Az Office 2003 telepítési naplófájljának használata az Office 2003 telepítési problémáinak elhárításához

A cikk Microsoft Office XP programcsomagra vonatkozó változata a Tudásbázis következő számú cikke: 296603 (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.).


Összefoglaló

A cikk részletesen bemutatja, hogy miként háríthatók el az Office telepítési problémái a Microsoft Office 2003 telepítési naplófájljaival.

Esetenként problémák léphetnek fel az Office telepítése során anélkül, hogy hibaüzenet jelenne meg. Hibaüzenet megjelenése esetén is előfordulhat, hogy egy telepítési naplófájlt kell használni a probléma meghatározásához.

A cikk számos módszert ismertet az Office telepítési fájljaiban lévő adatok értelmezéséhez. A témakörök az egyes módszerek használhatósági sorrendjében vannak felsorolva. A cikk nem tér ki az összes lehetséges helyzetre, de számos példával szemlélteti, hogy miként oldhatók meg a telepítési problémák a telepítési naplófájlok értelmezése révén.

A Microsoft Tudásbázis számos, telepítési hibákkal foglalkozó cikke szintén tartalmaz olyan naplófájlrészleteket, melyek segítségével megállapítható, hogy a cikk a tapasztalttal megegyező problémával foglalkozik-e.
a lap tetejére

Naplófájl létrehozása

Az Office 2003 telepítője automatikusan létrehozza a naplófájlokat a \Temp mappában. A naplófájlok az alábbihoz hasonló névvel rendelkeznek:

Az alábbihoz tartozó naplófájlNaplófájl neve
Setup.exeMicrosoft Office 2003 Setup(####).txt
Windows Installer (System Files Update)Microsoft Office 2003 Setup(####)_Task(0001).txt
Windows Installer (Office-telepítés)Microsoft Office 2003 Setup(####)_Task(0002).txt


A naplófájlnevekben szereplő #### karakterek 0001-gyel kezdődő számok. A számok a telepítőprogram minden egyes futtatásakor eggyel nőnek. A legnagyobb számú naplófájl ennélfogva a telepítőprogram legutóbbi futtatásának naplófájlja.

Megjegyzés: Előfordulhat, hogy az Office telepítéséhez csak a Microsoft Windows Installer egy naplófájlja áll rendelkezésére. Ebben az esetben a Windows Installer programnak az Office-telepítésre vonatkozó naplófájljához a Task(0002) helyett a Task(0001) szöveget fűzi a program.
a lap tetejére

A naplófájlok értelmezése

A tapasztalt problémától függően előfordulhat, hogy szükség van a telepítési naplófájl vagy a Windows Installer programnak az Office telepítésére vonatkozó naplófájljának megtekintésére.
a lap tetejére

Telepítési naplófájlok

A Setup.exe fájl naplófájlja igen kis méretű, mert a Setup.exe által végrehajtott feladatok száma az alábbi feladatokra korlátozódik:

