástól függetlenül is telepíthető. Az Open Transaction Manager programot például az Open File Option alkalmazással együtt is megkaphatja. Ez a program a VERITAS Backup Exec része.
  • A számítógépen telepítve van egy Otman4.sys vagy Otman5.sys illesztőprogramot használó VERITAS alkalmazás (például az Open File Option), és az alkalmazás Otman4.sys vagy Otman5.sys illesztőprogramja elévült.
 • Az alkalmazás illesztőprogramja nem kompatibilis azzal a szűrő-illesztőprogrammal, melyet egy – nem a Microsoft által gyártott – víruskereső szoftver telepített. Ennek eredményeként a kiszolgálón található szűrő-illesztőprogram helytelen állapotkódot adhat vissza a Kiszolgáló (Server) szolgáltatásnak. Előfordulhat például, hogy a szűrő-illesztőprogram a STATUS_SUCCESS (sikeres) állapotkódot adja vissza a STATUS_OPLOCK_BREAK_IN_PROGRESS (alkalmi zár feltörése folyamatban) állapotkód helyett.

A megoldás

A probléma megoldásához lépjen kapcsolatba a szűrőillesztő gyártójával, és kérdezze meg, hogy ki lett-e adva frissítés a szűrőillesztőhöz. A kapcsolatfelvétel módjáról és az Ofant.sys illesztőprogram legújabb frissítésének beszerzéséről további információkat talál a Computer Associates alábbi webhelyén:Ha különállóan telepítette az Open Transaction Manager alkalmazást, a probléma megoldásához szükséges frissítés rendelkezésre állásáról a Columbia Data Products, Inc. nyújthat tájékoztatást. A Columbia Data Products kapcsolatfelvételi információi a Columbia Data Products alábbi webhelyén találhatók: A VERITAS kapcsolatfelvételi információi a VERITAS alábbi webhelyén találhatók: A Microsoft a harmadik felek elérhetőségi adatait csak a műszaki támogatás eléréséhez szánt segítségnyújtásként teszi közzé. A kapcsolattartási adatok értesítés nélkül változhatnak. A Microsoft nem garantálja ezen felek elérhetőségi adatainak pontosságát.

További információ

Fontos: Az alábbi szakasz, módszer vagy feladat a beállításjegyzék módosítását is magában foglaló lépéseket tartalmaz. A beállításjegyzék helytelen módosítása azonban komoly problémákat okozhat, Ezért ügyeljen az utasítások pontos betartására. A beállításjegyzékről a módosítása előtt célszerű biztonsági másolatot készíteni, hogy szükség esetén visszaállíthassa azt. A beállításjegyzék biztonsági mentéséről és visszaállításáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
322756 A beállításjegyzék biztonsági mentése és visszaállítása Windows rendszerben


A probléma átmeneti megoldásához indítsa újra a Kiszolgáló folyamatot a kiszolgálón. A Kiszolgáló folyamat az alábbi módon indítható újra:
 1. Kattintson a Start menü Futtatás parancsára.
 2. A Megnyitás mezőbe írja be a cmd parancsot, és kattintson az OK gombra.
 3. A parancssorba írja be az alábbi sorokat, minden sor végén lenyomva az ENTER billentyűt:
  net stop server
  net start server
A probléma az alább ismertetett módszerekkel oldható meg:
 • A Teljesítménynaplók és riasztások eszközzel figyelje a Fizikai lemez teljesítményobjektum Lemezvezérlő-várólista átlagos hossza számlálóját. A várakozó bemeneti/kimeneti kérelmek száma normális körülmények között nem haladja meg a fizikai lemezben található forgó lemezek számának 1,5–2-szeresét. A legtöbb lemezeszköz egyetlen forgó lemezzel rendelkezik, bár a RAID-eszközökben általában több forgó lemez helyezkedik el. Ha egy alkalmazás sorozatban több kisebb bemeneti/kimeneti műveletet hajt végre, a Lemezvárólista jelenlegi hossza számláló görbéje a bemeneti/kimeneti jellegű műveletek várólistára helyezésénél tüskeszerű kiemelkedést mutat. Ugyanekkor a Rendszer teljesítményobjektum Programkörnyezet-váltások (művelet/mp) számlálójában is megfigyelhető a görbe növekedése.
 • Tiltsa le az alkalmi zárolást az ügyfélen vagy a kiszolgálón. Az ügyfélen az alábbi rendszerleíró kulcs értékének 1-re állításával tiltható le az alkalmi zárolás:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MRXSmb\Parameters\OplocksDisabled
  A kiszolgálón az alábbi rendszerleíró kulcs értékének 0-ra állításával tiltható le az alkalmi zárolás:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters\EnableOplocks
  További információt az alkalmi zárolás letiltásáról a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:

  296264 Alkalmi zárolás beállítása a Windows rendszerben (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

 • A beállításjegyzék módosításával átmenetileg iktassa ki a szűrő-illesztőprogramot.

  További információt a kernel módú szűrő-illesztőprogramok átmeneti kiiktatásáról a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:

  816071 A kernel módú szűrő-illesztőprogram átmeneti kiiktatása Windows rendszerben (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

  Az Ofant.sys illesztőprogrammal kapcsolatos információkat tartalmazó rendszerleíró kulcs:
  Ofadriver

Hivatkozások

A Microsoft Tudásbázis kapcsolódó cikkei:

814112 A hálózati megosztásokon lévő fájlok lassan nyithatóak meg, írásvédettek, illetve hibaüzenet jelenik meg

821246 Lassú a hálózatról származó Office fájlok megnyitása, bezárása, mentése vagy nyomtatása

816071 A kernel módú szűrő-illesztőprogram átmeneti kiiktatása Windows rendszerben

252332 3013-as azonosítójú esemény, ha egy leterhelt lemezekkel rendelkező kiszolgálóra másol fájlokat

A cikkben említett, harmadik féltől származó termékek a Microsofttól független gyártók termékei. A Microsoft sem közvetve, sem más módon nem vállal garanciát ezeknek a termékeknek a teljesítményére vagy a megbízhatóságára vonatkozóan.
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 822219 - Utolsó ellenőrzés: 2014. jún. 27. - Verziószám: 1

Visszajelzés