 • A Setup.ini fájl olvasása
 • A parancssor értelmezése a Windows Installer szolgáltatásnak átadandó tulajdonságokhoz és kapcsolókhoz. Gyakori hiba a következő szerepeltetése a parancssorban:
  Transform=elérési út\átalakító fájl neve.mst
  E parancs parancssorban való használatának hatására nem jelenik meg hibaüzenet a telepítés során, az átalakítás azonban nem lesz alkalmazva a telepített példányra. A helyes parancssor a következő:
  Transforms=elérési út\átalakító fájl neve.mst
  A Setup.exe naplófájlja tartalmazza a telepítéshez megadott parancssort, ezért ellenőrizni kell, hogy a naplófájl nem tartalmaz-e az előző példában láthatóhoz hasonló tipográfiai hibákat (az „s” betű hiányzik az első parancssor „Transform” szavának végéről).
 • Annak ellenőrzése, hogy a megfelelő operációs rendszer és szervizcsomag van-e használatban
 • Az Msi.dll fájl verziószámának ellenőrzése
 • Az Instmsi(w).exe fájl indítása a Windows Installer telepítéséhez
 • Az Office 2003 esetleges telepített bétaverzióinak keresése
 • A Tahoma és a TahomaBD betűtípus verziójának ellenőrzése
A telepítőprogram alapértelmezés szerint létrehoz egy helyi telepítési forrást az Office 2003 programcsomagban, ez azonban csak abban az esetben történik meg, ha az Office telepítését a megfelelő CD lemezről vagy egy tömörített CD-lemezképről végzi. Ha a helyi számítógépen elegendő merevlemez-terület áll rendelkezésre, a telepítőprogram alapértelmezés szerint a teljes telepítési forrást gyorsítótárazza. A Windows Installer ezt a helyi telepítési forrást használja az Office telepítéséhez, a helyi forrás pedig javítás, újratelepítés vagy az Office későbbi frissítése céljából továbbra is rendelkezésre áll. Lehetőség van tetszés szerinti szolgáltatások telepítésére, illetve a telepítőprogram karbantartási módban történő futtatására új szolgáltatások hozzáadása céljából. Mivel a telepítőprogram alapértelmezés szerint létrehozza a helyi telepítési forrást, ezért nincs szükség további beállítások megadására. A telepítő a számítógép következő rejtett mappájában hozza létre a telepítési forrást:


meghajtó\Msocache\Downloadcode

A telepítőprogram alapértelmezés szerint a teljes forrást gyorsítótárazza az Office 2003 programcsomagban. Ha a számítógépen nincs elegendő lemezterület, a telepítőprogram csak a kijelölt szolgáltatásokhoz hajtja végre a telepítési fájl gyorsítótárazását. A telepítőprogram a telepítés befejeződése után megőrzi a helyi telepítési forrást.

A telepítőprogram naplója a következő adatokat tartalmazhatja:
 • Az \MSOCACHE mappába másolandó fájlok felsorolása:

  Files to Download (Letöltendő fájlok):
  File: FILES\WINDOWS\INF\AER_1033.ADM (DW20.ADM_1033)
  File: FILES\PFILES\COMMON\MSSHARED\DW\DW20.EXE (DW20.EXE_0001)
  File: FILES\PFILES\COMMON\MSSHARED\DW\DWDCW20.DLL (DWDCW20.DLL)
  File: FILES\PFILES\COMMON\MSSHARED\DW\1033\DWINTL20.DLL (DWINTL20.DLL_0001_1033)
  File: FILES\PFILES\COMMON\MSSHARED\DW\DWTRIG20.EXE (DWTRIG20.EXE)
  File: FILES\PFILES\MSOFFICE\OFFICE11\OCLEAN.DLL (OCLEAN.DLL_1033)
  File: FILES\PFILES\MSOFFICE\OFFICE11\OCLNCORE.OPC (OCLNCORE.OPC_1033)
  File: FILES\PFILES\MSOFFICE\OFFICE11\OCLNCUST.OPC (OCLNCUST.OPC_1033)
  File: FILES\PFILES\MSOFFICE\OFFICE11\1033\OCLNINTL.OPC (OCLNINTL.OPC_1033)
  File: FILES\PFILES\MSOFFICE\OFFICE11\OFFCLN.EXE (OFFCLN.EXE_1033)
  File: FILES\SETUP\OSE.EXE (OSE.EXE)
  File: PRO11.MSI (PRO11.MSI)
  File: FILES\PFILES\MSOFFICE\OFFICE11\1033\PSS10O.CHM (PSS10O.CHM_1033)
  File: FILES\PFILES\MSOFFICE\OFFICE11\1033\PSS10R.CHM (PSS10R.CHM_1033)
  File: FILES\PFILES\MSOFFICE\OFFICE11\1033\SETUP.CHM (SETUP.CHM_1033)
  File: SKU011.XML (SKU011.XML_0002_1033)
  File: A2561405.CAB (A2561405.CAB)
  File: A3561405.CAB (A3561405.CAB)
  File: A4561405.CAB (A4561405.CAB)
  File: AV561403.CAB (AV561403.CAB)
  File: CC561401.CAB (CC561401.CAB)
 • A helyi telepítési forrás beállításainak megerősítése:

  Using Local Cache Drive of already installed product: C:\.
  (Már telepített termék helyi gyorsítótár-meghajtójának használata: C:\)
  Found enough space on drive "C:\" to cache all feature cabinets.
  (A „C:\” meghajtón elegendő hely található a szolgáltatások kabinetfájljainak gyorsítótárazásához.)
  (CDCACHE=AUTO) - There is enough space to cache some or all of the image. Drive for this download is C:\
  (Elegendő hely áll rendelkezésre a lemezkép egy részének vagy egészének gyorsítótárazásához.
  A letöltés meghajtója a C:\ meghajtó.)
 • A végrehajtott feladat megerősítése:

  Package was: E:\5614.0_o11pro_CBXS_ENG\PRO11.MSI.
  (A csomag a következő volt: E:\5614.0_o11pro_CBXS_ENG\PRO11.MSI.)
  Setting Package to: C:\MSOCache\All Users\90000409-6000-11D3-8CFE-0150048383C9\PRO11.MSI.
  (Csomag beállítása a következő helyre: C:\MSOCache\All Users\90000409-6000-11D3-8CFE-0150048383C9\PRO11.MSI)
  Done with CD Caching, cached MSI to: C:\MSOCache\All Users\90000409-6000-11D3-8CFE-0150048383C9\PRO11.MSI
  (A CD gyorsítótárazása befejeződött, az MSI a következő helyre lett gyorsítótárazva:
  C:\MSOCache\All Users\90000409-6000-11D3-8CFE-0150048383C9\PRO11.MSI)
A helyi telepítési forrásról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:

830168 Gyakori kérdések az Office 2003 helyi telepítési forrásáról


Ha azt gyanítja, hogy a probléma a parancssor tulajdonságaival és a használt kapcsolókkal kapcsolatos, ezeket a telepítőprogram naplófájljában is megtekintheti. Ha például a telepítő futtatásához az
f:\Setup.exe companyname="Saját vállalat" /qb
parancssort használja, a következő szöveg fog szerepelni a telepítőprogram naplójában:

Launch Setup (Telepítés indítása)
9/22/03 1:49:46 PM (2003.09.22. 13:49:46)
companyname="Saját vállalat" /qb
Detected Windows Info: (Windows észlelt adatai)
PlatformId = 2
MajorVersion = 4
MinorVersion = 0
Setup path: \\server\share\2003_Admin\SETUP.EXE (Telepítési útvonal: \\server\share\2003_Admin\SETUP.EXE)
Adding property...companyname="Saját vállalat" (Tulajdonság hozzáadása...companyname="Saját vállalat")

Recognized command line switch: /qb (Felismert parancssori kapcsoló: /qb)
-és-

Office-specific properties added: companyname="Saját vállalat"
(Az Office csomagra vonatkozó hozzáadott tulajdonságok: companyname="Saját vállalat")
General properties added: LAUNCHEDFROMSETUP=1 SETUPEXEPATH=\\server\share\2003_Admin\
(Általános hozzáadott tulajdonságok: LAUNCHEDFROMSETUP=1 SETUPEXEPATH=\\server\share\2003_Admin\)
Writing Task: (Feladat írása:)
D:\WINNT\System32\msiexec.exe
/I \\server\share\2003_Admin\PRO11.MSI
METRICSSOURCE="\\server\share\2003_Admin companyname=""Saját vállalat"" /qb"
companyname="Saját vállalat" LAUNCHEDFROMSETUP=1
SETUPEXEPATH=\\server\share\2003_Admin\ /qb
Megjegyzés: A Setup.exe ténylegesen nem használja ezeket a parancssori kapcsolókat és tulajdonságokat, csupán átadja azokat az Msiexec.exe fájlnak (a Windows Installer programnak).

Ha a Setup.exe naplófájlja a következőhöz hasonló szöveggel végeződik (visszatérési kód: 1603), akkor probléma történt a telepítés Windows Installer programmal kapcsolatos részében:

9/22/03 3:34:27 PM Chained install return code: 1603 (Láncolt telepítés visszatérési kódja: 1603)
Shutting down chained setup processing. (A láncolt telepítési eljárás leállítása folyamatban.)
Set Verbose logging for subsequent setup. (Részletes naplózás beállítása a következő telepítéshez)

***** Setup exits
9/22/03 3:34:27 PM
(return = 1603)
(Telepítés létezik.
03.09.22. 15:34:27)
(Visszatérési kód = 1603)
Ebben az esetben ellenőriznie kell a Windows Installer programnak az Office telepítésével kapcsolatos naplófájljait.

a lap tetejére

A Windows Installer naplófájljai

A Windows Installer naplófájljainak mérete jelentős mértékben meghaladja a telepítőprogram naplófájljáét, és első alkalommal úgy tűnhet, hogy a naplófájlok nem olvashatók. A következő irányelvek segítségével szűkítheti a lehetséges problémák körét:
 • Ha a telepítés során hibaüzenet jelenik meg, keresse meg a hiba számát a naplófájlban. Ha például a telepítés során megjelenik az 1327 jelű hibaüzenet, keressen az 1327 számra a naplóban. A következőhöz hasonló szöveget találhatja:
  MSI (c) (41:90): Megjegyzés: 1: 1327 2: C:\
  Hiba: 1327. Érvénytelen meghajtó: C:\

  MSI (c) (41:90): Termék: System Files Update -- Hiba: 1327. Érvénytelen meghajtó: C:\

  A művelet befejeződött: 15:34:26: CostFinalize. Visszatérési érték: 3.
  E naplóbejegyzések kulcsszövege az „Érvénytelen meghajtó”. Ez esetben a problémát az okozza, hogy a Windows telepítési helyének meghajtóbetűjelét egy, a Lemezfelügyelő eszközhöz hasonló segédprogrammal módosította. A meghajtóbetűjel ugyan módosult, egyes beállításkulcsok azonban továbbra is az eredeti meghajtóbetűjelre hivatkoznak.
 • Ha a Microsoft Tudásbázisban nem talál olyan cikket, amely a szóban forgó hibaüzenettel foglalkozik, a probléma orvosolásához kövesse az alábbi lépéseket:
  1. Keresse meg a hiba számát a naplófájlban.
  2. Olvassa el a hibaszámot tartalmazó sor fölötti sorokat. Általában egy hibát leíró sor látható, amely a probléma okát egy telepítési hibában jelöli meg.

   Tegyük fel például, hogy rákeresett a 2737-es hibára egy naplófájlban. A 2737-es hibát tartalmazó sorban vagy afölött a következő szöveg olvasható:

   MSI (c) (B7:A7): Megjegyzés: 1: 2737 2: CheckCAServer 3:
   c:\windows\TEMP\MSI82D6.TMP 4: CheckCAServer
   Információ: 2898. Belső hiba lépett fel. (Tahoma8 Tahoma 1
   )
   Hiba: 2737. Belső hiba lépett fel. (CheckCAServer

   c:\windows\TEMP\MSI82D6.TMP CheckCAServer )
   MSI (c) (B7:A7): Termék: Microsoft Office Professional 2003 -- Hiba: 2737. Belső

   hiba lépett fel. (CheckCAServer c:\windows\TEMP\MSI82D6.TMP

   CheckCAServer )

   A művelet befejeződött: 9:58:55: CheckCAServer. Visszatérési érték: 3.
   A szöveg alapján a telepítőprogramnak nem sikerült meghívnia a CheckCAServer értéket.
 • Az összes naplófájl tartalmaz egy vagy több figyelmen kívül hagyható hibát. A következő hibák bármely naplófájlban előfordulhatnak, és általában nem telepítési problémát jeleznek:
  Információ: 2898. Belső hiba lépett fel. Segítségért forduljon a vállalat informatikai részlegéhez.
  Információ: 2743. Belső hiba lépett fel. Segítségért forduljon a vállalat informatikai részlegéhez.
  Információ: 2726. Belső hiba lépett fel. Segítségért forduljon a vállalat informatikai részlegéhez.
 • A keresést a „Megjegyzés” szóra is érdemes elvégezni. Az egyik esetben, melyben a telepítés a 2755. számú hibával sikertelen volt, az eset tényleges megoldása a hibát tartalmazó sor fölött több sorral elhelyezkedő megjegyzésben található:

  MSI (s) (EC:BC): Megjegyzés: 1: 2336 2: 5 3: C:\WINNT\Installer\
  MSI (s) (EC:BC): MainEngineThread is returning 1632 (A MainEngineThread visszatérési értéke: 1632)
  MSI (c) (F8:F4): Megjegyzés: 1: 2755 2: 1632 3: \\server\share\2003_Admin\PRO11.MSI
  Error 2755. Belső hiba lépett fel. (1632 \\server\share\2003_Admin\PRO11.MSI )
  Segítségért forduljon a vállalat informatikai részlegéhez.
  Ebben a példában a következő két sor a \Winnt\Installer mappa engedélyeivel kapcsolatos hibát jelez:

  MSI (s) (EC:BC): Megjegyzés: 1: 2336 2: 5 3: C:\WINNT\Installer\
  MSI (s) (EC:BC): MainEngineThread is returning 1632 (A MainEngineThread visszatérési értéke: 1632)
  A mappa engedélyeinek javítását követően a 2755. számú hiba nem fordul elő.

  Megjegyzés: A probléma engedélyekkel való kapcsolatát az „1632” számot tartalmazó sor mutatja.

  Megjegyzés: A „Megjegyzés” szót tartalmazó naplóbejegyzésekben a „Megjegyzés” szó után álló négy számjegyből álló szám közvetlenül hozzárendelhető a Windows Installer azon hibáihoz, melyek felsorolása megtalálható a Tudásbázis e cikkben korábban említett cikkeiben.
 • Egy másik kifejezés, melyre érdemes rákeresni a naplófájlokban, a következő: „Visszatérési érték: 3”. Ha nem találja a hiba számát vagy nem emlékszik rá, a „Visszatérési érték: 3” bejegyzés azonban szerepel a naplófájlban, érdemes erre a területre összpontosítani a hibaelhárítás során. Ha a telepítés során megtörténik egy művelet végrehajtása, az adott műveletet a program bejegyzi a naplófájlokba. A művelet befejezését követően a program egy visszatérési értéket jegyez be a naplófájlba. Ha a visszatérési érték 1, a művelet sikeres volt; sikertelen művelet esetén a visszatérési érték 3.

  Művelet kezdete: 9:56:45: SetW2kMill_WFP.
  A művelet befejeződött: 9:56:45: SetW2kMill_WFP. Visszatérési érték: 1.
  MSI (c) (B7:A7): Művelet: CheckCAServer
  Művelet kezdete: 9:56:45: CheckCAServer.
  MSI (c) (B7:A7): MSIHANDLE (3) létrehozása, típus: 790542, szál: 183129
  MSI (c) (B7:A7): MSIHANDLE (3) lezárása, típus: 790542 szál: 183129
  MSI (c) (B7:A7): Megjegyzés: 1: 2737 2: CheckCAServer 3:
  c:\windows\TEMP\MSI82D6.TMP 4: CheckCAServer Info 2898. Belső hiba lépett fel. (Tahoma8 Tahoma 1
  )
  Hiba: 2737. Belső hiba lépett fel. (CheckCAServer
  c:\windows\TEMP\MSI82D6.TMP CheckCAServer )
  MSI (c) (B7:A7): Termék: Microsoft Office Standard 2003 -- Hiba: 2737.
  Belső hiba lépett fel. (CheckCAServer c:\windows\TEMP\MSI82D6.TMP
  CheckCAServer )

  A művelet befejeződött: 9:58:55: CheckCAServer. Visszatérési érték: 3.
  Ebben az esetben a SetW2kMill_WFP művelet sikeres, mert a visszatérési érték 1. A következő, CheckCAServer művelet azonban sikertelen, mert visszatérési értéke 3.
 • A naplófájlok megtekintésekor előfordulhat, hogy nem található a „Megjegyzés” vagy a „Visszatérési érték: 3” szöveg, illetve egy adott hibaszám. Ehelyett lehetséges, hogy a következőhöz hasonló szöveg látható:

  MSI (c) (A5:65): Fájlátalakító keresése c:\test.mst
  MSI (c) (A5:65): Megjegyzés: 1: 2203 2: c:\test.mst 3: -2147287038
  MSI (c) (A5:65): Nem található a gyorsítótárazott c:\test.mst átalakító fájl. Fájl keresése forrásként
  MSI (c) (A5:65): Fájlátalakító keresése: \\server\share\2003_ADMIN\test.mst
  MSI (c) (A5:65): Megjegyzés: 1: 2203 2: \\server\share\2003_ADMIN\test.mst 3: -2147287038
  MSI (c) (A5:65): Megjegyzés: 1: 2729
  1: 2203 2: \\server\share\2003_ADMIN\test.mst 3: -2147287038
  Hiba történt az átalakítók alkalmazásakor. Ellenőrizze, hogy helyesek-e az átalakítókhoz megadott elérési utak.
  \\server\share\2003_ADMIN\test.mst
  MSI (c) (A5:65): A MainEngineThread visszatérési értéke: 1624
  Ebben az esetben a telepítőprogram problémája egy átalakító alkalmazásával kapcsolatos, mert az átalakító nem található meg a megadott elérési úton (C:\test.mst). A telepítőprogram ezért az átalakító keresésével az Office forráshelyének gyökerén is próbálkozik. Ha az átalakító egyik helyen sem található, a telepítés megszakad.
a lap tetejére

Részletes naplófájlok

„A Windows Installer naplófájljai” című részben felsorolt összes módszer a részletes naplófájlokra is alkalmazható. A részletes naplózás azonban megnöveli a telepítéshez szükséges időtartamot. Csak olyan telepítési problémák esetén alkalmazzon részletes naplózást, melyek diagnosztizálása alapértelmezett naplófájllal nem végezhető el.
 • Részletes naplófájl létrehozása

  Az Office 2003 kezdeti telepítéskor a részletes naplófájl nem használatos telepítési hiba esetén, a második telepítési próbálkozással azonban létrejön egy részletes naplófájl. Az ilyen részletes naplófájlokhoz használt naplózási beállítások ugyanakkor nem merítik ki a Windows Installer szolgáltatáshoz elérhető beállítások teljes skáláját. Ha az összes naplózási beállítást tartalmazó, még részletesebb naplófájlt kíván létrehozni a Windows Installer programhoz, használhatja a *v paramétert a /L kapcsolóhoz.

  Megjegyzés: Ha az Office felügyeleti telepítésekor szeretne részletes naplófájlt létrehozni, akkor a következőhöz hasonló parancssort használjon:
  elérési út\setup.exe /a elérési út\Pro11.msi /L*v C:\Verboselog.txt
  Diagnosztizálás a telepítőprogram lefagyása esetén

  Előfordulhat, hogy az Office telepítője nem válaszol (lefagy), és hibaüzenet sem jelenik meg. Ilyenkor a legcélszerűbb újraindítani a számítógépet, majd a teljes részletes naplózás bekapcsolása mellett (egy további beállítással) ismét futtatni az Office telepítőprogramját. Indítsa el az Office telepítőprogramját. Ehhez hajtsa végre az alábbi lépéseket:
  1. Kattintson a Start menü Futtatás parancsára.
  2. A Megnyitás mezőbe írja be a következő parancssort, majd kattintson az OK gombra:
   elérési út\Setup.exe /L*v! C:\Verboselog.txt
   Az elérési út az Office forráshelyének teljes elérési útja.
  A részletes naplófájlba való írásuk előtt a program általában 19 sornyi naplózási adatot gyorsítótáraz. Ha a /L (naplózás) kapcsolót a ! kapcsoló nélkül használja, akkor a telepítőprogram leállása esetén a gyorsítótárazott adatok egy része vagy egésze elveszhet. A ! kapcsoló használata esetén legfeljebb egy sor veszhet el, mert a ! kapcsoló hatására a telepítőprogram soronként írja a naplózási adatokat a naplófájlba (nem történik meg az adatok gyorsítótárazása).

  A részletes naplófájl létrehozását követően görgessen a napló végére, és tekintse meg az utolsó vagy az utolsó két sort. E sorokból megállapítható, hogy a telepítőprogram mely művelet végrehajtásakor állt le. Előfordulhat például, hogy a következőhöz hasonló szöveget találja:

  ComponentRegister(ComponentId={71CE92CC2CB71D119A12000A9CE1A22A},
  KeyPath=C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web
  Components\11\1033\OWCDCH11.CHM,State=3,,Disk=1,SharedDllRefCount=0)
  1: {90170409-6000-11D3-8CFE-0050048383C9}
  2: {71CE92CC2CB71D119A12000A9CE1A22A}
  3: C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Components\11\1033\OWCDCH11.CHM
  Ez a szöveg egy olyan hibát jelez, amely azon összetevő (71CE92CC2CB71D119A12000A9CE1A22A) (a Windows beállításjegyzékébe való) regisztrálásával kapcsolatos, amely kulcsának elérési útja OWCDCH11.CHM.

  E hiba megoldása érdekében javítania kell a Windows beállításjegyzékét, mielőtt ismét futtatja az Office telepítőprogramját.

  Egy másik esetben a következőhöz hasonló szöveg jelenhet meg a naplófájlban:

  MSI (c) (EB:1F): Művelet: OPCRemove
  A művelet kezdete: 11:42:57: OPCRemove.
  MSI (c) (EB:1F): MSIHANDLE (504) létrehozása, típus: 790542, szál: 194273
  Ez az Office Eltávolító varázsló valamely műveletével kapcsolatos hibát jelez. Ez a hiba akkor fordulhat elő, ha az Office telepítőprogramja problémába ütközik a Microsoft Office korábbi verziójának eltávolításakor. Próbálja meg eltávolítani az Office korábbi verzióját, majd futtassa újra az Office 2003 telepítőprogramját.

  Megjegyzés: Az Office telepítőprogramja az alábbi előtagokat használja az egyéni műveletekhez. Ha a naplófájl egy egyéni művelettel kapcsolatos hibát jelez, ezen előtagok segítségével megállapítható, hogy hol érdemes elkezdeni a hibaelhárítást.
  • OLCA – Egyéni Outlook-művelet
  • OPC – Office Eltávolító varázsló
  • CAG, CaMMC – ClipArt-objektumokkal kapcsolatos
  • IE – Internet Explorer
a lap tetejére
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 826511 - Utolsó ellenőrzés: 2008. nov. 13. - Verziószám: 1

Visszajelzés